Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ

Jak se všichni obyvatelé Váránasí stali vaiṣṇavy

Následuje shrnutí dvacáté páté kapitoly. Ve Váránasí žil jeden brāhmaṇa z Maháráštry, který byl velkým oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Vždy byl velmi rád, když slyšel o Pánově slávě, a byl to on, kdo připravil situaci pro to, že se ze všech sannyāsīch z Váránasí stali oddaní Pána Caitanyi Mahāprabhua. Pozval je totiž všechny do svého domu, aby se setkali se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, což bylo popsáno v sedmé kapitole Ādi-līly. Od toho dne byl Śrī Caitanya Mahāprabhu ve Váránasí známý a mnoho důležitých obyvatel města se stalo Jeho následovníky. Jeden ze žáků velkého sannyāsīho Prakāśānandy Sarasvatīho se postupně oddal Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a Prakāśānandovi Sarasvatīmu Śrī Caitanyu Mahāprabhua popisoval a různými argumenty podporoval Jeho názory.

Jednoho dne se šel Śrī Caitanya Mahāprabhu vykoupat do Paňčanady. Všichni Jeho oddaní potom začali zpívat Hare Kṛṣṇa mantru před chrámem Bindu Mādhavy. Tehdy za Pánem přišel Prakāśānanda Sarasvatī se všemi svými oddanými, okamžitě padl u nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a velmi litoval toho, jak se dříve vůči Pánu choval. Poté se Śrī Caitanyi Mahāprabhua zeptal na oddanou službu podle Vedānta-sūtry a Pán mu pověděl o oddané službě, jak ji schvalují velké osobnosti znalé Vedānta-sūtry. Śrī Caitanya Mahāprabhu zdůraznil, že Śrīmad-Bhāgavatam je pravým komentářem Vedānta-sūtry, a potom vysvětlil catuḥ-slokī (čtyři verše) Śrīmad-Bhāgavatamu, které tvoří jeho podstatu.

Od toho dne se stali všichni sannyāsī z Váránasí oddanými Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Před návratem do svého sídla v Džagannáth Purí Pán řekl Sanātanovi Gosvāmīmu, aby šel do Vrindávanu, a sám odešel do Džagannáth Purí. Kavirāja Gosvāmī potom píše o Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīm, Sanātanovi Gosvāmīm a Subuddhim Rāyovi. Śrī Caitanya Mahāprabhu se do Džagannáth Purí vrátil přes rozlehlý les Džhárkhand ve střední Indii. Na konci této kapitoly Kavirāja Gosvāmī shrnuje události madhya-līly a vybízí každou živou bytost ke čtení této vznešené knihy o zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

vaiṣṇavī-kṛtya sannyāsi-
mukhān kāśī-nivāsinaḥ
sanātanaṁ su-saṁskṛtya
prabhur nīlādrim āgamat

Synonyma

vaiṣṇavī-kṛtya — když učinil vaiṣṇavy; sannyāsi-mukhān — v čele se sannyāsīmi; kāśī-nivāsinaḥ — obyvatele Váránasí; sanātanam — Sanātanu Gosvāmīho; su-saṁskṛtya — poté, co zcela očistil; prabhuḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; nīlādrim — do Džagannáth Purí; āgamat — vrátil se.

Překlad

Poté, co ze všech obyvatel Váránasí v čele se sannyāsīmi učinil vaiṣṇavy, a poté, co zevrubně poučil Sanātanu Gosvāmīho, se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil do Džagannáth Purí.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Prabhuovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Caitanyovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána Caitanyi!

Verš

ei mata mahāprabhu dui māsa paryanta
śikhāilā tāṅre bhakti-siddhāntera anta

Synonyma

ei mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dui māsa paryanta — po dva měsíce; śikhāilā — učil; tāṅre — jeho; bhakti-siddhāntera anta — všem závěrům oddané služby.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu celé dva měsíce učil Sanātanu Gosvāmīho všem závěrům oddané služby.

Verš

‘paramānanda kīrtanīyā’ — śekharera saṅgī
prabhure kīrtana śunāya, ati baḍa raṅgī

Synonyma

paramānanda kīrtanīyā — Paramānanda Kīrtanīyā; śekharera saṅgī — Candraśekharův přítel; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; kīrtana śunāya — zpívá; ati baḍa raṅgī — velmi vtipný.

Překlad

Po celou dobu pobytu Śrī Caitanyi Mahāprabhua ve Váránasí Mu velmi humorným způsobem zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a další písně Paramānanda Kīrtanīyā, Candraśekharův přítel.

Verš

sannyāsīra gaṇa prabhure yadi upekṣila
bhakta-duḥkha khaṇḍāite tāre kṛpā kaila

Synonyma

sannyāsīra gaṇa — všichni sannyāsī; prabhure — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; yadi — když; upekṣila — pomlouvali; bhakta-duḥkha — neštěstí oddaných; khaṇḍāite — aby odstranil; tāre — jim; kṛpā kaila — projevil svou milost.

Překlad

Oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua byli nesmírně sklíčení, když slyšeli, jak Ho māyāvādští sannyāsī z Váránasí pomlouvají. Aby Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu své oddané potěšil, prokázal sannyāsīm milost.

Verš

sannyāsīre kṛpā pūrve likhiyāchoṅ vistāriyā
uddeśe kahiye ihāṅ saṅkṣepa kariyā

Synonyma

sannyāsīre kṛpā — milost sannyāsīm; pūrve — předtím; likhiyāchoṅ — popsal jsem; vistāriyā — obšírně; uddeśe — s odkazem na to; kahiye — budu hovořit; ihāṅ — zde; saṅkṣepa kariyā — v krátkosti.

Překlad

To, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvobodil sannyāsī z Váránasí, jsem již obšírně popsal v sedmé kapitole Ādi-līly, ale v této kapitole to stručně zopakuji.

Verš

yāhāṅ tāhāṅ prabhura nindā kare sannyāsīra gaṇa
śuni’ duḥkhe mahārāṣṭrīya vipra karaye cintana

Synonyma

yāhāṅ tāhāṅ — všude; prabhura nindā — pomluvy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kare — šířili; sannyāsīra gaṇa — māyāvādští sannyāsī; śuni' — když to slyšel; duḥkhe — velmi nešťastný; mahārāṣṭrīya viprabrāhmaṇa z Maháráštry; karaye cintana — přemýšlel.

Překlad

Brāhmaṇa z Maháráštry se doslechl, jak māyāvādští sannyāsī pomlouvají Śrī Caitanyu Mahāprabhua po celém Váránasí, a sklíčeně o tom přemýšlel.

Verš

“prabhura svabhāva, — yebā dekhe sannidhāne
‘svarūpa’ anubhavi’ tāṅre ‘īśvara’ kari’ māne

Synonyma

prabhura svabhāva — vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yebā — každý, kdo; dekhe — vidí; sannidhāne — zblízka; svarūpa — Jeho osobnost; anubhavi' — když si uvědomí; tāṅre — Jeho; īśvara kari' — jako Nejvyššího Pána; māne — přijme.

Překlad

Brāhmaṇa z Maháráštry uvažoval: „Každý, kdo se zblízka seznámí s vlastnostmi Śrī Caitanyi Mahāprabhua, si okamžitě uvědomí Jeho osobnost a přijme Ho jako Nejvyššího Pána.“

Verš

kona prakāre pāroṅ yadi ekatra karite
ihā dekhi’ sannyāsi-gaṇa habe iṅhāra bhakte

Synonyma

kona prakāre — nějakým způsobem; pāroṅ — dokážu; yadi — jestliže; ekatra karite — shromáždit; ihā dekhi' — když to uvidí (vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua); sannyāsi-gaṇa — māyāvādští sannyāsī z Váránasí; habe — stanou se; iṅhāra bhakte — Jeho oddanými.

Překlad

„Kdyby se mi nějak podařilo shromáždit všechny sannyāsī, jistě se stanou Jeho oddanými, až uvidí Jeho vlastnosti.“

Význam

Kdyby někdo viděl osobní vlastnosti a činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, byl by zajisté přesvědčen o tom, že je to Nejvyšší Osobnost Božství. To lze poznat na základě pokynů śāster. Toto upřímné zkoumání a ocenění Śrī Caitanyi Mahāprabhua lze také vztáhnout na případ Jeho autorizovaných oddaných, jak je jasně uvedeno v Caitanya-caritāmṛtě (Antya-līle 7.11):

kali-kālera dharma — kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana
kṛṣṇa-śakti vinā nāhe tāra pravartana

V tomto věku Kali by mělo skutečné náboženské působení přimět lidi zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. To se může podařit tomu, kdo je zvláště zmocněn Kṛṣṇou. Bez zvláštního zmocnění od Kṛṣṇy to nikdo nedokáže. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura to komentuje ve své Anubhāṣyi, kde cituje verš z Nārāyaṇa-saṁhity:

dvāparīyair janair viṣṇuḥ
pañcarātrais tu kevalaiḥ
kalau tu nāma-mātreṇa
pūjyate bhagavān hariḥ

„Ve Dvāpara-yuze vykonávali oddaní Pána Viṣṇua a Kṛṣṇy oddanou službu podle zásad Pāñcarātry. V tomto věku Kali je však Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, uctíván pouhým zpíváním Jeho svatých jmen.“ Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura potom říká: „Žádná lidská bytost se nemůže stát duchovním mistrem celého světa, dokud není zmocněna přímou energií Pána Kṛṣṇy k naplnění Jeho tužeb a nezíská Pánovu zvláštní milost. Nikdo nemůže uspět s mentálními výmysly, které nejsou hodné oddaných a zbožných lidí. Rozdávat svaté jméno Pána a přimět všechny pokleslé duše k uctívání Kṛṣṇy může jedině zmocněná osoba. Rozdáváním svatého jména Pána očišťuje srdce i těch nejpokleslejších lidí, čímž hasí žhnoucí oheň hmotného světa. A nejen to, po celém světě také šíří Kṛṣṇovu jasnou záři. Takový ācārya neboli duchovní mistr musí být považován za neodlišného od Kṛṣṇy, což znamená, že musí být považován za inkarnaci Kṛṣṇovy energie. Taková osobnost je kṛṣṇāliṅgita-vigraha, Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇa ji neustále objímá. Stojí nad měřítky varṇāśramského zřízení. Je to guru neboli duchovní mistr celého světa, oddaný na nejvyšší úrovni, úrovni mahā-bhāgavaty, a paramahaṁsa-ṭhākura, duchovní podoba, jejímž jediným vhodným označením je paramahaṁsa či ṭhākura.

Je však mnoho lidí, kteří jsou jako sovy, jež nikdy neotevřou oči, aby viděly slunce. Tito soví lidé stojí dokonce níž než māyāvādští sannyāsī a nejsou schopni vidět záři požehnání, které Kṛṣṇa dává svému oddanému mahā-bhāgavatovi. Jsou připraveni kritizovat toho, kdo po celém světě rozdává svaté jméno a kráčí ve stopách Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který chtěl, aby se vědomí Kṛṣṇy kázalo v každém městě.

Verš

vārāṇasī-vāsa āmāra haya sarva-kāle
sarva-kāla duḥkha pāba, ihā nā karile”

Synonyma

vārāṇasī-vāsa — sídlo ve Váránasí; āmāra — moje; haya — je; sarva-kāle — neustále; sarva-kāla — neustále; duḥkha pāba — budu nešťastný; ihā — toto; karile — pokud neudělám.

Překlad

„Po zbytek života musím žít ve Váránasí. Pokud se nepokusím tento plán uskutečnit, určitě mě bude sužovat deprese.“

Verš

eta cinti’ nimantrila sannyāsīra gaṇe
tabe sei vipra āila mahāprabhura sthāne

Synonyma

eta cinti' — když takto uvažoval; nimantrila — pozval; sannyāsīra gaṇe — všechny sannyāsī; tabe — potom; sei vipra — tento brāhmaṇa; āila — přistoupil k; mahāprabhura sthāne — lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

S těmito úvahami brāhmaṇa z Maháráštry pozval všechny sannyāsī z Váránasí a nakonec šel pozvat také Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

hena-kāle nindā śuni’ śekhara, tapana
duḥkha pāñā prabhu-pade kailā nivedana

Synonyma

hena-kāle — právě tehdy; nindā śuni' — kvůli tomu, že slyšeli pomluvy (māyāvādských sannyāsīch vůči Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi); śekhara tapana — Candraśekhara a Tapana Miśra; duḥkha pāñā — byli velmi nešťastní; prabhu-pade — lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kailā nivedana — předložili žádost.

Překlad

Právě tehdy slyšeli pomluvy Śrī Caitanyi Mahāprabhua i Candraśekhara s Tapanou Miśrou a nesmírně je to rmoutilo. Přišli proto k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua, aby Mu předložili určitou žádost.

Verš

bhakta-duḥkha dekhi’ prabhu manete cintila
sannyāsīra mana phirāite mana ha-ila

Synonyma

bhakta-duḥkha dekhi' — když viděl neštěstí oddaných; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; manete cintila — přemýšlel; sannyāsīra mana — mysli māyāvādských sannyāsīch; phirāite — změnit; mana ha-ila — Śrī Caitanya Mahāprabhu se rozhodl.

Překlad

Přednesli svou žádost, a když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl, jak jsou Jeho oddaní zarmoucení, rozhodl se změnit mysli māyāvādských sannyāsīch.

Verš

hena-kāle vipra āsi’ karila nimantraṇa
aneka dainyādi kari’ dharila caraṇa

Synonyma

hena-kāle — tehdy; viprabrāhmaṇa z Maháráštry; āsi' — přišel a; karila nimantraṇa — pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua; aneka — různé; dainya-ādi — návrhy; kari' — když přednášel; dharila caraṇa — dotkl se Jeho lotosových nohou.

Překlad

Ve chvíli, kdy Śrī Caitanya Mahāprabhu vážně uvažoval o setkání s māyāvādskými sannyāsīmi, za Ním přišel brāhmaṇa z Maháráštry, aby Jej pozval. Brāhmaṇa se dotkl lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a s velkou pokorou přednesl své pozvání.

Verš

tabe mahāprabhu tāṅra nimantraṇa mānilā
āra dina madhyāhna kari’ tāṅra ghare gelā

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — jeho; nimantraṇa — pozvání; mānilā — přijal; āra dina — dalšího dne; madhyāhna kari' — po dokončení svých madhyāhna činností (koupel a polohlasné pronášení manter); tāṅra ghare gelā — šel do domu maháráštrijského brāhmaṇy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pozvání přijal a dalšího dne po dokončení svých poledních povinností odešel do brāhmaṇova domu.

Verš

tāhāṅ yaiche kailā prabhu sannyāsīra nistāra
pañca-tattvākhyāne tāhā kariyāchi vistāra

Synonyma

tāhāṅ — tam; yaiche — jak; kailā — provedl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sannyāsīra — māyāvādských sannyāsīch; nistāra — osvobození; pañca-tattva-ākhyāne — při popisu slávy Pañca-tattvy (Śrī Kṛṣṇy Caitanyi, Prabhua Nityānandy, Śrī Advaity, Gadādhara a Śrīvāse); tāhā — toto téma; kariyāchi vistāra — obšírně jsem popsal.

Překlad

To, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu osvobodil māyāvādské sannyāsī, jsem již popsal v sedmé kapitole Ādi-līly při popisování slávy Pañca-tattvy – Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Śrī Nityānandy Prabhua, Advaity Prabhua, Gadādhara Prabhua a Śrīvāse.

Verš

grantha bāḍe, punarukti haya ta’ kathana
tāhāṅ ye nā likhiluṅ, tāhā kariye likhana

Synonyma

grantha — rozsah knihy; bāḍe — zvětšuje; punar-ukti — opakování; haya — bude; ta' kathana — témat už jednou popsaných; tāhāṅ — tam (v sedmé kapitole); ye — cokoliv; likhiluṅ — nepopsal jsem; tāhā — to; kariye likhana — píši.

Překlad

Nechci zvětšovat rozsah této knihy dalšími popisy, protože jsem již tuto událost velmi podrobně popsal v sedmé kapitole Ādi-līly. Do této kapitoly však zahrnu vše, co jsem tam nenapsal.

Verš

ye divasa prabhu sannyāsīre kṛpā kaila
se divasa haite grāme kolāhala haila

Synonyma

ye divasa — ten den, kdy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sannyāsīre — māyāvādským sannyāsīm; kṛpā kaila — projevil svou milost; se divasa haite — od toho dne; grāme — v místě; kolāhala haila — hodně se o této události mluvilo.

Překlad

Od toho dne, kdy Śrī Caitanya Mahāprabhu projevil svou milost māyāvādským sannyāsīm, obyvatelé Váránasí o této události hodně rozmlouvali.

Verš

lokera saṅghaṭṭa āise prabhure dekhite
nānā śāstre paṇḍita āise śāstra vicārite

Synonyma

lokera saṅghaṭṭa — davy lidí; āise — přicházely; prabhure dekhite — zhlédnout Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; nānā śāstre paṇḍita — učenci znalí různých písem; āise — přicházeli; śāstra vicārite — hovořit o různých písmech.

Překlad

Od toho dne přicházely Śrī Caitanyu Mahāprabhua zhlédnout davy lidí a učenci znalí různých písem s Pánem probírali různá témata.

Verš

sarva-śāstra khaṇḍi’ prabhu ‘bhakti’ kare sāra
sayuktika vākye mana phirāya sabāra

Synonyma

sarva-śāstra khaṇḍi' — tím, že porazil všechny mylné závěry různých písem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakti kare sāra — ustanovil svrchovanost oddané služby; sa-yuktika vākye — řečí plnou příjemné logiky a argumentů; mana phirāya — změnil mysl; sabāra — každého.

Překlad

Když lidé za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem přicházeli hovořit o podstatě různých písem, Pán jejich mylné závěry porážel a ustanovoval svrchovanost oddané služby Pánu. Zdvořile tak měnil jejich mysl prostřednictvím logiky a argumentů.

Význam

Toto saṅkīrtanové hnutí šíříme v západních zemích a při naší nedávné cestě po evropských městech, jako je Řím, Ženeva, Paříž a Frankfurt, nás přišlo navštívit mnoho křesťanských učenců, kněžích, filosofů i yogīch, a díky Kṛṣṇově milosti souhlasili s tím, že hnutí pro vědomí Kṛṣṇy neboli učení bhakti přináší ten nejvyšší závěr. Po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua se snažíme každého přesvědčit o tom, že oddanou službu Pánu přikazuje každé písmo. Každý zbožný člověk musí uznat svrchovanou autoritu Pána, stát se Jeho oddaným a snažit se Ho milovat. To je skutečná podstata náboženství. Nehraje roli, jestli je někdo křesťan, muslim, či cokoliv jiného. Musíme pouze uznat vznešené postavení Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a sloužit Mu. Nejde o to, jestli jsme křesťané, muslimové či hinduisté. Člověk musí mít čistou zbožnost a od všech těchto hmotných označení se osvobodit. Tak se může naučit umění oddané služby. Tento argument všichni inteligentní lidé uznávají a hnutí pro vědomí Kṛṣṇy získává vliv po celém světě. Postupně se tak díky naší důkladné logice a vědeckému podání naplňuje předpověď Śrī Caitanyi Mahāprabhua, že vědomí Kṛṣṇy se rozšíří do každého města a vesnice na světě.

Verš

upadeśa lañā kare kṛṣṇa-saṅkīrtana
sarva-loka hāse, gāya, karaye nartana

Synonyma

upadeśa lañā — když dostali pokyny od Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kare — připojili se; kṛṣṇa-saṅkīrtana — k saṅkīrtanovému hnutí; sarva-loka hāse — každý se šťastně smál; gāya — zpíval; karaye nartana — a tančil.

Překlad

Jakmile lidé dostali pokyny od Śrī Caitanyi Mahāprabhua, začali zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Každý se tak smál, zpíval a tančil s Pánem.

Verš

prabhure praṇata haila sannyāsīra gaṇa
ātma-madhye goṣṭhī kare chāḍi’ adhyayana

Synonyma

prabhure — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; praṇata haila — poklonili se; sannyāsīra gaṇa — všichni māyāvādští sannyāsī; ātma-madhye — mezi sebou; goṣṭhī kare — hovořili; chāḍi' adhyayana — zanechávající takzvaných studií Vedānty.

Překlad

Všichni māyāvādští sannyāsī se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi uctivě poklonili, zanechali svých studií Vedānty a māyāvādské filosofie a začali hovořit o Pánovu hnutí.

Verš

prakāśānandera śiṣya eka tāṅhāra samāna
sabhā-madhye kahe prabhura kariyā sammāna

Synonyma

prakāśānandera śiṣya eka — jeden ze žáků Prakāśānandy Sarasvatīho; tāṅhāra samāna — v učenosti se vyrovnal Prakāśānandovi Sarasvatīmu; sabhā-madhye — ve shromáždění sannyāsīch; kahe — vysvětluje; prabhura kariyā sammāna — s úctou ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Překlad

V tomto shromáždění promluvil jeden ze žáků Prakāśānandy Sarasvatīho, který byl stejně učený jako jeho guru, a vzdal Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi veškerou úctu.

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya haya ‘sākṣāt nārāyaṇa’
‘vyāsa-sūtrera’ artha karena ati-manorama

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu; haya — je; sākṣāt nārāyaṇa — přímo Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa; vyāsa-sūtrera — Vyāsadevovy aforismy (Vedānta-sūtra); artha karena — vysvětluje; ati-manorama — moc pěkně.

Překlad

Prohlásil: „Śrī Caitanya Mahāprabhu je samotný Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, a Vedānta-sūtru vysvětluje moc pěkným způsobem.“

Verš

upaniṣadera karena mukhyārtha vyākhyāna
śuniyā paṇḍita-lokera juḍāya mana-kāṇa

Synonyma

upaniṣadera — védského výkladu známého jako Upaṇiṣady; karena — činí; mukhya-artha — původní význam; vyākhyāna — vysvětlení; śuniyā — když slyší; paṇḍita-lokera — učenců; juḍāya — uspokojuje; mana-kāṇa — mysl i uši.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětluje přímý význam Upaniṣad. Když to učenci slyší, jejich mysli a uši jsou uspokojeny.“

Verš

sūtra-upaniṣadera mukhyārtha chāḍiyā
ācārya ‘kalpanā’ kare āgraha kariyā

Synonyma

sūtra-upaniṣaderaVedānta-sūtry a Upaniṣad; mukhya-artha — přímý význam; chāḍiyā — opouštějící; ācārya — Śaṅkarācārya; kalpanā — představy; kare — činí; āgraha kariyā — velmi dychtivě.

Překlad

„Śaṅkarācārya se vyhýbá přímým významům Vedānta-sūtry i Upaniṣad a vymýšlí si nějaký jiný výklad.“

Verš

ācārya-kalpita artha ye paṇḍita śune
mukhe ‘haya’ ‘haya’ kare, hṛdaya nā māne

Synonyma

ācārya-kalpita — vymyšlený Śaṅkarācāryou; artha — význam; ye paṇḍita śune — každý učenec, který slyší; mukhe — pouze v ústech; haya haya — ano je, ano je; kare — činí; hṛdaya — jeho srdce; māne — nepřijímá.

Překlad

„Všechny Śaṅkarācāryovy výklady jsou vymyšlené. Učenci říkají, že tyto výmysly uznávají, ale srdce zůstává nedotčené.“

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya-vākya dṛḍha satya māni
kali-kāle sannyāse ‘saṁsāra’ nāhi jini

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya-vākya — slova Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dṛḍha — pevná a přesvědčivá; satya māni — přiznávám, že jsou pravdivá; kali-kāle — v tomto věku Kali; sannyāse — pouhým přijetím stavu odříkání; saṁsāra nāhi jini — nikdo neunikne ze spárů hmoty.

Překlad

„Slova Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua jsou pevná a přesvědčivá, a já je přijímám jako pravdu. V tomto věku Kali není možné se vysvobodit ze spárů hmoty pouhým formálním přijetím stavu odříkání.“

Verš

harer nāma-ślokera yei karilā vyākhyāna
sei satya sukhadārtha parama pramāṇa

Synonyma

harer nāma-ślokera — verše začínajícího slovy harer nāma harer nāma; yei — jakékoliv; karilā — učinil; vyākhyāna — vysvětlení; sei — to; satya — pravda; sukha-da-artha — význam, který je radost přijmout; parama pramāṇa — nejvyšší důkaz.

Překlad

„To, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětluje verš začínající slovy ,harer nāma harer nāmà, je nejen příjemné na poslech, ale je to také silný a skutečný důkaz.“

Verš

bhakti vinā mukti nahe, bhāgavate kaya
kali-kāle nāmābhāse sukhe mukti haya

Synonyma

bhakti vinā — bez oddané služby; mukti nahe — nelze hovořit o osvobození; bhāgavate kaya — ve Śrīmad-Bhāgavatamu se uvádí; kali-kāle — v tomto věku Kali; nāma-ābhāse — už jen nepatrným oceněním Hare Kṛṣṇa mantry; sukhe — snadno; mukti haya — lze dosáhnout osvobození.

Překlad

„Bez oddané služby Pánu nelze v tomto věku Kali dosáhnout osvobození. V tomto věku dosáhne velmi snadno osvobození i ten, kdo zpívá Kṛṣṇovo svaté jméno nedokonale.“

Verš

śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim udasya te vibho
kliśyanti ye kevala-bodha-labdhaye
teṣām asau kleśala eva śiṣyate
nānyad yathā sthūla-tuṣāvaghātinām

Synonyma

śreyaḥ-sṛtim — příznivou cestu osvobození; bhaktim — oddanou službu; udasya — opustí; te — Tobě; vibho — ó můj Pane; kliśyanti — přijme větší nesnáze; ye — všech těch, kteří; kevala — pouze; bodha-labdhaye — pro získání poznání; teṣām — pro ně; asau — tyto; kleśalaḥ — nesnáze; eva — pouze; śiṣyate — zůstanou; na — ne; anyat — nic jiného; yathā — jako; sthūla — množství; tuṣa — rýžových slupek; avaghātinām — těch, kdo mlátí.

Překlad

„  ,Můj drahý Pane, oddaná služba Tobě je jedinou příznivou cestou. Pokud ji někdo vymění za spekulativní poznání nebo pochopení, že živé bytosti jsou duše a hmotný svět je falešný, dostane se do velkých nesnází. Získá jen potíže a nepříznivé činnosti. Jeho činnosti připomínají mlácení prázdné rýžové slupky. Jeho námaha je k ničemu.`  “

Význam

Verš

ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

Synonyma

ye — všichni ti, kteří; anye — ostatní (neoddaní); aravinda-akṣa — ó Ty s lotosovýma očima; vimukta-māninaḥ — kdo se považují za osvobozené; tvayi — Tobě; asta-bhāvāt — bez oddanosti; aviśuddha-buddhayaḥ — jejichž inteligence není očištěná; āruhya — poté, co vystoupali; kṛcchreṇa — tvrdou askezí; param padam — k nejvyšší úrovni; tataḥ — odtamtud; patanti — poklesnou; adhaḥ — dolů; anādṛta — bez úcty; yuṣmat — ke Tvým; aṅghrayaḥ — lotosovým nohám.

Překlad

„  ,Ó Pane, který máš oči jako lotosové květy. Ti, kdo si o sobě myslí, že jsou osvobozeni v tomto životě, aniž by Ti oddaně sloužili, mají nečistou inteligenci. Protože opomíjejí službu Tvým lotosovým nohám, znovu poklesnou, a to přesto, že podstupovali tvrdou askezi a povýšili se na úroveň realizace neosobního Brahmanu.,“

Význam

Verš

‘brahma’-śabde kahe ‘ṣaḍ-aiśvarya-pūrṇa bhagavān’
tāṅre ‘nirviśeṣa’ sthāpi, ‘pūrṇatā’ haya hāna

Synonyma

brahma-śabde — slovem brahma; kahe — myslí se; ṣaṭ-aiśvarya-pūrṇa bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství oplývající v plné míře šesti vznešenými atributy; tāṅre — Jeho; nirviśeṣa sthāpi — když uděláme neosobním; pūrṇatā haya hāna — poškodíme Jeho úplnost.

Překlad

„Slovo ,Brahmaǹ (,největší̀) označuje Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, jenž v úplnosti oplývá šesti vznešenými atributy. Pokud se na to však budeme dívat jednostranným pohledem impersonalistů, ubírá to Jeho úplnosti.“

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství je původně Nejvyšší Osoba, která se expanduje neosobním způsobem prostřednictvím své energie. V Bhagavad-gītě (9.4) Pán říká:

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

„Ve své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.“ Kṛṣṇova všudypřítomná energie je neosobní, stejně jako je sluneční světlo neosobní expanzí sluneční planety a boha Slunce. Pokud vezmeme v úvahu pouze jednu stránku Nejvyšší Osobnosti Božství, Jeho neosobní záři, nevysvětluje to plně Absolutní Pravdu. Neosobní vnímání Absolutní Pravdy je jednostranné a neúplné. Musíme uznat také druhou, osobní stránku – Bhagavāna. Brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate. Člověk by se neměl spokojit jen s pochopením rysu Brahmanu Osobnosti Božství. Je třeba znát také Pánův osobní rys. Toto je úplné pochopení Absolutní Pravdy.

Verš

śruti-purāṇa kahe — kṛṣṇera cic-chakti-vilāsa
tāhā nāhi māni, paṇḍita kare upahāsa

Synonyma

śruti-purāṇa kahe — Védy, Upaniṣady, Brahma-sūtra a Purāṇy potvrzují; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; cit-śakti-vilāsa — činnosti duchovních energií; tāhā nāhi māni — nepřijímající to; paṇḍita kare upahāsa — takzvaní učenci se posmívají bez dokonalého pochopení.

Překlad

„Védy, Upaniṣady, Brahma-sūtra i Purāṇy popisují činnosti duchovní energie Pána. Pokud někdo není schopen uznat Pánovy osobní činnosti, jen se hloupě posmívá a předkládá neosobní popis.“

Význam

Ve védských písmech včetně Purāṇ jsou úplné popisy Kṛṣṇovy duchovní energie. Všechny Pánovy zábavy jsou věčné, blažené a plné poznání, stejně jako je věčná, blažená a plná poznání samotná Kṛṣṇova podoba (sac-cid-ānanda-vigraha). Nerozumní lidé chabého poznání srovnávají svá dočasná těla s duchovním tělem Kṛṣṇy, a s takovou hloupostí se snaží Kṛṣṇu chápat jako jednoho z nich. Avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam. Bhagavad-gītā (9.11) poukazuje na to, že hlupáci považují Kṛṣṇu za jednoho z nich. Jeho duchovní energii nerozumějí a osobní podobu Absolutní Pravdy jen hanobí. Hloupě se považují za jñānī vědomé si úplné pravdy, a přitom nejsou schopni pochopit, že v duchovní energii existuje různorodost, stejně jako existují rozmanité činnosti v Pánově hmotné energii. Považují činnosti oddané služby za stejné jako činnosti vykonávané s hmotným vědomím. Pod těmito mylnými dojmy se někdy opovažují dělat si z Pánových duchovních činností a Jeho oddané služby legraci.

Verš

cid-ānanda kṛṣṇa-vigraha ‘māyika’ kari’ māni
ei baḍa ‘pāpa’, — satya caitanyera vāṇī

Synonyma

cit-ānanda kṛṣṇa-vigraha — transcendentální a zcela duchovní podoba Kṛṣṇy; māyika kari' māni — přijímající jako výtvor vnější energie, māyi; ei baḍa pāpa — to je velký hřích; satya — pravdivá; caitanyera vāṇī — slova Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

„Māyāvādī neuznávají, že osobní podoba Pána je duchovní a plná blaženosti. To je velký hřích. Výroky Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou ve skutečnosti pravdivé.“

Význam

Hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua se zvláště zaměřuje na porážení māyāvādských závěrů o Absolutní Pravdě. Příslušníci māyāvādské školy nemohou duchovní podobě Pána porozumět, a proto si nesprávně myslí, že Pánova podoba je také výtvorem hmotné energie. Myslí si, že je zahalený hmotným tělem stejně jako jiné živé bytosti. Kvůli tomuto rouhavému pochopení nedokáží uznat, že osobní podoba Śrī Kṛṣṇy je transcendentální, a ne hmotná. Jejich závěr je velkým přestupkem u lotosových nohou Pána. Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlil, že Śrī Kṛṣṇa má věčnou, blaženou podobu plnou poznání, a všichni vaiṣṇavští ācāryové to tak přijímají. To je správné pochopení Absolutní Pravdy.

Verš

nātaḥ paraṁ parama yad bhavataḥ svarūpam
ānanda-mātram avikalpam aviddha-varcaḥ
paśyāmi viśva-sṛjam ekam aviśvam ātman
bhūtendriyātmakam adas ta upāśrito ’smi

Synonyma

na — ne; ataḥ — než tato; param — více svrchovaná; parama — ó nejvyšší; yat — jež; bhavataḥ — Tvého Veličenstva; svarūpam — osobní podoba; ānanda — z transcendentální blaženosti; mātram — pouze; avikalpam — kde není stvoření; aviddha — bez znečištění; varcaḥ — zářící; paśyāmi — vidím; viśva-sṛjam ekam — který sám stvořil tento vesmír; aviśvam — nepatřící do tohoto zničitelného hmotného světa; ātman — ó Nejvyšší Duše; bhūta-indriya-ātmakam — původní příčina smyslů a živých bytostí; adaḥ — transcendentální; te — u Tebe; upāśritaḥ asmi — zcela se uchyluji pod ochranu.

Překlad

„  ,Ó nejvyšší, transcendentální podoba, kterou nyní vidím, je plná transcendentální blaženosti. Září a není znečištěná hmotnou energií. Můj Pane, není lepšího pochopení Tvé existence, než je toto. Ty jsi Nejvyšší Duše a stvořitel hmotného světa. Od stvořené podoby a různorodosti se zcela lišíš. Upřímně přijímám útočiště u této Tvé podoby, kterou nyní vidím. Tato podoba je původním zdrojem všech živých bytostí i jejich smyslů.̀  “

Význam

Tento verš je citátem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.9.3). Vyslovil ho Pán Brahmā, který Nejvyšší Osobnost Božství dokonale zrealizoval poté, co meditoval o Pánu ve vodě oceánu Garbhodaka. Brahmā zrealizoval, že Pánova podoba je zcela duchovní, a to je rozhodně lepší pochopení Absolutní Pravdy než neosobní pochopení.

Verš

dṛṣṭaṁ śrutaṁ bhūta-bhavad-bhaviṣyat
sthāsnuś cariṣṇur mahad alpakaṁ vā
vinācyutād vastu-tarāṁ na vācyaṁ
sa eva sarvaṁ paramātma-bhūtaḥ

Synonyma

dṛṣṭam — přímo vnímán; śrutam — vnímán nasloucháním; bhūta — minulost; bhavat — přítomnost; bhaviṣyat — co bude v budoucnosti; sthāsnuḥ — nehybný; cariṣṇuḥ — pohyblivý; mahat — největší; alpakam — nejmenší; — nebo; vinā — vyjma; acyutāt — neomylná Osobnost Božství; vastu-tarām — cokoliv jiného; na vācyam — nemá být vyřčeno; saḥ — tato Nejvyšší Osobnost Božství; eva — zajisté; sarvam — všeho; paramātma-bhūtaḥ — zdroj všech příčin.

Překlad

„  ,Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je příčina všech příčin. Je minulostí, současností i budoucností a je pohyblivý i nehybný. Je největší i nejmenší a lze Jej vidět a přímo Jej vnímat. Védská literatura Ho oslavuje. Vše je Kṛṣṇa a bez Něho nic neexistuje. Je kořenem veškerého pochopení a je tím, co lze pochopit pomocí všech slov.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.46.43) vyslovil Uddhava, když přišel uklidnit všechny obyvatele Vrindávanu během Kṛṣṇovy nepřítomnosti.

Verš

tad vā idaṁ bhuvana-maṅgala maṅgalāya
dhyāne sma no daraśitaṁ ta upāsakānām
tasmai namo bhagavate ’nuvidhema tubhyaṁ
yo ’nādṛto naraka-bhāgbhir asat-prasaṅgaiḥ

Synonyma

tat — to; — či; idam — ono; bhuvana-maṅgala — ó Ty, jenž jsi v celém světě tím nejpříznivějším; maṅgalāya — ve prospěch; dhyāne — v meditaci; sma — zajisté; naḥ — nás; daraśitam — projevenému; te — Tebou; upāsakānām — oddaných zapojených v oddané službě; tasmai — Jemu; namaḥ — veškeré poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; anuvidhema — klaníme se po vzoru ācāryů; tubhyam — Tobě; yaḥ — který jsi; anādṛtaḥ — nepříliš oceňovaný; naraka-bhāgbhiḥ — těmi, kdo jsou odsouzeni k pekelnému životu; asat-prasaṅgaiḥ — kdo o Nejvyšší Osobnosti Božství hovoří nelogicky.

Překlad

„  ,Ó nejpříznivější! Pro náš prospěch nám umožňuješ Tě uctívat ve Tvé transcendentální podobě, kterou nám ukazuješ v naší meditaci. S úctou se klaníme Tobě, Nejvyšší Osobě, a uctíváme Tebe, jehož impersonalisté kvůli svému chabému poznání neuznávají, pročež musí sestoupit do pekelných podmínek.̀  “

Význam

Verš

avajānanti māṁ mūḍhā
mānuṣīṁ tanum āśritam
paraṁ bhāvam ajānanto
mama bhūta-maheśvaram

Synonyma

avajānanti — hanobí; mām — Mě; mūḍhāḥ — darebáci; mānuṣīm — jako lidská bytost; tanum — tělo; āśritam — přijal jsem; param — nejvyšší; bhāvam — postavení; ajānantaḥ — neznající; mama — Moje; bhūta-mahā-īśvaram — vznešené postavení Nejvyšší Osoby, stvořitele hmotného světa.

Překlad

„  ,Hlupáci Mě hanobí, protože se zjevuji jako lidská bytost. Neznají Mé svrchované postavení příčiny všech příčin a stvořitele hmotné energie.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (9.11).

Verš

tān ahaṁ dviṣataḥ krūrān
saṁsāreṣu narādhamān
kṣipāmy ajasram aśubhān
āsurīṣv eva yoniṣu

Synonyma

tān — všechny; aham — Já; dviṣataḥ — ty, kdo jsou závistiví; krūrān — kdo neustále chtějí ubližovat; saṁsāreṣu — v tomto hmotném světě; nara-adhamān — nejnižší z lidí; kṣipāmi — uvrhám; ajasram — znovu a znovu; aśubhān — pohroužené v nepříznivých činnostech; āsurīṣu — démonských; eva — zajisté; yoniṣu — do rodin.

Překlad

„  ,Ty, kdo cítí zášť vůči Mé podobě a jsou krutí, podlí a nejnižší z lidí, neustále uvrhám do pekelných podmínek v různých démonských druzích života.̀  “

Význam

Toto je také citát z Bhagavad-gīty (16.19).

Verš

sūtrera pariṇāma-vāda, tāhā nā māniyā
‘vivarta-vāda’ sthāpe, ‘vyāsa bhrānta’ baliyā

Synonyma

sūtrera — aforismů Vedānta-sūtry; pariṇāma-vāda — přeměna energie; tāhā māniyā — nepřijímající tuto skutečnost; vivarta-vāda — teorii iluze; sthāpe — ustanovuje; vyāsa bhrānta baliyā — obviňující Vyāsadevu, že se spletl.

Překlad

„Śrīpāda Śaṅkarācārya neuznává proměnu energie. Snažil se prosadit teorii iluze a vymlouval se na to, že Vyāsadeva udělal chybu.“

Význam

Vysvětlení tohoto verše se nachází v Ādi-līle 7.121–126.

Verš

ei ta’ kalpita artha mane nāhi bhāya
śāstra chāḍi’ kukalpanā pāṣaṇḍe bujhāya

Synonyma

ei ta' — tento; kalpita — vymyšlený; artha — význam; mane — mysli; nāhi — ne; bhāya — líbí se; śāstra — autorizovaná písma; chāḍi' — nechávající stranou; ku-kalpanā — zlomyslné představy; pāṣaṇḍe — ateisty; bujhāya — učí.

Překlad

„Śrīpāda Śaṅkarācārya předložil svůj výklad a vymyšlený význam, který se rozumnému člověku nemůže zamlouvat. Udělal to proto, aby přesvědčil ateisty a přivedl je pod svou vládu.“

Význam

Propaganda, kterou hlásal Śrīpāda Śaṅkarācārya, byla opozicí Buddhovy ateistické filosofie. Záměrem Pána Buddhy bylo zabránit ateistům v hříšném zabíjení zvířat. Ateisté Boha pochopit nemohou. Proto se zjevil Pán Buddha a šířil filosofii nenásilí, aby ateisté přestali zabíjet zvířata. Dokud člověk hřeší zabíjením zvířat, nepochopí Boha ani náboženství. I když byl Pán Buddha inkarnací Kṛṣṇy, o Bohu nemluvil, protože to lidé nebyli schopni pochopit. Chtěl jen ukončit zabíjení zvířat. Śrīpāda Śaṅkarācārya chtěl ale prosadit důležitost naší duchovní totožnosti, a proto chtěl ateisty obrátit pomocí vymyšlených výkladů Véd. To jsou tajemství ācāryů. Někdy skutečný význam Véd zahalí a vysvětlují je jiným způsobem, jindy zase vymyslí jinou teorii jen proto, aby si podmanili ateisty. Říká se proto, že Śaṅkarova filosofie je určená pro pāṣaṇḍy neboli ateisty.

Verš

paramārtha-vicāra gela, kari mātra ‘vāda’
kāhāṅ mukti pāba, kāhāṅ kṛṣṇera prasāda

Synonyma

parama-artha-vicāra — rozhovory o duchovních tématech; gela — skončily; kari — děláme; mātra vāda — pouze argumenty a slovíčkaření; kāhāṅ — kde; mukti — osvobození; pāba — získáme; kāhāṅ — kde; kṛṣṇera prasāda — milost Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy.

Překlad

„Ateisté s māyāvādskými filosofy v čele se nezajímají o osvobození či Kṛṣṇovu milost. Jen dále doplňují ateistickou filosofii falešnými argumenty a protichůdnými teoriemi a duchovní záležitosti neberou v úvahu, ani se do nich nezapojují.“

Verš

vyāsa-sūtrera artha ācārya kariyāche ācchādana
ei haya satya śrī-kṛṣṇa-caitanya-vacana

Synonyma

vyāsa-sūtreravedāntských aforismů známých jako Vyāsa-sūtra; artha — významy; ācārya — Śaṅkarācārya; kariyāche ācchādana — záměrně zahalil; ei — to; haya — je; satya — pravda; śrī-kṛṣṇa-caitanya-vacana — slova a vysvětlení předložená Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Překlad

„Závěr je takový, že význam Vedānta-sūtry je zahalený Śaṅkarācāryovými vymyšlenými výklady. Vše, co Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu řekl, je dokonale pravdivé.“

Verš

caitanya-gosāñi yei kahe, sei mata sāra
āra yata mata, sei saba chārakhāra”

Synonyma

caitanya-gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yei kahe — cokoliv řekl; sei mata sāra — toto vysvětlení je opravdu podstatou védského poznání; āra yata mata — jakýkoliv jiný názor, který není v souladu s výrokem Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sei — to; saba chārakhāra — vše je zkreslování.

Překlad

„Každý význam, který předkládá Śrī Caitanya Mahāprabhu, je dokonalý. Všechny ostatní výklady jsou jen zkreslováním.“

Verš

eta kahi’ sei kare kṛṣṇa-saṅkīrtana
śuni’ prakāśānanda kichu kahena vacana

Synonyma

eta kahi' — když takto promluvil; sei — žák Prakāśānandy Sarasvatīho; kare — prováděl; kṛṣṇa-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Kṛṣṇy; śuni' — když to slyšel; prakāśānandaguru, Prakāśānanda Sarasvatī; kichu — něco; kahena — říká; vacana — slova.

Překlad

Jakmile tento žák Prakāśānandy Sarasvatīho dohovořil, začal zpívat svaté jméno Kṛṣṇy. Když to Prakāśānanda Sarasvatī slyšel, promluvil následovně.

Verš

“ācāryera āgraha — ‘advaita-vāda’ sthāpite
tāte sūtrārtha vyākhyā kare anya rīte

Synonyma

ācāryera — Śaṅkarācāryova; āgraha — dychtivost; advaita-vāda — monismus; sthāpite — prosadit; tāte — proto; sūtra-artha — význam Brahma-sūtry neboli vedāntské filosofie; vyākhyā — vysvětlení; kare — činí; anya rīte — různými způsoby.

Překlad

Prakāśānanda Sarasvatī řekl: „Śaṅkarācārya se vehementně snažil prosadit filosofii jednoty. Vedānta-sūtru neboli vedāntu proto vysvětlil jiným způsobem, aby tuto filosofii jednoty podpořil.“

Verš

‘bhagavattā’ mānile ‘advaita’ nā yāya sthāpana
ataeva saba śāstra karaye khaṇḍana

Synonyma

bhagavattā — Osobnost Božství; mānile — když člověk přijme; advaita — jednotu neboli nedvojnost; — ne; yāya — je možné; sthāpana — prosazení; ataeva — proto; saba — všechna; śāstra — zjevená písma; karaye — činí; khaṇḍana — zamítnutí.

Překlad

„Pokud někdo uzná Osobnost Božství, nelze prosadit filosofii, která říká, že Bůh a živá bytost jsou totéž. Śaṅkarācārya se tedy proti Osobnosti Božství snažil argumentovat a popřel zjevená písma všeho druhu.“

Verš

yei grantha-kartā cāhe sva-mata sthāpite
śāstrera sahaja artha nahe tāṅhā haite

Synonyma

yei — každý, kdo; grantha-kartā — autor; cāhe — chce; sva-mata sthāpite — prosadit svůj vlastní názor; śāstrera — zjevených písem; sahaja — přímý; artha — význam; nahe — není; tāṅhā haite — od takového autora.

Překlad

„Je jasné, že ten, kdo chce prosadit svůj vlastní názor nebo filosofii, nemůže žádné písmo vysvětlit podle zásady přímého výkladu.“

Verš

‘mīmāṁsaka’ kahe, — ‘īśvara haya karmera aṅga’
‘sāṅkhya’ kahe, — ‘jagatera prakṛti kāraṇa-prasaṅga’

Synonyma

mīmāṁsaka — filosofové následující mīmāṁsu; kahe — říkají; īśvara — Nejvyšší Pán; haya — je; karmera aṅga — podřízený ploduchtivým činnostem; sāṅkhya kahe — ateističtí sāṅkhyoví filosofové říkají; jagatera — vesmírného projevu; prakṛti — příroda; kāraṇa — příčina; prasaṅga — tvrzení.

Překlad

„Stoupenci filosofie mīmāṁsy docházejí k závěru, že pokud existuje Bůh, pak je podřízený našim ploduchtivým činnostem. Sāṅkhyoví filosofové zase zkoumají tento vesmírný projev a říkají, že příčinou vesmíru je hmotná příroda.“

Verš

‘nyāya’ kahe, — ‘paramāṇu haite viśva haya’
‘māyāvādī’ nirviśeṣa-brahme ‘hetu’ kaya

Synonyma

nyāya kahe — filosofové následující logiku říkají; paramāṇu — atomu; haite — z; viśva haya — pochází vesmírný projev; māyāvādī — māyāvādští filosofové, impersonalisté; nirviśeṣa-brahme — v záři neosobního Brahmanu; hetu — příčina; kaya — říkají.

Překlad

„Následovníci nyāyi, filosofie logiky, tvrdí, že příčinou vesmírného projevu je atom, a māyāvādští filosofové tvrdí, že příčinou vesmírného projevu je záře neosobního Brahmanu.“

Verš

‘pātañjala’ kahe, — ‘īśvara haya svarūpa-jñāna’
veda-mate kahe tāṅre ‘svayaṁ-bhagavān’

Synonyma

pātañjala kahe — filosofové následující Patañjaliho říkají; īśvara haya — Nejvyšší Pán je; svarūpa-jñāna — seberealizace; veda-mate — podle výroku Véd; kahe — říkají; tāṅre — Jemu; svayam-bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Filosofové následující Patañjaliho říkají, že když je člověk seberealizovaný, pozná Pána. Podle Véd a védských zásad je původní příčinou také Nejvyšší Osobnost Božství.“

Verš

chayera chaya mata vyāsa kailā āvartana
sei saba sūtra lañā ‘vedānta’-varṇana

Synonyma

chayera — šesti filosofů; chaya mata — šest různých tezí; vyāsa — Vyāsadeva; kailā āvartana — zcela rozebral; sei — tyto; saba — všechny; sūtra — aforismy; lañā — beroucí; vedānta-varṇana — vysvětlil filosofii vedānty.

Překlad

„Vyāsadeva těchto šest filosofických tezí prostudoval a bezezbytku je všechny shrnul v aforismech filosofie vedānty.“

Verš

‘vedānta’-mate, — brahma ‘sākāra’ nirūpaṇa
‘nirguṇa’ vyatireke tiṅho haya ta’ ‘saguṇa’

Synonyma

vedānta-mate — podle filosofie vedānty; brahma — Absolutní Pravdu; sa-ākāra nirūpaṇa — ustanovil jako osobu, Nejvyšší Osobnost Božství; nirguṇa — bez hmotných vlastností; vyatireke — v nepřímém vysvětlení; tiṅho — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; haya — je; ta' — ve skutečnosti; sa-guṇa — plný duchovních vlastností.

Překlad

„Podle filosofie vedānty je Absolutní Pravda osoba. Je-li použito slovo ,nirguṇà (,bez vlastností̀), rozumí se tím, že Pánovy vlastnosti jsou naprosto duchovní.“

Verš

parama kāraṇa īśvara keha nāhi māne
sva-sva-mata sthāpe para-matera khaṇḍane

Synonyma

parama kāraṇa — nejvyšší příčina, příčina všech příčin; īśvara — Nejvyšší Pán; keha nāhi māne — nikdo z výše zmíněných filosofů nepřijímá; sva-sva-mata — své osobní názory; sthāpe — prosazují; paramatera khaṇḍane — zaneprázdněni vyvracením názorů druhých.

Překlad

„Žádný ze zmíněných filosofů se o Nejvyšší Osobnost Božství, příčinu všech příčin, ve skutečnosti nezajímá. Neustále jsou zaneprázdněni vyvracením ostatních filosofických teorií a předkládáním svých.“

Verš

tāte chaya darśana haite ‘tattva’ nāhi jāni
‘mahājana’ yei kahe, sei ‘satya’ māni

Synonyma

tāte — proto; chaya darśana haite — z těchto šesti filosofických podstat; tattva nāhi jāni — nelze pochopit skutečnou pravdu; mahājana — velké autority; yei kahe — cokoliv řeknou; sei — to; satya māni — přijímáme jako pravdu.

Překlad

„Studováním těchto šesti filosofických teorií nelze dosáhnout Absolutní Pravdy. Je proto naší povinností následovat cestu mahājanů neboli autorit. Cokoliv oni říkají, je třeba přijmout jako nejvyšší pravdu.“

Význam

Ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi předkládá Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura následující shrnutí těchto šesti filosofických soustav. Prakāśānanda přiznal, že Śrīpāda Śaṅkarācārya velmi usiloval o prosazení své vlastní filosofie monismu, pročež použil filosofii vedānty, kterou se snažil vyložit po svém. Skutečností však je, že pokud přijmeme existenci Boha, nelze teorii monismu prosadit. Śaṅkarācārya proto vyvrátil veškerá védská písma, která prosazují svrchovanost Osobnosti Božství. Snažil se vyvrátit védskou literaturu různými způsoby. Devadesát devět procent filosofů po celém světě následuje příkladu Śaṅkarācāryi a odmítá uznat Nejvyšší Osobnost Božství. Místo toho se snaží prosadit své vlastní názory. Pro světské filosofy je typické, že se snaží prosadit své názory a vyvrátit názory druhých. Proto: (1) Mīmāṁsakové následují zásady dané Jaiminim a zdůrazňují plodonosné činnosti. Říkají, že pokud existuje Bůh, musí být podřízen plodonosnému jednání. Jinými slovy, jestliže někdo v hmotném světě pěkně plní své povinnosti, Bůh mu musí udělit vytoužený výsledek. Podle těchto filosofů není nutné stát se oddaným Boha. Bůh uzná toho, kdo přísně následuje morální zásady, a tomu dá žádoucí odměnu. Tito filosofové neuznávají védský princip bhakti-yogy, a místo toho zdůrazňují plnění svých předepsaných povinností. (2) Ateističtí sāṅkhyoví filosofové jako Kapila provádějí podrobný rozbor hmotných prvků a docházejí k závěru, že příčinou všeho je hmotná příroda. Nejvyšší Osobnost Božství jako příčinu všech příčin neuznávají. (3) Filosofové zastávající nyāyu, jako Gautama a Kaṇāda, uznávají jako původní příčinu stvoření kombinaci atomů. (4) Māyāvādští filosofové říkají, že vše je iluze. Pod vedením filosofů, jako je Aṣṭāvakra, vyzdvihují jako příčinu všeho neosobní záři Brahmanu. (5) Filosofové následující Patañjaliho praktikují rāja-yogu. Představují si podobu Absolutní Pravdy v mnoha podobách. To je jejich způsob seberealizace.

Všech těchto pět filosofií zcela odmítá nadvládu Nejvyšší Osobnosti Božství a snaží se prosadit své vlastní filosofické teorie. Śrīla Vyāsadeva však napsal Vedānta-sūtru a na základě esence veškerých védských písem prosadil svrchovanost Nejvyšší Osobnosti Božství. Všech pět výše zmíněných filosofů chápe, že neosobní Brahman nemá hmotné vlastnosti, a věří tomu, že když se zjeví Osobnost Božství, je znečištěná a zahalená hmotnými vlastnostmi. Odborně se tomu říká saguṇa. Hovoří o Brahmanu saguṇa a Brahmanu nirguṇa. Brahman nirguṇa pro ně znamená „neosobní Absolutní Pravda bez hmotných vlastností“ a Brahman saguṇa „Absolutní Pravda, která přijala znečištění hmotnými vlastnostmi“. Tomuto druhu filosofické spekulace se víceméně říká māyāvādská filosofie. Skutečností však je, že Absolutní Pravda nemá s hmotnými vlastnostmi nikdy nic společného, protože je transcendentální a vždy oplývá duchovními vlastnostmi. Pět výše zmíněných filosofů neuznává Pána Viṣṇua jako Nejvyšší Osobnost Božství, ale pilně se snaží vyvrátit filosofie ostatních škol. V Indii existuje šest filosofických postupů. Protože je Vyāsadeva autoritou na Védy, říká se mu Vedavyāsa. Oddaní přijímají jeho filosofické vysvětlení Vedānta-sūtry. Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (15.15):

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca
vedaiś ca sarvair aham eva vedyo
vedānta-kṛd veda-vid eva cāham

„Sídlím v srdcích všech a ode Mne pochází paměť, poznání i zapomnění. Všechny Védy jsou určeny k poznání Mě; Já jsem sestavil Vedāntu a jsem znalcem Véd.“

Konečným cílem studia veškeré védské literatury je přijmout Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy šíří filosofické závěry Śrīly Vyāsadevy a následuje ostatní velké ācāryi, jako je Rāmānujācārya, Madhvācārya, Viṣṇu Svāmī, Nimbārka a samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Verš

tarko ’pratiṣṭhaḥ śrutayo vibhinnā
nāsāv ṛṣir yasya mataṁ na bhinnam
dharmasya tattvaṁ nihitaṁ guhāyāṁ
mahājano yena gataḥ sa panthāḥ

Synonyma

tarkaḥ — suché argumenty; apratiṣṭhaḥ — nejsou pevné; śrutayaḥ — Védy; vibhinnāḥ — mají různé části; na — ne; asau — to; ṛṣiḥ — velký mudrc; yasya — jehož; matam — názor; na — ne; bhinnam — oddělený; dharmasya — náboženských zásad; tattvam — pravda; nihitam — nachází se; guhāyām — v srdci seberealizované osoby; mahā-janaḥ — seberealizovaní předchůdci; yena — jakým způsobem; gataḥ — jednali; saḥ — to; panthāḥ — čistá a ryzí cesta.

Překlad

„  ,Suché argumenty k žádným závěrům nevedou. Velká osobnost není považována za velkého mudrce, pokud se její názor neliší od ostatních. Na správnou cestu chápání náboženských zásad nelze dospět pouhým studiem Véd, protože jsou různorodé. Ucelená pravda ohledně náboženských zásad je ukryta v srdci ryzí seberealizované osoby. Člověk by proto měl, jak potvrzují śāstry, přijmout každou cestu, kterou hlásají mahājanové.̀  “

Význam

Tento verš vyslovil Yudhiṣṭhira Mahārāja v části Mahābhāraty zvané Vana-parva 313.117.

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya-vāṇī — amṛtera dhāra
tiṅho ye kahaye vastu, sei ‘tattva’ — sāra”

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya-vāṇī — poselství Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; amṛtera dhāra — neustálý tok nektaru; tiṅho — Pán; ye kahaye vastu — vše, o čem říká, že je to konečná pravda, nejvyšší dobro; sei tattva sāra — to je podstata veškerého duchovního poznání.

Překlad

„Slova Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou sprchou nektaru. Vše, o čem řekne, že je to konečná pravda, je skutečně tím nejvyšším dobrem veškerého duchovního poznání.“

Verš

e saba vṛttānta śuni’ mahārāṣṭrīya brāhmaṇa
prabhure kahite sukhe karilā gamana

Synonyma

e saba vṛttānta — všechny tyto popisy; śuni' — poté, co slyšel; mahārāṣṭrīya brāhmaṇabrāhmaṇa z Maháráštry; prabhure — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kahite — informovat; sukhe — s velkou radostí; karilā gamana — šel.

Překlad

Když brāhmaṇa z Maháráštry slyšel všechny tyto výroky, šel s velkou radostí informovat Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

hena-kāle mahāprabhu pañca-nade snāna kari’
dekhite caliyāchena ‘bindu-mādhava hari’

Synonyma

hena-kāle — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pañca-nade snāna kari' — poté, co se vykoupal v Ganze zvané Paňčanada; dekhite caliyāchena — šel zhlédnout; bindu-mādhava hari — Božstvo známé jako Pán Bindu-Mādhava.

Překlad

Brāhmaṇa z Maháráštry potkal Caitanyu Mahāprabhua ve chvíli, kdy Pán šel po koupeli ve vodách Paňčanady do chrámu Bindu-Mādhavy.

Verš

pathe sei vipra saba vṛttānta kahila
śuni’ mahāprabhu sukhe īṣat hāsila

Synonyma

pathe — po cestě; sei vipra — tento brāhmaṇa; saba vṛttānta kahila — vysvětlil celou událost; śuni' — když slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sukhe — radostně; īṣat — lehce; hāsila — usmál se.

Překlad

Po cestě řekl brāhmaṇa z Maháráštry Pánu o všem, co se odehrálo v táboře Prakāśānandy Sarasvatīho. Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu poslouchal, šťastně se usmíval.

Verš

mādhava-saundarya dekhi’ āviṣṭa ha-ilā
aṅganete āsi’ preme nācite lāgilā

Synonyma

mādhava-saundarya dekhi' — po zhlédnutí krásy Pána Bindu-Mādhavy; āviṣṭa ha-ilā — upadl do extáze lásky; aṅganete āsi' — když přišel na nádvoří; preme — s velkou láskou; nācite lāgilā — začal tančit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel do chrámu a při pohledu na krásu Pána Bindu-Mādhavy Ho přemohla extáze lásky. Tehdy začal na nádvoří chrámu tančit.

Verš

śekhara, paramānanda, tapana, sanātana
cāri-jana mili’ kare nāma-saṅkīrtana

Synonyma

śekhara — Candraśekhara; paramānanda — Paramānanda Purī; tapana — Tapana Miśra; sanātana — Sanātana Gosvāmī; cāri-jana mili' — všichni čtyři; kare — provádějí; nāma-saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry.

Překlad

Candraśekhara, Paramānanda Purī, Tapana Miśra a Sanātana Gosvāmī byli čtyři společníci, kteří Śrī Caitanyu Mahāprabhua doprovázeli. Všichni zpívali Hare Kṛṣṇa mahā-mantru následujícím způsobem.

Verš

“haraye namaḥ kṛṣṇa yādavāya namaḥ
gopāla govinda rāma śrī-madhusūdana”

Synonyma

haraye — Nejvyšší Osobnosti Božství; namaḥ — poklony; kṛṣṇa — Pánu Kṛṣṇovi; yādavāya — potomkovi yaduovské dynastie; namaḥ — poklony; gopāla — Gopālovi; govinda — Govindovi; rāma — Rāmovi; śrī-madhusūdana — Śrī Madhusūdanovi.

Překlad

Zpívali: „Haraye namaḥ kṛṣṇa yādavāya namaḥ, gopāla govinda rāma śrī-madhusūdana.“

Význam

Toto je další způsob, jak zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Význam je: „S úctou se klaním Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi. Je potomkem yaduovské dynastie. S úctou se klaním Gopālovi, Govindovi, Rāmovi a Śrī Madhusūdanovi.“

Verš

caudikete lakṣa loka bale ‘hari’ ‘hari’
uṭhila maṅgala-dhvani svarga-martya bhari’

Synonyma

cau-dikete — všude kolem; lakṣa — statisíce; loka — lidí; bale — zpívají; hari hari — ó Nejvyšší Osobnosti Božství, Hari; uṭhila — zazněl; maṅgala-dhvani — příznivý zvuk; svarga-martya bhari' — ohromující celý vesmír.

Překlad

Statisíce lidí na všech stranách začaly volat „Hari! Hari!“ To vytvořilo hlasitý a příznivý zvuk, který naplňoval celý vesmír.

Verš

nikaṭe hari-dhvani śuni’ parakāśānanda
dekhite kautuke āilā lañā śiṣya-vṛnda

Synonyma

nikaṭe — nedaleko; hari-dhvani śuni' — když zaslechl zpěv Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; parakāśānanda — Prakāśānanda Sarasvatī; dekhite — zhlédnout; kautuke — velmi dychtivě; āilā — přišel; lañā — beroucí; śiṣya-vṛnda — všechny žáky.

Překlad

Prakāśānanda Sarasvatī pobýval nedaleko, a jakmile uslyšel toto ohromující zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, spěchal se svými žáky, aby viděl Pána.

Verš

dekhiyā prabhura nṛtya, prema, dehera mādhurī
śiṣya-gaṇa-saṅge sei bale ‘hari’ ‘hari’

Synonyma

dekhiyā — když viděl; prabhura nṛtya — tančení Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prema — extatickou lásku; dehera mādhurī — transcendentální krásu Jeho těla; śiṣya-gaṇa-saṅge — se svými žáky; sei — Prakāśānanda Sarasvatī; bale — zpívá; hari hari — jméno Pána Hariho.

Překlad

Jakmile Prakāśānanda Sarasvatī spatřil Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua, připojil se k Jeho zpívání i se svými žáky. Pánův tanec, Jeho extatická láska a transcendentální krása Jeho těla Prakāśānandu Sarasvatīho zcela okouzlily.

Verš

kampa, svara-bhaṅga, sveda, vaivarṇya, stambha
aśru-dhārāya bhije loka, pulaka-kadamba

Synonyma

kampa — chvění; svara-bhaṅga — zajíkání hlasu; sveda — pocení; vaivarṇya — blednutí; stambha — tuhnutí; aśru-dhārāya — proudy slz z očí; bhije — mokří; loka — všichni lidé; pulaka-kadamba — husí kůže podobající se kadambovým květům.

Překlad

V Pánově těle začalo docházet k extatickým duchovním proměnám. Celé Jeho tělo se třáslo a zajíkal se Mu hlas. Potil se, zbledl a ronil neustálé proudy slz, které smáčely všechny, kdo stáli okolo. Pánovi na těle vyskočila husí kůže podobná kadambovým květům.

Verš

harṣa, dainya, cāpalyādi ‘sañcārī’ vikāra
dekhi’ kāśī-vāsī lokera haila camatkāra

Synonyma

harṣa — jásot; dainya — pokora; cāpalya-ādi — extatické mluvení a tak dále; sañcārī vikāra — nestálé proměny; dekhi' — když viděli; kāśī-vāsī — obyvatelé Váránasí; lokera — všech lidí; haila camatkāra — byl úžas.

Překlad

Nad Pánovou radostí, pokorou a extatickým mluvením všichni lidé jen žasli. Všichni obyvatelé Váránasí (Káší) viděli Pánovy tělesné proměny, a nevycházeli z údivu.

Verš

loka-saṅghaṭṭa dekhi’ prabhura ‘bāhya’ yabe haila
sannyāsīra gaṇa dekhi’ nṛtya saṁvarila

Synonyma

loka-saṅghaṭṭa dekhi' — když viděl velký dav lidí; prabhura — Pána Caitanyi; bāhya — vnější vědomí; yabe haila — když bylo; sannyāsīra gaṇa — skupiny māyāvādských sannyāsīch v čele s Prakāśānandou Sarasvatīm; dekhi' — když viděl; nṛtya saṁvarila — přestal tančit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se vrátil k vnějšímu vědomí a uviděl okolo sebe spoustu māyāvādských sannyāsīch i ostatních lidí. Přestal proto na čas tančit.

Verš

prakāśānandera prabhu vandilā caraṇa
prakāśānanda āsi’ tāṅra dharila caraṇa

Synonyma

prakāśānandera — Prakāśānandy Sarasvatīho; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vandilā — modlil se; caraṇa — u nohou; prakāśānanda — Prakāśānanda Sarasvatī; āsi' — poté, co přišel; tāṅra — Jeho; dharila caraṇa — okamžitě uchopil lotosové nohy.

Překlad

Po ukončení kīrtanu se Śrī Caitanya Mahāprabhu, velký příklad pokory, začal modlit u lotosových nohou Prakāśānandy Sarasvatīho. Prakāśānanda Sarasvatī však okamžitě přistoupil k Pánu a uchopil Jeho lotosové nohy.

Verš

prabhu kahe, — ‘tumi jagad-guru pūjyatama
āmi tomāra nā ha-i ‘śiṣyera śiṣya’ sama

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu dále hovořil; tumi — ty; jagat-guru — duchovní mistr celého světa; pūjya-tama — hoden nejvyššího uctívání; āmi — Já; tomāra — Tvého; ha-i — nejsem; śiṣyera śiṣya sama — na úrovni žákova žáka.

Překlad

Když Prakāśānanda Sarasvatī chytil lotosové nohy Pána, Pán řekl: „Můj drahý pane, ty jsi duchovní mistr celého světa, a proto jsi hoden nejvyššího uctívání. Já nejsem ani na úrovni žáka tvého žáka.“

Význam

Māyāvādští sannyāsī si obvykle říkají jagad-guru, duchovní mistr celého světa. Mnoho z nich si o sobě myslí, že by je měl uctívat každý, i když nevycestovali ani za hranice Indie nebo svého okresu. Śrī Caitanya Mahāprabhu ze své velké ušlechtilosti a pokory vystupoval jako podřízený žák Prakāśānandy Sarasvatīho.

Verš

śreṣṭha hañā kene kara hīnera vandana
āmāra sarva-nāśa haya, tumi brahma-sama

Synonyma

śreṣṭha hañā — jsi vznešenější osobnost; kene — proč; kara — činíš; hīnera — nižšího člověka; vandana — uctívání; āmāra sarva-nāśa haya — ubude Mé síly; tumi brahma-sama — rovnáš se neosobnímu Brahmanu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Jsi velká, duchovně pokročilá osobnost, proto bys neměl uctívat mnohem podřadnější osobu, jako jsem Já. Když to uděláš, ztratím svou duchovní sílu, protože ty jsi stejně dobrý jako neosobní Brahman.“

Verš

yadyapi tomāre saba brahma-sama bhāse
loka-śikṣā lāgi’ aiche karite nā āise’

Synonyma

yadyapi — i když; tomāre — pro tebe; saba — každý; brahma-sama — roven neosobnímu Brahmanu; bhāse — vypadá; loka-śikṣā lāgi' — pro osvícení obyčejných lidí; aiche — takovým způsobem; karite āise — neměl bys vystupovat.

Překlad

„Můj drahý Pane, pro tebe je každý na úrovni neosobního Brahmanu, ale v zájmu osvícení obyčejných lidí by ses neměl takto chovat.“

Verš

teṅho kahe, ‘tomāra pūrve nindā-aparādha ye karila
tomāra caraṇa-sparśe, saba kṣaya gela

Synonyma

teṅho kahe — on odpověděl; tomāra — Tebe; pūrve — dříve; nindā-aparādha — přestupky a pomluvy; ye karila — cokoliv jsem udělal; tomāra caraṇa-sparśe — dotykem Tvých lotosových nohou; saba kṣaya gela — následky všech těchto přestupků byly zničeny.

Překlad

Prakāśānanda Sarasvatī odpověděl: „Dříve jsem se vůči Tobě dopustil mnoha přestupků, protože jsem Tě pomlouval. Nyní jsem se však dotkl Tvých lotosových nohou, a tak jsou následky mých přestupků odstraněny.“

Verš

jīvan-muktā api punar
yānti saṁsāra-vāsanām
yady acintya-mahā-śaktau
bhagavaty aparādhinaḥ

Synonyma

jīvat-muktāḥ — ti, kdo jsou osvobození v tomto životě; api — také; punaḥ — znovu; yānti — jdou; saṁsāra-vāsanām — toužit po hmotném požitku; yadi — jestliže; acintya-mahā-śaktau — proti vlastníkovi nepochopitelné duchovní síly; bhagavati — Nejvyšší Osobnost Božství; aparādhinaḥ — ti, kdo dělají přestupky.

Překlad

„  ,Pokud se člověk, jenž je považován za osvobozeného v tomto životě, dopouští přestupků proti studnici nepochopitelných energií, Nejvyšší Osobnosti Božství, pak znovu poklesne a bude toužit po hmotném prostředí za účelem hmotného požitku.̀  “

Verš

sa vai bhagavataḥ śrīmat-
pāda-sparśa-hatāśubhaḥ
bheje sarpa-vapur hitvā
rūpaṁ vidyādharārcitam

Synonyma

saḥ — on (had); vai — opravdu; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy; śrīmat-pāda-sparśa — dotykem lotosových nohou; hata-aśubhaḥ — zbavený všech následků hříšného života; bheje — dostal; sarpa-vapuḥ — těla hada; hitvā — vzdávající se; rūpam — krásu; vidyādhara-arcitam — vhodnou pro obyvatele Vidyādhara-loky.

Překlad

„  ,Tento had byl okamžitě zbaven následků svého hříšného života, protože se ho dotkly lotosové nohy Śrī Kṛṣṇy. Vzdal se proto svého těla a přijal tělo Vidyādhary, nádherného poloboha.̀  “

Význam

Toto je citát pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.34.9). Obyvatelé Vrindávanu se jednou pod vedením Nandy Mahārāje vydali na pouť k břehům řeky Sarasvatí. Nanda Mahārāja držel půst a lehl si nedaleko lesa. Tehdy se tam objevil had, kterého v minulosti proklel Āṅgirasa Ṛṣi. Tento had se původně jmenoval Sudarśana a žil na planetě Gandharvaloce. Protože si však z ṛṣiho tropil žerty, byl proklet, aby dostal tělo velkého hada. Když byl Nanda Mahārāja tímto hadem napaden, volal „Kṛṣṇo! Pomoc!“ Kṛṣṇa se okamžitě objevil a začal hada kopat svýma lotosovýma nohama. Díky dotyku Pánových lotosových nohou byl had okamžitě zbaven následků svého hříšného života. Po osvobození znovu získal svou původní podobu Gandharvy Sudarśany.

Verš

prabhu kahe, — ‘viṣṇu’ ‘viṣṇu’, āmi kṣudra jīva hīna
jīve ‘viṣṇu’ māni — ei aparādha-cihna

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; viṣṇu viṣṇu — svaté jméno Viṣṇua; āmi — Já; kṣudra — nepatrná; jīva — živá bytost; hīna — bez dobrých vlastností; jīve — tak nízkou živou bytost; viṣṇu māni — považovat za Pána Viṣṇua nebo Osobnost Božství; ei aparādha-cihna — to je velký přestupek.

Překlad

Když Prakāśānanda Sarasvatī svá slova takto podpořil citováním verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu, Śrī Caitanya Mahāprabhu se proti tomu okamžitě ohradil pronášením svatého jména Pána Viṣṇua. Pán se potom představil jako velice pokleslá živá bytost a řekl: „Ten, kdo považuje pokleslou podmíněnou duši za Viṣṇua, Bhagavāna, nebo nějakou inkarnaci, se dopouští velkého přestupku.“

Význam

I když byl Śrī Caitanya Mahāprabhu Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, popřel, že by patřil do kategorie Viṣṇua, protože nás chtěl poučit. Ve věku Kali je naneštěstí takzvaných inkarnací Viṣṇua spousta. Lidé nevědí, že prohlašovat se za inkarnaci Viṣṇua je vážný přestupek. Ani by neměli jako inkarnaci Boha přijímat nějakého obyčejného člověka, protože to je také velký přestupek.

Verš

jīve ‘viṣṇu’ buddhi dūre — yei brahma-rudra-sama
nārāyaṇe māne tāre ‘pāṣaṇḍīte’ gaṇana

Synonyma

jīve — obyčejné živé bytosti; viṣṇu — za Pána Viṣṇua; buddhi — považování; dūre — natož; yei — každý, kdo; brahma-rudra-sama — na stejné úrovni sosobnostmi, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva; nārāyaṇe — Pána Nārāyaṇa, Viṣṇua; māne — považuje; tāre — taková osoba; pāṣaṇḍīte gaṇana — se řadí mezi pāṣaṇḍī neboli ateistické rouhače.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Dokonce ani Pán Brahmā a Pán Śiva nemohou být považováni za rovné Viṣṇuovi či Nārāyaṇovi, o obyčejných živých bytostech ani nemluvě. Pokud je někdo takto bere, je okamžitě považován za rouhače a ateistu.“

Verš

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta
sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam”

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; tu — nicméně; nārāyaṇam — Nejvyšší Osobnost Božství, vládce takových polobohů, jako je Brahmā a Śiva; devam — Pán; brahma — Pána Brahmu; rudra — Pána Śivu; ādi — a další; daivataiḥ — s takovými polobohy; samatvena — na stejné úrovni; eva — zajisté; vīkṣeta — vidí; saḥ — takový člověk; pāṣaṇḍīpāṣaṇḍī; bhavet — musí být; dhruvam — zajisté.

Překlad

„  ,Člověk, který staví polobohy, jako je Brahmā a Śiva, na stejnou úroveň s Nārāyaṇem, musí být považován za rouhače, pāṣaṇḍīho.̀  “

Verš

prakāśānanda kahe, — “tumi sākṣāt bhagavān
tabu yadi kara tāṅra ‘dāsa’-abhimāna

Synonyma

prakāśānanda kahe — Prakāśānanda Sarasvatī odpověděl; tumi — Ty; sākṣāt — přímo; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa; tabu — přesto; yadi — když; kara — stavíš se do role; tāṅra dāsa-abhimāna — považování se za Jeho služebníka.

Překlad

Prakāśānanda odpověděl: „Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství, samotný Kṛṣṇa, ale přitom se považuješ za Jeho věčného služebníka.“

Verš

tabu pūjya hao, tumi baḍa āmā haite
sarva-nāśa haya mora tomāra nindāte

Synonyma

tabu — přesto; pūjya hao — jsi hoden uctívání; tumi baḍa — jsi mnohem větší; āmā haite — než já; sarva-nāśa haya — vše je ztraceno; mora — mým; tomāra nindāte — pomlouváním Tebe.

Překlad

„Můj drahý Pane, jsi Nejvyšší Pán, a přestože se považuješ za Pánova služebníka, jsi hoden uctívání. A jelikož jsi mnohem větší než já, jsou všechny mé duchovní úspěchy ztraceny, protože jsem Tě pomlouval.“

Verš

muktānām api siddhānāṁ
nārāyaṇa-parāyaṇaḥ
su-durlabhaḥ praśāntātmā
koṭiṣv api mahā-mune

Synonyma

muktānām — těch, kdo jsou osvobozeni nebo zproštěni pout nevědomosti; api — dokonce; siddhānām — těch, kdo dosáhli dokonalosti; nārāyaṇa — Nejvyšší Osobnosti Božství; parāyaṇaḥ — oddaný; su-durlabhaḥ — velmi vzácný; praśānta-ātmā — zcela spokojený, bez tužeb; koṭiṣu — mezi mnoha milióny; api — zajisté; mahā-mune — ó velký mudrci.

Překlad

„  ,Ó velký mudrci, mezi mnoha milióny hmotně osvobozených lidí zbavených nevědomosti a mnoha milióny siddhů, kteří téměř dosáhli dokonalosti, je stěží jeden čistým oddaným Nārāyaṇa. Pouze takový oddaný je však naprosto spokojený a klidný.̀  “

Význam

Tento verš je citátem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (6.14.5).

Verš

āyuḥ śriyaṁ yaśo dharmaṁ
lokān āśiṣa eva ca
hanti śreyāṁsi sarvāṇi
puṁso mahad-atikramaḥ

Synonyma

āyuḥ — délka života; śriyam — vznešenost; yaśaḥ — pověst; dharmam — zbožnost; lokān — majetek; āśiṣaḥ — požehnání; eva — určitě; ca — a; hanti — zničí; śreyāṁsi — šťastný osud; sarvāṇi — veškerý; puṁsaḥ — toho; mahat — velkým duším; atikramaḥ — přestupek vůči.

Překlad

„  ,S délkou života, vznešeností, pověstí, zbožností, majetkem a šťastným osudem člověka, který spáchá přestupek vůči velkým duším, je konec.̀  “

Význam

Tento výrok (Śrīmad-Bhāgavatam 10.4.46) přednesl Mahārājovi Parīkṣitovi Śukadeva Gosvāmī.

Verš

naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghriṁ
spṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ
mahīyasāṁ pāda-rajo-’bhiṣekaṁ
niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat

Synonyma

na — ne; eṣām — těch, kdo jsou připoutáni k rodinnému životu; matiḥ — zájem; tāvat — tak dlouho; urukrama-aṅghrim — lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství, proslavené neobvyklými činnostmi; spṛśati — dotkne se; anartha — nežádoucích věcí; apagamaḥ — zničení; yat — čehož; arthaḥ — výsledek; mahīyasām — velkých osobností, oddaných; pāda-rajaḥ — prachem z lotosových nohou; abhiṣekam — pokropení hlavy; niṣkiñcanānām — jež jsou zcela odpoutáni od hmotného vlastnictví; na vṛṇīta — neudělá; yāvat — dokud.

Překlad

„  ,Dokud lidská společnost nepřijme prach z lotosových nohou velkých mahātmů – oddaných, kteří nemají nic společného s hmotným vlastnictvím – nemůže lidstvo upřít svou pozornost na Kṛṣṇovy lotosové nohy. Tyto lotosové nohy zničí veškeré nežádoucí, strastiplné podmínky hmotného života.̀  “

Význam

Tento verš se objevuje ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.32). Vysvětlení se nachází v Madhya-līle 22.53.

Verš

ebe tomāra pādābje upajibe bhakti
tathi lāgi’ kari tomāra caraṇe praṇati”

Synonyma

ebe — nyní; tomāra — Tvým; pāda-abje — lotosovým nohám; upajibe — poroste; bhakti — oddaná služba; tathi lāgi' — z toho důvodu; kari — skládám; tomāra caraṇe praṇati — pokorné poklony u Tvých lotosových nohou.

Překlad

„Od nynějška budu rozvíjet oddanou službu Tvým lotosovým nohám. To je důvod, proč jsem za Tebou přišel a padl k Tvým lotosovým nohám.“

Verš

eta bali’ prabhure lañā tathāya vasila
prabhure prakāśānanda puchite lāgila

Synonyma

eta bali' — to když řekl; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; lañā — vzal a; tathāya vasila — posadil se; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; prakāśānanda — Prakāśānanda Sarasvatī; puchite lāgila — začal klást otázky.

Překlad

Poté, co takto promluvil, si Prakāśānanda Sarasvatī se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem sedl a začal se Pána dotazovat.

Verš

māyāvāde karilā yata doṣera ākhyāna
sabe ei jāni’ ācāryera kalpita vyākhyāna

Synonyma

māyāvāde — ve filosofii māyāvādy, impersonalismu; karilā — učinil jsi; yata — všech; doṣera ākhyāna — popis chyb; sabe — všechny; ei — tyto; jāni' — jelikož víme; ācāryera — Śaṅkarācāryovy; kalpita vyākhyāna — vymyšlené výklady.

Překlad

Prakāśānanda Sarasvatī řekl: „Chápeme chyby v naší māyāvādské filosofii, na které jsi poukázal. Veškeré Śaṅkarācāryovy výklady jsou vymyšlené.“

Verš

sūtrera karilā tumi mukhyārtha-vivaraṇa
tāhā śuni’ sabāra haila camatkāra mana

Synonyma

sūtreraBrahma-sūtry; karilā — učinil jsi; tumi — Ty; mukhya-artha-vivaraṇa — popis přímého významu; tāhā śuni' — když to slyšeli; sabāra — všech; haila — byla; camatkāra — užaslá; mana — mysl.

Překlad

„Můj drahý Pane, všechny přímé významy, které jsi při vysvětlování Brahma-sūtry předložil, nám všem připadají úžasné.“

Verš

tumi ta’ īśvara, tomāra āche sarva-śakti
saṅkṣepa-rūpe kaha tumi śunite haya mati

Synonyma

tumi ta' — opravdu jsi; īśvara — Nejvyšší Pán; tomāra — Tvoje; āche — jsou; sarva-śakti — veškeré energie; saṅkṣepa-rūpe — krátce; kaha — prosím vysvětli; tumi — Ty; śunite haya mati — chci slyšet.

Překlad

„Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, a proto máš nepochopitelné energie. Chtěl bych od Tebe krátce naslouchat o Brahma-sūtře.“

Význam

Prakāśānanda Sarasvatī řekl, že už pochopil vysvětlení přímého výkladu Brahma-sūtry předložené Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Přesto nyní Pána žádal, aby v krátkosti vysvětlil význam Brahma-sūtry neboli Vedānta-sūtry.

Verš

prabhu kahe, — “āmi ‘jīva’, ati tuccha-jñāna!
vyāsa-sūtrera gambhīra artha, vyāsa — bhagavān

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; āmi jīva — Já jsem nepatrná živá bytost; ati tuccha-jñāna — Moje poznání je velmi chabé; vyāsa-sūtreraVedānta-sūtry napsané Vyāsadevou; gambhīra artha — velmi vážný význam; vyāsa — Vyāsadeva; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Já jsem obyčejná živá bytost, a Mé poznání je proto zcela zanedbatelné. Význam Brahma-sūtry je však nesmírně hluboký, protože její autor Vyāsadeva je samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.“

Význam

Obyčejná živá bytost ve skutečnosti význam Vedānta-sūtry nemůže pochopit. Pochopit ho lze tehdy, když ho vyslechneme od autority, Vyāsadevy samotného. Vyāsadeva proto předložil komentář na Brahma-sūtru v podobě Śrīmad-Bhāgavatamu. Dostal k tomu pokyn od svého duchovního mistra Nārady. Śaṅkarācārya samozřejmě význam Brahma-sūtry zkreslil, protože k tomu měl určitý důvod. Chtěl místo ateistického poznání, které šířil Pán Buddha, prosadit védské poznání. Ke všem těmto nezbytný krokům dochází kvůli určitému času a okolnostem. Pána Buddhu ani Śaṅkarācāryu nelze obviňovat. Doba takové vysvětlení pro různé druhy ateistů vyžadovala. Závěrem je, že význam Vedānta-sūtry nelze pochopit bez prostudování Śrīmad-Bhāgavatamu a vykonávání oddané služby. Pán Caitanya Mahāprabhu proto celé toto téma dále vysvětluje v následujících verších.

Verš

tāṅra sūtrera artha kona jīva nāhi jāne
ataeva āpane sūtrārtha kariyāche vyākhyāne

Synonyma

tāṅra sūtrera artha — význam Vyāsadevovy Vedānta-sūtry; kona — jakákoliv; jīva — živá bytost; nāhi jāne — nezná; ataeva — proto; āpane — osobně; sūtra-artha — významy sūter; kariyāche vyākhyāne — popsal.

Překlad

„Pro obyčejného člověka je velice těžké pochopit význam Vedānta-sūtry, ale Vyāsadeva ze své bezpříčinné milosti její význam jasně vysvětlil.“

Verš

yei sūtra-kartā, se yadi karaye vyākhyāna
tabe sūtrera mūla artha lokera haya jñāna

Synonyma

yei sūtra-kartā — ten, kdo Vedānta-sūtru sestavil; se — ta osoba; yadi — jestliže; karaye vyākhyāna — vysvětlí význam; tabe — potom; sūtrera — aforismů Vedānta-sūtry; mūla — původní; artha — význam; lokera — všech lidí; haya jñāna — bude poznání.

Překlad

„Pokud Vedānta-sūtru vysvětlí samotný Vyāsadeva, který ji napsal, pak obyčejní lidé pochopí její původní význam.“

Verš

praṇavera yei artha, gāyatrīte sei haya
sei artha catuḥ-ślokīte vivariyā kaya

Synonyma

praṇavera — zvukové vibrace oṁkāra; yei — jakýkoliv; artha — význam; gāyatrīte — v mantře Gāyatrī; sei — ten; haya — je; sei artha — ten samý význam; catuḥ-ślokīte — ve Śrīmad-Bhāgavatamu shrnutém ve čtyřech ślokāch; vivariyā — obšírně popisující; kaya — řekl.

Překlad

„Význam zvukové vibrace oṁkāra se nachází v mantře Gāyatrī. To samé je obšírně vysvětleno ve čtyřech ślokāch Śrīmad-Bhāgavatamu známých jako catuḥ-ślokī.“

Verš

brahmāre īśvara catuḥ-ślokī ye kahilā
brahmā nārade sei upadeśa kailā

Synonyma

brahmāre — Pánu Brahmovi; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; catuḥ-ślokī — čtyři slavné verše známé jako catuḥ-ślokī; ye kahilā — vše, co vysvětlil; brahmā — Pán Brahmā; nārade — Nāradovi Munimu; sei — to; upadeśa kailā — vyložil.

Překlad

„Vše, co Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, v těchto čtyřech verších Śrīmad-Bhāgavatamu vysvětlil Pánu Brahmovi, vysvětlil také Pán Brahmā Nāradovi.“

Verš

nārada sei artha vyāsere kahilā
śuni’ veda-vyāsa mane vicāra karilā

Synonyma

nārada — velký mudrc Nārada; sei artha — stejný význam; vyāsere kahilā — vysvětlil Vyāsadevovi; śuni' — když jej slyšel; veda-vyāsa — Vyāsadeva; mane — v mysli; vicāra karilā — pečlivě zvážil.

Překlad

„Vše, co Pán Brahmā řekl Nāradovi Munimu, vysvětlil znovu Nārada Muni Vyāsadevovi a Vyāsadeva o tom později uvažoval.“

Verš

“ei artha — āmāra sūtrera vyākhyānurūpa
‘bhāgavata’ kariba sūtrera bhāṣya-svarūpa”

Synonyma

ei artha — toto vysvětlení; āmāra — mojí; sūtreraBrahma-sūtry; vyākhyā-anurūpa — vhodný výklad; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavata Purāṇu; kariba — učiním; sūtreraBrahma-sūtry; bhāṣya-svarūpa — jako původní komentář.

Překlad

„Śrīla Vyāsadeva přemýšlel o tom, že vše, co se dozvěděl od Nārady Muniho jako vysvětlení oṁkāry, podrobně vyloží jako komentář na Brahma-sūtru ve své knize Śrīmad-Bhāgavatamu.“

Význam

Zvuková vibrace oṁkāra je jádrem veškerého védského poznání. Oṁkāra je známá jako mahā-vākya neboli nejvyšší zvuk. Veškerý význam tohoto svrchovaného zvuku oṁkāry je dále vysvětlen v mantře Gāyatrī. Ten samý význam je pak znovu vysvětlen ve čtyřech ślokāch Śrīmad-Bhāgavatamu známých jako catuḥ-ślokī, které začínají slovy ahaṁ evāsam evāgre. Pán říká: „Před stvořením jsem existoval pouze Já.“ Z tohoto výroku vycházejí čtyři śloky známé jako catuḥ-ślokī. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, tak Pána Brahmu poučil o významu catuḥ-ślokī. Pán Brahmā ho znovu vysvětlil Nāradovi Munimu a Nārada Muni ho vysvětlil Śrīlovi Vyāsadevovi. To je systém parampary, učednické posloupnosti. Význam védského poznání, původní slovo praṇava, bylo vysvětleno ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Závěrem je, že Brahma-sūtra je vysvětlená ve Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

cāri-veda-upaniṣade yata kichu haya
tāra artha lañā vyāsa karilā sañcaya

Synonyma

cāri-veda — čtyři části Véd (Sāma, Yajur, Ṛg a Atharva); upaniṣade — a ve 108 Upaniṣadách; yata — cokoliv; kichu haya — je tam; tāra artha — významy těchto védských písem; lañā — beroucí dohromady; vyāsa — Vyāsadeva; karilā sañcaya — shromáždil.

Překlad

„Vyāsadeva vzal veškeré závěry čtyř Véd a sto osmi Upaniṣad a vložil je do aforismů Vedānta-sūtry.“

Verš

yei sūtre yei ṛk — viṣaya-vacana
bhāgavate sei ṛk śloke nibandhana

Synonyma

yei sūtre — v aforismech Vedānta-sūtry; yei — jakékoliv; ṛk — védské mantry; viṣaya-vacana — téma k vysvětlení; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; sei ṛk — ty samé védské mantry; śloke — v osmnácti tisících veršů; nibandhana — sestavení.

Překlad

„Ve Vedānta-sūtře je vysvětlen význam veškerého védského poznání, a ve Śrīmad-Bhāgavatamu je ten samý význam vysvětlen v osmnácti tisících veršů.“

Verš

ataeva brahma-sūtrera bhāṣya — śrī-bhāgavata
bhāgavata-śloka, upaniṣat kahe ‘eka’ mata

Synonyma

ataeva — proto; brahma-sūtrera bhāṣya — komentář k aforismům Brahma-sūtry; śrī-bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam; bhāgavata-śloka — verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu; upaniṣat — vysvětlení Upaniṣad; kahe — říkají; eka mata — stejný výklad.

Překlad

„Závěrem tedy je, že Brahma-sūtra je obšírně vysvětlena ve Śrīmad-Bhāgavatamu. To, co vysvětlují verše Śrīmad-Bhāgavatamu, má také stejný význam jako to, co je vysvětleno v Upaniṣadách.“

Verš

ātmāvāsyam idaṁ viśvaṁ
yat kiñcij jagatyāṁ jagat
tena tyaktena bhuñjīthā
mā gṛdhaḥ kasya svid dhanam

Synonyma

ātma-āvāsyam — expanze energie Nejvyšší Duše, Osobnosti Božství; idam — tento; viśvam — vesmír; yat — cokoliv; kiñcit — něco; jagatyām — ve vesmíru; jagat — vše pohyblivé i nehybné; tena — Jím; tyaktena — věcmi přidělenými každé osobě; bhuñjīthāḥ — měl bys přijmout pro svoji obživu; — nikdy; gṛdhaḥ — přivlastňuj si; kasya svit — někoho jiného; dhanam — majetek.

Překlad

„  ,Vše živé i neživé ve vesmíru řídí a vlastní Pán. Každý by proto měl přijmout pouze to, co mu bylo vyhrazeno jako jeho podíl, a neměl by přijímat jiné věci, věda dobře, komu patří.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (8.1.10). Komunisté a socialisté se snaží propagovat filosofii, podle které vše náleží masám lidí nebo státu. Tato myšlenka je nedokonalá. Pokud ji rozšíříme, zjistíme, že všechno patří Bohu. To bude dokonalost komunistických ideálů. Zde je také pěkně vysvětlen účel Śrīmad-Bhāgavatamu. Každý z nás se musí spokojit s tím, co mu Nejvyšší Pán přidělil. Neměli bychom si přivlastňovat majetek druhých. Toto jednoduché pojetí se dá přenést do našeho každodenního života. Každý by měl od vlády dostat kus půdy a chovat několik krav. Obojí by se mělo používat pro naše živobytí. A navíc, pokud se něco vyrobí v továrně, mělo by to být také považováno za majetek Nejvyšší Osobnosti Božství, protože veškeré složky patří Nejvyššímu Pánu. Ve skutečnosti není třeba takové věci uměle vyrábět. Pokud se však už vyrábějí, je třeba vědět, že vyrobené zboží patří Nejvyššímu Pánu. Duchovní komunismus uznává svrchované vlastnictví Nejvyššího Pána. Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (5.29) vysvětluje:

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

„Ten, kdo si je Mě plně vědom, ví, že jsem konečným příjemcem veškerých obětí a askeze, Nejvyšším Pánem všech planet a polobohů a dobrodincem všech živých bytostí, se zbaví hmotných strastí a dosáhne míru.“

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je dále vysvětleno, že by nikdo neměl nic prohlašovat za své vlastnictví. Vše, o čem prohlašujeme, že je to naše, ve skutečnosti patří Kṛṣṇovi. Každý by se měl spokojit s čímkoliv, co mu Nejvyšší Pán přidělil, a neměl by si přivlastňovat majetek druhých. To povede k míru na celém světě.

Verš

bhāgavatera sambandha, abhidheya, prayojana
catuḥ-ślokīte prakaṭa tāra kariyāche lakṣaṇa

Synonyma

bhāgavateraŚrīmad-Bhāgavatamu; sambandha — osobní vztah s Bohem; abhidheya — činnosti v tomto vztahu; prayojana — konečný životní cíl; catuḥ-ślokīte — ve čtyřech slavných verších Śrīmad-Bhāgavatamu; prakaṭa — projevené; tāra — jejich; kariyāche — učinil; lakṣaṇa — příznaky.

Překlad

„Ve čtyřech verších Śrīmad-Bhāgavatamu známých jako catuḥ-ślokī je vyjevena podstata Śrīmad-Bhāgavatamu – náš vztah s Nejvyšším Pánem, naše činnosti v tomto vztahu a cíl života. V těchto verších je vysvětleno vše.“

Verš

“āmi — ‘sambandha’-tattva, āmāra jñāna-vijñāna
āmā pāite sādhana-bhakti ‘abhidheya’-nāma

Synonyma

āmi — Já; sambandha-tattva — střed veškerých vztahů; āmāra — o Mně; jñāna — poznání; vijñāna — praktické použití tohoto poznání; āmā pāite — získat Mne; sādhana-bhakti — praktická oddaná služba; abhidheya-nāma — nazývá se činnosti v tomto vztahu.

Překlad

„(Pán Kṛṣṇa říká:) ,Já jsem středem všech vztahů. Poznání o Mně a jednání na základě tohoto poznání je skutečné poznání. Obracení se na Mne se zájmem o oddanou službu se nazývá abhidheya.̀  “

Význam

Duchovní poznání znamená úplné pochopení Absolutní Pravdy ve třech rysech – jako neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a všemocná Nejvyšší Osobnost Božství. Když člověk nakonec přijme útočiště u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství a začne Pánu sloužit, výsledkem bude poznání zvané vijñāna, zvláštní poznání neboli praktické uplatnění duchovního poznání. Pro dosažení životního cíle zvaného prayojana bychom se měli zapojit do oddané služby Pánu. Praktikování oddané služby za účelem dosažení cíle života se nazývá abhidheya.

Verš

sādhanera phala — ‘prema’ mūla-prayojana
sei preme pāya jīva āmāra ‘sevana’

Synonyma

sādhanera phala — výsledek oddané služby; prema — láska k Bohu; mūla-prayojana — hlavní cíl; sei preme — touto láskou k Bohu; pāya — získá; jīva — živá bytost; āmāra — Moji; sevana — službu.

Překlad

„  ,Vykonáváním oddané služby se člověk postupně pozvedne na úroveň lásky k Bohu. To je hlavní cíl života. Na úrovni lásky k Bohu je živá bytost věčně pohroužená ve službě Pánu.̀  “

Verš

jñānaṁ parama-guhyaṁ me
yad vijñāna-samanvitam
sa-rahasyaṁ tad-aṅgaṁ ca
gṛhāṇa gaditaṁ mayā

Synonyma

jñānam — poznání; parama — krajně; guhyam — důvěrné; me — o Mně; yat — které; vijñāna — realizací; samanvitam — plně obdařen; sa-rahasyam — spolu s tajemstvím; tat — k tomu; aṅgam — dodatky; ca — a; gṛhāṇa — snaž se přijmout; gaditam — vysvětlené; mayā — Mnou.

Překlad

„  ,Vyslechni prosím pozorně, co ti povím, protože transcendentální poznání o Mně je nejenom vědecké, ale také plné tajemství.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.31). Vysvětlení najdete v Ādi-līle 1.51.

Verš

ei ‘tina’ tattva āmi kahinu tomāre
‘jīva’ tumi ei tina nāribe jānibāre

Synonyma

ei tina tattva — všechny tyto tři rysy Absolutní Pravdy; āmi — Já; kahinu — řeknu; tomāre — tobě; jīva — živá bytost; tumi — ty; ei tina — tyto tři; nāribe — nebudeš schopný; jānibāre — pochopit.

Překlad

„  ,Ó Brahmo, všechny tyto pravdy ti vysvětlím. Protože jsi živá bytost (jīva), bez Mého vysvětlení nebudeš schopen pochopit svůj vztah ke Mně, oddanou činnost, ani konečný cíl života.̀  “

Verš

yaiche āmāra ‘svarūpa’, yaiche āmāra ‘sthiti’
yaiche āmāra guṇa, karma, ṣaḍ-aiśvarya-śakti

Synonyma

yaiche — co se týče; āmāra — Mé; svarūpa — původní podoby; yaiche — co se týče; āmāra — Mého; sthiti — postavení; yaiche — co se týče; āmāra — Mých; guṇa — vlastností; karma — činností; ṣaṭ-aiśvarya-śakti — šest vznešených atributů.

Překlad

„  ,Vysvětlím ti svou skutečnou podobu, své postavení, vlastnosti, činnosti i šest vznešených atributů.̀  “

Verš

āmāra kṛpāya ei saba sphuruka tomāre”
eta bali’ tina tattva kahilā tāṅhāre

Synonyma

āmāra — Mojí; kṛpāya — milostí; ei saba — to vše; sphuruka tomāre — nechť se v tobě probudí; eta bali' — když to řekl; tina tattva — tři pravdy; kahilā tāṅhāre — vysvětlil mu.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa Brahmu ujistil: ,Mojí milostí se v tobě všechny tyto věci probudí,̀ a potom Pána Brahmu poučil o třech pravdách (tattvách).“

Verš

yāvān ahaṁ yathā-bhāvo
yad-rūpa-guṇa-karmakaḥ
tathaiva tattva-vijñānam
astu te mad-anugrahāt

Synonyma

yāvān — takový, jaký jsem ve své věčné podobě; aham — Já; yathā — jakýmkoliv způsobem; bhāvaḥ — transcendentální existence; yat — jakékoliv; rūpa — různé podoby a barvy; guṇa — vlastnosti; karmakaḥ — činnosti; tathā eva — přesně tak; tattva-vijñānam — skutečná realizace; astu — nechť je; te — tvoje; mat — Mojí; anugrahāt — bezpříčinnou milostí.

Překlad

„  ,Díky Mojí bezpříčinné milosti buď osvícen pravdou o Mé osobnosti a Mých projevech, vlastnostech a zábavách.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.32). Vysvětlení najdete v Ādi-līle 1.52.

Verš

sṛṣṭira pūrve ṣaḍ-aiśvarya-pūrṇa āmi ta’ ha-iye
‘prapañca’, ‘prakṛti’, ‘puruṣa’ āmātei laye

Synonyma

sṛṣṭira pūrve — před stvořením tohoto vesmírného projevu; ṣaṭ-aiśvarya-pūrṇa — oplývající šesti vznešenými atributy; āmi — Já; ta' ha-iye — vskutku jsem existoval; prapañca — celková hmotná energie; prakṛti — hmotná příroda; puruṣa — živé bytosti; āmātei laye — všechny existovaly ve Mně.

Překlad

„Pán řekl: ,Před stvořením vesmírného projevu jsem existoval Já, a celková hmotná energie, hmotná příroda i živé bytosti existovaly ve Mně.̀  “

Verš

sṛṣṭi kari’ tāra madhye āmi praveśiye
prapañca ye dekha saba, seha āmi ha-iye

Synonyma

sṛṣṭi kari' — po stvoření; tāra madhye — do stvoření; āmi praveśiye — vstoupil jsem jako Pán Viṣṇu; prapañca — vesmírný projev; ye — cokoliv; dekha — vidíš; saba — všechno; seha — to; āmi ha-iye — jsem Já.

Překlad

„  ,Po stvoření vesmírného projevu jsem do něho vstoupil. Vše, co v něm vidíš, není nic jiného než expanze Mé energie.̀  “

Verš

pralaye avaśiṣṭa āmi ‘pūrṇa’ ha-iye
prākṛta prapañca pāya āmātei laye

Synonyma

pralaye — v čase zničení; avaśiṣṭa — co zůstane; āmi — Já; pūrṇa — úplný; ha-iye — jsem; prākṛta prapañca — hmotný vesmírný projev; pāya — získá; āmātei — ve Mně; laye — zánik.

Překlad

„  ,Když celý vesmír zanikne, Já zůstávám úplný, a vše, co bylo projevené, je znovu uchováno ve Mně.̀  “

Verš

aham evāsam evāgre
nānyad yat sad-asat-param
paścād ahaṁ yad etac ca
yo ’vaśiṣyeta so ’smy aham

Synonyma

aham — Já, Osobnost Božství; eva — jistě; āsam — existoval; eva — pouze; agre — před stvořením; na — nikdy; anyat — cokoliv jiného; yat — což; sat — následek; asat — příčina; param — nejvyšší; paścāt — po; aham — Já, Osobnost Božství; yat — které; etat — toto stvoření; ca — také; yaḥ — kdo; avaśiṣyeta — zůstane; saḥ — to; asmi — jsem; aham — Já, Osobnost Božství.

Překlad

„  ,Před projevením vesmíru existuji jen Já. Nic hmotného, ať hrubého, jemného, či primárního, neexistuje. Po stvoření jsem to pouze Já, kdo existuje ve všem, a po zničení jsem to opět jen Já, kdo navěky zůstává.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.33). Je to první verš catuḥ-ślokī. Vysvětlení se nachází v Ādi-līle 1.53.

Verš

“aham eva”-śloke ‘aham’ — tina-bāra
pūrṇaiśvarya śrī-vigraha-sthitira nirdhāra

Synonyma

aham eva — pouze Já; śloke — v tomto verši; aham — slovo aham; tina-bāra — třikrát; pūrṇa-aiśvarya — plné veškerého bohatství; śrī-vigraha — Pánovy transcendentální podoby; sthitira — existence; nirdhāra — potvrzení.

Překlad

„Ve verši ,aham evà se slovo ,aham̀ nachází třikrát. Na začátku jsou slova ,aham evà. V druhém řádku jsou slova ,paścād aham̀. Na konci jsou slova ,so 'smy aham̀. Toto ,aham̀ označuje Nejvyšší Osobu. Opakováním slova ,aham̀ je potvrzena transcendentální osobnost, jež je úplná se šesti vznešenými atributy.“

Verš

ye ‘vigraha’ nāhi māne, ‘nirākāra’ māne
tāre tiraskaribāre karilā nirdhāraṇe

Synonyma

ye — ten, kdo; vigraha — tuto Osobnost Božství; nāhi māne — nepřijme; nirākāra māne — považuje za neosobního; tāre — jeho; tiraskaribāre — jen proto, aby potrestal; karilā — učinil; nirdhāraṇe — ujištění.

Překlad

„Impersonalisté neuznávají osobní rys Nejvyšší Osobnosti Božství. V tomto verši je Osobnost Božství zdůrazněna proto, aby je to přesvědčilo, že je důležité tento rys uznat. Proto se zde třikrát opakuje slovo ,aham̀. Pokud chce někdo zdůraznit něco důležitého, třikrát to zopakuje.“

Verš

ei saba śabde haya — ‘jñāna’-‘vijñāna’-viveka
māyā-kārya, māyā haite āmi — vyatireka

Synonyma

ei saba — všech těchto; śabde — ve slovech; haya — je; jñāna — skutečného duchovního poznání; vijñāna — praktického uplatnění tohoto poznání; viveka — uvážení; māyā-kārya — činnosti vnější energie; māyā haite — od činností hmotné energie; āmi — Já; vyatireka — odlišný.

Překlad

„(Pán Kṛṣṇa pokračoval:) ,Skutečné duchovní poznání a jeho praktické uplatnění jsou brány v úvahu ve všech těchto zvukových vibracích. I když vnější energie pochází ode Mne, liším se od ní.̀  “

Verš

yaiche sūryera sthāne bhāsaye ‘ābhāsa’
sūrya vinā svatantra tāra nā haya prakāśa

Synonyma

yaiche — stejně jako; sūryera — slunce; sthāne — na místě; bhāsaye — jeví se; ābhāsa — záře; sūrya vinā — bez slunce; svatantra — nezávisle; tāra — toho; haya — není; prakāśa — projevení.

Překlad

„  ,Někdy místo slunce vidíme jeho odraz, ale jeho záře nikdy nemůže být na slunci nezávislá.̀  “

Verš

māyātīta haile haya āmāra ‘anubhava’
ei ‘sambandha’-tattva kahiluṅ, śuna āra saba

Synonyma

māyā-atīta haile — když je někdo transcendentálně umístěn nad touto vnější energií; haya — je; āmāra anubhava — vnímání Mě; ei sambandha-tattva kahiluṅ — to bylo vysvětleno jako princip vztahu se Mnou; śuna — prosím poslouchej; āra saba — vše zbývající.

Překlad

„  ,Ten, kdo je na transcendentální úrovni, Mě může vnímat. Toto vnímání je základem jeho vztahu s Nejvyšším Pánem. Nyní toto téma dále vysvětlím.̀  “

Význam

Skutečné duchovní poznání musí být získáno ze zjevených písem. Po jeho obdržení může člověk začít vnímat svůj skutečný duchovní život. Každé poznání získané spekulací je nedokonalé. Poznání musíme získat z parampary a od gurua, jinak budeme zmateni a stanou se z nás impersonalisté. Když však pečlivě zvážíme pravé duchovní poznání, můžeme zrealizovat osobní podobu Absolutní Pravdy. Nejvyšší Osobnost Božství je vůči tomuto hmotnému stvoření vždy transcendentální. Nārāyaṇaḥ paro 'vyaktāt – „Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je vždy transcendentální.“ Není stvořením tohoto hmotného světa. Dokud člověk nezrealizuje duchovní poznání, nebude schopen pochopit, že se transcendentální podoba Pána nachází vždy nad touto tvořivou energií. Uvádí se příklad slunce a slunečního světla. Sluneční světlo není slunce, ale přesto se od slunce nedá oddělit. Ten, kdo je zcela pod vlivem vnější energie, tuto filosofii acintya-bhedābheda-tattva (současné jednoty a odlišnosti) nepochopí. Ten, kdo je pod vlivem hmotné energie, tedy nemůže pochopit povahu ani podobu Osobnosti Absolutní Pravdy.

Verš

ṛte ’rthaṁ yat pratīyeta
na pratīyeta cātmani
tad vidyād ātmano māyāṁ
yathābhāso yathā tamaḥ

Synonyma

ṛte — bez; artham — hodnoty; yat — to, co; pratīyeta — zdá se být; na — ne; pratīyeta — zdá se být; ca — jistě; ātmani — ve vztahu ke Mně; tat — to; vidyāt — musíš vědět; ātmanaḥ — Moje; māyām — klamná energie; yathā — jako; ābhāsaḥ — odraz; yathā — jako; tamaḥ — temnota.

Překlad

„  ,Cokoliv se jeví jako pravda nezávisle na Mně, je zajisté Moje klamná energie, protože beze Mne nic existovat nemůže. Je to jako odraz skutečného světla ve stínech. Ve světle totiž nejsou ani stíny, ani odrazy.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.34). Je to druhý verš catuḥ-ślokī. Vysvětlení tohoto verše se nachází v Ādi-līle 1.54.

Verš

‘abhidheya’ sādhana-bhaktira śunaha vicāra
sarva-jana-deśa-kāla-daśāte vyāpti yāra

Synonyma

abhidheya — způsob, jak dosáhnout cíle; sādhana-bhaktira — procesu oddané služby; śunaha vicāra — prosím slyš o postupu; sarva — všech; jana — lidí; deśa — zemí; kāla — dob; daśāte — a okolností; vyāpti yāra — jenž je všudypřítomný.

Překlad

„  ,Nyní ode Mne poslouchej o procesu oddané služby, který je vhodný pro každou zemi, každého člověka, každou dobu a za každých okolností.̀  “

Význam

Učení bhāgavata-dharmy lze šířit za všech okolností, mezi všemi lidmi a ve všech zemích. Mnoho závistivých lidí toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy obviňuje, že ničí nekompromisnost takzvaného hinduismu. To však není pravda. Śrī Caitanya Mahāprabhu potvrzuje, že oddaná služba Pánu – učení bhāgavata-dharmy, které se nyní šíří jako hnutí Hare Kṛṣṇa, – se může šířit v každé zemi, každé osobě, v každých životních podmínkách a v jakékoliv situaci. Bhāgavata-dharma neomezuje čisté oddané pouze na společnost hinduistů. A protože čistý oddaný stojí výše než brāhmaṇa, není nijak neslučitelné udílet posvátnou šňůru oddaným v Evropě, Americe, Austrálii, Japonsku, Kanadě a tak dále. Těmto čistým oddaným, které Śrī Caitanya Mahāprabhu uznává, není někdy v jistých chrámech v Indii dovolen vstup. Někteří brāhmaṇové a gosvāmī z vyšších kast také odmítají přijímat v chrámech Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy prasādam. To je ve skutečnosti v rozporu s pokynem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Oddaní mohou pocházet z jakékoliv země a patřit k jakémukoliv vyznání či rase. Na základě tohoto verše musí skuteční oddaní a následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua uznat oddané ze všech částí světa jako čisté vaiṣṇavy, a to nejen navenek, ale skutečně. Je třeba vidět, jak jsou pokročilí ve vědomí Kṛṣṇy, jak provádějí uctívání Božstev, saṅkīrtan a Ratha-yātru. Závistiví lidé musí všechny tyto body vzít v úvahu a od nynějška přestat se svým zlomyslným, podlým jednáním.

Verš

‘dharmādi’ viṣaye yaiche e ‘cāri’ vicāra
sādhana-bhakti — ei cāri vicārera pāra

Synonyma

dharma-ādi — náboženských činností a tak dále; viṣaye — v tématu; yaiche — jako; e cāri vicāra — je třeba vzít v úvahu čtyři zásady, kterými jsou osoba, země, čas a prostředí; sādhana-bhakti — oddané služby; ei — těmto; cāri — čtyřem; vicārera — ohledům; pāra — transcendentální.

Překlad

„  ,U náboženských zásad se bere v úvahu osoba, země, čas a okolnosti. U oddané služby to však neplatí. Oddaná služba je všem těmto ohledům transcendentální.̀  “

Význam

Dokud jsme na hmotné úrovni, máme různé druhy náboženství, jako je hinduismus, křesťanství, islám, buddhismus a tak dále, která jsou zavedena pro určitou dobu, zemi a osobu. Proto jsou mezi nimi rozdíly. Křesťanské zásady se liší od hinduistických a hinduistické se liší od muslimských a buddhistických zásad. Lze je považovat za hmotnou úroveň, ale když dospějeme na úroveň transcendentální oddané služby, tyto rozdíly tam nejsou. Transcendentální služba Pánu (sādhana-bhakti) stojí nad těmito zásadami. Svět touží po náboženské jednotě a této společné úrovně lze dosáhnout v transcendentální oddané službě. To je výrok Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ten, kdo se stane vaiṣṇavou, je všem těmto omezeným ohledům transcendentální. Pán Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (14.26):

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

„Ten, kdo Mi slouží s naprostou oddaností a za žádných okolností se neodchýlí, okamžitě překoná kvality hmotné přírody a dosáhne úrovně Brahmanu.“

Oddané činnosti hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsou zcela transcendentální hmotným ohledům. Co se týče různých druhů víry, náboženství může být různých druhů, ale na duchovní úrovni má každý stejné právo na oddanou službu. To je úroveň jednoty a základ beztřídní společnosti. V Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura potvrzuje, že o náboženských zásadách, ekonomickém rozvoji, uspokojování smyslů a nakonec osvobození se člověk musí učit od pravého duchovního mistra. To jsou čtyři oddělení usměrněného života na hmotné úrovni. Čtyřmi oddíly duchovní úrovně jsou jñāna, vijñāna, tad-aṅga a tad-rahasya. Pravidla, usměrnění a omezení jsou na hmotné úrovni, ale na duchovní úrovni musí být oddaný vybaven transcendentálním poznáním nad zásadami náboženských obřadů. Světská náboženská činnost je známá jako smārta-vidhi, ale transcendentální oddaná služba se nazývá gosvāmī-vidhi. Mnoho takzvaných gosvāmīch je naneštěstí na úrovni smārta-vidhi, ale snaží se vystupovat jako gosvāmī-vidhi, čímž podvádějí lidi. Gosvāmī-vidhi je přesně vysvětleno v Hari-bhakti-vilāse Sanātany Gosvāmīho, kde je řečeno:

yathā kāñcanatāṁ yāti
kāṁsyaṁ rasa-vidhānataḥ
tathā dīkṣā-vidhānena
dvijatvaṁ jāyate nṛṇām

„Chemickým postupem se dá ze zvonoviny stykem se rtutí vyrobit zlato. Stejně tak může ten, kdo je řádně zasvěcen, získat vlastnosti brāhmaṇy.

Závěrem je, že oddaná služba je otevřena každému, bez ohledu na kastu, vyznání, čas a zemi. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se řídí touto zásadou.

Verš

sarva-deśa-kāla-daśāya janera kartavya
guru-pāśe sei bhakti praṣṭavya, śrotavya

Synonyma

sarva — všech; deśa — zemí; kāla — dob; daśāya — za všech okolností; janera — každého člověka; kartavya — povinnost; guru-pāśe — v péči duchovního mistra; sei — tuto; bhakti — oddanou službu; praṣṭavya — dotazovat se na; śrotavya — a naslouchat o.

Překlad

„  ,Povinností každého člověka, v každé zemi, za všech okolností a v každé době proto je přijít za pravým duchovním mistrem, dotazovat se ho na oddanou službu a naslouchat mu, když vysvětluje tento proces.̀  “

Verš

etāvad eva jijñāsyaṁ
tattva-jijñāsunātmanaḥ
anvaya-vyatirekābhyāṁ
yat syāt sarvatra sarvadā

Synonyma

etāvat — až potud; eva — jistě; jijñāsyam — mají být pokládány otázky; tattva — Absolutní Pravdy; jijñāsunā — studentem; ātmanaḥ — ohledně vlastního já; anvaya — přímo; vyatirekābhyām — a nepřímo; yat — cokoliv; syāt — to může být; sarvatra — všude; sarvadā — vždy.

Překlad

„  ,Zájemce o transcendentální poznání se na ně musí neustále přímo i nepřímo dotazovat, aby poznal všeprostupující pravdu.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.36). Je to čtvrtý verš catuḥ-ślokī. Vysvětlení se nachází v Ādi-līle 1.56.

Verš

āmāte ye ‘prīti’, sei ‘prema’ — ‘prayojana’
kārya-dvāre kahi tāra ‘svarūpa’-lakṣaṇa

Synonyma

āmāte — ke Mně; ye — jakákoliv; prīti — náklonnost; sei — to; prema — láska k Bohu; prayojana — konečný cíl života; kārya-dvāre — praktickým příkladem; kahi — řeknu; tāra — její; svarūpa-lakṣaṇa — přirozené vlastnosti.

Překlad

„  ,Nejvyšší stupeň náklonnosti ke Mně se nazývá láska k Bohu, a ta je konečným cílem života. Přirozené vlastnosti takové lásky vysvětlím na praktickém příkladu.̀  “

Verš

pañca-bhūta yaiche bhūtera bhitare-bāhire
bhakta-gaṇe sphuri āmi bāhire-antare

Synonyma

pañca-bhūta — pět hmotných prvků; yaiche — jako; bhūtera — živých bytostí; bhitare — uvnitř; bāhire — a vně; bhakta-gaṇe — oddaným; sphuri — projevím se; āmi — Já; bāhire-antare — zvenku i zevnitř.

Překlad

„  ,Pět hmotných prvků existuje uvnitř i vně každé živé bytosti. Podobně jsem Já, Nejvyšší Osobnost Božství, projevený v srdci oddaného i vně jeho těla.“

Význam

Čistý oddaný ví, že je věčně služebníkem Kṛṣṇy. Ví, že všechno se dá použít v oddané službě Pánu.

Verš

yathā mahānti bhūtāni
bhūteṣūccāvaceṣv anu
praviṣṭāny apraviṣṭāni
tathā teṣu na teṣv aham

Synonyma

yathā — jako; mahānti — vesmírné; bhūtāni — prvky; bhūteṣu — v živých bytostech; ucca-avaceṣu — gigantické i nepatrné; anu — po; praviṣṭāni — přebývající uvnitř; apraviṣṭāni — přebývající vně; tathā — tak; teṣu — v nich; na — ne; teṣu — v nich; aham — Já.

Překlad

„  ,Stejně jako hmotné prvky vstupují do těl všech živých bytostí, a přesto zůstávají mimo ně, i Já existuji ve všech hmotných stvořeních, ale zároveň v nich nejsem.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.35). Je to také třetí verš catuḥ-ślokī. Vysvětlení se nachází v Ādi-līle 1.55.

Verš

bhakta āmā preme bāndhiyāche hṛdaya-bhitare
yāhāṅ netra paḍe tāhāṅ dekhaye āmāre

Synonyma

bhakta — oddaný; āmā — Mě; preme — láskou; bāndiyāche — spoutal; hṛdaya-bhitare — ve svém srdci; yāhāṅ — kamkoliv; netra — oči; paḍe — padnou; tāhāṅ — tam; dekhaye — vidí; āmāre — Mě.

Překlad

„  ,Vysoce pokročilý oddaný může Mě, Nejvyšší Osobnost Božství, spoutat ve svém srdci láskou. Kamkoliv se podívá, vidí jen Mne, a nic jiného.̀  “

Verš

visṛjati hṛdayaṁ na yasya sākṣād
dharir avaśābhihito ’py aghaugha-nāśaḥ
praṇaya-rasanayā dhṛtāṅghri-padmaḥ
sa bhavati bhāgavata-pradhāna uktaḥ

Synonyma

visṛjati — vzdá se; hṛdayam — srdce; na — ne; yasya — jehož; sākṣāt — přímo; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; avaśa-abhihitaḥ — který je mechanicky nebo nepozorně opěvován; api — i když; agha-ogha-nāśaḥ — jenž ničí všechny druhy nepříznivých přestupků svého oddaného; praṇaya-rasanayā — provazem lásky; dhṛta-aṅghri-padmaḥ — jehož lotosové nohy jsou spoutány; saḥ — takový oddaný; bhavati — je; bhāgavata-pradhānaḥ — nejpokročilejší oddaný; uktaḥ — říká se.

Překlad

„  ,Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, ničí vše, co je pro Jeho oddané nepříznivé, a jejich srdce neopouští ani tehdy, když na Něho myslí nebo Ho opěvují nepozorně. To proto, že Pána v srdcích oddaných neustále poutá provaz lásky. Takoví oddaní by měli být považováni za nejpokročilejší.̀  “

Význam

Verš

sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed
bhagavad-bhāvam ātmanaḥ
bhūtāni bhagavaty ātmany
eṣa bhāgavatottamaḥ

Synonyma

sarva-bhūteṣu — ve všech předmětech (ve hmotě, v duchovní energii i v jejich spojení); yaḥ — každý, kdo; paśyet — vidí; bhagavat-bhāvam — schopnost zapojit se do služby Pánu; ātmanaḥ — Nejvyšší Duše neboli transcendence přesahující hmotné pojetí života; bhūtāni — všechny bytosti; bhagavati — v Nejvyšší Osobnosti Božství; ātmani — základní princip veškeré existence; eṣaḥ — toto; bhāgavata-uttamaḥ — osoba pokročilá v oddané službě.

Překlad

„  ,Ten, kdo je pokročilý v oddané službě, vidí ve všem duši všech duší, Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇu, a následkem toho vždy vidí podobu Nejvyššího Pána jako příčinu všech příčin a chápe, že vše se nachází v Něm.̀  “

Význam

Verš

gāyanta uccair amum eva saṁhatāḥ
vicikyur unmattaka-vad vanād vanam
papracchur ākāśa-vad antaraṁ bahir
bhūteṣu santaṁ puruṣaṁ vanaspatīn

Synonyma

gāyantaḥ — neustále opěvující; uccaiḥ — hlasitě; amum — toho jediného (Pána Śrī Kṛṣṇu); eva — zajisté; saṁhatāḥ — pohromadě; vicikyuḥ — hledaly; unmattaka-vat — jako bláznivé; vanāt — z jednoho lesa; vanam — do druhého lesa; papracchuḥ — ptaly se na; ākāśa-vat — jako prostor; antaram — uvnitř; bahiḥ — vně; bhūteṣu — ve všech živých bytostech; santam — existující; puruṣam — Nejvyšší Osobu; vanaspatīn — všech stromů a rostlin.

Překlad

„  ,Gopī se sešly, aby společně hlasitě opěvovaly Kṛṣṇovy transcendentální vlastnosti, a jako bláznivé začaly chodit z jednoho lesa do druhého. Ptaly se na Pána, jenž se nachází uvnitř i vně všech živých bytostí. Ptaly se na Něho, Nejvyšší Osobu, dokonce i každého stromu a rostliny.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.30.4). Protože Kṛṣṇa zničehonic opustil tanec rāsa, gopī téměř zešílely. Byly tak pohroužené v myšlenkách na Kṛṣṇu, že napodobovaly Jeho různé postoje a zábavy. Byly z Jeho nepřítomnosti naprosto zničené, a celou tuto událost vysvětluje Śukadeva Gosvāmī Mahārājovi Parīkṣitovi.

Verš

ataeva bhāgavate ei ‘tina’ kaya
sambandha-abhidheya-prayojana-maya

Synonyma

ataeva — proto; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; ei tina — tyto tři principy; kaya — jsou vysvětleny; sambandha-abhidheya-prayojana-maya — nejdříve náš vztah, potom činnosti v oddané službě a potom dosažení nejvyššího cíle života, lásky k Bohu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Náš vztah s Pánem, činnosti v oddané službě a dosažení nejvyššího cíle života, lásky k Bohu, jsou náměty Śrīmad-Bhāgavatamu.“

Verš

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Synonyma

vadanti — říkají; tat — že; tattva-vidaḥ — ti, kdo znají Absolutní Pravdu; tattvam — konečný cíl; yat — jenž; jñānam advayam — shodné poznání; brahma iti — jako neosobní Brahman; paramātmā iti — jako Nadduše; bhagavān iti — jako Nejvyšší Osobnost Božství; śabdyate — je popsána.

Překlad

„  ,Seberealizované duše chápou Absolutní Pravdu jako jednotnou existenci známou pod různými jmény – neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.11). Vysvětlení se nachází v Ādi-līle 2.11.

Verš

bhagavān eka āsedam
agra ātmātmanāṁ vibhuḥ
ātmecchānugatāv ātmā
anānā-maty-upalakṣaṇaḥ

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ekaḥ — pouze; āsa — byl; idam — tohoto vesmíru; agre — před (před stvořením tohoto vesmírného projevu); ātmā — živá síla; ātmanām — všech živých bytostí; vibhuḥ — Nejvyšší Pán; ātma — Nejvyššího; icchā — vůle; anugatau — podle; ātmā — Nadduše; anānā-mati-upalakṣaṇaḥ — kterého nezrealizují osoby s mnoha pohledy na věc.

Překlad

„  ,Před stvořením vesmírného projevu byla tvořivá schopnost ukrytá v osobě Nejvyššího Pána. Všechny energie a projevy byly v té době uložené v Jeho osobnosti. Pán je příčinou všech příčin a je všudypřítomnou soběstačnou osobou. Před stvořením existoval se svou duchovní silou v duchovním světě, kde jsou projevené různé planety Vaikuṇṭhy.̀  “

Význam

Verš

ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ
kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokaṁ
mṛḍayanti yuge yuge

Synonyma

ete — tyto; ca — a; aṁśa — úplné části; kalāḥ — části úplných částí; puṁsaḥpuruṣa-avatārů; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; tu — ale; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; svayam — sám; indra-ari — nepřátelé Pána Indry; vyākulam — plný; lokam — svět; mṛḍayanti — těší; yuge yuge — ve správný čas v každém věku.

Překlad

„  ,Všechny tyto inkarnace Boha jsou buď úplné části, nebo části těchto úplných částí puruṣa-avatārů. Kṛṣṇa je však samotná Nejvyšší Osobnost Božství. V každém věku ve svých různých podobách chrání tento svět, když je sužován nepřáteli Indry.“

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.28). Vysvětlení se nachází v Ādi-līle 2.67.

Verš

eita’ ‘sambandha’, śuna ‘abhidheya’ bhakti
bhāgavate prati-śloke vyāpe yāra sthiti

Synonyma

eita' — toto; sambandha — vztah; śuna — prosím poslouchej; abhidheya — činnost; bhakti — známou jako oddaná služba; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; prati-śloke — každým veršem; vyāpe — prostupuje; yāra — čeho; sthiti — postavení.

Překlad

„To je náš věčný vztah s Nejvyšší Osobností Božství. Nyní prosím naslouchej o vykonávání oddané služby. Tento princip prostupuje každým veršem Śrīmad-Bhāgavatamu.“

Verš

bhaktyāham ekayā grāhyaḥ
śraddhayātmā priyaḥ satām
bhaktiḥ punāti man-niṣṭhā
śva-pākān api sambhavāt

Synonyma

bhaktyā — oddanou službou; aham — Já, Nejvyšší Osobnost Božství; ekayā — neochvějnou; grāhyaḥ — dosažitelný; śraddhayā — vírou; ātmā — nejdražší; priyaḥ — být obsluhován; satām — oddanými; bhaktiḥ — oddaná služba; punāti — očišťuje; mat-niṣṭhā — zaměřen pouze na Mě; śva-pākān — nejnižší druh lidských bytostí, které mají ve zvyku jíst psy; api — zajisté; sambhavāt — ode všech nedostatků způsobených zrozením a tak dále.

Překlad

„(Pān Kṛṣṇa řekl:) ,Jsem nesmírně drahý oddaným a sādhuům a lze Mne dosáhnout neochvějnou vírou a oddanou službou. Tato soustava bhakti-yogy postupně zvětšuje připoutanost ke Mně, a očistí dokonce i toho, kdo se narodil mezi pojídači psů. Znamená to, že prostřednictvím bhakti-yogy může být každý povýšen na duchovní úroveň.̀  “

Význam

Verš

na sādhayati māṁ yogo
na sāṅkhyaṁ dharma uddhava
na svādhyāyas tapas tyāgo
yathā bhaktir mamorjitā

Synonyma

na — nikdy; sādhayati — způsobí, že budu spokojený; mām — Mě; yogaḥ — proces ovládání; na — ani; sāṅkhyam — proces získávání filosofického poznání o Absolutní Pravdě; dharmaḥ — taková činnost; uddhava — Můj milý Uddhavo; na — ani; svādhyāyaḥ — studium Véd; tapaḥ — askeze; tyāgaḥ — odříkání, přijetí sannyāsu či rozdávání milodarů; yathā — tak jako; bhaktiḥ — oddaná služba; mama — Mně; ūrjitā — rozvinutá.

Překlad

„(Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, řekl:) ,Můj milý Uddhavo, ani prostřednictvím aṣṭāṅga-yogy (systému mystické yogy pro ovládání smyslů), ani neosobním monismem nebo analytickým studiem Absolutní Pravdy, ani studiem Véd, askezí, rozdáváním milodarů či přijetím sannyāsu Mě nelze potěšit tak, jako rozvinutím ryzí oddané služby Mně.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.14.20). Vysvětlení se nachází v Ādi-līle 17.76.

Verš

bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syād
īśād apetasya viparyayo ’smṛtiḥ
tan-māyayāto budha ābhajet taṁ
bhaktyaikayeśaṁ guru-devatātmā

Synonyma

bhayam — strach; dvitīya-abhiniveśataḥ — z mylné představy, že je výtvorem hmotné energie; syāt — povstává; īśāt — od Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy; apetasya — toho, kdo se odloučil (podmíněná duše); viparyayaḥ — zvrat v postavení; asmṛtiḥ — nemá ponětí o svém vztahu s Nejvyšším Pánem; tat-māyayā — kvůli klamné energii Nejvyššího Pána; ataḥ — proto; budhaḥ — ten, kdo je moudrý; ābhajet — musí uctívat; tam — Jej; bhaktyā — oddanou službou; ekayā — neodchýlit se ke karmě a jñāně; īśam — Nejvyšší Osobnost Božství; guru — jako duchovní mistr; devatā — úctyhodný Pán; ātmā — Nadduše.

Překlad

„  ,Když je živá bytost přitahována k hmotné energii, která je od Kṛṣṇy oddělená, ovládne ji strach. Její pojetí života je zvrácené, protože je od Nejvyšší Osobnosti Božství oddělena hmotnou energií. Jinými slovy, místo aby byla věčným služebníkem Kṛṣṇy, stane se Jeho soupeřem. Tomu se říká viparyayo 'smṛtiḥ. Ten, kdo je skutečně učený a pokročilý, tuto chybu odstraní uctíváním Nejvyšší Osobnosti Božství jako svého duchovního mistra, úctyhodného Božstva a zdroje života. Uctívá tak Pána procesem ryzí oddané služby.̀  “

Význam

Verš

ebe śuna, prema, yei — mūla ‘prayojana’
pulakāśru-nṛtya-gīta — yāhāra lakṣaṇa

Synonyma

ebe śuna — nyní poslouchej; prema — láska k Bohu; yei — jež; mūla prayojana — hlavní cíl; pulaka-aśru-nṛtya-gīta — chvění těla, slzy v očích, tančení a zpěv; yāhāra lakṣaṇa — jejíž příznaky.

Překlad

„Nyní poslouchej, co je skutečná láska k Bohu. Je tím nejdůležitějším v životě a jejími příznaky jsou chvění těla, ronění slz, zpívání a tančení.“

Verš

smarantaḥ smārayantaś ca
mitho ’ghaugha-haraṁ harim
bhaktyā sañjātayā bhaktyā
bibhraty utpulakāṁ tanum

Synonyma

smarantaḥ — vzpomínající; smārayantaḥ ca — a připomínající; mithaḥ — jeden druhému; agha-ogha-haram — ten, kdo oddanému odebírá vše nepříznivé; harim — Nejvyšší Osobnost Božství; bhaktyā — oddaností; sañjātayā — probuzené; bhaktyā — díky oddanosti; bibhrati — vlastní; utpulakām — zneklidněné extází; tanum — tělo.

Překlad

„  ,Čistí oddaní projevují duchovní tělesné příznaky extatické lásky, už když vzpomínají na Nejvyšší Osobnost Božství, Hariho, který oddaným odebírá vše nepříznivé, nebo Ho připomínají druhým. Tohoto postavení lze dosáhnout oddanou službou podle usměrňujících zásad a následným povýšením se na úroveň spontánní lásky.̀  “

Význam

Verš

evaṁ-vrataḥ sva-priya-nāma-kīrtyā
jātānurāgo druta-citta uccaiḥ
hasaty atho roditi rauti gāyaty
unmāda-van nṛtyati loka-bāhyaḥ

Synonyma

evam-vrataḥ — když tak někdo zpívá a tančí podle slibu; sva — vlastní; priya — velice drahé; nāma — svaté jméno; kīrtyā — zpíváním; jāta — tak rozvine; anurāgaḥ — připoutanost; druta-cittaḥ — dychtivě; uccaiḥ — hlasitě; hasati — směje se; atho — také; roditi — pláče; rauti — zneklidní; gāyati — zpívá; unmāda-vat — jako blázen; nṛtyati — tančí; loka-bāhyaḥ — aniž by se staral o lidi kolem.

Překlad

„  ,Ten, kdo je skutečně pokročilý, nachází potěšení ve zpívání svatého jména Pána, který je mu nesmírně drahý. Je rozrušený a hlasitě zpívá svaté jméno. Také se směje, pláče, je neklidný a zpívá jako blázen, aniž by se staral o lidi kolem.̀  “

Význam

Verš

ataeva bhāgavata — sūtrera ‘artha’-rūpa
nija-kṛta sūtrera nija-‘bhāṣya’-svarūpa

Synonyma

ataeva — proto; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam; sūtreraBrahma-sūtry; artha — významu; rūpa — podoba; nija-kṛta — kterou sestavil sám; sūtreraVedānta-sūtry; nija-bhāṣya — svého komentáře; svarūpa — původní podoba.

Překlad

Śrīmad-Bhāgavatam předkládá skutečný význam Vedānta-sūtry. Autorem Vedānta-sūtry je Vyāsadeva, který osobně tyto aforismy vysvětlil v podobě Śrīmad-Bhāgavatamu.“

Verš

artho ’yaṁ brahma-sūtrāṇāṁ
bhāratārtha-vinirṇayaḥ
gāyatrī-bhāṣya-rūpo ’sau
vedārtha-paribṛṁhitaḥ
purāṇānāṁ sāma-rūpaḥ
sākṣād-bhagavatoditaḥ
dvādaśa-skandha-yukto ’yaṁ
śata-viccheda-saṁyutaḥ
grantho ’ṣṭādaśa-sāhasraḥ
śrīmad-bhāgavatābhidhaḥ

Synonyma

arthaḥ ayam — toto je význam; brahma-sūtrāṇām — aforismů Vedānta-sūtry; bhārata-artha-vinirṇayaḥ — ujištění Mahābhāraty; gāyatrī-bhāṣya-rūpaḥ — význam Brahma-gāyatrī, matky védských písem; asau — toto; veda-artha-paribṛṁhitaḥ — rozšířené o významy všech Véd; purāṇānām — z Purāṇ; sāma-rūpaḥ — nejlepší (jako Sāma mezi Védami); sākṣāt — přímo; bhagavatā uditaḥ — vyslovený Vyāsadevou, inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství; dvādaśa-skandha-yuktaḥ — mající dvanáct zpěvů; ayam — toto; śata-viccheda-saṁyutaḥ — 335 kapitol; granthaḥ — toto velké písmo; aṣṭādaśa-sāhasraḥ — mající 18 000 veršů; śrīmad-bhāgavata-abhidhaḥ — jménem Śrīmad-Bhāgavatam.

Překlad

„  ,Význam Vedānta-sūtry se nachází ve Śrīmad-Bhāgavatamu, ve kterém je obsažený i úplný význam Mahābhāraty. Je tam také komentář na Brahma-gāyatrī, plně rozšířený veškerým védským poznáním. Śrīmad-Bhāgavatam je nejvyšší Purāṇa a byl sestaven Nejvyšší Osobností Božství v inkarnaci Vyāsadevy. Má dvanáct zpěvů, 335 kapitol a 18 000 veršů.̀  “

Význam

Toto je citát z Garuḍa Purāṇy.

Verš

sarva-vedetihāsānāṁ
sāraṁ sāraṁ samuddhṛtam

Synonyma

sarva-veda — všech védských písem; itihāsānām — historických písem; sāram sāram — podstata podstaty; samuddhṛtam — je vybrána (ve Śrīmad-Bhāgavatamu).

Překlad

„  ,Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je vybrána podstata veškerých védských a historických písem.̀  “

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam byl sestaven inkarnací Boha, Vyāsadevou, od kterého se mu později naučil jeho syn Śukadeva Gosvāmī. Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.41).

Verš

sarva-vedānta-sāraṁ hi
śrīmad-bhāgavatam iṣyate
tad-rasāmṛta-tṛptasya
nānyatra syād ratiḥ kvacit

Synonyma

sarva-vedānta-sāram — nejlepší část celé Vedānty; hi — zajisté; śrīmad-bhāgavatam — velké písmo o Bhagavānovi; iṣyate — je přijímáno; tat-rasa-amṛta — transcendentální náladou získanou z tohoto velkého písma; tṛp-tasya — ten, kdo je uspokojen; na — nikdy; anyatra — kdekoliv jinde; syāt — je; ratiḥ — záliba; kvacit — kdykoliv.

Překlad

„  ,Śrīmad-Bhāgavatam je uznáván jako podstata veškerých védských písem a vedāntské filosofie. Nikoho, kdo ochutná transcendentální náladu Śrīmad-Bhāgavatamu, už jiná literatura nikdy nepřitahuje.̀  “

Význam

Verš

gāyatrīra arthe ei grantha-ārambhana
“satyaṁ paraṁ” — sambandha, “dhīmahi” — sādhana-prayojana

Synonyma

gāyatrīra arthe — významem Brahma-gāyatrī; ei — tohoto; grantha — velkého písma; ārambhana — začátek; satyam param — nejvyšší Absolutní Pravda; sambandha — ukazuje vztah; dhīmahi — meditujeme (konec Gāyatrī mantry); sādhana-prayojana — vykonávání služby a dosažení konečného cíle.

Překlad

„Na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu je podáno vysvětlení Brahma-gāyatrī mantry. ,Absolutní Pravda (satyaṁ param)̀ vyjadřuje vztah a ,meditujeme (dhīmahi) o Něm̀ vyjadřuje oddanou službu a konečný životní cíl.“

Verš

janmādy asya yato ’nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ
tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo ’mṛṣā
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi

Synonyma

janma-ādi — stvoření, udržování a zničení; asya — tohoto (vesmíru); yataḥ — z koho; anvayāt — přímo z duchovního spojení; itarataḥ — nepřímo, protože není ve styku s hmotou; ca — také; artheṣu — ve všech záležitostech; abhijñaḥ — dokonale vědomý; sva-rāṭ — nezávislý; tene — sdělil; brahma — Absolutní Pravdu; hṛdā — do srdce; yaḥ — jenž; ādi-kavaye — Pánu Brahmovi; muhyanti — jsou zmatené; yat — v němž; sūrayaḥ — velké osobnosti jako Pán Brahmā a další polobozi nebo velcí brāhmaṇové; tejaḥ-vāri-mṛdām — ohně, vody a země; yathā — jako; vinimayaḥ — záměna; yatra — v němž; tri-sargaḥ — hmotné stvoření tří kvalit; amṛṣā — skutečné; dhāmnā — se sídlem; svena — svým vlastním; sadā — vždy; nirasta-kuhakam — prosté veškeré iluze; satyam — pravdě; param — absolutní; dhīmahi — meditujme o.

Překlad

„  ,Ó můj Pane, Śrī Kṛṣṇo, synu Vasudevy, všudypřítomná Osobnosti Božství, s úctou se Ti klaním. Medituji o Pánu Śrī Kṛṣṇovi, protože On je Absolutní Pravda a původní příčina všech příčin stvoření, udržování a zničení projevených vesmírů. Je si přímo i nepřímo vědom všech projevů a je nezávislý, protože nad Ním žádná jiná příčina neexistuje. On sám jako první sdělil védské poznání do srdce Brahmājīho, původní živé bytosti. To On způsobuje, že i velcí mudrci a polobozi jsou zmateni iluzí, jako když někoho uhrane iluzorní představa, že vidí vodu v ohni nebo zemi na vodě. Pouze Jeho přičiněním se hmotné vesmíry, dočasně projevené působením tří kvalit přírody, zdají být skutečné, i když skutečné nejsou. Medituji proto o Něm, Pánu Śrī Kṛṣṇovi, jenž věčně přebývá ve svém transcendentálním sídle, které je navždy prosté vlivu iluzorních představ hmotného světa. Medituji o něm, protože On je Absolutní Pravda.̀  “

Význam

Toto je úvodní vzývání ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.1).

Verš

dharmaḥ projjhita-kaitavo ’tra paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ
vedyaṁ vāstavam atra vastu śiva-daṁ tāpa-trayonmūlanam
śrīmad-bhāgavate mahā-muni-kṛte kiṁ vā parair īśvaraḥ
sadyo hṛdy avarudhyate ’tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣaṇāt

Synonyma

dharmaḥ — zbožnost; projjhita — zcela zavržena; kaitavaḥ — s ploduchtivým záměrem; atra — zde; paramaḥ — nejvyšší; nirmatsarāṇām — se stoprocentně čistým srdcem; satām — oddaných; vedyam — má být chápána; vāstavam — skutečná; atra — zde; vastu — podstata; śiva-dam — dávající dobro; tāpa-traya — trojího utrpení; unmūlanam — jež způsobuje vymýcení; śrīmat — překrásné; bhāgavate — v této Bhāgavata Purāṇě; mahā-muni — velkým mudrcem (Vyāsadevou); kṛte — sestavené; kim — co; — skutečně; paraiḥ — s jinými; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; sadyaḥ — okamžitě; hṛdi — v srdci; avarudhyate — je uvězněn; atra — zde; kṛtibhiḥ — zbožnými lidmi; śuśrūṣubhiḥ — toužícími naslouchat; tat-kṣaṇāt — neprodleně.

Překlad

„  ,Tato Bhāgavata Purāṇa zcela odmítá veškeré hmotně motivované zbožné činnosti a předkládá tu nejvyšší pravdu, kterou mohou pochopit oddaní zcela čistého srdce. Touto nejvyšší pravdou je realita, jež je pro dobro všech odlišena od iluze. Tato pravda vykořeňuje trojí utrpení. Tento překrásný Bhāgavatam, sestavený velkým mudrcem Vyāsadevou (v jeho zralosti), sám o sobě stačí k realizaci Boha. K čemu je tedy třeba nějaké jiné písmo? Jakmile někdo pozorně a s pokorou naslouchá poselství Bhāgavatamu, toto zušlechťování poznání spoutá Nejvyššího Pána v jeho srdci.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.2). Viz Ādi-līlā 1.91.

Verš

‘kṛṣṇa-bhakti-rasa-svarūpa’ śrī-bhāgavata
tāte veda-śāstra haite parama mahattva

Synonyma

kṛṣṇa-bhakti — oddané služby Kṛṣṇovi; rasa — transcendentální nálady; svarūpa — zosobnění; śrī-bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam; tāte — proto; veda-śāstra — védská písma; haite — než; parama mahattva — má větší prospěch a hodnotu.

Překlad

Śrīmad-Bhāgavatam stojí nad veškerými ostatními védskými písmy, protože přináší přímé poznání o náladě získané ze služby Kṛṣṇovi.“

Verš

nigama-kalpa-taror galitaṁ phalaṁ
śuka-mukhād amṛta-drava-saṁyutam
pibata bhāgavataṁ rasam ālayaṁ
muhur aho rasikā bhuvi bhāvukāḥ

Synonyma

nigama-kalpa-taroḥ — védské literatury, která je jako strom přání; galitam — zcela zralý; phalam — plod (který beze změny sestoupil); śuka-mukhāt — z úst Śukadevy Gosvāmīho; amṛta — jenž je jako nektar; drava-saṁyutam — smíšený se šťávou; pibata — jen pijte; bhāgavatamŚrīmad-Bhāgavatam; rasam ālayam — studnici veškerých nálad; muhuḥ — neustále; aho — ó; rasikāḥ — inteligentní oddaní, vychutnávající si transcendentální nálady; bhuvi — v tomto světě; bhāvukāḥ — přemýšliví.

Překlad

„  ,Śrīmad-Bhāgavatam je podstatou veškerých védských písem a je považován za zralý plod stromu přání védského poznání, který ještě zesládl, když vyšel z úst Śukadevy Gosvāmīho. Ti z vás, kdo jsou přemýšliví a těší se z nálad, by tento zralý plod měli neustále ochutnávat. Ó přemýšliví oddaní, dokud nejste pohroužení v transcendentální blaženosti, měli byste pokračovat s vychutnáváním tohoto Śrīmad-Bhāgavatamu, a když už jste plně pohroužení v blaženosti, pokračujte v ochutnávání jeho nálad napořád.̀  “

Význam

Verš

vayaṁ tu na vitṛpyāma
uttamaḥśloka-vikrame
yac chṛṇvatāṁ rasa-jñānāṁ
svādu svādu pade pade

Synonyma

vayam tu — my samozřejmě; na — nikdy; vitṛpyāmaḥ — jsme spokojeni; uttamaḥ-śloka-vikrame — v činnostech a zábavách Nejvyšší Osobnosti Božství; yat — jež; śṛṇvatām — těch, kdo naslouchají; rasa-jñānām — kdo znají chuť nálad; svādu svādu — chutnější; pade pade — na každém kroku.

Překlad

„  ,Naslouchání popisům transcendentálních zábav Pána, Osobnosti Božství, jenž je oslavován hymny a modlitbami, nás nikdy neunaví. Ti, kdo si užívají Jeho společnosti, si vychutnávají poslech o Jeho zábavách každým okamžikem.̀  “

Význam

Verš

ataeva bhāgavata karaha vicāra
ihā haite pābe sūtra-śrutira artha-sāra

Synonyma

ataeva — proto; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam; karaha vicāra — snaž se dopodrobna pochopit; ihā haite — z toho; pābe — dostaneš; sūtra-śrutira — védské filosofie, Brahma-sūtry; artha-sāra — skutečný význam.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Prakāśānandovi Sarasvatīmu poradil: „Studuj velmi pečlivě Śrīmad-Bhāgavatam, a pak pochopíš skutečný význam Brahma-sūtry.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že bez studia Śrīmad-Bhāgavatamu nelze pochopit význam Brahma-sūtry (Vedānta-sūtry) nebo Upaniṣad. Pokud se někdo snaží porozumět filosofii Vedānty a Upaniṣad bez studia Śrīmad-Bhāgavatamu, bude zmatený, postupně se z něho stane ateista nebo impersonalista a vytvoří si odlišný význam..

Verš

nirantara kara kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana
helāya mukti pābe, pābe prema-dhana

Synonyma

nirantara kara — neustále prováděj; kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Kṛṣṇy; helāya — velmi snadno; mukti pābe — získáš osvobození; pābe prema-dhana — dosáhneš nejvyššího cíle, extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Neustále probírej Śrīmad-Bhāgavatam a zpívej svaté jméno Pána Kṛṣṇy. Tak snadno dosáhneš osvobození a budeš povýšen na úroveň požitku z lásky k Bohu.“

Verš

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

Synonyma

brahma-bhūtaḥ — osvobozený od hmotného pojetí života, ale připoutaný k neosobní situaci; prasanna-ātmā — zcela blažený; na śocati — nenaříká; na kāṅkṣati — nedychtí; samaḥ — stejný; sarveṣu — všem; bhūteṣu — k živým bytostem; mat-bhaktim — oddané služby Mně; labhate — dosáhne; parām — transcendentální.

Překlad

„  ,Ten, kdo se nachází v takovém transcendentálním postavení, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman a je dokonale blažený. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží a staví se ke všem živým bytostem stejně. V tomto stavu dosáhne čisté oddané služby Mně.̀  “

Význam

Toto je verš z Bhagavad-gīty (18.54).

Verš

“muktā api līlayā vigrahaṁ kṛtvā bhagavantaṁ bhajante”

Synonyma

muktāḥ — osvobozen; api — i když; līlayā — zábavami; vigraham — Pánovu podobu; kṛtvā — instaloval; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; bhajante — uctívá.

Překlad

„  ,Ke Kṛṣṇovým zábavám je přitahována dokonce i osvobozená duše, která již splynula se září neosobního Brahmanu. Instaluje proto Božstvo a slouží Pánu.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śaṅkarācāryova komentáře k Nṛsiṁha-tāpanī Upaniṣadě.

Verš

pariniṣṭhito ’pi nairguṇya
uttamaḥśloka-līlayā
gṛhīta-cetā rājarṣe
ākhyānaṁ yad adhītavān

Synonyma

pariniṣṭhitaḥ — setrvávající; api — i když; nairguṇye — v transcendentálním postavení, prostém kvalit hmotné přírody; uttamaḥ-śloka-līlayā — zábavami Nejvyšší Osobnosti Božství, Uttamaḥśloky; gṛhīta-cetāḥ — mysl je zcela přemožena; rājā-ṛṣe — ó velký králi; ākhyānam — vyprávění; yat — jenž; adhītavān — studoval.

Překlad

„(Śukadeva Gosvāmī oslovil Parīkṣita Mahārāje:) ,Můj drahý králi, zábavy Pána Kṛṣṇy mne přitahovaly i přesto, že jsem pevně setrvával v transcendentálním postavení. Proto jsem pod vedením svého otce studoval Śrīmad-Bhāgavatam.̀  “

Význam

Verš

tasyāravinda-nayanasya padāravinda-
kiñjalka-miśra-tulasī-makaranda-vāyuḥ
antar-gataḥ sva-vivareṇa cakāra teṣāṁ
saṅkṣobham akṣara-juṣām api citta-tanvoḥ

Synonyma

tasya — Jeho; aravinda-nayanasya — Nejvyšší Osobnosti Božství, jenž má oči jako okvětní lístky lotosu; pada-aravinda — lotosových nohou; kiñjalka — se šafránem; miśra — smíchané; tulasī — lístky tulasī; makaranda — vůní; vāyuḥ — vzduch; antargataḥ — vstoupil; sva-vivareṇa — nosními dírkami; cakāra — vytvořil; teṣām — u nich; saṅkṣobham — silné zneklidnění; akṣara-juṣām — impersonálně realizovaných (Kumārů); api — také; citta-tanvoḥ — mysli a těla.

Překlad

„  ,I když byli tito světci (Kumārové) připoutáni k neosobnímu Brahmanu, zakusili změnu na těle i na mysli, když jim nosními dírkami do srdce pronikl vánek nesoucí vůni lístků tulasī se šafránem z lotosových nohou Osobnosti Božství, jež má lotosové oči.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.15.43). Vysvětlení se nachází v Madhya-līle 17.142.

Verš

ātmārāmāś ca munayo
nirgranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīṁ bhaktim
ittham-bhūta-guṇo hariḥ

Synonyma

ātma-ārāmāḥ — ti, kdo se těší ze svého transcendentálního umístění ve službě Pánu; ca — také; munayaḥ — velcí světci, kteří se zcela vzdali všech hmotných tužeb, plodonosných činností atd.; nirgranthāḥ — bez zájmu o hmotné touhy; api — zajisté; urukrame — Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, který vykonává úžasné činnosti; kurvanti — činí; ahaitukīm — bez příčiny, neboli bez hmotných tužeb; bhaktim — oddanou službu; ittham-bhūta — tak úžasné, že poutají pozornost i těch, kdo jsou spokojení sami v sobě; guṇaḥ — jenž má transcendentální vlastnosti; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

„  ,K láskyplné službě Śrī Kṛṣṇovi, který má transcendentální vlastnosti a vykonává úžasné skutky, jsou přitahováni i ti, kdo jsou spokojení sami v sobě a jež nepřitahují vnější hmotné touhy. A protože má Hari, Osobnost Božství, takové transcendentálně přitažlivé rysy, říká se Mu Kṛṣṇa.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.7.10). Vysvětlení se nachází ve dvacáté čtvrté kapitole Madhya-līly.

Verš

hena-kāle sei mahārāṣṭrīya brāhmaṇa
sabhāte kahila sei śloka-vivaraṇa

Synonyma

hena-kāle — tehdy; sei — tento; mahārāṣṭrīya brāhmaṇabrāhmaṇa z Maháráštry; sabhāte — během setkání; kahila — řekl; sei — tento; śloka-vivaraṇa — popis toho, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětloval verš ātmārāma.

Překlad

Tehdy se brāhmaṇa z Maháráštry zmínil o tom, jak Pán Caitanya vysvětlil verš ātmārāma.

Verš

ei ślokera artha prabhu ‘ekaṣaṣṭi’ prakāra
kariyāchena, yāhā śuni’ loke camatkāra

Synonyma

ei ślokera artha — významy tohoto verše; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; eka-ṣaṣṭi prakāra — šedesát jedna způsobů; kariyāchena — učinil; yāhā śuni' — když to slyšeli; loke camatkāra — všichni žasli.

Překlad

Brāhmaṇa z Maháráštry řekl, že Śrī Caitanya Mahāprabhu již tento verš vysvětlil na šedesát jedna způsobů. Všichni užasli, když to slyšeli.

Verš

tabe saba loka śunite āgraha karila
‘ekaṣaṣṭi’ artha prabhu vivari’ kahila

Synonyma

tabe — potom; saba loka — všichni shromáždění lidé; śunite — vyslechnout si; āgraha karila — vyjádřili touhu; eka-ṣaṣṭi artha — šedesát jedna různých významů tohoto verše; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vivari' — podrobně; kahila — vysvětlil.

Překlad

Shromáždění lidé vyjádřili touhu slyšet znovu těchto šedesát jedna různých významů verše ātmārāma, a Śrī Caitanya Mahāprabhu je tedy opět vysvětlil.

Verš

śuniyā lokera baḍa camatkāra haila
caitanya-gosāñi — ‘śrī-kṛṣṇa’, nirdhārila

Synonyma

śuniyā — když slyšeli; lokera — lidé; baḍa — nesmírně velký; camatkāra — údiv; haila — byl; caitanya-gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śrī-kṛṣṇa — Pán Śrī Kṛṣṇa osobně; nirdhārila — dospěli k závěru.

Překlad

Všichni, kdo Śrī Caitanyu Mahāprabhua slyšeli, jak vysvětloval verš ātmārāma, byli překvapení a nestačili se divit. Dospěli k závěru, že Śrī Caitanya Mahāprabhu není nikdo jiný než samotný Pán Kṛṣṇa.

Verš

eta kahi’ uṭhiyā calilā gaurahari
namaskāra kare loka hari-dhvani kari

Synonyma

eta kahi' — když domluvil; uṭhiyā — postavil se a; calilā — odešel; gaurahari — Śrī Gaurasundara, Śrī Caitanya Mahāprabhu; namaskāra kare loka — lidé se poklonili; hari-dhvani kari — hlasitě zpívající Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil, zvedl se a odešel. Všichni přítomní se Mu poklonili a hlasitě zpívali Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Verš

saba kāśī-vāsī kare nāma-saṅkīrtana
preme hāse, kāṅde, gāya, karaye nartana

Synonyma

saba kāśī-vāsī — všichni obyvatelé Káší (Váránasí); kare — prováděli; nāma-saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; preme — v extázi lásky k Bohu; hāse — smáli se; kāṅde — plakali; gāya — zpívali; karaye nartana — a tančili.

Překlad

Všichni obyvatelé Káší (Váránasí) začali v extázi lásky zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Chvílemi se smáli, chvílemi plakali, chvílemi zpívali a pak zase tančili.

Verš

sannyāsī paṇḍita kare bhāgavata vicāra
vārāṇasī-pura prabhu karilā nistāra

Synonyma

sannyāsī — māyāvādští sannyāsī; paṇḍita — učenci; kare — vedou; bhāgavata vicāra — debatu o Śrīmad-Bhāgavatamu; vārāṇasī-pura — město známé jako Váránasí; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; karilā nistāra — vysvobodil.

Překlad

Všichni māyāvādští sannyāsī a učenci z Váránasí potom začali hovořit o Śrīmad-Bhāgavatamu. Tímto způsobem je Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvobodil.

Verš

nija-loka lañā prabhu āilā vāsāghara
vārāṇasī haila dvitīya nadīyā-nagara

Synonyma

nija-loka lañā — se svými osobními společníky; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā vāsa-aghara — odešel do svého bydliště; vārāṇasī — město Váránasí; haila — stalo se; dvitīya — druhým; nadīyā-nagara — Navadvípem (Nadií).

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se mezitím spolu se svými osobními společníky vrátil do svého sídla. Z celého Váránasí tak učinil druhý Navadvíp (Nadii).

Význam

Jak Navadvíp, tak Váránasí byly proslulé vysokou vzdělaností. I v současnosti jsou tato města osídlena velkými učenci, ale Váránasí je především střediskem vzdělaných māyāvādských sannyāsīch. Na rozdíl od Navadvípu tam však nejsou téměř žádní oddaní. Rozhovor o Śrīmad-Bhāgavatamu byl proto ve Váránasí vzácným úkazem, zatímco v Navadvípu to byla běžná věc. Poté, co Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil Váránasí a udělal z Prakāśānandy Sarasvatīho i jeho žáků vaiṣṇavy, Váránasí připomínalo Navadvíp, protože tam mnoho oddaných začalo hovořit o Śrīmad-Bhāgavatamu. Na březích Gangy lze ještě i dnes slyšet mnohé rozpravy o Śrīmad-Bhāgavatamu. Schází se tam mnoho učenců a sannyāsīch, aby poslouchali Śrīmad-Bhāgavatam a prováděli saṅkīrtan.

Verš

nija-gaṇa lañā prabhu kahe hāsya kari’
kāśīte āmi āilāṅa vecite bhāvakāli

Synonyma

nija-gaṇa lañā — se svými osobními společníky; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; hāsya kari' — se smíchem; kāśīte — do Káší; āmi āilāṅa — přišel jsem; vecite — prodat; bhāvakāli — emotivní extatickou lásku.

Překlad

Mezi svými společníky Śrī Caitanya Mahāprabhu se smíchem řekl: „Přišel jsem, abych zde prodával svou emotivní extatickou lásku.“

Verš

kāśīte grāhaka nāhi, vastu nā vikāya
punarapi deśe vahi’ laoyā nāhi yāya

Synonyma

kāśīte — v Káší (Váránasí); grāhaka nāhi — nebyl zákazník; vastu vikāya — neprodávalo se; punarapi — znovu; deśe — do Mé země; vahi' — odnášející (to); laoyā — vzít; nāhi yāya — nebylo možné.

Překlad

„Přišel jsem do Váránasí prodávat své zboží, ale zdálo se, že si je nikdo nekoupí a budu je muset odnést zpátky do své země.“

Verš

āmi bojhā vahimu, tomā-sabāra duḥkha haila
tomā-sabāra icchāya vinā-mūlye bilāila

Synonyma

āmi — Já; bojhā — břímě; vahimu — ponesu; tomā-sabāra duḥkha haila — všichni jste z toho byli nešťastní; tomā-sabāra icchāya — pouze díky vašemu přání; vinā-mūlye bilāila — rozdal jsem je zadarmo.

Překlad

„Vy všichni jste z toho byli nešťastní, že nikdo Mé zboží nekupuje a že si je budu muset odnést zpět. Pouze na vaše přání jsem je proto rozdal zadarmo.“

Význam

Když jsme začali šířit poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua v západních zemích, stala se podobná věc. Na začátku jsme byli velmi zklamaní, protože první rok tomuto hnutí nikdo nepřišel pomoci, ale v roce 1966 se milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua k hnutí připojilo několik mladých chlapců. Poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, jsme samozřejmě neprodávali, ale rozdávali bez smlouvání. Výsledkem bylo, že díky pomoci evropských a amerických chlapců a dívek se toto hnutí rozšířilo po celém světě. Proto se modlíme o veškerá požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua pro všechny oddané v západním světě, kteří toto hnutí šíří.

Verš

sabe kahe, — loka tārite tomāra avatāra
‘pūrva’ ‘dakṣiṇa’ ‘paścima’ karilā nistāra

Synonyma

sabe kahe — všichni říkají; loka tārite — osvobodit pokleslé duše; tomāra avatāra — Tvoje inkarnace; pūrva — východ; dakṣiṇa — jih; paścima — západ; karilā nistāra — osvobodil jsi.

Překlad

Všichni Pánovi oddaní pak řekli: „Zjevil ses, abys osvobodil pokleslé duše. Osvobodil jsi je na východě a na jihu, a nyní je osvobozuješ na západě.“

Verš

‘eka’ vārāṇasī chila tomāte vimukha
tāhā nistāriyā kailā āmā-sabāra sukha

Synonyma

eka — jedno; vārāṇasī — město Váránasí; chila — zůstalo; tomāte vimukha — proti Tvým misionářským činnostem; tāhā — to; nistāriyā — vysvobozující; kailā — učinil jsi; āmā-sabāra — nás všech; sukha — probuzení štěstí.

Překlad

„Zbývalo pouze Váránasí, protože tam se lidé stavěli proti Tvým misionářským činnostem. Nyní jsi je osvobodil také, z čehož máme všichni velkou radost.“

Verš

vārāṇasī-grāme yadi kolāhala haila
śuni’ grāmī deśī loka āsite lāgila

Synonyma

vārāṇasī-grāme — ve městě Váránasí; yadi — když; kolāhala haila — rozšířily se tyto novinky; śuni' — když slyšeli; grāmī — z vesnic; deśī — měst; loka āsite lāgila — lidé začali proudit.

Překlad

Jakmile se roznesly zprávy o těchto událostech, přicházely Śrī Caitanyu Mahāprabhua zhlédnout davy lidí z okolí.

Verš

lakṣa koṭi loka āise, nāhika gaṇana
saṅkīrṇa-sthāne prabhura nā pāya daraśana

Synonyma

lakṣa koṭi — stovky tisíc; loka — lidí; āise — přišly; nāhika gaṇana — nebylo možné je spočítat; saṅkīrṇa-sthāne — v malém sídle; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāya daraśana — nemohly vidět.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua přišly navštívit stovky tisíc lidí. Nebylo možné je spočítat. Protože však bylo Pánovo sídlo velice malé, ne každý Ho mohl spatřit.

Verš

prabhu yabe snāne yāna viśveśvara-daraśane
dui-dike loka kare prabhu-vilokane

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yabe — když; snāne yāna — jde se koupat; viśveśvara-daraśane — nebo zhlédnout Božstvo Pána Viśveśvary; dui-dike — po obou stranách; loka — všichni lidé; kare — činí; prabhu-vilokane — pohled na Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Překlad

Když se šel Śrī Caitanya Mahāprabhu vykoupat do Gangy nebo navštívit Viśveśvarův chrám, lidé stáli po obou stranách cesty, aby Pána viděli.

Verš

bāhu tuli’ prabhu kahe — bala ‘kṛṣṇa’ ‘hari’
daṇḍavat kare loke hari-dhvani kari’

Synonyma

bāhu tuli' — zvedající obě ruce nad hlavu; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu říkal; bala — prosím opakujte; kṛṣṇa hari — „Kṛṣṇa“, „Hari“; daṇḍavat kare — vzdávají úctu; loke — lidé; hari-dhvani kari' — za hlasitého zpěvu jména Hariho.

Překlad

Při procházení davem lidí Śrī Caitanya Mahāprabhu zvedal ruce nad hlavu a říkal: „Zpívejte prosím Kṛṣṇa! Zpívejte prosím Hari!“ Všichni lidé Ho vítali zpěvem Hare Kṛṣṇa a také Mu tím vzdávali úctu.

Verš

ei-mata dina pañca loka nistāriyā
āra dina calilā prabhu udvigna hañā

Synonyma

ei-mata — takto; dina pañca — pět dní; loka — lidi; nistāriyā — vysvobozující; āra dina — dalšího dne; calilā — odešel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; udvigna hañā — velmi dychtivý.

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu pět dní vysvobozoval lidi z Váránasí. Dalšího dne nakonec zatoužil odejít.

Verš

rātre uṭhi’ prabhu yadi karilā gamana
pāche lāg la-ilā tabe bhakta pañca jana

Synonyma

rātre uṭhi' — poté, co vstal už v noci; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — když; karilā gamana — odešel; pāche — za Ním; lāg la-ilā — následovalo; tabe — potom; bhakta pañca jana — pět oddaných.

Překlad

Šestého dne Śrī Caitanya Mahāprabhu vstal časně ráno a odešel. Pět oddaných se vydalo za Ním.

Verš

tapana miśra, raghunātha, mahārāṣṭrīya brāhmaṇa
candraśekhara, kīrtanīyā-paramānanda, — pañca jana

Synonyma

tapana miśra — Tapana Miśra; raghunātha — Raghunātha; mahārāṣṭrīya brāhmaṇabrāhmaṇa z Maháráštry; candraśekhara — Candraśekhara; kīrtanīyā-paramānanda — Paramānanda, který často vedl kīrtany; pañca jana — těchto pět osob.

Překlad

Těmi pěti oddanými byli Tapana Miśra, Raghunātha, dále brāhmaṇa z Maháráštry, Candraśekhara a Paramānanda Kīrtanīyā.

Verš

sabe cāhe prabhu-saṅge nīlācala yāite
sabāre vidāya dilā prabhu yatna-sahite

Synonyma

sabe cāhe — každý z nich chtěl; prabhu-saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; nīlācala yāite — jít do Džagannáth Purí; sabāre — se všemi; vidāya dilā — rozloučil se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yatna-sahite — s velkou pozorností.

Překlad

Všech pět chtělo jít se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem do Džagannáth Purí, ale Pán se snimi laskavě rozloučil.

Verš

“yāṅra icchā, pāche āisa āmāre dekhite
ebe āmi ekā yāmu jhārikhaṇḍa-pathe”

Synonyma

yāṅra — ten, jehož; icchā — je touha; pāche — později; āisa — můžeš přijít; āmāre dekhite — navštívit Mě; ebe — ale nyní; āmi — Já; ekā — sám; yāmu — půjdu; jhārikhaṇḍa-pathe — lesem Džhárkhand.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Jestli Mě chcete vidět, můžete přijít později, ale nyní půjdu přes les Džhárkhand sám.“

Verš

sanātane kahilā, — tumi yāha’ vṛndāvana
tomāra dui bhāi tathā kariyāche gamana

Synonyma

sanātane kahilā — Sanātanovi Gosvāmīmu řekl; tumi — ty; yāha' vṛndāvana — jdi do Vrindávanu; tomāra — tvoji; dui bhāi — dva bratři; tathā — tam; kariyāche gamana — už odešli.

Překlad

Sanātanovi Gosvāmīmu Śrī Caitanya Mahāprabhu poradil, aby šel do Vrindávanu, a sdělil mu, že jeho dva bratři tam už odešli.

Verš

kāṅthā-karaṅgiyā mora kāṅgāla bhakta-gaṇa
vṛndāvane āile tāṅdera kariha pālana

Synonyma

kāṅthā — děravá přikrývka; karaṅgiyā — malá nádoba na vodu; mora — Moji; kāṅgāla — chudí; bhakta-gaṇa — oddaní; vṛndāvane āile — když přijdou do Vrindávanu; tāṅdera — o všechny; kariha pālana — postarej se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Sanātanovi Gosvāmīmu: „Všichni Moji oddaní, kteří jdou do Vrindávanu, jsou obyčejně velmi chudí. Nemají s sebou nic jiného než děravou přikrývku a nádobku na vodu. Měl by ses o ně proto, Sanātano, postarat.“

Význam

Po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsme ve Vrindávanu a také v Májápuru (Navadvípu) postavili chrámy, abychom poskytli útočiště zahraničním oddaným, přijíždějícím z Evropy a Ameriky. Od té doby, co hnutí Hare Kṛṣṇa začalo, navštěvuje Vrindávan mnoho Evropanů a Američanů, ale žádný chrám ani āśram je náležitě nepřivítal. Záměrem Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy je poskytnout jim útočiště a trénovat je v oddané službě. Je také mnoho turistů, kteří chtějí přijet do Indie, aby pochopili její duchovní život, a oddaní v našich chrámech ve Vrindávanu i v Navadvípu by jim v rámci možností měli zajistit ubytování.

Verš

eta bali’ calilā prabhu sabā āliṅgiyā
sabei paḍilā tathā mūrcchita hañā

Synonyma

eta bali' — když domluvil; calilā — pokračoval; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabā — každého z nich; āliṅgiyā — poté, co obejmul; sabei — všichni; paḍilā — padli na zem; tathā — tam; mūrcchita hañā — neboť omdleli.

Překlad

Poté, co Śrī Caitanya Mahāprabhu takto promluvil, každého z nich obejmul a pokračoval ve své cestě. Oddaní omdleli a zhroutili se na zem.

Verš

kata-kṣaṇe uṭhi’ sabe duḥkhe ghare āilā
sanātana-gosāñi vṛndāvanere calilā

Synonyma

kata-kṣaṇe — po nějaké době; uṭhi' — když vstali; sabe — všichni; duḥkhe — nesmírně zkroušení; ghare āilā — vrátili se domů; sanātana-gosāñi — Sanātana Gosvāmī; vṛndāvanere calilā — šel do Vrindávanu.

Překlad

Po nějaké době všichni vstali a nesmírně zkroušení odešli domů. Sanātana Gosvāmī se vydal sám do Vrindávanu.

Verš

ethā rūpa-gosāñi yabe mathurā āilā
dhruva-ghāṭe tāṅre subuddhi-rāya mililā

Synonyma

ethā — tam; rūpa-gosāñi — Rūpa Gosāñi; yabe — když; mathurā āilā — přišel do Mathury; dhruva-ghāṭe — na břehu Jamuny, na místě zvaném Dhruva-ghát; tāṅre — jeho; subuddhi-rāya — oddaný Pána Caitanyi jménem Subuddhi Rāya; mililā — potkal.

Překlad

Když Rūpa Gosvāmī přišel do Mathury, na břehu Jamuny, na místě zvaném Dhruva-ghát, potkal Subuddhiho Rāye.

Verš

pūrve yabe subuddhi-rāya chilā gauḍe ‘adhikārī’
husena-khāṅ ‘saiyada’ kare tāhāra cākarī

Synonyma

pūrve — dříve; yabe — když; subuddhi-rāya — Subuddhi Rāya; chilā — sídlil; gauḍe — v Bengálsku; adhikārī — velmi úctyhodný člověk; husena-khāṅ — naváb Husain Khán; saiyada — jménem Saiyada; kare — činil; tāhāra cākarī — službu Subuddhimu Rāyovi.

Překlad

Subuddhi Rāya byl dříve velkým statkářem v Gaudadéši (Bengálsku). Saiyada Husain Khán byl tehdy jeho služebníkem.

Verš

dīghi khodāite tāre ‘munsīpha’ kailā
chidra pāñā rāya tāre cābuka mārilā

Synonyma

dīghi khodāite — vykopat velké jezero; tāre — Husaina Khána; munsīpha kailā — určil jako dozorce; chidra pāñā — když našel nějakou chybu; rāya — Subuddhi Rāya; tāre — jeho; cābuka mārilā — zbičoval.

Překlad

Subuddhi Rāya svěřil Husainovi Khánovi zodpovědnost za vyhloubení velkého jezera. Jednou ho však obvinil z nějaké chyby a šlehl ho bičem.

Verš

pāche yabe husena-khāṅ gauḍe ‘rājā’ ha-ila
subuddhi-rāyere tiṅho bahu bāḍāila

Synonyma

pāche — později; yabe — když; husena-khāṅ — Husain Khán; gauḍe — v Bengálsku; rājā ha-ila — byl ústřední muslimskou vládou dosazen na místo navába neboli guvernéra; subuddhi-rāyere — Subuddhimu Rāyovi; tiṅho — on; bahu bāḍāila — zvětšil bohatství.

Překlad

Husain Khán byl později nějakým způsobem dosazen centrální muslimskou vládou na místo navába, a protože se cítil Subuddhimu Rāyovi zavázán, zvětšil jeho bohatství.

Verš

tāra strī tāra aṅge dekhe māraṇera cihne
subuddhi-rāyere mārite kahe rājā-sthāne

Synonyma

tāra strī — jeho žena; tāra aṅge — na jeho těle; dekhe — vidí; māraṇera cihne — jizvy od biče; subuddhi-rāyere — Subuddhiho Rāye; mārite — zabít; kahe — říká; rājā-sthāne — před králem.

Překlad

Žena navába Saiyada Husaina Khána pak jednoho dne uviděla na těle svého manžela jizvy od biče, a tak ho požádala, aby Subuddhiho Rāye zabil.

Verš

rājā kahe, — āmāra poṣṭā rāya haya ‘pitā’
tāhāre mārimu āmi, — bhāla nahe kathā

Synonyma

rājā kahe — král řekl; āmāra — můj; poṣṭā — živitel; rāya — Subuddhi Rāya; haya — je; pitā — jako můj otec; tāhāre mārimu — zabiji ho; āmi — já; bhāla nahe kathā — to není dobrý návrh.

Překlad

Husain Khán odpověděl: „Subuddhi Rāya se o mne pečlivě staral a choval se ke mně jako otec. Ty však po mně nyní chceš, abych ho zabil. To není moc dobrý návrh.“

Verš

strī kahe, — jāti laha’, yadi prāṇe nā māribe
rājā kahe, — jāti nile iṅho nāhi jībe

Synonyma

strī kahe — manželka odpověděla; jāti laha' — tak mu vezmi jeho kastu; yadi — když; prāṇe māribe — nezabiješ ho; rājā kahe — král odpověděl; jāti nile — když mu vezmu kastu; iṅho nāhi jībe — nebude žít (spáchá sebevraždu).

Překlad

Manželka tedy navába požádala, aby alespoň vzal Subuddhimu Rāyovi kastu a udělal z něho muslima. Husain Khán však odpověděl, že kdyby to udělal, Subuddhi Rāya by to nepřežil.

Verš

strī marite cāhe, rājā saṅkaṭe paḍila
karoṅyāra pāni tāra mukhe deoyāila

Synonyma

strī — manželka; marite cāhe — chtěla zabít Subuddhiho Rāye; rājā — král; saṅkaṭe paḍila — byl velmi zmaten; karoṅyāra pāni — vodou z nádoby, kterou používají zvláště muslimové; tāra mukhe — jeho hlavu; deoyāila — násilím pokropil.

Překlad

Pro navába se z toho stal složitý problém, protože ho manželka neustále žádala, aby Subuddhiho Rāye zabil. Nakonec tedy Subuddhimu Rāyovi pokropil hlavu trochou vody ze džbánu používaného muslimem.

Význam

Před pěti sty lety byli hinduisté v Indii tak nekompromisní a striktní, že stačilo, aby muslim hinduistu pokropil ze svého džbánu, a takový hinduista byl okamžitě vyloučen z hinduistické společnosti. Nedávno, v roce 1947, vypukly zvláště v Bengálsku velké nepokoje mezi hinduisty a muslimy. Hinduisté byli násilím nuceni sníst hovězí maso a pak se rozplakali, protože si mysleli, že se z nich stali muslimové. Indičtí muslimové ve skutečnosti nepocházejí z muslimských zemí, ale hinduisté zavedli zvyk, že ten, kdo nějak přišel do styku s muslimem, se stal také muslimem. Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī se narodili ve vznešené brāhmaṇské rodině, a přesto byli považováni za muslimy, protože se nechali zaměstnat muslimskou vládou. Subuddhi Rāya byl pokropen vodou z muslimova džbánu, čímž byl odsouzen stát se muslimem. Muslimský císař Aurangzéb později zavedl zvláštní daň pro hinduisty. Mnoho hinduistů nízkých kast bylo tehdy v hinduistické společnosti utiskováno, a proto se raději stali muslimy. Tak se muslimská populace rozrůstala. Britská vláda později uplatňovala politiku dělení hinduistů a muslimů, a tak mezi nimi udržovala nepřátelství. Výsledkem bylo, že se Indie rozdělila na Pákistán a Hindustán.

Z dávných historických záznamů vyplývá, že na celé Zemi byla jediná kultura, védská kultura, ale později se vlivem náboženských a kulturních rozdělení vláda rozpadla na mnoho částí. Dnes je Země rozdělená na mnoho zemí, náboženství a politických stran. I přes toto politické a náboženské rozdělení hlásáme, že by se měli všichni znovu spojit v rámci jedné kultury – vědomí Kṛṣṇy. Lidé by měli přijmout jednoho Boha, Kṛṣṇu; jedno písmo, Bhagavad-gītu; a jednu činnost, oddanou službu Pánu. Tak mohou žít lidé na této planetě šťastně a společně pěstovat dostatek potravy. V takové společnosti by neexistoval nedostatek, hladomor či kulturní nebo náboženský úpadek. Takzvané kastovní systémy a národnostní rozdíly jsou umělé. Podle naší vaiṣṇavské filosofie jsou to všechno pouze vnější tělesná označení. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se nezakládá na tělesných označeních. Je to transcendentální hnutí na úrovni duchovního chápání. Kdyby lidé tohoto světa chápali, že základní podstatou života je duchovní totožnost, chápali by, že posláním duše je sloužit Nejvyšší Duši, Kṛṣṇovi. Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (15.7): mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ. „Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou Mé věčné dílčí části.“ Všechny živé bytosti v různých formách života jsou Kṛṣṇovi synové. Všichni jsou proto určeni k tomu, aby Kṛṣṇovi, původnímu svrchovanému otci, sloužili. Pokud dojde k přijetí této filosofie, selhání Organizace spojených národů spojit všechny národy bude všude po celém světě dostatečně napraveno velkým hnutím pro vědomí Kṛṣṇy. Nedávno jsme hovořili s křesťanskými vůdci v Austrálii, včetně katolického biskupa z Melbourne, a všem přítomným se naše filosofie sjednocení náboženského vědomí líbila.

Verš

tabe subuddhi-rāya sei ‘chadma’ pāñā
vārāṇasī āilā, saba viṣaya chāḍiyā

Synonyma

tabe — poté; subuddhi-rāya — Subuddhi Rāya; sei — touto; chadma — záminkou; pāñā — když dostal příležitost; vārāṇasī āilā — přišel do Váránasí; saba — všeho; viṣaya chāḍiyā — poté, co se vzdal zapletení do hmotných činností.

Překlad

Subuddhi Rāya si vzal toto pokropení od navába jako záminku, aby opustil rodinu a své zaměstnání a odešel do Váránasí.

Význam

Subuddhi Rāya byl zjevně velkostatkář a zodpovědný, vážený muž. Nicméně se nemohl vyhnout mylné společenské představě, že když je člověk pokropen vodou z muslimova džbánu, stane se muslimem. Ve skutečnosti už stejně plánoval, že se vzdá svého hmotného života a opustí rodinu. Hinduistická kultura doporučuje čtyři životní stavy – brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyās. Subuddhi Rāya přemýšlel o přijetí sannyāsu, a Kṛṣṇovou milostí k tomu dostal tuto příležitost. Opustil tedy rodinu a odešel do Váránasí. Systém varṇāśrama-dharmy je velmi vědecký. Ten, kdo se řídí varṇāśramským systémem, bude přirozeně na konci života uvažovat o odchodu z rodinného života. V padesáti letech je tedy povinností přijmout sannyās.

Verš

prāyaścitta puchilā tiṅho paṇḍitera gaṇe
tāṅrā kahe, — tapta-ghṛta khāñā chāḍa’ prāṇe

Synonyma

prāyaścitta — odčinění; puchilā — ptal se; tiṅho — on; paṇḍitera gaṇe — učenců neboli brāhmaṇských paṇḍitů z Váránasí; tāṅrā kahe — poradili mu; tapta-ghṛta — horké ghí; khāñā — tím, že vypiješ; chāḍa' — vzdej se; prāṇe — života.

Překlad

Subuddhi Rāya se ve Váránasí radil s učenými brāhmaṇy, jak by mohl zrušit svoje obrácení na islám, a oni mu poradili, aby vypil horké ghí a skoncoval se životem.

Verš

keha kahe, — ei nahe, ‘alpa’ doṣa haya
śuniyā rahilā rāya kariyā saṁśaya

Synonyma

keha kahe — někteří vzdělaní brāhmaṇové řekli; ei — toto; nahe — ne; alpa — nepatrná; doṣa — chyba; haya — je; śuniyā — když slyšel; rahilā — zůstal; rāya — Subuddhi Rāya; kariyā — činící; saṁśaya — pochyby.

Překlad

Když se však Subuddhi Rāya zeptal jiných brāhmaṇů, ti mu řekli, že to není velká chyba a že kvůli tomu nemusí pít horké ghí a ukončit svůj život. Subuddhi Rāya byl proto na pochybách, co má udělat.

Význam

Toto je další příklad hinduistického zvyku. Běžně se stávalo, že jeden brāhmaṇa poradil něco k odčinění určitého přečinu, a jiný dal opačnou radu. To je typické pro právníky a lékaře – nejdříve poradí jednu věc, a potom zase jinou. Subuddhi Rāya byl proto kvůli různým názorům brāhmaṇů zmatený. Nevěděl, co má, nebo nemá dělat.

Verš

tabe yadi mahāprabhu vārāṇasī āilā
tāṅre mili’ rāya āpana-vṛttānta kahilā

Synonyma

tabe — v té chvíli; yadi — když; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vārāṇasī āilā — přišel do Váránasí; tāṅre mili' — když se s Ním setkal; rāya — Subuddhi Rāya; āpana-vṛttānta kahilā — vysvětlil svou situaci.

Překlad

V tomto zmateném stavu potkal Subuddhi Rāya Śrī Caitanyu Mahāprabhua, když Pán přišel do Váránasí. Subuddhi Rāya Mu vysvětlil svou situaci a zeptal se Ho, co má dělat.

Verš

prabhu kahe, — ihāṅ haite yāha’ vṛndāvana
nirantara kara kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana

Synonyma

prabhu kahe — Pán mu poradil; ihāṅ haite — odtud; yāhā' vṛndāvana — jdi do Vrindávanu; nirantara — neustále; kara — prováděj; kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy.

Překlad

Pán mu řekl: „Jdi do Vrindávanu a neustále zpívej Hare Kṛṣṇa mantru.“

Význam

Toto je řešení pro všechny hříšné činnosti. V tomto věku Kali je každý zmatený tolika potížemi – v oblasti společenské, politické i náboženské – a nikdo není přirozeně šťastný. Kvůli znečištění tímto věkem mají všichni velice krátký život. Mnoho hlupáků a darebáků lidem radí, aby přijali ten či onen způsob života, ale skutečné vysvobození ze života plného zmatku znamená připravit se na další život. Tathā dehāntara-prāptir dhīras tatra na muhyati. Měli bychom jednat na úrovni své původní duchovní totožnosti a vrátit se domů, zpátky k Bohu. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, zde doporučuje Śrī Caitanya Mahāprabhu – neustále bychom měli zpívat svatá jména Pána, Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy následuje příklad Śrī Caitanyi Mahāprabhua a doporučuje tento proces všude po celém světě. Říkáme: „Zpívej Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, osvoboď se od všech životních komplikací a poznej Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství. Zapoj se do Jeho oddané služby a doveď svůj život k dokonalosti, ať se můžeš vrátit domů, zpátky k Bohu.“

Verš

eka ‘nāmābhāse’ tomāra pāpa-doṣa yābe
āra ‘nāma’ la-ite kṛṣṇa-caraṇa pāibe

Synonyma

eka — jedním; nāma-ābhāse — odrazem čistého zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; tomāra — tvoje; pāpa-doṣa yābe — všechny následky hříchů odejdou; āra — potom znovu; nāma la-ite — až budeš zpívat jméno Pána čistě; kṛṣṇa-caraṇa pāibe — získáš útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dále Subuddhimu Rāyovi řekl: „Začni zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, a až to budeš dělat téměř čistě, všechny následky tvých hříchů odejdou. Poté, co v tom dosáhneš dokonalosti, získáš útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy.“

Význam

Je třeba vzít v úvahu deset druhů přestupků. Na začátku, když je člověk zasvěcen do zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, se přirozeně dopouští mnoha přestupků. Oddaný by se proto měl snažit těmto přestupkům pečlivě vyhýbat a měl by zpívat čistě. To neznamená, že je Hare Kṛṣṇa mahā-mantra někdy čistá a někdy nečistá. Ve skutečnosti je hmotně znečištěný ten, kdo zpívá. Musí se očistit, aby měla svatá jména dokonalou účinnost. Zpívání svatého jména Pána bez přestupků nám pomůže okamžitě získat útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou. To znamená, že nás čisté zpívání okamžitě umístí na transcendentální úroveň. Měli bychom si však všimnout, že podle pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua bychom neměli se zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry čekat, až se nejdříve očistíme. Měli bychom začít okamžitě, ať se nacházíme v jakýchkoliv podmínkách. Silou Hare Kṛṣṇa mantry budeme postupně zbaveni veškerého hmotného znečištění a získáme útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy, což je konečný cíl života.

Verš

āra kṛṣṇa-nāma laite kṛṣṇa-sthāne sthiti
mahā-pātakera haya ei prāyaścitti

Synonyma

āra — dále; kṛṣṇa-nāma — Hare Kṛṣṇa mahā-mantru; laite — neustále zpívat; kṛṣṇa-sthāne sthiti — setrvávající ve společnosti Pána Kṛṣṇy; mahā-pātakera — všech druhů hříšných činností; haya — je; ei — toto; prāyaścitti — odčinění.

Překlad

„Když budeš setrvávat u lotosových nohou Kṛṣṇy, žádné následky hříchů se tě nedotknou. To je nejlepší řešení pro všechny druhy hříšného jednání.“

Verš

pāñā ājñā rāya vṛndāvanere calilā
prayāga, ayodhyā diyā naimiṣāraṇye āilā

Synonyma

pāñā ājñā — poté, co dostal toto nařízení; rāya — Subuddhi Rāya; vṛndāvanere calilā — šel do Vrindávanu; prayāga — Iláhábád; ayodhyā — Ajódhju (království Pána Rāmacandry); diyā — skrze; naimiṣāraṇye āilā — přišel do Naimišáranji (místa nedaleko Lakhnaú).

Překlad

Poté, co Subuddhi Rāya dostal od Śrī Caitanyi Mahāprabhua pokyn, aby šel do Vrindávanu, vydal se tam přes Prajág, Ajódhju a Naimišáranju.

Verš

kataka divasa rāya naimiṣāraṇye rahilā
prabhu vṛndāvana haite prayāga yāilā

Synonyma

kataka divasa — pár dní; rāya — Subuddhi Rāya; naimiṣāraṇye rahilā — zůstal v Naimišáranji; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vṛndāvana haite — z Vrindávanu; prayāga — do Iláhábádu; yāilā — šel.

Překlad

Subuddhi Rāya zůstal nějakou dobu v Naimišáranji a Śrī Caitanya Mahāprabhu se mezitím po návštěvě Vrindávanu vydal do Prajágu.

Verš

mathurā āsiyā rāya prabhu-vārtā pāila
prabhura lāga nā pāñā mane baḍa duḥkha haila

Synonyma

mathurā āsiyā — po příchodu do Mathury; rāya — Subuddhi Rāya; prabhu-vārtā pāila — dozvěděl se popis Pánovy cesty; prabhura — Pána Caitanyu Mahāprabhua; lāga — setkání; pāñā — jelikož nedostal; mane — v mysli; baḍa — velmi velké; duḥkha — neštěstí; haila — bylo.

Překlad

Po příchodu do Mathury se Subuddhi Rāya dozvěděl popis Pánovy cesty a byl velice nešťastný, že se s Pánem nemohl setkat.

Verš

śuṣka-kāṣṭha āni’ rāya vece mathurāte
pāṅca chaya paisā haya eka eka bojhāte

Synonyma

śuṣka-kāṣṭha āni' — sbírající v lese suché dříví; rāya — Subuddhi Rāya; vece — prodával; mathurāte — v Mathuře; pāṅca chaya — pět až šest; paisā — pais; haya — je; eka eka bojhāte — výměnou za každou otep suchého dřeva.

Překlad

Subuddhi Rāya v lese sbíral suché dříví a nosil je do Mathury na prodej. Za každou otep dostal pět až šest pais.

Verš

āpane rahe eka paisāra cānā cābāiyā
āra paisā bāṇiyā-sthāne rākhena dhariyā

Synonyma

āpane — osobně; rahe — žije; eka paisāra — za jednu paisu; cānā — smaženou cizrnu; cābāiyā — žvýkající; āra — zbytek; paisā — čtyři až pět pais; bāṇiyā-sthāne — do opatrování jednomu obchodníkovi; rākhena — zanechává; dhariyā — ukládající.

Překlad

Subuddhi Rāya se takto živil prodejem suchého dřeva. Za jednu paisu si kupoval smaženou cizrnu, ze které žil, a zbytek si ukládal u jednoho obchodníka.

Význam

Bankovní systém, který máme dnes na Západě, v oněch dobách neexistoval. Pokud měl někdo nějaké peníze navíc, uložil si je k nějakému obchodníkovi, obvykle to byl hokynář. To byl bankovní systém. Subuddhi Rāya si přebytek peněz ukládal k obchodníkovi, a utratil je, když bylo třeba. Ve stavu odříkání se ukládání peněz nedoporučuje. Pokud však ukládáme peníze pro službu Pánu či vaiṣṇavovi, je to přijatelné. Tak se choval Subuddhi Rāya, jeden z důvěrných oddaných Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīla Rūpa Gosvāmī tuto zásadu také následoval, když padesát procent svých peněz utratil na službu Kṛṣṇovi prostřednictvím brāhmaṇů a vaiṣṇavů. Dvacet pět procent svých peněz dal příbuzným a dvacet pět procent si uložil u jednoho obchodníka. To jsou postupy schválené Caitanya-caritāmṛtou. Ať je vaiṣṇava ve stavu odříkání či gṛhastha, měl by se řídit těmito zásadami, které stanovili dřívější ācāryové.

Verš

duḥkhī vaiṣṇava dekhi’ tāṅre karāna bhojana
gauḍīyā āile dadhi, bhāta, taila-mardana

Synonyma

duḥkhī vaiṣṇava — chudý vaiṣṇava; dekhi' — když viděl; tāṅre — jemu; karāna bhojana — dal najíst; gauḍīyā āile — když přišel do Mathury nějaký bengálský vaiṣṇava; dadhi — jogurt; bhāta — vařenou rýži; taila-mardana — masáž olejem z hořčičných semínek.

Překlad

Své úspory Subuddhi Rāya používal tak, že kupoval jogurt každému bengálskému vaiṣṇavovi, který přišel do Mathury. Dával jim také vařenou rýži a olejové masáže. Když viděl chudého vaiṣṇavu, za své peníze ho nakrmil.

Význam

Zde je zvláště zmíněna péče o bengálské vaiṣṇavy. Gaudský vaiṣṇava je bengálský vaiṣṇava. Většina oddaných Pána Caitanyi byli tehdy Gaudové a Uríjci neboli obyvatelé Bengálska a Urísy, kde i dnes žijí statisíce Jeho následovníků. Hlavním jídlem Bengálců je vařená rýže. Po příchodu na sever, do Mathury, zjistili, že zde lidé jedí hlavně čapátí a roṭi z pšeničné mouky. Bengálci tato jídla nemohli strávit, protože byli zvyklí na vařenou rýži. Jakmile tedy Subuddhi Rāya viděl do Mathury přicházet bengálského vaiṣṇavu, snažil se mu poskytnout vařenou rýži. Bengálci jsou také zvyklí na masáže hořčičným olejem. Subuddhi Rāya chtěl v každém případě sloužit vaiṣṇavům podle jejich potřeb. Dával jim proto jogurt, aby mohli lépe strávit to, co v Mathuře jedli, zvláště čapátí a roṭi z pšeničné mouky.

Verš

rūpa-gosāñi, āile tāṅre bahu prīti kailā
āpana-saṅge lañā ‘dvādaśa vana’ dekhāilā

Synonyma

rūpa-gosāñi — Rūpa Gosāñi; āile — když přišel do Mathury; tāṅre — jemu; bahu — mnoho; prīti — lásky; kailā — projevil; āpana-saṅge lañā — beroucí Rūpu Gosvāmīho s sebou; dvādaśa vana — dvanáct vrindávanských lesů; dekhāilā — ukázal.

Překlad

Po příchodu Rūpy Gosvāmīho do Mathury mu chtěl Subuddhi Rāya z lásky a náklonnosti mnoha způsoby sloužit. Osobně vzal Rūpu Gosvāmīho na prohlídku všech dvanácti vrindávanských lesů.

Význam

Śrīla Rūpa Gosvāmī byl ministrem vlády Husaina Šáha a Husain Šáh znal Subuddhiho Rāye také, protože mu jako chlapec sloužil. Zdá se, že Subuddhi Rāya byl již postarší, ale za svého pobytu v Mathuře ukázal Rūpovi Gosvāmīmu dvanáct vrindávanských lesů.

Verš

māsa-mātra rūpa-gosāñi rahilā vṛndāvane
śīghra cali’ āilā sanātanānusandhāne

Synonyma

māsa-mātra — pouze jeden měsíc; rūpa-gosāñi — Rūpa Gosvāmī; rahilā — zůstal; vṛndāvane — ve Vrindávanu; śīghra — velmi brzy; cali' āilā — vrátil se; sanātana-anusandhāne — aby hledal Sanātanu Gosvāmīho.

Překlad

Rūpa Gosvāmī zůstal se Subuddhi Rāyem v Mathuře a Vrindávanu pouze jeden měsíc. Potom z Vrindávanu odešel, aby našel svého staršího bratra Sanātanu Gosvāmīho.

Verš

gaṅgā-tīra-pathe prabhu prayāgere āilā
tāhā śuni’ dui-bhāi se pathe calilā

Synonyma

gaṅgā-tīra-pathe — po cestě po břehu Gangy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prayāgere āilā — přišel do Prajágu; tāhā śuni' — když slyšeli tuto zprávu; dui-bhāi — dva bratři, Rūpa s Anupamou; se pathe calilā — šli po této cestě.

Překlad

Rūpa Gosvāmī se dozvěděl, že Śrī Caitanya Mahāprabhu šel do Prajágu cestou podél břehu Gangy, a se svým bratrem Anupamou se vydali stejnou cestou, aby se s Pánem setkali.

Verš

ethā sanātana gosāñi prayāge āsiyā
mathurā āilā sarāna rāja-patha diyā

Synonyma

ethā — zde (na druhém konci); sanātana gosāñi — Sanātana Gosāñi; prayāge āsiyā — poté, co přišel do Prajágu; mathurā āilā — šel do Vrindávanu; sarāna — přímo; rāja-patha diyā — po státní čili hlavní cestě.

Překlad

Po příchodu do Prajágu šel Sanātana Gosvāmī na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua do Vrindávanu po hlavní cestě.

Význam

To je zvláště důležité, protože Sanātana Gosvāmī kvůli politické situaci z Bengálska do Váránasí nešel po hlavní cestě. Po setkání se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem ve Váránasí však dostal příkaz jít do Vrindávanu po hlavní cestě vedoucí do Mathury. Jinými slovy mu bylo řečeno, aby se už o svoji politickou situaci nebál.

Verš

mathurāte subuddhi-rāya tāhāre mililā
rūpa-anupama-kathā sakali kahilā

Synonyma

mathurāte — v Mathuře; subuddhi-rāya — Subuddhi Rāya; tāhāre mililā — potkal ho; rūpa-anupama-kathā — novinky o jeho mladších bratrech, Rūpovi Gosvāmīm a Anupamovi; sakali — vše; kahilā — popsal.

Překlad

Sanātana Gosvāmī se pak v Mathuře setkal se Subuddhim Rāyem, a ten mu řekl vše o jeho mladších bratrech, Rūpovi Gosvāmīm a Anupamovi.

Verš

gaṅgā-pathe dui-bhāi rāja-pathe sanātana
ataeva tāṅhā sane nā haila milana

Synonyma

gaṅgā-pathe — cestou po břehu Gangy; dui-bhāi — dva bratři, Rūpa a Anupama; rāja-pathe — po hlavní cestě; sanātana — Sanātana Gosvāmī; ataeva — proto; tāṅhā sane — s ním; haila milana — nedošlo k setkání.

Překlad

Protože šel Sanātana Gosvāmī do Vrindávanu po hlavní cestě a Rūpa Gosvāmī s Anupamou cestou po břehu Gangy, nemohli se potkat.

Verš

subuddhi-rāya bahu sneha kare sanātane
vyavahāra-sneha sanātana nāhi māne

Synonyma

subuddhi-rāya — Subuddhi Rāya; bahu — mnoho; sneha — náklonnosti; kare — prokazuje; sanātane — Sanātanovi Gosvāmīmu; vyavahāra-sneha — lásku a náklonnost na základě dřívější známosti; sanātana — Sanātana Gosvāmī; nāhi māne — zdráhal se přijmout.

Překlad

Subuddhi Rāya a Sanātana Gosvāmī se znali ještě předtím, než přijali stav odříkání. Subuddhi Rāya proto zahrnoval Sanātanu Gosvāmīho svou náklonností, ale Sanātana Gosvāmī se jeho projevené city a náklonnost zdráhal přijmout.

Verš

mahā-virakta sanātana bhramena vane vane
prati-vṛkṣe, prati-kuñje rahe rātri-dine

Synonyma

mahā-virakta — vysoce pokročilý ve stavu odříkání; sanātana — Sanātana Gosvāmī; bhramena — toulá se; vane vane — z lesa do lesa; prati-vṛkṣe — pod každým stromem; prati-kuñje — v každé houštině; rahe rātri-dine — zůstává den a noc.

Překlad

Sanātana Gosvāmī byl ve stavu odříkání velmi pokročilý, a tak chodil z lesa do lesa, aniž by kdy přijal útočiště v nějakém kamenném obydlí. Ve dne i v noci žil pod stromy nebo keři.

Verš

mathurā-māhātmya-śāstra saṅgraha kariyā
lupta-tīrtha prakaṭa kailā vanete bhramiyā

Synonyma

mathurā-māhātmya — přinášející popisy o vznešenosti Mathury; śāstra — knihy; saṅgraha kariyā — sbírající; lupta-tīrtha — ztracená svatá místa; prakaṭa — odhalování; kailā — činil; vanete bhramiyā — když chodil po lese.

Překlad

Śrīla Sanātana Gosvāmī získal nějaké knihy o archeologických výzkumech v oblasti Mathury. Potom chodil lesem a snažil se všechna svatá místa obnovit.

Verš

ei-mata sanātana vṛndāvanete rahilā
rūpa-gosāñi dui-bhāi kāśīte āilā

Synonyma

ei-mata — takto; sanātana — Sanātana Gosvāmī; vṛndāvanete rahilā — zůstal ve Vrindávanu; rūpa-gosāñi — Rūpa Gosāñi; dui-bhāi — dva bratři; kāśīte āilā — přišli do Váránasí (Káší).

Překlad

Sanātana Gosvāmī zůstal ve Vrindávanu a Rūpa Gosvāmī s Anupamou se vrátili do Váránasí.

Verš

mahārāṣṭrīya dvija, śekhara, miśra-tapana
tina-jana saha rūpa karilā milana

Synonyma

mahārāṣṭrīya dvijabrāhmaṇa z Maháráštry; śekhara — Candraśekhara; miśra-tapana — Tapana Miśra; tina-jana — ti tři; saha — s; rūpa — Rūpou Gosvāmīm; karilā milana — setkali se.

Překlad

Po příchodu do Váránasí se Rūpa Gosvāmī setkal s maháráštrijským brāhmaṇou, Candraśekharou a Tapanou Miśrou.

Verš

śekharera ghare vāsā, miśra-ghare bhikṣā
miśra-mukhe śune sanātane prabhura ‘śikṣā’

Synonyma

śekharera ghare vāsa — bydlení v domě Candraśekhary; miśra-ghare bhikṣāprasādam v domě Tapany Miśry; miśra-mukhe — z úst Tapany Miśry; śune — slyší; sanātane — Sanātanovi; prabhura śikṣā — pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Během svého pobytu ve Váránasí bydlel Rūpa Gosvāmī u Candraśekhary a prasādam přijímal v domě Tapany Miśry. Dozvěděl se tak o pokynech, které ve Váránasí udělil Śrī Caitanya Mahāprabhu Sanātanovi Gosvāmīmu.

Verš

kāśīte prabhura caritra śuni’ tinera mukhe
sannyāsīre kṛpā śuni’ pāilā baḍa sukhe

Synonyma

kāśīte — ve Váránasí (Káší); prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caritra — o činnostech; śuni' — když slyšel; tinera mukhe — z úst těchto tří osob; sannyāsīre kṛpā — milosti, kterou prokázal māyāvādským sannyāsīm; śuni' — když slyšel o; pāilā — dostal; baḍa sukhe — velkou radost.

Překlad

Ve Váránasí slyšel Rūpa Gosvāmī také o činnostech Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a když se dozvěděl o osvobození māyāvādských sannyāsīch, měl z toho velkou radost.

Verš

mahāprabhura upara lokera praṇati dekhiyā
sukhī hailā loka-mukhe kīrtana śuniyā

Synonyma

mahāprabhura — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; upara — na; lokera — obyčejných lidí; praṇati dekhiyā — když viděl odevzdání; sukhī hailā — byl velmi šťastný; loka-mukhe — obyčejných lidí; kīrtana śuniyā — když slyšel vyprávění.

Překlad

Rūpa Gosvāmī byl velmi šťastný, když viděl, že si všichni lidé z Váránasí Śrī Caitanyi Mahāprabhua váží. Dokonce od lidí vyslechl nějaké příběhy.

Verš

dina daśa rahi’ rūpa gauḍe yātrā kaila
sanātana-rūpera ei caritra kahila

Synonyma

dina daśa — asi deset dní; rahi' — když zůstal; rūpa — Rūpa Gosvāmī; gauḍe yātrā kaila — šel zpátky do Bengálska; sanātana-rūpera — Śrī Sanātany Gosvāmīho a Rūpy Gosvāmīho; ei — tak; caritra — charakter; kahila — popsal jsem.

Překlad

Rūpa Gosvāmī zůstal ve Váránasí přibližně deset dní a poté se vrátil do Bengálska. Tak jsem popsal činnosti Rūpy a Sanātany.

Verš

ethā mahāprabhu yadi nīlādri calilā
nirjana vana-pathe yāite mahā sukha pāilā

Synonyma

ethā — na druhé straně; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — když; nīlādri calilā — šel nazpět do Džagannáth Purí; nirjana vana-pathe — na pusté lesní cestě; yāite — když šel; mahā sukha pāilā — zažíval velkou radost.

Překlad

Na cestě zpět do Džagannáth Purí šel Śrī Caitanya Mahāprabhu pustým lesem, z čehož měl velkou radost.

Verš

sukhe cali’ āise prabhu balabhadra-saṅge
pūrvavat mṛgādi-saṅge kailā nānā-raṅge

Synonyma

sukhe — v příjemném prostředí; cali' āise — vrací se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; balabhadra-saṅge — se služebníkem Balabhadrou Bhaṭṭācāryou; pūrva-vat — jako předtím; mṛga-ādi-saṅge — s lesními zvířaty; kailā — prováděl; nānā-raṅge — všelijaké radovánky.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se v doprovodu svého služebníka Balabhadry Bhaṭṭācāryi šťastně vrátil do Džagannáth Purí. Stejně jako předtím se Pán věnoval mnoha příjemným zábavám s lesními zvířaty.

Verš

āṭhāranālāte āsi’ bhaṭṭācārya brāhmaṇe
pāṭhāñā bolāilā nija-bhakta-gaṇe

Synonyma

āṭhāranālāte — do místa nedaleko Purí zvaného Átháranála; āsi' — když přišel; bhaṭṭācārya brāhmaṇebrāhmaṇu Balabhadru Bhaṭṭācāryu; pāṭhāñā — posílající; bolāilā — zavolal; nija-bhakta-gaṇe — své společníky.

Překlad

Jakmile přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu na místo zvané Átháranála nedaleko Džagannáth Purí, poslal Balabhadru Bhaṭṭācāryu, aby zavolal Jeho oddané.

Verš

śuniyā bhaktera gaṇa yena punarapi jīlā
dehe prāṇa āile, yena indriya uṭhilā

Synonyma

śuniyā — když slyšeli; bhaktera gaṇa — spousty oddaných v Džagannáth Purí; yena — jako kdyby; punarapi — znovu; jīlā — ožili; dehe — do těla; prāṇa āile — vrátilo se vědomí; yena — jako když; indriya — smysly; uṭhilā — byly zneklidněny.

Překlad

Když se spousty oddaných od Balabhadry Bhaṭṭācāryi dozvěděly o Pánově příchodu, byli tak šťastní, že se zdálo, jako by se jim vrátil život. Bylo to, jako kdyby se jim do těl vrátilo vědomí. I jejich smysly zneklidněly.

Verš

ānande vihvala bhakta-gaṇa dhāñā āilā
narendre āsiyā sabe prabhure mililā

Synonyma

ānande — velkou radostí; vihvala — zaplaveni; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; dhāñā āilā — velmi rychle přišli; narendre āsiyā — ke břehu jezera Naréndra; sabe — všichni; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; mililā — potkali.

Překlad

Všichni oddaní se s nesmírnou radostí rychle vydali za Pánem. Setkali se s Ním na břehu slavného jezera Naréndra Saróvara.

Verš

purī-bhāratīra prabhu vandilena caraṇa
doṅhe mahāprabhure kailā prema-āliṅgana

Synonyma

purī — Paramānanda Purī; bhāratīra — a Brahmānanda Bhāratī; prabhu — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vandilena caraṇa — uctívali nohy; doṅhe — oba starší sannyāsī; mahāprabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; kailā — učinili; prema-āliṅgana — láskyplné objetí.

Překlad

Při setkání s Paramānandou Purīm a Brahmānandou Bhāratīm se jim Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu s úctou poklonil, protože to byli duchovní bratři Jeho duchovního mistra. Oni zase Pána s láskou a náklonností obejmuli.

Verš

dāmodara-svarūpa, paṇḍita-gadādhara
jagadānanda, kāśīśvara, govinda, vakreśvara

Synonyma

dāmodara-svarūpa — Svarūpa Dāmodara; paṇḍita-gadādhara — učený Gadādhara; jagadānanda — Jagadānanda; kāśīśvara — Kāśīśvara; govinda — Govinda; vakreśvara — Vakreśvara.

Překlad

S Pánem se přišli přivítat oddaní jako Svarūpa Dāmodara, Gadādhara Paṇḍita, Jagadānanda, Kāśīśvara, Govinda a Vakreśvara.

Verš

kāśī-miśra, pradyumna-miśra, paṇḍita-dāmodara
haridāsa-ṭhākura, āra paṇḍita-śaṅkara

Synonyma

kāśī-miśra — Kāśī Miśra; pradyumna-miśra — Pradyumna Miśra; paṇḍita-dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; āra — a; paṇḍita-śaṅkara — Śaṅkara Paṇḍita.

Překlad

Na setkání s Pánem tam přišli také Kāśī Miśra, Pradyumna Miśra, Dāmodara Paṇḍita, Haridāsa Ṭhākura a Śaṅkara Paṇḍita.

Verš

āra saba bhakta prabhura caraṇe paḍilā
sabā āliṅgiyā prabhu premāviṣṭa hailā

Synonyma

āra saba bhakta — všichni ostatní oddaní; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe paḍilā — padli u lotosových nohou; sabā āliṅgiyā — všechny je objímající; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prema-āviṣṭa — dojatý extatickou láskou a emocemi; hailā — stal se.

Překlad

Přišli tam i všichni ostatní oddaní a padli u lotosových nohou Pána. Śrī Caitanya Mahāprabhu je ve velké extázi lásky na oplátku všechny obejmul.

Verš

ānanda-samudre bhāse saba bhakta-gaṇe
sabā lañā cale prabhu jagannātha-daraśane

Synonyma

ānanda-samudre — v oceánu transcendentální blaženosti; bhāse — plavou; saba bhakta-gaṇe — všechny oddané; sabā lañā — beroucí je všechny; cale — jde; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jagannātha-daraśane — do chrámu zhlédnout Božstvo Jagannātha.

Překlad

Každý se tak utápěl v oceánu transcendentální blaženosti. Pán se šel potom se všemi svými oddanými do Jagannāthova chrámu podívat na Božstva.

Verš

jagannātha dekhi’ prabhu premāviṣṭa hailā
bhakta-saṅge bahu-kṣaṇa nṛtya-gīta kailā

Synonyma

jagannātha dekhi' — když uviděl Pána Jagannātha; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prema-āviṣṭa hailā — byl zaplaven láskou a náklonností; bhakta-saṅge — ve společnosti oddaných; bahu-kṣaṇa — dlouhou dobu; nṛtya-gīta kailā — zpíval a tančil.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu v chrámu spatřil Pána Jagannātha, okamžitě Ho zaplavila láska a náklonnost. Dlouho pak se svými oddanými tančil a zpíval.

Verš

jagannātha-sevaka āni’ mālā-prasāda dilā
tulasī paḍichā āsi’ caraṇa vandilā

Synonyma

jagannātha-sevaka — kněží obsluhující Pána Jagannātha; āni' — přinesli a; mālā-prasāda dilā — rozdávali květinové girlandy a prasādam; tulasī paḍichā — chrámový služebník jménem Tulasī; āsi' — když přišel; caraṇa vandilā — uctil Pánovy lotosové nohy.

Překlad

Kněží jim okamžitě přinesli květinové girlandy a prasādam. Chrámový strážce jménem Tulasī se také přišel Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi poklonit.

Verš

‘mahāprabhu āilā’ — grāme kolāhala haila
sārvabhauma, rāmānanda, vāṇīnātha milila

Synonyma

mahāprabhu āilā — Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel; grāme — ve městě; kolāhala haila — šířila se zpráva; sārvabhauma — Sārvabhauma; rāmānanda — Rāmānanda; vāṇīnātha — Vāṇīnātha; milila — přišli a setkali se s Ním.

Překlad

Zprávy o příchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua do Džagannáth Purí se rychle šířily, a tak Ho přišli přivítat i oddaní jako Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, Rāmānanda Rāya a Vāṇīnātha Rāya.

Verš

sabā saṅge lañā prabhu miśra-vāsā āilā
sārvabhauma, paṇḍita-gosāñi nimantraṇa kailā

Synonyma

sabā saṅge lañā — beroucí je všechny s sebou; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; miśra-vāsā āilā — přišel do domu Kāśīho Miśry; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; paṇḍita-gosāñi — Gadādhara Paṇḍita; nimantraṇa kailā — pozvali Pána na prasādam.

Překlad

Pán šel potom se všemi svými oddanými do sídla Kāśīho Miśry. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya a Paṇḍita Gosāñi také Pána pozvali na oběd do svých domovů.

Verš

prabhu kahe, — “mahā-prasāda āna’ ei sthāne
sabā-saṅge ihāṅ āji karimu bhojane”

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; mahā-prasāda āna' — přineste mahā-prasādam; ei sthāne — sem; sabā-saṅge — se všemi; ihāṅ — zde; āji — dnes; karimu bhojane — poobědvám.

Překlad

Pán jejich pozvání přijal a řekl jim, ať přinesou všechno prasādam tam, aby se mohl najíst společně se svými oddanými.

Verš

tabe duṅhe jagannātha-prasāda ānila
sabā-saṅge mahāprabhu bhojana karila

Synonyma

tabe — potom; duṅhe — Sārvabhauma a Paṇḍita Gosāñi; jagannātha-prasāda ānila — přinesli Jagannāthovo mahā-prasādam; sabā-saṅge — se všemi; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhojana karila — obědval.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya a Paṇḍita Gosāñi tedy na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua přinesli dostatek prasādam z Jagannāthova chrámu. Pán poté se všemi poobědval ve svém sídle.

Verš

ei ta’ kahiluṅ, — prabhu dekhi’ vṛndāvana
punaḥ karilena yaiche nīlādri gamana

Synonyma

ei ta' kahiluṅ — tak jsem popsal; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhi' vṛndāvana — po návštěvě Vrindávanu; punaḥ — znovu; karilena — učinil; yaiche — jak; nīlādri gamana — návrat do Džagannáth Purí.

Překlad

Tak jsem popsal, jak se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil z Vrindávanu do Džagannáth Purí.

Verš

ihā yei śraddhā kari’ karaye śravaṇa
acirāt pāya sei caitanya-caraṇa

Synonyma

ihā — toto; yei — každý, kdo; śraddhā kari' — s vírou a láskou; karaye śravaṇa — slyší; acirāt — velmi brzy; pāya — dostane; sei — on; caitanya-caraṇa — lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Každý, kdo s vírou a láskou poslouchá o zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua, dosáhne velmi brzy útočiště u Pánových lotosových nohou.

Verš

madhya-līlāra kariluṅ ei dig-daraśana
chaya vatsara kailā yaiche gamanāgamana

Synonyma

madhya-līlāra — této části, známé jako Madhya-līlā; kariluṅ — učinil jsem; ei dik-daraśana — toto shrnutí; chaya vatsara — nepřetržitě šest let; kailā — prováděl; yaiche — jako; gamana-āgamana — přicházení a odcházení.

Překlad

Zde jsem tedy shrnul madhya-līlu, Pánovy příchody do Džagannáth Purí a Jeho odchody z něj. Pán ve skutečnosti putoval sem a tam celých šest let.

Verš

śeṣa aṣṭādaśa vatsara nīlācale vāsa
bhakta-gaṇa-saṅge kare kīrtana-vilāsa

Synonyma

śeṣa aṣṭādaśa vatsara — zbývajících osmnáct let; nīlācale vāsa — sídlo v Džagannáth Purí; bhakta-gaṇa-saṅge — s oddanými; kare — provádí; kīrtana-vilāsa — zábavy zpívání Hare Kṛṣṇa mantry.

Překlad

Po přijetí sannyāsu ve věku dvaceti čtyř let žil Śrī Caitanya Mahāprabhu dalších dvacet čtyři let, z nichž šest let rozsáhle cestoval po celé Indii. Někdy do Džagannáth Purí přicházel, jindy z něho odcházel. Po šesti letech cestování se Pán usadil v Džagannáth Purí, kde zůstal zbývajících osmnáct let svého života. Tato léta strávil hlavně zpíváním Hare Kṛṣṇa ve společnosti svých oddaných.

Verš

madhya-līlāra krama ebe kari anuvāda
anuvāda kaile haya kathāra āsvāda

Synonyma

madhya-līlāra krama — chronologický seznam zábav popsaných v Madhya-līle Caitanya-caritāmṛty; ebe — nyní; kari — učiním; anuvāda — opakování; anuvāda kaile — díky tomuto opakování; haya — je; kathāra āsvāda — vychutnávání popisů.

Překlad

Chronologicky nyní zopakuji kapitoly Madhya-līly, aby čtenář mohl vychutnat transcendentální rysy těchto popisů.

Verš

prathama paricchede — śeṣa-līlāra sūtra-gaṇa
tathi-madhye kona bhāgera vistāra varṇana

Synonyma

prathama paricchede — v první kapitole; śeṣa-līlāra sūtra-gaṇa — přehled antya-līly, závěrečných zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tathi-madhye — v rámci toho; kona bhāgera — nějaké části knihy; vistāra varṇana — obšírný popis.

Překlad

V první kapitole jsem podal shrnutí posledních zábav (antya-līlā). V této kapitole je zahrnutý obšírný popis některých Pánových zábav, které se odehrály ke konci Jeho života.

Verš

dvitīya paricchede — prabhura pralāpa-varṇana
tathi-madhye nānā-bhāvera dig-daraśana

Synonyma

dvitīya paricchede — v druhé kapitole; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pralāpa-varṇana — popis Jeho bláznivého chování; tathi-madhye — v rámci toho; nānā-bhāvera — různých emotivních extází; dik-daraśana — náznak.

Překlad

Ve druhé kapitole jsem pak popsal zmatené mluvení Śrī Caitanyi Mahāprabhua. V této kapitole je naznačeno, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu projevoval své různé emotivní nálady.

Verš

tṛtīya paricchede — prabhura kahiluṅ sannyāsa
ācāryera ghare yaiche karilā vilāsa

Synonyma

tṛtīya paricchede — ve třetí kapitole; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kahiluṅ — popsal jsem; sannyāsa — přijetí stavu odříkání; ācāryera ghare — v domě Advaity Ācāryi; yaiche — jak; karilā vilāsa — užíval si svých zábav.

Překlad

Ve třetí kapitole jsem popsal, jak Pán přijal sannyās a jak si užíval svých zábav v domě Advaity Ācāryi.

Verš

caturthe — mādhava purīra caritra-āsvādana
gopāla sthāpana, kṣīra-curira varṇana

Synonyma

caturthe — ve čtvrté kapitole; mādhava purīra — Mādhavendry Purīho; caritra-āsvādana — vychutnávání si vlastností; gopāla sthāpana — instalaci Gopāla; kṣīra-curira varṇana — vyprávění o tom, jak Gopīnātha v Remuně ukradl svařené mléko.

Překlad

Ve čtvrté kapitole jsem psal o tom, jak Mādhavendra Purī instaloval Božstvo Gopāla a také jak Gopīnātha v Remuně ukradl nádobu svařeného mléka.

Verš

pañcame — sākṣi-gopāla-caritra-varṇana
nityānanda kahe, prabhu karena āsvādana

Synonyma

pañcame — v páté kapitole; sākṣi-gopāla — Sākṣi-gopāla; caritra-varṇana — popis vlastností; nityānanda kahe — Pán Nityānanda vyprávěl; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; karena āsvādana — si to vychutnával.

Překlad

V páté kapitole jsem líčil příběh Sākṣi-gopāla. Tento příběh vyprávěl Pán Nityānanda Prabhu, zatímco Śrī Caitanya Mahāprabhu poslouchal.

Verš

ṣaṣṭhe — sārvabhaumera karilā uddhāra
saptame — tīrtha-yātrā, vāsudeva nistāra

Synonyma

ṣaṣṭhe — v šesté kapitole; sārvabhaumera — Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu; karilā uddhāra — Pán osvobodil; saptame — v sedmé kapitole; tīrtha-yātrā — putování na různá poutní místa; vāsudeva nistāra — osvobození Vāsudevy.

Překlad

V šesté kapitole jsem hovořil o tom, jak byl osvobozen Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, a v sedmé jsem popsal, jak Pán putoval po různých svatých místech a jak osvobodil Vāsudevu.

Verš

aṣṭame — rāmānanda-saṁvāda vistāra
āpane śunilā ‘sarva-siddhāntera sāra’

Synonyma

aṣṭame — v osmé kapitole; rāmānanda-saṁvāda vistāra — obsáhlý rozhovor se Śrī Rāmānandou Rāyem; āpane — osobně; śunilā — poslouchal; sarva — všech; siddhāntera — závěrů; sāra — podstatu.

Překlad

V osmé kapitole jsem zaznamenal Pánův obsáhlý rozhovor s Rāmānandou Rāyem. Rāmānanda Rāya předkládal podstatu závěrů všech védských písem a Pán osobně naslouchal.

Verš

navame — kahiluṅ dakṣiṇa-tīrtha-bhramaṇa
daśame — kahiluṅ sarva-vaiṣṇava-milana

Synonyma

navame — v deváté kapitole; kahiluṅ — popsal jsem; dakṣiṇa-tīrtha-bhramaṇa — poutní cestu po jižní Indii; daśame — v desáté kapitole; kahiluṅ — vyprávěl jsem; sarva-vaiṣṇava-milana — setkání všech druhů oddaných.

Překlad

V deváté kapitole jsem popsal Pánovu cestu po jižní Indii a různých poutních místech. V desáté kapitole jsem popsal Jeho setkání se všemi svými oddanými.

Verš

ekādaśe — śrī-mandire ‘beḍā-saṅkīrtana’
dvādaśe — guṇḍicā-mandira-mārjana-kṣālana

Synonyma

ekādaśe — v jedenácté kapitole; śrī-mandire — v Jagannāthově chrámu; beḍā-saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry všude okolo; dvādaśe — ve dvanácté kapitole; guṇḍicā-mandira — chrámu známého jako Guṇḍicā; mārjana-kṣālana — čištění a mytí.

Překlad

V jedenácté kapitole jsem popsal mocné zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, které obklopovalo Pána, a ve dvanácté jsem vyprávěl o uklízení a mytí chrámu Guṇḍici.

Verš

trayodaśe — ratha-āge prabhura nartana
caturdaśe — ‘herā-pañcamī’-yātrā-daraśana

Synonyma

trayodaśe — ve třinácté kapitole; ratha-āge — před Jagannāthovou rathou; prabhura nartana — tančení Pána Caitanyi Mahāprabhua; caturdaśe — ve čtrnácté kapitole; herā-pañcamī — Herā-pañcamī, které se slaví pátý den Ratha-yātry; yātrā — slavnost; daraśana — návštěva.

Překlad

Ve třinácté kapitole jsem popsal tančení Śrī Caitanyi Mahāprabhua před Jagannāthovým vozem. Ve čtrnácté kapitole je zaznamenaná slavnost Herā-pañcamī.

Verš

tāra madhye vraja-devīra bhāvera śravaṇa
svarūpa kahilā, prabhu kailā āsvādana

Synonyma

tāra madhye — v tomto; vraja-devīragopī; bhāvera — o extatických emocích; śravaṇa — naslouchání; svarūpa kahilā — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī popsal; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā āsvādana — si osobně vychutnával.

Překlad

Ve čtrnácté kapitole je také vylíčeno, jak Svarūpa Dāmodara popisoval emotivní extázi gopī a jak si to Śrī Caitanya Mahāprabhu vychutnával.

Verš

pañcadaśe — bhaktera guṇa śrī-mukhe kahila
sārvabhauma-ghare bhikṣā, amogha tārila

Synonyma

pañcadaśe — v patnácté kapitole; bhaktera — oddaných; guṇa — vlastnosti; śrī-mukhe kahila — Caitanya Mahāprabhu osobně popsal; sārvabhauma-ghare — v domě Sārvabhaumy; bhikṣā — oběd; amogha tārila — osvobodil Amoghu.

Překlad

V patnácté kapitole jsem popsal, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu vychvaloval vlastnosti svých oddaných a jak obědval v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi. Tehdy také osvobodil Amoghu.

Verš

ṣoḍaśe — vṛndāvana-yātrā gauḍa-deśa-pathe
punaḥ nīlācale āilā, nāṭaśālā haite

Synonyma

ṣoḍaśe — v šestnácté kapitole; vṛndāvana-yātrā — odchod do Vrindávanu; gauḍa-deśa-pathe — na cestě Bengálskem; punaḥ — znovu; nīlācale āilā — vrátil se do Džagannáth Purí; nāṭaśālā haite — z Kánái-nátašály.

Překlad

V šestnácté kapitole jsem popsal odchod Śrī Caitanyi Mahāprabhua do Vrindávanu a Jeho putování Bengálskem. Později se z Kánái-nátašály vrátil do Džagannáth Purí.

Verš

saptadaśe — vanapathe mathurā-gamana
aṣṭādaśe — vṛndāvana-vihāra-varṇana

Synonyma

saptadaśe — v sedmnácté kapitole; vana-pathe — lesní cestou; mathurā-gamana — cesta Pána Caitanyi Mahāprabhua do Mathury; aṣṭādaśe — v osmnácté kapitole; vṛndāvana-vihāra-varṇana — popis Jeho putování vrindávanským lesem.

Překlad

V sedmnácté kapitole jsem popsal Pánovu cestu pralesem Džhárkhand a Jeho příchod do Mathury. V osmnácté kapitole je popis Jeho toulek po Vrindávanu.

Verš

ūnaviṁśe — mathurā haite prayāga-gamana
tāra madhye śrī-rūpere śakti-sañcāraṇa

Synonyma

ūnaviṁśe — v devatenácté kapitole; mathurā haite — z Mathury; prayāga-gamana — přesun do Prajágu; tāra madhye — v této; śrī-rūpere — Śrī Rūpu Gosvāmīho; śakti-sañcāraṇa — jak zmocnil k šíření oddané služby.

Překlad

V devatenácté kapitole jsem popsal, jak se Pán vrátil z Prajágu do Mathury a zmocnil Śrī Rūpu Gosvāmīho k šíření oddané služby.

Verš

viṁśati paricchede — sanātanera milana
tāra madhye bhagavānera svarūpa-varṇana

Synonyma

viṁśati paricchede — ve dvacáté kapitole; sanātanera milana — setkání se Sanātanou Gosvāmīm; tāra madhye — v této; bhagavānera — Nejvyšší Osobnosti Božství; svarūpa-varṇana — popis osobních rysů.

Překlad

Ve dvacáté kapitole se vypráví o Pánově setkání se Sanātanou Gosvāmīm. Pán do hloubky vysvětlil osobní rysy Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

ekaviṁśe — kṛṣṇaiśvarya-mādhurya varṇana
dvāviṁśe — dvividha sādhana-bhaktira vivaraṇa

Synonyma

eka-viṁśe — ve dvacáté první kapitole; kṛṣṇa-aiśvarya — Kṛṣṇova majestátu; mādhurya — příjemné krásy; varṇana — popis; dvā-viṁśe — ve dvacáté druhé kapitole; dvi-vidha — dvojí; sādhana-bhaktira — vykonávání oddané služby; vivaraṇa — vysvětlení.

Překlad

Ve dvacáté první kapitole je popis Kṛṣṇovy krásy a majestátu a ve dvacáté druhé kapitole byly vysvětleny dva druhy vykonávání oddané služby.

Verš

trayoviṁśe — prema-bhakti-rasera kathana
caturviṁśe — ‘ātmārāmāḥ’-ślokārtha varṇana

Synonyma

trayaḥ-viṁśe — ve dvacáté třetí kapitole; prema-bhakti — extatické lásky k Bohu; rasera — nálady; kathana — vyprávění; catuḥ-viṁśe — ve dvacáté čtvrté kapitole; ātmārāmāḥ — známého jako ātmārāma; śloka-artha — význam verše; varṇana — popis.

Překlad

Ve dvacáté třetí kapitole jsou vysvětleny nálady transcendentální láskyplné služby a ve dvacáté čtvrté kapitole jsem popsal Pánův rozbor verše ātmārāma.

Verš

pañcaviṁśe — kāśī-vāsīre vaiṣṇava-karaṇa
kāśī haite punaḥ nīlācale āgamana

Synonyma

pañca-viṁśe — ve dvacáté páté kapitole; kāśī-vāsīre — obyvatele Váránasí (Káší); vaiṣṇava-karaṇa — jak učinil vaiṣṇavy; kāśī haite — z Káší; punaḥ — znovu; nīlācale āgamana — jak přišel do Džagannáth Purí (Níláčaly).

Překlad

Ve dvacáté páté kapitole se vypráví o obrácení obyvatel Váránasí na vaiṣṇavy a o tom, jak se Pán z Váránasí vrátil do Níláčaly (Džagannáth Purí).

Verš

pañcaviṁśati paricchede ei kailuṅ anuvāda
yāhāra śravaṇe haya granthārtha-āsvāda

Synonyma

pañca-viṁśati paricchede — ve dvacáté páté kapitole; ei — toto; kailuṅ anuvāda — opakuji; yāhāra śravaṇe — nasloucháním čemuž; haya — je; grantha-artha-āsvāda — pochopení celého obsahu této knihy.

Překlad

V této dvacáté páté kapitole jsem tyto zábavy shrnul. Poslechem tohoto shrnutí lze pochopit celý obsah tohoto písma.

Verš

saṅkṣepe kahiluṅ ei madhya-līlāra sāra
koṭi-granthe varṇana nā yāya ihāra vistāra

Synonyma

saṅkṣepe — v krátkosti; kahiluṅ — popsal jsem; ei — tuto; madhya-līlāra sāra — podstatu Madhya-līly; koṭi-granthe — v miliónech knih; varṇana — popis; yāya — není možný; ihāra vistāra — obšírně.

Překlad

Nyní jsem shrnul celé téma Madhya-līly. Podrobné líčení těchto zábav by se nevešlo ani do miliónů knih.

Verš

jīva nistārite prabhu bhramilā deśe-deśe
āpane āsvādi’ bhakti karilā prakāśe

Synonyma

jīva nistārite — aby osvobodil všechny pokleslé duše; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhramilā — putoval; deśe-deśe — v různých zemích; āpane — osobně; āsvādi' — vychutnávající si; bhakti — oddanou službu; karilā — činil; prakāśe — šíření.

Překlad

Pán putoval z jedné země do druhé, aby osvobodil všechny pokleslé duše. Sám si vychutnával transcendentální blaženost oddané služby a zároveň všude šířil učení oddanosti.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu putoval po různých oblastech Indie, aby osobně po celé zemi rozšířil učení bhakti. Sám si také tyto transcendentální činnosti vychutnával. Svým příkladem ukázal, jak by se měli oddaní chovat – měli by šířit učení o oddané službě. Pán svým oddaným zvláště řekl, aby všem Indům přikázali šířit toto poselství po celém světě, protože tehdy Pán do ostatních částí světa nemohl jít osobně. Proto ohledně této věci zanechal dva pokyny:

bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra
janma sārthaka kari' kara para-upakāra

„Všichni Indové by měli s vážností přijmout učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua a dovést své životy k dokonalosti přijetím procesu oddané služby. Poté, co dovedou své vlastní životy k dokonalosti, by měli toto poselství šířit po celém světě ve prospěch všech lidských bytostí (para-upakāra).“ (Caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 9.41) Konání dobra druhým, para-upakāra, je pro vaiṣṇavu zvlášť důležité. To byl i zájem Prahlāda Mahārāje. Nechtěl získat osvobození sám, ale chtěl osvobodit všechny pokleslé duše, které nemají poznání o bhakti a zneužívají svoji inteligenci pro dočasný prospěch hmotného těla. Śrī Caitanya Mahāprabhu také chtěl, aby se Jeho mise šířila po celém světě.

pṛthivīte āche yata nagarādi grāma
sarvatra pracāra haibe mora nāma

„V každém městě a vesnici bude slyšet zpívání Mého jména.“ (Caitanya-bhāgavata, Antya 4.126)

Po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua se tedy snažíme šířit Jeho poselství po celém světě a Jeho milostí berou lidé toto hnutí velmi vážně. Naše knihy jsou ve velkém distribuovány v západních zemích, zvláště v Americe a Evropě. V těchto zemích oceňují hodnotu hnutí pro vědomí Kṛṣṇy dokonce i církevní řády a jsou připraveny se s ním spojit pro dosažení nejvyššího dobra společnosti. Následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua by proto měli vzít toto hnutí vážně a šířit je po celém světě od vesnice k vesnici a od města k městu, jak to dělal sám Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Verš

kṛṣṇa-tattva, bhakti-tattva, prema-tattva sāra
bhāva-tattva, rasa-tattva, līlā-tattva āra

Synonyma

kṛṣṇa-tattva — pravdu o Kṛṣṇovi; bhakti-tattva — pravdu o oddané službě; prema-tattva — pravdu o extatické lásce k Bohu; sāra — podstatu; bhāva-tattva — pravdu o emocích; rasa-tattva — pravdu o transcendentálních náladách; līlā-tattva — pravdu o Pánových zábavách; āra — také.

Překlad

Vědomí Kṛṣṇy znamená pochopení pravdy o Kṛṣṇovi, o oddané službě, o lásce k Bohu, o emotivní extázi, o transcendentálních náladách a o zábavách Pána.

Verš

śrī-bhāgavata-tattva-rasa karilā pracāre
kṛṣṇa-tulya bhāgavata, jānāilā saṁsāre

Synonyma

śrī-bhāgavata-tattva-rasa — pravdu a transcendentální chuť knihy Śrīmad-Bhāgavatamu; karilā pracāre — Śrī Caitanya Mahāprabhu podrobně kázal; kṛṣṇa-tulya — totožný s Kṛṣṇou; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam; jānāilā saṁsāre — kázal v tomto světě.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu osobně kázal transcendentální pravdy a nálady Śrīmad-Bhāgavatamu. Śrīmad-Bhāgavatam se neliší od Nejvyšší Osobnosti Božství, protože je zvukovou inkarnací Śrī Kṛṣṇy.

Verš

bhakta lāgi’ vistārilā āpana-vadane
kāhāṅ bhakta-mukhe kahāi śunilā āpane

Synonyma

bhakta lāgi' — zvláště pro své oddané; vistārilā — obšírně popsal; āpana-vadane — vlastními ústy; kāhāṅ — někdy; bhakta-mukhe — ústy svých oddaných; kahāi — nechal vyprávět; śunilā āpane — sám poslouchal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu šířil význam Śrīmad-Bhāgavatamu. Někdy mluvil sám, aby prospěl svým oddaným, a někdy k tomu zmocnil jednoho ze svých oddaných, zatímco sám naslouchal.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu jako ideální učitel neboli ācārya osobně dopodrobna vysvětlil Śrīmad-Bhāgavatam. Někdy k tomu rovněž zmocnil své oddané, zatímco sám naslouchal. Tímto způsobem by měl ācārya vychovávat své žáky. Neměl by toto bhāgavatské učení pouze sám vysvětlovat, ale měl by také v přednášení o tomto vznešeném tématu cvičit své žáky.

Verš

śrī-caitanya-sama āra kṛpālu vadānya
bhakta-vatsala nā dekhi trijagate anya

Synonyma

śrī-caitanya-sama — na stejné úrovni jako Śrī Caitanya Mahāprabhu; āra — někdo jiný; kṛpālu — milostivý; vadānya — šlechetný; bhakta-vatsala — velmi laskavý k oddaným; dekhi — nevidím; tri-jagate — v těchto třech světech; anya — kohokoliv jiného.

Překlad

Všichni rozumní lidé v těchto třech světech by měli přijmout závěr, že nikdo není tak milostivý a šlechetný jako Śrī Caitanya Mahāprabhu a že nikdo není tak laskavý ke svým oddaným.

Verš

śraddhā kari’ ei līlā śuna, bhakta-gaṇa
ihāra prasāde pāibā caitanya-caraṇa

Synonyma

śraddhā kari' — s vírou a láskou; ei līlā — tyto zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śuna — poslouchejte; bhakta-gaṇa — ó oddaní; ihāra prasāde — milostí tohoto transcendentálního poslechu; pāibā — získáte; caitanya-caraṇa — lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Všichni oddaní by měli naslouchat o zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua s vírou a láskou. Milostí Pána tak lze získat útočiště u Jeho lotosových nohou.

Verš

ihāra prasāde pāibā kṛṣṇa-tattva-sāra
sarva-śāstra-siddhāntera ihāṅ pāibā pāra

Synonyma

ihāra prasāde — poslechem tohoto učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāibā — získáš; kṛṣṇa-tattva-sāra — podstatu pravdy o Kṛṣṇovi; sarva-śāstra — všech zjevených písem; siddhāntera — závěrů; ihāṅ — zde; pāibā — dostaneš; pāra — konečnou mez.

Překlad

Pochopením zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua lze pochopit pravdu o Kṛṣṇovi. A porozuměním Kṛṣṇovi lze pochopit hranici poznání veškerých zjevených písem.

Význam

Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.3):

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ

„Z mnoha tisíců lidí možná jeden usiluje o dokonalost a z těch, kteří dokonalosti dosáhli, Mě stěží jeden zná v pravdě.“

Poznat Kṛṣṇu je velice obtížné, ale pokud se snažíme pochopit Śrīmad-Bhāgavatam ve světle učení o bhakti předloženého Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, nepochybně Kṛṣṇu poznáme velmi snadno. A jestliže nějakým způsobem poznáme Kṛṣṇu, náš život bude úspěšný. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (4.9):

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

„Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla nenarodí znovu v tomto hmotném světě, ale dospěje do Mého věčného sídla, ó Arjuno.“

Verš

kṛṣṇa-līlā amṛta-sāra,tāra śata śata dhāra,
daśa-dike vahe yāhā haite
se caitanya-līlā haya,
sarovara akṣaya,
mano-haṁsa carāha’ tāhāte

Synonyma

kṛṣṇa-līlā amṛta-sāra — zábavy Pána Kṛṣṇy jsou esencí veškeré věčné blaženosti; tāra śata śata dhāra — tato věčná blaženost teče ve stovkách proudů; daśa-dike — do všech deseti stran; vahe — teče; yāhā haite — z čehož; se — tyto; caitanya-līlā — zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; haya — jsou; sarovara akṣaya — věčným transcendentálním jezerem; manaḥ-haṁsa — moje mysli, jež jsi jako labuť; carāha' — prosím pluj; tāhāte — v tomto jezeře.

Překlad

Kṛṣṇovy zábavy jsou esencí veškerého nektaru, který teče všemi směry ve stovkách řek. Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou věčná nádrž a každému se doporučuje nechat mysl plout v tomto transcendentálním jezeře jako labuť.

Význam

Esence duchovního poznání se nachází v zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua, které se neliší od zábav Pána Kṛṣṇy. To je esence poznání. Pokud poznání neobsahuje znalost Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Kṛṣṇy, není důležité. Milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua proudí nektar zábav Pána Śrī Kṛṣṇy různými směry ve stovkách a tisících řek. Nikdo by si neměl myslet, že se zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua liší od zábav Kṛṣṇy. Je řečeno: śrī-kṛṣṇa-caitanya, rādhā-kṛṣṇa nahe anya – „Pán Caitanya Mahāprabhu je spojením Rādhy a Kṛṣṇy.“ Nikdo tedy nemůže poznat Rādhu a Kṛṣṇu, dokud nepozná zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura proto zpívá: rūpa-raghunātha-pade haibe ākuti  /  kabe hāma bujhaba se yugala pirīti – „Kdy začnu dychtit po studiu knih, které zanechalo šest Gosvāmīch? Teprve tehdy budu schopen pochopit milostné zábavy Rādhy a Kṛṣṇy.“ Caitanya Mahāprabhu přímo zmocnil Śrīlu Rūpu Gosvāmīho a Śrīlu Sanātanu Gosvāmīho. Následováním jejich příkladu porozuměli Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a Jeho misi ostatní Gosvāmī. Porozumět Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi a Pánu Śrī Kṛṣṇovi musíme prostřednictvím parampary od šesti Gosvāmīch. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy kráčí ve stopách Gosvāmīch tak striktně, jak je to jen možné. Narottama dāsa Ṭhākura říká: ei chaya gosāñi yāṅra, mui tāṅra dāsa – „Jsem služebníkem šesti Gosvāmīch.“ Stát se služebníkem služebníka služebníka Pána je filosofií vědomí Kṛṣṇy. Každý, kdo chce porozumět obtížnému tématu kṛṣṇa-kathā, musí přijmout učednickou posloupnost. Pokud nějakým způsobem poznáme Kṛṣṇu, náš život bude úspěšný. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna. Dokonalý oddaný dokáže chápat Kṛṣṇu skrze učednickou posloupnost, a proto má bránu do království Boha otevřenou. Pro toho, kdo zná Kṛṣṇu, není těžké se přemístit do duchovního království.

Verš

bhakta-gaṇa, śuna mora dainya-vacana
tomā-sabāra pada-dhūli,
aṅge vibhūṣaṇa kari’,
kichu muñi karoṅ nivedana

Synonyma

bhakta-gaṇa — ó oddaní; śuna — prosím slyšte; mora — moji; dainya-vacana — pokornou žádost; tomā-sabāra — vás všech; pada-dhūli — prach z nohou; aṅge — na své tělo; vibhūṣaṇa kari' — beroucí jako ozdobu; kichu — něco; muñi — já; karoṅ nivedana — chci přednést.

Překlad

S veškerou pokorou se klaním u lotosových nohou vás všech oddaných a prach z vašich nohou přijímám jako ozdobu svého těla. Nyní si prosím, moji drazí oddaní, ode mě vyslechněte ještě jednu věc.

Verš

kṛṣṇa-bhakti-siddhānta-gaṇa,yāte praphulla padma-vana,
tāra madhu kari’ āsvādana
prema-rasa-kumuda-vane,praphullita rātri-dine,
tāte carāo mano-bhṛṅga-gaṇa

Synonyma

kṛṣṇa-bhakti-siddhānta-gaṇa — konečné pochopení oddané služby Kṛṣṇovi; yāte — kterým; praphulla — oživen; padma-vana — les lotosů; tāra madhu — med nasbíraný z těchto lotosů; kari' āsvādana — vychutnávající si; prema-rasa — transcendentální lásky ke Kṛṣṇovi; kumuda-vane — v lese květů kumuda (druh lotosu); praphullita — blažený; rātri-dine — dnem i nocí; tāte — v tomto lese lotosů; carāo — nechť se toulají; manaḥ-bhṛṅga-gaṇa — čmeláci vaší mysli.

Překlad

Oddaná služba Kṛṣṇovi je jako příjemný, blažený les lotosů, ve kterém je spousta medu. Žádám každého, aby si tento med vychutnával. Pokud všichni mentální spekulanti přivedou včely svých myslí do tohoto lesa lotosů a budou si blaženě dnem i nocí užívat extatické lásky ke Kṛṣṇovi, jejich mentální spekulace bude zcela transcendentálně uspokojena.

Verš

nānā-bhāvera bhakta-jana,haṁsa-cakravāka-gaṇa,
yāte sabe’ karena vihāra
kṛṣṇa-keli sumṛṇāla,
yāhā pāi sarva-kāla,
bhakta-haṁsa karaye āhāra

Synonyma

nānā-bhāvera bhakta-jana — oddaní vychutnávající si vztahy s Kṛṣṇou v různých extázích; haṁsa-cakravāka-gaṇa — přirovnáni k labutím a ptákům cakravāka; yāte — na tom místě; sabe' — všichni; karena vihāra — užívají si života; kṛṣṇa-keli — Kṛṣṇovy zábavy; su-mṛṇāla — sladká poupata; yāhā pāi — která lze dostat; sarva-kāla — věčně; bhakta-haṁsa — oddaní, kteří jsou jako labutě; karaye — činí; āhāra — jedení.

Překlad

Oddaní, kteří mají vztah s Kṛṣṇou, jsou jako labutě a ptáci cakravāka hrající si v tomto lese lotosů. Poupata lotosů jsou Kṛṣṇovy zábavy, potrava labutích oddaných. Pán Śrī Kṛṣṇa je neustále pohroužený ve svých transcendentálních zábavách, takže oddaní kráčející ve stopách Śrī Caitanyi Mahāprabhua mohou tato lotosová poupata neustále pojídat, protože to jsou Pánovy zábavy.

Verš

sei sarovare giyā,haṁsa-cakravāka hañā,
sadā tāhāṅ karaha vilāsa
khaṇḍibe sakala duḥkha,
pāibā parama sukha,
anāyāse habe premollāsa

Synonyma

sei sarovare giyā — běžte k tomuto jezeru, kde rostou trsy lotosů, a; haṁsa-cakravāka hañā — staňte se labutěmi nebo ptáky cakravāky a; sadā — neustále; tāhāṅ — tam; karaha vilāsa — užívejte si života; khaṇḍibe — budou oslabeny; sakala duḥkha — všechny druhy hmotné úzkosti a utrpení; pāibā — získáte; parama sukha — to nejvyšší štěstí; anāyāse — velmi snadno; habe — bude; prema-ullāsa — radost v lásce k Bohu.

Překlad

Všichni oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua by měli jít k tomuto jezeru a stát se v jeho nebeských vodách labutěmi a cakravāky, již neustále setrvávají pod ochranou lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Měli by pokračovat ve službě Pánu Śrī Kṛṣṇovi a trvale si tak užívat života. Zmenší se tím veškeré jejich utrpení a budou nesmírně šťastní a radostní v lásce k Bohu.

Verš

ei amṛta anukṣaṇa,sādhu mahānta-megha-gaṇa,
viśvodyāne kare variṣaṇa
tāte phale amṛta-phala,
bhakta khāya nirantara,
tāra śeṣe jīye jaga-jana

Synonyma

ei amṛta — tento nektar; anukṣaṇa — neustále; sādhu mahānta-megha-gaṇa — čistí oddaní a světci, kteří jsou přirovnáni k mrakům; viśva-udyāne — v zahradě vesmíru; kare variṣaṇa — sesílají déšť v podobě těchto nektarových zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pána Śrī Kṛṣṇy; tāte — díky tomu; phale — roste; amṛta-phala — ovoce nektaru; bhakta khāya nirantara — a oddaní toto ovoce neustále jedí; tāra śeṣe — poté, co se najedí; jīye jaga-jana — živé bytosti po celém světě žijí v klidu a míru.

Překlad

Oddaní, kteří přijali útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua, na sebe berou zodpovědnost za šíření této nektarové oddané služby po celém světě. Jsou jako mraky sesílající na zem vodu, která vyživuje ovoce lásky k Bohu v tomto světě. Oddaní se tohoto ovoce dosyta najedí a vše, co nechají, snědí ostatní. Tak žijí šťastně.

Verš

caitanya-līlā — amṛta-pūra,kṛṣṇa-līlā — sukarpūra,
duhe mili’ haya sumādhurya
sādhu-guru-prasāde,
tāhā yei āsvāde,
sei jāne mādhurya-prācurya

Synonyma

caitanya-līlā amṛta-pūra — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou plné nektaru; kṛṣṇa-līlā su-karpūra — zábavy Pána Kṛṣṇy jsou jako kafr; duhe mili' — když se obojí setká; haya — stanou se; su-mādhurya — velmi, velmi chutné; sādhu-guru-prasāde — milostí svatých osob a oddaných v transcendentálním postavení; tāhā — to; yei — každý, kdo; āsvāde — vychutnává si tento lahodný nektar; sei jāne — může pochopit; mādhurya-prācurya — obrovské množství sladkosti v oddané službě.

Překlad

Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou plné nektaru a zábavy Pána Kṛṣṇy jsou jako kafr. Jejich smícháním vznikne velmi sladká chuť. Hloubku této sladkosti může pochopit ten, kdo si na nich milostí čistých oddaných pochutnává.

Verš

ye līlā-amṛta vine,khāya yadi anna-pāne,
tabe bhaktera durbala jīvana
yāra eka-bindu-pāne,
utphullita tanu-mane,
hāse, gāya, karaye nartana

Synonyma

ye — ten, kdo; līlā — zábav Pána Kṛṣṇy a Caitanyi Mahāprabhua; amṛta vine — bez nektaru; khāya yadi anna-pāne — když jí pouze obyčejné obiloviny; tabe — potom; bhaktera — oddaných; durbala jīvana — život zeslábne; yāra — čehož; eka-bindu-pāne — když vypije jednu kapku; utphullita tanu-mane — tělo a mysl se rozjaří; hāse — směje se; gāya — zpívá; karaye nartana — tančí.

Překlad

Jedením obilovin člověk zesílí, ale oddaný, který jí pouze obyčejné obiloviny, aniž by si vychutnával transcendentální zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua a Kṛṣṇy, postupně zeslábne a poklesne z transcendentálního postavení. Pokud však někdo vypije pouhou kapku nektaru Kṛṣṇových zábav, jeho tělo i mysl rozkvetou, a začne se smát, zpívat a tančit.

Význam

Každý oddaný, který je spojený s hnutím pro vědomí Kṛṣṇy musí číst všechny knihy, které jsme přeložili (Caitanya-caritāmṛtu, Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad-gītu a ostatní), jinak bude po nějaké době pouze jíst, spát a poklesne ze svého postavení. Tím by přišel o příležitost dosáhnout věčného a blaženého života na úrovni transcendentálního štěstí.

Verš

e amṛta kara pāna,yāra sama nāhi āna,
citte kari’ sudṛḍha viśvāsa
nā paḍa’ kutarka-garte,
amedhya karkaśa āvarte,
yāte paḍile haya sarva-nāśa

Synonyma

e amṛta kara pāna — všichni musíte pít tento nektar; yāra sama nāhi āna — s tímto nektarem se nedá nic srovnat; citte — v mysli; kari' sudṛḍha viśvāsa — mající pevnou víru v tento závěr; paḍa' kutarka garte — nespadněte do jámy scestných argumentů; amedhya karkaśa āvarte — do nedotknutelného, krutého víru; yāte — do kterého; paḍile — když člověk spadne; haya sarva-nāśa — smysl života je zmařen.

Překlad

Čtenáři by si tento úžasný nektar měli vychutnávat, protože se nedá s ničím srovnat. S vírou upevněnou ve svých myslích by si měli dávat pozor, aby nespadli do jámy scestných argumentů nebo do vírů nešťastných situací. Pokud se to někomu stane, je s ním konec.

Verš

śrī-caitanya, nityānanda,advaitādi bhakta-vṛnda,
āra yata śrotā bhakta-gaṇa
tomā-sabāra śrī-caraṇa,
kari śire vibhūṣaṇa,
yāhā haite abhīṣṭa-pūraṇa

Synonyma

śrī-caitanya nityānanda — Śrī Caitanyo Mahāprabhu a Pane Nityānando; advaita-ādi bhakta-vṛnda — a také oddaní, jako je Advaita Ācārya; āra — a; yata śrotā bhakta-gaṇa — všichni oddaní, kteří poslouchají; tomā-sabāra śrī-caraṇa — lotosové nohy vás všech; kari śire vibhūṣaṇa — dávám si na hlavu jako helmici; yāhā haite — tím; abhīṣṭa-pūraṇa — budou splněny všechny mé úmysly.

Překlad

Na závěr říkám Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, Nityānandovi Prabhuovi, Advaitovi Prabhuovi i všem ostatním oddaným a čtenářům, že si vaše lotosové nohy beru jako helmici na svou hlavu. To poslouží veškerým mým záměrům.

Verš

śrī-rūpa-sanātana-raghunātha-jīva-caraṇa,
śire dhari, — yāra karoṅ āśa
kṛṣṇa-līlāmṛtānvita,
caitanya-caritāmṛta,
kahe kichu dīna kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa-sanātana — Śrīly Rūpy Gosvāmīho a Sanātany Gosvāmīho; raghunātha-jīva — Raghunātha dāse Gosvāmīho, Raghunātha Bhaṭṭy Gosvāmīho a Śrīly Jīvy Gosvāmīho; caraṇa — lotosové nohy; śire dhari — beroucí na svou hlavu; yāra — kterých; karoṅ āśa — neustále toužím; kṛṣṇa-līlā-amṛta-anvita — smíšené s nektarem kṛṣṇa-līly; caitanya-caritāmṛta — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kahe — snaží se říci; kichu — něco; dīna — velmi pokorný; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Pokládám si na hlavu lotosové nohy Śrīly Rūpy Gosvāmīho, Śrī Sanātany Gosvāmīho, Raghunātha dāse Gosvāmīho, Raghunātha Bhaṭṭy Gosvāmīho a Jīvy Gosvāmīho, protože vždy toužím po jejich milosti. Tak se já, Kṛṣṇadāsa, pokorně snažím popsat nektar zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua, smíšených se zábavami Pána Kṛṣṇy.

Verš

śrīman-madana-gopāla-
govinda-deva-tuṣṭaye
caitanyārpitam astv etac
caitanya-caritāmṛtam

Synonyma

śrīman-madana-gopāla — Božstva jménem Śrīman Madana-gopāla; govinda-deva — Božstva jménem Govindadeva; tuṣṭaye — pro potěšení; caitanya-arpitam — obětována Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; astu — nechť je; etat — tato; caitanya-caritāmṛtam — kniha známá jako Caitanya-caritāmṛta.

Překlad

Pro potěšení Śrī Madana-gopāla a Govindadevy se modlím, aby tato kniha, Śrī Caitanya-caritāmṛta, mohla být obětována Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

tad idam ati-rahasyaṁ gaura-līlāmṛtaṁ yat
khala-samudaya-kolair nādṛtaṁ tair alabhyam
kṣatir iyam iha kā me svāditaṁ yat samantāt
sahṛdaya-sumanobhir modam eṣāṁ tanoti

Synonyma

tat — tato (Śrī Caitanya-caritāmṛta); idam — tato; ati-rahasyam — plná duchovních tajemství; gaura-līlā-amṛtam — nektar zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yat — jež; khala-samudaya — závistiví darebáci; kolaiḥ — prasaty; na — nikdy; ādṛtam — opěvovaný; taiḥ — jimi; alabhyam — nedosažitelný; kṣatiḥ iyam iha — jaká je v této souvislosti ztráta; me — moje; svāditam — vychutnané; yat — což; samantāt — zcela; sahṛdaya-sumanobhiḥ — těmi, kdo jsou přátelští a jejichž mysli jsou naprosto čisté; modam — požitek; eṣām — jejich; tanoti — zvětšuje se.

Překlad

Tato Caitanya-caritāmṛta, zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, představuje velmi tajemné dílo. Je životem a duší všech oddaných. Ti, kdo nejsou způsobilí si ji vychutnávat a jsou závistiví jako prasata, ji zcela jistě opěvovat nebudou. To však moje snažení nijak neovlivní. Tyto zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua určitě potěší všechny svaté lidi, kteří mají čistá srdce. Ti z nich budou mít zajisté radost. Přeji si, aby to jejich požitek zvětšovalo víc a víc.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady dvacáté páté kapitoly Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje, jak se obyvatelé Váránasí stali vaiṣṇavy.

Poznámka

Autor textu Śrī Caitanya-caritāmṛty, Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, všechny své nepřátele přirovnal k závistivým prasatům. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří po celém světě a upřímní lidé ho oceňují, přestože o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a Kṛṣṇových zábavách nikdy předtím neslyšeli. Nyní toto hnutí oceňují dokonce i vyšší církevní kruhy. Dospěly k závěru, že toto hnutí je velmi pěkné a že se od něho mají co učit. V Indii jsou však lidé, kteří o sobě tvrdí, že patří k tomuto hnutí, ale přitom jsou nesmírně závistiví vůči ācāryovi. Snaží se naše činnosti všemožně potlačit, ale co se nás týče, my kráčíme ve stopách Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho a považujeme je za závistivá prasata. Našim jediným přáním je představit zábavy Pána Kṛṣṇy a Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jak jen to nejlépe dovedeme, aby mohli skutečně upřímní lidé očistit svá srdce. Doufáme, že se jim tato kniha líbí a že nám dávají svá požehnání. Zdá se, že s nějakou závistí se setkala i tak vznešená osobnost jako Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, tak co potom říci o nás, pouhých nepatrných stvořeních v tomto vesmíru. My se pouze snažíme co nejlépe plnit pokyny našeho duchovního mistra.

KONEC MADHYA-LĪLY