Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.70

Verš

ācāryādi bhakta kare prabhure nimantraṇa
tāhāṅ tāhāṅ bhikṣā kare lañā bhakta-gaṇa

Synonyma

ācārya-ādi — v čele s Advaitou Ācāryou; bhakta — oddaní; kare — předkládají; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nimantraṇa — pozvání; tāhāṅ tāhāṅ — sem a tam; bhikṣā kare — obědvá; lañā — beroucí s sebou; bhakta-gaṇa — všechny oddané.

Překlad

Někteří z předních oddaných jako Advaita Ācārya zvali Śrī Caitanyu Mahāprabhua do svých domovů na oběd. Pán jejich pozvání přijímal v doprovodu svých oddaných.