Skip to main content

KAPITOLA DVANÁCTÁ

Čištění chrámu Guṇḍici

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura shrnuje tuto kapitolu ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi takto. Král Urísy, Mahārāja Pratāparudra, všemožně usiloval o setkání s Pánem Caitanyou Mahāprabhuem. Śrīla Nityānanda Prabhu i ostatní oddaní Pánu o králově touze řekli, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu se s ním setkat nechtěl. Śrī Nityānanda Prabhu tehdy vymyslel plán a poslal králi kus Pánova oblečení. Když dalšího dne Rāmānanda Rāya znovu Śrī Caitanyu Mahāprabhua snažně prosil, aby se s králem setkal, Pán opět odmítl, ale požádal Rāmānandu Rāye, aby k Němu přivedl králova syna. Princ Pána navštívil ve vaiṣṇavském oblečení, což v Pánu probudilo vzpomínky na Kṛṣṇu. Śrī Caitanya Mahāprabhu tak syna Mahārāje Pratāparudry vysvobodil.

Před Ratha-yātrou Śrī Caitanya Mahāprabhu čistil chrám Guṇḍici. Potom se vykoupal v Indradyumnově jezeře a v nedaleké zahradě přijal prasādam. Při čištění chrámu Guṇḍici jeden gauḍīya-vaiṣṇava Pánovi umyl Jeho lotosové nohy a vodu vypil. Tato událost je velmi významná, protože v tom oddaném probudila extatickou lásku. Dále se stalo, že během kīrtanu omdlel Gopāla, syn Advaity Prabhua, a protože stále nejevil známky života, Śrī Caitanya Mahāprabhu mu požehnal tím, že ho přivedl k vědomí. Při prasādam potom došlo k humorné rozepři mezi Nityānandou Prabhuem a Advaitou Prabhuem. Advaita Prabhu řekl, že Nityānandu Prabhua nikdo nezná a že ženatý brāhmaṇa by neměl obědvat s osobou ve společnosti neznámou. Śrī Nityānanda Prabhu na toto vtipkování odpověděl, že Advaita Ācārya je monista a že nikdo neví, co oběd ve společnosti takového impersonalisty udělá s jeho myslí. Rozhovor těchto dvou prabhuů – Nityānandy Prabhua a Advaity Prabhua – měl hluboký význam, kterému může porozumět pouze inteligentní člověk. Poté, co všichni vaiṣṇavové dojedli, Svarūpa Dāmodara a další přijali své prasādam v místnosti. Śrī Caitanya Mahāprabhu měl velkou radost, že znovu vidí Božstvo Jagannātha, které nějaký čas pobývalo v ústraní. Pána Caitanyu tehdy doprovázeli všichni oddaní a každý z nich byl nesmírně šťastný.

Verš

śrī-guṇḍicā-mandiram ātma-vṛndaiḥ
sammārjayan kṣālanataḥ sa gauraḥ
sva-citta-vac chītalam ujjvalaṁ ca
kṛṣṇopaveśaupayikaṁ cakāra

Synonyma

śrī-guṇḍicā — jménem jako Guṇḍicā; mandiram — chrám; ātma-vṛndaiḥ — se svými společníky; sammārjayan — umýval; kṣālanataḥ — čištěním; saḥ — tento; gauraḥ — Caitanya Mahāprabhu; sva-citta-vat — jako své srdce; śītalam — chladivé a klidné; ujjvalam — zářící a čisté; ca — a; kṛṣṇa — Śrī Kṛṣṇa; upaveśa — aby se mohl posadit; aupayikam — vhodné; cakāra — učinil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se svými společníky umyl a vyčistil chrám Guṇḍici a tím jej učinil chladivým a zářícím jako své srdce. Tak se stal chrám místem vhodným k tomu, aby se v něm usadil Pán Śrī Kṛṣṇa.

Verš

jaya jaya gauracandra jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; gauracandra — Gauracandrovi, Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Prabhuovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Gauracandrovi! Sláva Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

jaya jaya śrīvāsādi gaura-bhakta-gaṇa
śakti deha, — kari yena caitanya varṇana

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrīvāsa-ādi — v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem; gaura-bhakta-gaṇa — oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śakti deha — dejte mi prosím schopnost; kari yena — abych mohl učinit; caitanya — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; varṇana — popis.

Překlad

Sláva oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem! Prosím je o schopnost, abych mohl správně popsat Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

pūrve dakṣiṇa haite prabhu yabe āilā
tāṅre milite gajapati utkaṇṭhita hailā

Synonyma

pūrve — původně; dakṣiṇa haite — z jižní Indie; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; yabe — když; āilā — vrátil se; tāṅre — s Ním; milite — setkat se; gajapati — král Urísy; utkaṇṭhita — dychtivý; hailā — stal se.

Překlad

Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil ze své cesty po jižní Indii, král Urísy, Mahārāja Pratāparudra, velmi dychtil se s Ním setkat.

Verš

kaṭaka haite patrī dila sārvabhauma-ṭhāñi
prabhura ājñā haya yadi, dekhibāre yāi

Synonyma

kaṭaka haite — z Kataku, hlavního města Urísy; patrī — dopis; dila — poslal; sārvabhauma — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; ṭhāñi — do sídla; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā — nařízení; haya — je; yadi — jestli; dekhibāre yāi — mohu jít a vidět.

Překlad

Král ze svého hlavního města Kataku poslal dopis Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi, ve kterém ho prosil, aby získal Pánovo svolení přijít Jej navštívit.

Verš

bhaṭṭācārya likhila, — prabhura ājñā nā haila
punarapi rājā tāṅre patrī pāṭhāila

Synonyma

bhaṭṭācārya likhila — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā — nařízení; — ne; haila — je; punar-api — znovu; rājā — král; tāṅre — jemu; patrī — dopis; pāṭhāila — odeslal.

Překlad

Bhaṭṭācārya králi odepsal, že s tím Śrī Caitanya Mahāprabhu nesouhlasí. Král mu pak poslal další dopis.

Verš

prabhura nikaṭe āche yata bhakta-gaṇa
mora lāgi’ tāṅ-sabāre kariha nivedana

Synonyma

prabhura nikaṭe — v místě, kde přebývá Śrī Caitanya Mahāprabhu; āche — jsou; yata — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní; mora lāgi' — mým jménem; tāṅ-sabāre — jim všem; kariha — prosím přednes; nivedana — žádost.

Překlad

V tomto dopisu král Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu žádal: „Obrať se prosím na všechny oddané v blízkosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua a předlož jim mým jménem tuto prosbu.“

Verš

sei saba dayālu more hañā sadaya
mora lāgi’ prabhu-pade karibe vinaya

Synonyma

sei saba — všichni; dayālu — milostiví; more — ke mně; hañā — stávající se; sa-daya — příznivě naklonění; mora lāgi' — za mě; prabhu-pade — u lotosových nohou Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; karibe — předneste; vinaya — pokornou prosbu.

Překlad

„Pokud mi budou všichni oddaní společníci Pána příznivě nakloněni, mohou přednést moji prosbu u lotosových nohou Pána.“

Verš

tāṅ-sabāra prasāde mile śrī-prabhura pāya
prabhu-kṛpā vinā mora rājya nāhi bhāya

Synonyma

tāṅ-sabāra prasāde — milostí jich všech; mile — lze získat; śrī-prabhura pāya — lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prabhu-kṛpā — milosti Pána; vinā — bez; mora — moje; rājya — království; nāhi — nemá; bhāya — pro mě půvab.

Překlad

„Milostí všech oddaných může člověk získat útočiště u lotosových nohou Pána. Bez Jeho milosti pro mě mé království ztrácí půvab.“

Verš

yadi more kṛpā nā karibe gaurahari
rājya chāḍi’ yogī ha-i’ ha-iba bhikhārī

Synonyma

yadi — jestliže; more — mně; kṛpā — milost; — ne; karibe — projeví; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rājya chāḍi' — vzdám se království a; yogī — poutníkem; ha-i' — stávající se; ha-iba — budu; bhikhārī — žebrákem.

Překlad

„Jestliže mi Gaurahari, Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, neprojeví svou milost, vzdám se svého království, stanu se potulným mnichem a půjdu žebrat ode dveří ke dveřím.“

Verš

bhaṭṭācārya patrī dekhi’ cintita hañā
bhakta-gaṇa-pāśa gelā sei patrī lañā

Synonyma

bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; patrī — dopis; dekhi' — když viděl; cintita hañā — mající velké obavy; bhakta-gaṇa — všem oddaným; pāśa — k; gelā — šel; sei — tento; patrī — dopis; lañā — beroucí.

Překlad

Bhaṭṭācārya měl po přečtení dopisu velké obavy. Proto ho vzal a šel za oddanými Pána.

Verš

sabāre miliyā kahila rāja-vivaraṇa
piche sei patrī sabāre karāila daraśana

Synonyma

sabāre — se všemi; miliyā — když se setkal; kahila — řekl; rāja-vivaraṇa — popis královy touhy; piche — později; sei patrī — ten dopis; sabāre — každému; karāila daraśana — ukázal.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya se setkal se všemi oddanými a řekl jim, po čem král touží. Potom jim ukázal dopis, aby si ho přečetli.

Verš

patrī dekhi’ sabāra mane ha-ila vismaya
prabhu-pade gajapatira eta bhakti haya!

Synonyma

patrī — dopis; dekhi' — když viděli; sabāra — všech; mane — v mysli; ha-ila — byl; vismaya — úžas; prabhu-pade — lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gajapatira — krále Urísy; eta — tolik; bhakti — oddanosti; haya — je.

Překlad

Po přečtení dopisu všichni žasli, jak velkou oddanost král Pratāparudra chová k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

sabe kahe, — prabhu tāṅre kabhu nā milibe
āmi-saba kahi yadi, duḥkha se mānibe

Synonyma

sabe kahe — všichni říkali; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — ho; kabhu — nikdy; — ne; milibe — uvidí; āmi-saba — my všichni; kahi — řekneme; yadi — jestliže; duḥkha — neštěstí; se — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; mānibe — bude cítit.

Překlad

Oddaní vyslovili názor: „Pán se s králem nikdy nesetká, a jestliže Ho o to požádáme, jistě bude velmi nešťastný.“

Verš

sārvabhauma kahe, — sabe cala’ eka-bāra
milite nā kahiba, kahiba rāja-vyavahāra

Synonyma

sārvabhauma kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl; sabe cala' — pojďme všichni; eka-bāra — jednou; milite — setkat se; kahiba — nebudeme žádat; kahiba — pouze popíšeme; rāja-vyavahāra — královo chování.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya tehdy řekl: „Půjdeme ještě jednou za Pánem, ale nebudeme Ho žádat, aby se s králem setkal. Pouze popíšeme královo pěkné chování.“

Verš

eta bali’ sabe gelā mahāprabhura sthāne
kahite unmukha sabe, nā kahe vacane

Synonyma

eta bali' — když takto rozhodli; sabe — všichni; gelā — šli; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sthāne — do sídla; kahite — mluvit; unmukha — připravení; sabe — všichni; — ne; kahe — říkají; vacane — ani slovo.

Překlad

Po tomto rozhodnutí se všichni odebrali do domu Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Když tam přišli, byli připraveni hovořit, přesto však ze sebe nemohli dostat ani slovo.

Verš

prabhu kahe, — ki kahite sabāra āgamana
dekhiye kahite cāha, — nā kaha, ki kāraṇa?

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; ki — co; kahite — říci; sabāra — vás všech; āgamana — je zde přítomnost; dekhiye — vidím; kahite cāha — chcete mluvit; kaha — ale nemluvíte; ki kāraṇa — jaký to má důvod.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl, že za Ním přišli, a řekl: „Co jste Mi sem všichni přišli povědět? Vidím, že chcete něco říci, ale nemluvíte. Jaký to má důvod?“

Verš

nityānanda kahe, — tomāya cāhi nivedite
nā kahile rahite nāri, kahite bhaya citte

Synonyma

nityānanda kahe — Pán Nityānanda řekl; tomāya — Tobě; cāhi — chceme; nivedite — předložit; kahile — když nemluvíme; rahite nāri — nemůžeme zůstat; kahite — ale mluvit; bhaya citte — máme velký strach.

Překlad

Nakonec promluvil Nityānanda Prabhu a řekl: „Chceme Ti něco říci. I když tu nemůžeme zůstat, aniž bychom to řekli, velmi se bojíme promluvit.“

Verš

yogyāyogya tomāya saba cāhi nivedite
tomā nā milile rājā cāhe yogī haite

Synonyma

yogya — vhodné; ayogya — nevhodné; tomāya — Tobě; saba — my všichni; cāhi — chceme; nivedite — předložit; tomā — Tebe; milile — když nepotká; rājā — král; cāhe — chce; yogī haite — stát se žebravým mnichem.

Překlad

„Chceme Ti předložit něco, co může, a také nemusí být vhodné. Jedná se o toto: pokud se s Tebou král Urísy nebude moci setkat, stane se žebravým mnichem.“

Verš

kāṇe mudrā la-i’ muñi ha-iba bhikhārī
rājya-bhoga nahe citte vinā gaurahari

Synonyma

kāṇe mudrā — druh náušnice; la-i' — beroucí; muñi — já; ha-iba — stanu se; bhikhārī — žebrákem; rājya-bhoga — požitek z království; nahe — ne; citte — v mysli; vinā — bez; gaurahari — Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Nityānanda Prabhu pokračoval: „Král se rozhodl, že se stane žebravým mnichem a bude nosit náušnici ze slonoviny, znak žebravého mnicha. Pokud neuvidí lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua, nechce si užívat svého království.“

Význam

V Indii je dodnes třída profesionálních žebravých mnichů, kteří se velice podobají cikánům na Západě. Vyznají se trochu v magii a mystice a žebrají ode dveří ke dveřím, a to buď s prosíkem, nebo výhrůžkami. Jsou někdy nazýváni yogī a někdy kāṇaphāṭā yogī. Slovo kāṇaphāṭā označuje toho, kdo si propíchl ucho, aby mohl nosit náušnici ze slonoviny. Mahārāja Pratāparudra byl z toho, že nemůže vidět Śrī Caitanyu Mahāprabhua, tak zkroušený, že se rozhodl stát se takovým yogīm. Obyčejní lidé si myslí, že yogī musí mít v uchu slonovinovou náušnici, ale to není znak skutečného yogīho. Mahārāja Pratāparudra si také myslel, že pokud se chce člověk stát žebravým yogīm, musí mít takovou náušnici.

Verš

dekhiba se mukha-candra nayana bhariyā
dhariba se pāda-padma hṛdaye tuliyā

Synonyma

dekhiba — uvidím; se — onu; mukha-candra — měsíci podobnou tvář; nayana bhariyā — až budou oči zcela uspokojeny; dhariba — chytím; se — ty; pāda-padma — lotosové nohy; hṛdaye — na své srdce; tuliyā — zvedající.

Překlad

Nityānanda Prabhu pokračoval: „Král také vyjádřil svou touhu dívat se na měsíci podobnou tvář Śrī Caitanyi Mahāprabhua tak dlouho, dokud jeho oči nebudou zcela uspokojeny. Chtěl by zvednout lotosové nohy Pána na své srdce.“

Verš

yadyapi śuniyā prabhura komala haya mana
tathāpi bāhire kahe niṣṭhura vacana

Synonyma

yadyapi — přestože; śuniyā — když slyšel; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; komala — obměkčená; haya — stává se; mana — mysl; tathāpi — přesto; bāhire — navenek; kahe — říká; niṣṭhura vacana — ostrá slova.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel všechna tato slova, Jeho mysl se zcela jistě obměkčila, ale navenek chtěl říci nějaká ostrá slova.

Verš

tomā-sabāra icchā, — ei āmāre lañā
rājāke milaha ihaṅ kaṭakete giyā

Synonyma

tomā-sabāra — vás všech; icchā — touha; ei — je; āmāre lañā — beroucí Mě; rājāke — krále; milaha — potkat; ihaṅ — zde; kaṭakete giyā — tím, že půjdu do Kataku.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Rozumím, všichni si Mě přejete vzít do Kataku, abych navštívil krále.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu je přirozeně zdrojem veškeré milosrdnosti, a jakmile uslyšel králův výrok, okamžitě to obměkčilo Jeho srdce. Byl dokonce připraven jít navštívit krále až do Kataku. Dokonce ani neuvažoval o tom, že by nechal krále přijít z Kataku za Ním do Džagannáth Purí. To, že byl Śrī Caitanya Mahāprabhu tak laskavý, že byl připraven jít navštívit krále do Kataku, je významné. Zřejmě nikdo nečekal, že se král bude chtít s Pánem setkat ve svém sídle, ale Pán svou vnější přísností naznačil, že pokud si to budou všichni oddaní přát, půjde do Kataku krále navštívit.

Verš

paramārtha thākuka — loke karibe nindana
loke rahu — dāmodara karibe bhartsana

Synonyma

parama-artha thākuka — o duchovním pokroku nemluvě; loke — obyčejní lidé; karibe nindana — budou pomlouvat; loke rahu — o obyčejných lidech nemluvě; dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; karibe — učiní; bhartsana — pokárání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Ponechme stranou duchovní pokrok, ale vždyť Mě všichni lidé pomluví. Ale co všichni lidé – Dāmodara by Mě káral!“

Verš

tomā-sabāra ājñāya āmi nā mili rājāre
dāmodara kahe yabe, mili tabe tāṅre

Synonyma

tomā-sabāra — vás všech; ājñāya — na nařízení; āmi — Já; — ne; mili — sejdu se; rājāre — s králem; dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; kahe — řekne; yabe — když; mili — setkám se; tabe — potom; tāṅre — s ním.

Překlad

„Kvůli žádosti všech oddaných se s králem nesetkám, ale pokud mi to dovolí Dāmodara, pak to udělám.“

Význam

Z duchovního pohledu je sannyāsīmu přísně zakázáno sdružovat se s materialistickými lidmi, a zvláště s králem, který se neustále zabývá financemi. Setkání sannyāsīho s králem je vždy považováno za odporné. Sannyāsī je neustále vystaven veřejné kritice a lidé berou každý jeho malý nedostatek velmi vážně. Očekávají, že sannyāsī bude kázat a nebude se zabývat žádnými společenskými či politickými záležitostmi. Pokud je sannyāsī veřejně kritizován, jeho kázání nebude plodné. Śrī Caitanya Mahāprabhu se chtěl právě takovéto kritice vyhnout, aby nebyla ohrožena Jeho kazatelská práce. Když tehdy Pán promlouval ke svým žákům, byl přítomný i Dāmodara Paṇḍita. Dāmodara Paṇḍita byl věrný oddaný a velký milovník Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Kdykoliv něco ohrožovalo Pánovu pověst, Dāmodara Paṇḍita na to okamžitě poukázal a nebral ohled ani na Pánovo vznešené postavení. Říká se, že blázni se ženou tam, kam se andělé neodváží vstoupit, a Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl poukázat na to, jak je Dāmodara Paṇḍita pošetilý, když Ho kritizuje. Proto Pán řekl, že krále navštíví, pokud Mu to dovolí Dāmodara Paṇḍita. Tento výrok má hluboký význam, protože je to varování, aby Dāmodara již nikdy Pána nekritizoval, protože se to v jeho postavení oddaného nesluší. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl považován za vůdce a duchovního mistra všech oddaných, kteří s Ním žili. Dāmodara Paṇḍita byl jedním z nich a Pán mu projevil zvláštní přízeň tím, že jej varoval, aby Ho už víckrát nekritizoval. Oddaný nebo žák by se nikdy neměl opovážit kritizovat Pána nebo Jeho zástupce, duchovního mistra.

Verš

dāmodara kahe, — tumi svatantra īśvara
kartavyākartavya saba tomāra gocara

Synonyma

dāmodara kahe — Paṇḍita Dāmodara řekl; tumi — Ty; svatantra — zcela nezávislá; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; kartavya — přípustná činnost; akartavya — nepřípustná činnost; saba — vše; tomāra — Tebe; gocara — v poznání.

Překlad

Dāmodara okamžitě odpověděl: „Můj Pane, Ty jsi zcela nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství, a protože víš vše, víš také, co je dovoleno, a co ne.“

Verš

āmi kon kṣudra-jīva, tomāke vidhi diba?
āpani milibe tāṅre, tāhāo dekhiba

Synonyma

āmi kon — já jsem pouze nějaká; kṣudra-jīva — nepatrná živá bytost; tomāke — Tobě; vidhi — nařízení; diba — dám; āpani — Ty; milibe — setkáš se; tāṅre — s králem; tāhāo dekhiba — to uvidím.

Překlad

„Já jsem jen nepatrná jīva, tak co Ti mohu přikazovat? Ty se s králem setkáš z vlastního rozhodnutí a já toho budu svědkem.“

Verš

rājā tomāre sneha kare, tumi — sneha-vaśa
tāṅra snehe karābe tāṅre tomāra paraśa

Synonyma

rājā — král; tomāre — Tebe; sneha kare — miluje; tumi — Ty; sneha-vaśa — ovládaný láskou a náklonností; tāṅra — jeho; snehe — láskou; karābe — učiníš; tāṅre — jemu; tomāra — Tvůj; paraśa — dotek.

Překlad

„Král je k Tobě nesmírně připoutaný a Ty k němu cítíš náklonnost a lásku. Je mi proto jasné, že se krále díky jeho náklonnosti k Tobě dotkneš.“

Verš

yadyapi īśvara tumi parama svatantra
tathāpi svabhāve hao prema-paratantra

Synonyma

yadyapi — přestože; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; tumi — Ty; parama — svrchovaně; svatantra — nezávislý; tathāpi — přesto; svabhāve — jak je dáno Tvou povahou; hao — staneš se; prema-paratantra — podřízený lásce.

Překlad

„I když jsi Nejvyšší Osobnost Božství a zcela nezávislý, přesto závisíš na lásce a náklonnosti svých oddaných. To je Tvoje povaha.“

Verš

nityānanda kahe — aiche haya kon jana
ye tomāre kahe, ‘kara rāja-daraśana’

Synonyma

nityānanda kahe — Nityānanda Prabhu řekl; aiche — taková; haya — je; kon jana — jakákoliv osoba; ye — která; tomāre — Tobě; kahe — nařídí; kara — udělej; rāja-daraśana — setkání s králem.

Překlad

Nityānanda Prabhu potom řekl: „Kdo ve třech světech by Ti mohl poručit, abys šel navštívit krále?“

Verš

kintu anurāgī lokera svabhāva eka haya
iṣṭa nā pāile nija prāṇa se chāḍaya

Synonyma

kintu — přesto; anurāgī — připoutaných; lokera — lidí; svabhāva — povaha; eka — jedna; haya — je; iṣṭa — vytoužené; pāile — když nezíská; nija — vlastního; prāṇa — života; se — on; chāḍaya — vzdá se.

Překlad

„Není snad pro připoutaného člověka přirozené vzdát se života, když nedosáhne toho, po čem touží?“

Verš

yājñika-brāhmaṇī saba tāhāte pramāṇa
kṛṣṇa lāgi’ pati-āge chāḍileka prāṇa

Synonyma

yājñika-brāhmaṇī — manželky brāhmaṇů provádějících velké oběti; saba — všechny; tāhāte — v této souvislosti; pramāṇa — důkaz; kṛṣṇa lāgi' — kvůli Kṛṣṇovi; pati-āge — před svými manžely; chāḍileka prāṇa — vzdaly se svých životů.

Překlad

„Například některé z žen brāhmaṇů, kteří prováděli oběti, se pro Kṛṣṇu vzdaly svých životů přímo před svými manžely.“

Význam

Toto se týká dne, kdy byl Pán Śrī Kṛṣṇa s pasáčky a stády zvířat na pastvinách nedaleko Mathury. Tehdy dostali pasáčci hlad, a tak žádali o jídlo. Pán Kṛṣṇa je poslal za brāhmaṇy, kteří nedaleko prováděli yajñu neboli oběť, aby z té yajñi získali nějaké jídlo. Po tomto Pánově pokynu šli všichni pasáčci za brāhmaṇy a požádali je o jídlo. Ti jim však odmítli jídlo dát. Pasáčci o ně tedy požádali manželky těchto brāhmaṇů. Ty byly Pánu Kṛṣṇovi všechny velice oddány na úrovni spontánní lásky, a když je pasáčci požádali o jídlo, pochopily, že Kṛṣṇa chce jíst, a okamžitě odešly z místa oběti. Jejich manželé je za to velmi pokárali a ony byly připravené vzdát se svých životů. Povahou čistého oddaného je, že je připravený obětovat svůj život pro transcendentální láskyplnou službu Pánu.

Verš

eka yukti āche, yadi kara avadhāna
tumi nā milileha tāṅre, rahe tāṅra prāṇa

Synonyma

eka yukti — jeden plán; āche — je; yadi — jestliže; kara avadhāna — zvážíš ho; tumi — Ty; milileha — nemusíš se setkat; tāṅre — s ním; rahe — zůstane; tāṅra — jeho; prāṇa — život.

Překlad

Nityānanda Prabhu pak předložil Pánovi ke zvážení určitý plán: „Je jeden způsob, jak by ses nemusel s králem setkat, a přitom by mohl zůstat naživu.“

Verš

eka bahirvāsa yadi deha’ kṛpā kari’
tāhā pāñā prāṇa rākhe tomāra āśā dhari’

Synonyma

eka bahirvāsa — jeden svršek; yadi — pokud; deha' — dáš; kṛpā kari' — Tvou milostí; tāhā pāñā — to když dostane; prāṇa rākhe — bude žít; tomāra āśā dhari' — s nadějí, že Tě potká někdy v budoucnu.

Překlad

„Pokud budeš tak milostivý a pošleš králi jeden ze svých svršků, král bude žít s nadějí, že někdy v budoucnosti se s Tebou setká.“

Význam

Śrī Nityānanda Prabhu tak velmi takticky navrhl, aby Caitanya Mahāprabhu králi daroval kus svého starého oblečení. I když se s Ním král nesetká, uklidní ho to. Král po setkání s Pánem nesmírně toužil, ale z Pánovy strany to nebylo možné. Pro vyřešení situace Nityānanda Prabhu Pánu navrhl poslat starý kus oblečení, aby král pochopil, že mu tím Pán prokazuje svoji milost. Král se potom vyvaruje toho, aby udělal něco drastického – že by si vzal třeba život nebo se stal žebravým mnichem.

Verš

prabhu kahe, — tumi-saba parama vidvān
yei bhāla haya, sei kara samādhāna

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; tumi-saba — vy všichni; parama vidvān — velmi vzdělané osobnosti; yei — cokoliv; bhāla haya — je správné; sei — to; kara samādhāna — udělám.

Překlad

Pán řekl: „Protože jste všichni velmi vzdělané osobnosti, přijmu vše, co rozhodnete.“

Verš

tabe nityānanda-gosāñi govindera pāśa
māgiyā la-ila prabhura eka bahirvāsa

Synonyma

tabe — tehdy; nityānanda-gosāñi — Pán Nityānanda Prabhu; govindera pāśa — od Govindy, osobního služebníka Śrī Caitanyi Mahāprabhua; māgiyā — poté, co vyžádal; la-ila — vzal; prabhura — Pánův; eka — jeden; bahirvāsa — svrchní kus oblečení.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu si potom od Govindy vyžádal jeden kus Pánova svrchního oblečení.

Verš

sei bahirvāsa sārvabhauma-pāśa dila
sārvabhauma sei vastra rājāre pāṭhā’la

Synonyma

sei — toto; bahirvāsa — roucho; sārvabhauma-pāśa — do péče Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi; dila — předal; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; sei — toto; vastra — oblečení; rājāre — králi; pāṭhā'la — poslal.

Překlad

Nityānanda Prabhu dal starý kus oděvu Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi a ten ho poslal králi.

Verš

vastra pāñā rājāra haila ānandita mana
prabhu-rūpa kari’ kare vastrera pūjana

Synonyma

vastra pāñā — když dostal ten oděv; rājāra — krále; haila — byla; ānandita mana — velmi šťastná mysl; prabhu-rūpa kari' — přijímající jako samotného Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kare — provádí; vastrera — oděvu; pūjana — uctívání.

Překlad

Když král to staré oblečení dostal, začal je uctívat stejně, jako by uctíval Pána osobně.

Význam

To je i závěr Véd. Protože je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Absolutní Pravda, vše ve vztahu k Němu je na stejné úrovni. Král cítil ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi velkou náklonnost, a přestože se s Pánem ještě nesetkal, dosáhl již závěru oddané služby. Ihned poté, co od Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi získal Pánův oděv, začal ho uctívat jako samotného Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Pánovo oblečení, povlečení, sandály a všechny ostatní běžné potřeby jsou proměnami Śeṣi, Viṣṇua, který je expanzí Śrī Baladevy. Oblečení a další osobní majetek Nejvyšší Osobnosti Božství tedy není nic jiného než další podoby Nejvyšší Osobnosti Božství. Vše, co se pojí s Pánem, je hodné uctívání. Śrī Caitanya Mahāprabhu nás učí, že Vrindávan, Kṛṣṇova země, je stejně úctyhodná jako samotný Kṛṣṇa. A stejně úctyhodné jako Vrindávan je i to, co se v něm nachází – stromy, cesty, řeka, zkrátka vše. Jeden čistý oddaný proto zpívá jaya jaya vṛndāvana-vāsī yata jana – „Sláva všem obyvatelům Vrindávanu!“ Pokud má oddaný pevný postoj oddanosti, všechny tyto závěry se probudí neboli budou mu zjeveny v jeho srdci.

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ

„Jen těm velkým duším, které mají neochvějnou víru v Pána i v duchovního mistra, je automaticky vyjeven veškerý smysl védského poznání.“ (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.23)

Po vzoru Mahārāje Pratāparudry a dalších oddaných bychom se měli naučit uctívat vše, co patří Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán Śiva to nazývá tadīyānām. V Padma Purāṇě se uvádí:

ārādhanānāṁ sarveṣāṁ
viṣṇor ārādhanaṁ param
tasmāt parataraṁ devi
tadīyānāṁ samarcanam

„Ó Déví, nejvznešenějším způsobem uctívání je uctívání Pána Viṣṇua. Ještě vyšší je však uctívání tadīya neboli všeho, co patří k Viṣṇuovi.“ Śrī Viṣṇu je sac-cid-ānanda-vigraha a Kṛṣṇův nejdůvěrnější služebník, duchovní mistr, i všichni oddaní Viṣṇua jsou tadīya. Sac-cid-ānanda-vigraha, guru, vaiṣṇavové a věci, které používají, musí být považovány za tadīya a všechny živé bytosti by je bezpochyby měly uctívat.

Verš

rāmānanda rāya yabe ‘dakṣiṇa’ haite āilā
prabhu-saṅge rahite rājāke nivedilā

Synonyma

rāmānanda rāya — Rāmānanda Rāya; yabe — když; dakṣiṇa — jižní Indie; haite — z; āilā — vrátil se; prabhu-saṅge — s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; rahite — zůstat; rājāke — krále; nivedilā — požádal.

Překlad

Po návratu ze své služby v jižní Indii požádal Rāmānanda Rāya krále, aby mu dovolil zůstat se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

tabe rājā santoṣe tāṅhāre ājñā dilā
āpani milana lāgi’ sādhite lāgilā

Synonyma

tabe — tehdy; rājā — král; santoṣe — s velkým uspokojením; tāṅhāre — Rāmānandovi Rāyovi; ājñā dilā — dal nařízení; āpani — osobně; milana lāgi' — setkat se; sādhite lāgilā — začal snažně prosit.

Překlad

Když Rāmānanda Rāya krále požádal, aby mu dovolil zůstat s Pánem, král mu okamžitě s velkým uspokojením svolení dal a snažně Rāmānandu Rāye prosil, aby mu zařídil setkání.

Verš

mahāprabhu mahā-kṛpā karena tomāre
more milibāre avaśya sādhibe tāṅhāre

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mahā-kṛpā — velkou milost; karena — prokazuje; tomāre — tobě; more — mě; milibāre — pro setkání; avaśya — určitě; sādhibe — musíš žádat; tāṅhāre — Jeho.

Překlad

Král řekl Rāmānandovi Rāyovi: „Śrī Caitanya Mahāprabhu je k tobě nesmírně milostivý, tak Ho prosím určitě požádej, aby se se mnou setkal.“

Verš

eka-saṅge dui jana kṣetre yabe āilā
rāmānanda rāya tabe prabhure mililā

Synonyma

eka-saṅge — společně; dui jana — tyto dvě osoby; kṣetre — do Džagannáth-kšétry (Džagannáth Purí); yabe — když; āilā — vrátily se; rāmānanda rāya — Rāmānanda Rāya; tabe — tehdy; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; mililā — potkal.

Překlad

Král se společně s Rāmānandou Rāyem vrátil do Džagannáth-kšétry (Purí) a Śrī Rāmānanda Rāya se setkal s Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

prabhu-pade prema-bhakti jānāila rājāra
prasaṅga pāñā aiche kahe bāra-bāra

Synonyma

prabhu-pade — k lotosovým nohám Pána; prema-bhakti — extatickou lásku; jānāila — sdělil; rājāra — krále; prasaṅga — rozhovor; pāñā — když dostává; aiche — tak; kahe — říká; bāra-bāra — znovu a znovu.

Překlad

A tehdy Rāmānanda Rāya informoval Śrī Caitanyu Mahāprabhua o králově extatické lásce. Ve skutečnosti o králi před Pánem mluvil znovu a znovu, kdykoliv se k tomu naskytla příležitost.

Verš

rāja-mantrī rāmānanda — vyavahāre nipuṇa
rāja-prīti kahi’ dravāila prabhura mana

Synonyma

rāja-mantrī — diplomatický ministr; rāmānanda — Śrī Rāmānanda Rāya; vyavahāre — v chování; nipuṇa — velmi zkušený; rāja-prīti — lásku krále ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; kahi' — popisující; dravāila — obměkčil; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl.

Překlad

Vždyť byl také Śrī Rāmānanda Rāya královým ministrem zběhlým v diplomacii. Jednal velmi obratně a pouhým popisováním královy lásky ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi postupně obměkčil Pánovu mysl.

Význam

Diplomat v hmotném světě ví, jak jednat s lidmi, a to zvláště v politických záležitostech. Někteří z velkých oddaných Pána – jako například Rāmānanda Rāya, Raghunātha dāsa Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī a Rūpa Gosvāmī – byli vládními úředníky a měli za sebou život bohatých hospodářů. Věděli proto, jak jednat s lidmi. Viděli jsme mnoho případů, kdy Rūpa Gosvāmī, Raghunātha dāsa Gosvāmī a Rāmānanda Rāya použili diplomacii ve službě Pánu. Když měli být otec a strýc Raghunātha dāse Gosvāmīho zatčeni, Raghunātha dāsa Gosvāmī je ukryl, osobně se setkal s vládními zástupci a celou věc diplomaticky urovnal. To je pouze jeden případ. Jindy byl zase Sanātana Gosvāmī uvržen do žaláře za to, že odmítl dále pracovat jako ministr, a aby se vymanil z navábových spárů a mohl žít se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, podplatil žalářníka. A nyní vidíme Rāmānandu Rāye, Pánova nejdůvěrnějšího oddaného, jak diplomaticky obměkčuje srdce Śrī Caitanyi Mahāprabhua, přestože se Pán s konečnou platností rozhodl s králem nesetkat. Diplomacie Rāmānandy Rāye a naléhavé prosby Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi i všech ostatních velkých oddaných nakonec uspěly. Závěr je, že diplomacie použitá ve službě Pánu je také druhem oddané služby.

Verš

utkaṇṭhāte pratāparudra nāre rahibāre
rāmānanda sādhilena prabhure milibāre

Synonyma

utkaṇṭhāte — ve velké úzkosti; pratāparudra — král Pratāparudra; nāre rahibāre — nemohl vydržet; rāmānanda — Śrī Rāmānanda Rāya; sādhilena — žádal; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; milibāre — potkat.

Překlad

Mahārāja Pratāparudra žil ve velké úzkosti a nemohl snést, že Pána nevidí. Śrī Rāmānanda Rāya proto prostřednictvím své diplomacie setkání s Pánem pro krále zařídil.

Verš

rāmānanda prabhu-pāya kaila nivedana
eka-bāra pratāparudre dekhāha caraṇa

Synonyma

rāmānanda — Rāmānanda; prabhu-pāya — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kaila — přednesl; nivedana — žádost; eka-bāra — pouze jednou; pratāparudre — Mahārājovi Pratāparudrovi; dekhāha — ukaž; caraṇa — své lotosové nohy.

Překlad

Śrī Rāmānanda Rāya Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua přímo požádal: „Ukaž prosím králi alespoň jednou své lotosové nohy.“

Verš

prabhu kahe, — rāmānanda, kaha vicāriyā
rājāke milite yuyāya sannyāsī hañā?

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; rāmānanda — Můj drahý Rāmānando; kaha — prosím požádej Mne; vicāriyā — po zralé úvaze; rājāke — s králem; milite — setkat se; yuyāya — je vhodné; sannyāsī — ve stavu odříkání; hañā — jsoucí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Můj milý Rāmānando, tuto žádost bys měl přednést až po zralé úvaze, zdali je pro sannyāsīho vhodné setkat se s králem.“

Verš

rājāra milane bhikṣukera dui loka nāśa
paraloka rahu, loke kare upahāsa

Synonyma

rājāra milane — setkáním s králem; bhikṣukera — žebravého mnicha; dui loka — ve dvou světech; nāśa — zničení; para-loka — duchovní svět; rahu — natož; loke — v tomto hmotném světě; kare — dělají; upahāsa — legraci.

Překlad

„Pokud se žebravý mnich setká s králem, je pro něho tento i příští svět zničen. Co říci o tom příštím, vždyť už v tomto světě si z něho budou lidé tropit žerty!“

Verš

rāmānanda kahe, — tumi īśvara svatantra
kāre tomāra bhaya, tumi naha paratantra

Synonyma

rāmānanda kahe — Rāmānanda řekl; tumi — Ty; īśvara — Nejvyšší Pán; svatantra — nezávislý; kāre tomāra bhaya — proč by ses měl někoho obávat; tumi naha — Ty nejsi; para-tantra — závislý.

Překlad

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Můj Pane, Ty jsi nanejvýš nezávislá osobnost. Nemusíš se nikoho obávat, protože na nikom nezávisíš.“

Verš

prabhu kahe, — āmi manuṣya āśrame sannyāsī
kāya-mano-vākye vyavahāre bhaya vāsi

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; āmi manuṣya — Já jsem lidská bytost; āśrame — ve společenském stavu; sannyāsī — člověk žijící v odříkání; kāya-manaḥ-vākye — svým tělem, myslí a slovy; vyavahāre — při vystupování na veřejnosti; bhaya — strach; vāsi — projevuji.

Překlad

Rāmānanda Rāya oslovil Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako Nejvyšší Osobnost Božství, ale Caitanya Mahāprabhu se bránil slovy: „Já nejsem Nejvyšší Osobnost Božství. Jsem jen obyčejná lidská bytost, a proto se musím třemi způsoby obávat veřejného mínění – svým tělem, myslí a slovy.“

Verš

śukla-vastre masi-bindu yaiche nā lukāya
sannyāsīra alpa chidra sarva-loke gāya

Synonyma

śukla-vastre — na bílé látce; masi-bindu — inkoustová skvrna; yaiche — jako; — ne; lukāya — skryje se; sannyāsīrasannyāsīho; alpa — nepatrnou; chidra — chybu; sarva-loke — veřejnost; gāya — rozhlásí.

Překlad

„Jakmile najde veřejnost v chování sannyāsīho nepatrnou chybu, rozšíří to všude jako požár. Černá inkoustová skvrna se na bílé látce neschová a vždy bije do očí.“

Verš

rāya kahe, — kata pāpīra kariyācha avyāhati
īśvara-sevaka tomāra bhakta gajapati

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; kata pāpīra — nespočetného množství hříšníků; kariyācha — udělal jsi; avyāhati — osvobození; īśvara-sevaka — služebník Pána; tomāra — Tvůj; bhakta — oddaný; gajapati — král.

Překlad

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Můj drahý Pane, osvobodil jsi tolik hříšných lidí. Tento král Pratāparudra, král Urísy, je ve skutečnosti služebník Pána a Tvůj oddaný.“

Verš

prabhu kahe, — pūrṇa yaiche dugdhera kalasa
surā-bindu-pāte keha nā kare paraśa

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; pūrṇa — plná; yaiche — jako; dugdhera — mléka; kalasa — nádoba; surā-bindu-pāte — s pouhou kapkou alkoholu; keha — kdokoliv; kare — neučiní; paraśa — dotek.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Velká nádoba může být plná mléka, ale pokud je znečištěné jedinou kapkou alkoholu, je nedotknutelné.“

Verš

yadyapi pratāparudra — sarva-guṇavān
tāṅhāre malina kaila eka ‘rājā’-nāma

Synonyma

yadyapi — i když; pratāparudra — král; sarva-guṇa-vān — v každém ohledu způsobilý; tāṅhāre — jeho; malina kaila — činí nečistým; eka — jedno; rājā-nāma — označení „král“.

Překlad

„Tento král má jistě všechny dobré vlastnosti, ale jen tím, že přijal označení ,král̀, vše znečistil.“

Verš

tathāpi tomāra yadi mahāgraha haya
tabe āni’ milāha tumi tāṅhāra tanaya

Synonyma

tathāpi — přesto; tomāra — tvoje; yadi — jestli; mahā-āgraha — velká dychtivost; haya — je; tabe — potom; āni' — přiveď a; milāha — zařiď setkání; tumi — ty; tāṅhāra — jeho; tanaya — syna.

Překlad

„Jestliže však i nadále dychtíš po tom, aby se se Mnou král setkal, přiveď ke Mně prosím nejprve jeho syna.“

Verš

“ātmā vai jāyate putraḥ” — ei śāstra-vāṇī
putrera milane yena milibe āpani

Synonyma

ātmā vai jāyate putraḥ — jeho já se zjevuje v synovi; ei — toto; śāstra-vāṇī — vyjádření zjevených písem; putrera milane — setkáním se synem; yena — jako když; milibe — setká se; āpani — osobně.

Překlad

„Zjevená písma naznačují, že syn zastupuje otce, a proto setkání s královým synem bude stejně dobré, jako kdyby se se Mnou setkal samotný král.“

Význam

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.78.36) se uvádí: ātmā vai putra utpanna iti vedānuśāsanam. Védy uvádějí, že člověk se rodí jako svůj vlastní syn. Syn se od otce neliší, což uznávají všechna zjevená písma. Křesťanská teologie věří tomu, že Kristus, syn Boha, je také Bůh, jinými slovy, že jsou totožní.

Verš

tabe rāya yāi’ saba rājāre kahilā
prabhura ājñāya tāṅra putra lañā āilā

Synonyma

tabe — potom; rāya — Rāmānanda Rāya; yāi' — když šel; saba — vše; rājāre — králi; kahilā — popsal; prabhura ājñāya — na pokyn Pána; tāṅra putra — jeho syna; lañā āilā — přivedl.

Překlad

Rāmānanda Rāya potom šel za králem, aby mu řekl o svém rozhovoru se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, a na Pánův pokyn k Němu přivedl králova syna.

Verš

sundara, rājāra putra — śyāmala-varaṇa
kiśora vayasa, dīrgha kamala-nayana

Synonyma

sundara — překrásný; rājāra putra — králův syn; śyāmala-varaṇa — načernalé barvy pleti; kiśora vayasa — téměř mladík; dīrgha — protáhlé; kamala-nayana — lotosové oči.

Překlad

Princ, právě dospívající v mladíka, byl velmi krásný. Měl načernalou pleť a protáhlé lotosové oči.

Verš

pītāmbara, dhare aṅge ratna-ābharaṇa
śrī-kṛṣṇa-smaraṇe teṅha hailā ‘uddīpana’

Synonyma

pīta-ambara — oblečený ve žlutých šatech; dhare — měl; aṅge — na těle; ratna-ābharaṇa — klenoty; śrī-kṛṣṇa-smaraṇe — pro vzpomínání na Śrī Kṛṣṇu; teṅha — on; hailā — byl; uddīpana — podnětem.

Překlad

Princ byl oblečený ve žlutých šatech a jeho tělo zdobily šperky s drahokamy. Každý, kdo ho viděl, si proto vzpomněl na Pána Kṛṣṇu.

Verš

tāṅre dekhi, mahāprabhura kṛṣṇa-smṛti haila
premāveśe tāṅre mili’ kahite lāgila

Synonyma

tāṅre dekhi — když ho viděl; mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-smṛti — vzpomínky na Kṛṣṇu; haila — byly; prema-āveśe — v extázi lásky; tāṅre — s ním; mili' — když se setkal; kahite lāgila — začal říkat.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu chlapce uviděl, ihned si vzpomněl na Kṛṣṇu. Přivítal ho v extázi lásky a začal hovořit.

Verš

ei — mahā-bhāgavata, yāṅhāra darśane
vrajendra-nandana-smṛti haya sarva-jane

Synonyma

ei — zde je; mahā-bhāgavata — prvotřídní oddaný; yāṅhāra darśane — při pohledu na nějž; vrajendra-nandana — na syna krále Vradži; smṛti — vzpomínky; haya — přijdou; sarva-jane — u každého.

Překlad

„Zde je velký oddaný,“ řekl Śrī Caitanya Mahāprabhu. „Při pohledu na něho si každý vzpomene na Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu, syna Mahārāje Nandy.“

Význam

Ve své Anubhāṣyi Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že materialista mylně pokládá tělo a mysl za zdroj hmotného požitku. Materialista jinými slovy uznává tělesné pojetí života. Śrī Caitanya Mahāprabhu se na syna Mahārāje Pratāparudry nedíval jako na materialistu jen kvůli tomu, že byl synem materialisty. Ani sebe nepovažoval za poživatele. Māyāvādští filosofové dělají velkou chybu, když považují sac-cid-ānanda-vigrahu, transcendentální podobu Pána, za hmotné tělo. V transcendenci se žádné hmotné znečištění nenachází, ani není možné představovat si duchovno v hmotě. Hmotu nelze přijímat jako něco duchovního. Jak naznačují technické termíny bhauma ijya-dhīḥ (Śrīmad-Bhāgavatam 10.84.13), materialističtí māyāvādī si představují podobu Boha v hmotě, i když podle jejich představ je Bůh v konečném smyslu bez podoby. To je však pouze mentální spekulace. I když je Śrī Caitanya Mahāprabhu Nejvyšší Osobnost Božství, vystupuje v roli gopī. A zároveň králova syna viděl přímo jako syna Nandy Mahārāje, Vrajendra-nandanu Hariho. To je podle védské kultury dokonalá vize, což potvrzuje Śrīmad Bhagavad-gītā: paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ. Takovéto přijímání Absolutní Pravdy v souladu s vaiṣṇavskou filosofií je vysvětleno v Muṇḍaka Upaniṣadě (3.2.3) a v Kaṭha Upaniṣadě (1.2.23) těmito slovy:

nāyam ātmā pravacanena labhyo
na medhayā na bahunā śrutena
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṁ svām

„Nejvyššího Pána nelze dosáhnout učenými výklady, velkou inteligencí, a dokonce ani častým nasloucháním. Dosáhnout Ho může pouze ten, koho si On sám vybere. Takové osobě vyjeví svoji podobu.“

Živá bytost je v hmotné existenci zapletena právě kvůli nedostatku takového duchovního pohledu. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Kalyāṇa-kalpataru zpívá: saṁsāre āsiyā prakṛti bhajiyā`puruṣa' abhimāne mari. Když živá bytost přijde do hmotného světa, považuje se za poživatele, a tak se více a více zaplétá.

Verš

kṛtārtha ha-ilāṅa āmi iṅhāra daraśane
eta bali’ punaḥ tāre kaila āliṅgane

Synonyma

kṛta-artha ha-ilāṅa — jsem velmi zavázán; āmi — Já; iṅhāra — tohoto chlapce; daraśane — spatřením; eta bali' — to když řekl; punaḥ — znovu; tāre — jemu; kaila — učinil; āliṅgane — objetí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Již jen proto, že jsem tohoto chlapce spatřil, se cítím velmi zavázán.“ Potom prince znovu objal.

Verš

prabhu-sparśe rāja-putrera haila premāveśa
sveda, kampa, aśru, stambha, pulaka viśeṣa

Synonyma

prabhu-sparśe — dotekem Pána; rāja-putrera — králova syna; haila — byla; prema-āveśa — extatická láska; sveda — pocení; kampa — chvění; aśru — slzy; stambha — ztuhnutí; pulaka — jásot; viśeṣa — zvláště.

Překlad

Jakmile se Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu prince dotkl, na chlapcově těle se okamžitě projevily příznaky extatické lásky jako pocení, chvění, slzy, ztuhnutí a jásot.

Verš

‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ kahe, nāce, karaye rodana
tāṅra bhāgya dekhi’ ślāghā kare bhakta-gaṇa

Synonyma

kṛṣṇa kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo, ó Kṛṣṇo; kahe — zpívá; nāce — tančí; karaye — vydával; rodana — tyč; tāṅra — jeho; bhāgya — štěstí; dekhi' — když vidí; ślāghā — chválu; kare — projevují; bhakta-gaṇa — všichni oddaní.

Překlad

Chlapec naříkal, tančil a zpíval „Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!“ Když oddaní viděli příznaky na jeho těle a jak zpívá a tančí, chválili ho za jeho duchovní štěstí.

Verš

tabe mahāprabhu tāṅre dhairya karāila
nitya āsi’ āmāya miliha — ei ājñā dila

Synonyma

tabe — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — chlapce; dhairya — klidným; karāila — učinil; nitya — denně; āsi' — přicházející; āmāya — Mě; miliha — potkávej; ei ājñā — toto nařízení; dila — dal.

Překlad

Tehdy Śrī Caitanya Mahāprabhu mladíka uklidnil a nařídil mu, aby za Ním chodil každý den.

Verš

vidāya hañā rāya āila rāja-putre lañā
rājā sukha pāila putrera ceṣṭā dekhiyā

Synonyma

vidāya hañā — poté, co odešli; rāya — Rāmānanda Rāya; āila — vrátil se; rāja-putre lañā — beroucí králova syna; rājā — král; sukha pāila — cítil velké štěstí; putrera — svého syna; ceṣṭā — činnosti; dekhiyā — když viděl.

Překlad

Rāmānanda Rāya potom s chlapcem odešel a odvedl ho zpátky do paláce. Když se král dozvěděl o činnostech svého syna, měl velikou radost.

Verš

putre āliṅgana kari’ premāviṣṭa hailā
sākṣāt paraśa yena mahāprabhura pāilā

Synonyma

putre — svého syna; āliṅgana — objetí; kari' — když učinil; prema-āviṣṭa hailā — byl naplněn extází; sākṣāt — přímo; paraśa — dotek; yena — jako kdyby; mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāilā — dostal.

Překlad

Jakmile jen král svého syna obejmul, naplnila ho stejná extatická láska, jako kdyby se dotkl přímo Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

sei haite bhāgyavān rājāra nandana
prabhu-bhakta-gaṇa-madhye hailā eka-jana

Synonyma

sei haite — od toho dne; bhāgyavān — nejpožehnanější; rājāra nandana — králův syn; prabhu-bhakta-gaṇa-madhye — mezi důvěrnými oddanými Pána; hailā — stal se; eka-jana — jedním z nich.

Překlad

Od toho dne byl požehnaný princ jedním z nejdůvěrnějších oddaných Pána.

Význam

Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī v této souvislosti píše: yat-kāruṇya-kaṭākṣa-vaibhava-vatām. Pokud se na někoho Śrī Caitanya Mahāprabhu jen na okamžik podíval, stal se z něho ihned jeden z nejdůvěrnějších oddaných Pána. Princ přišel navštívit Pána poprvé, ale Jeho milostí se okamžitě stal oddaným na nejvyšší úrovni. To se nestalo pouze teoreticky, ale prakticky. Zde nelze uplatnit rčení nagna-mātṛkā-nyāya. To říká, že matka byla v dětství nahá, a proto by měla zůstat nahá i nyní, přestože se mezitím již stala matkou mnoha dětí. Pokud je někdo opravdu požehnán Pánovou milostí, může se okamžitě stát oddaným Pána na té nejvyšší úrovni. Logika nagna-mātṛkā vyjadřuje, že pokud jistá osoba není povýšena k určitému datu, nemůže se stát vznešeným oddaným přes noc, jak tomu bylo zde. Tento konkrétní případ je důkazem opaku. Ještě včera byl chlapec obyčejným princem, a dalšího dne byl počítán mezi největší oddané Pána. To vše bylo možné díky Pánově bezpříčinné milosti. Pán je všemohoucí – s absolutní mocí nebo všemocný – a může jednat, jak se Mu zlíbí.

Verš

ei-mata mahāprabhu bhakta-gaṇa-saṅge
nirantara krīḍā kare saṅkīrtana-raṅge

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa-saṅge — ve společnosti svých čistých oddaných; nirantara — neustále; krīḍā kare — provádí zábavy; saṅkīrtana-raṅge — ve svém saṅkīrtanovém hnutí.

Překlad

Takto jednal Śrī Caitanya Mahāprabhu ve společnosti svých čistých oddaných, kdy se věnoval svým zábavám a šířil saṅkīrtanové hnutí.

Verš

ācāryādi bhakta kare prabhure nimantraṇa
tāhāṅ tāhāṅ bhikṣā kare lañā bhakta-gaṇa

Synonyma

ācārya-ādi — v čele s Advaitou Ācāryou; bhakta — oddaní; kare — předkládají; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nimantraṇa — pozvání; tāhāṅ tāhāṅ — sem a tam; bhikṣā kare — obědvá; lañā — beroucí s sebou; bhakta-gaṇa — všechny oddané.

Překlad

Někteří z předních oddaných jako Advaita Ācārya zvali Śrī Caitanyu Mahāprabhua do svých domovů na oběd. Pán jejich pozvání přijímal v doprovodu svých oddaných.

Verš

ei-mata nānā raṅge dina kata gela
jagannāthera ratha-yātrā nikaṭa ha-ila

Synonyma

ei-mata — takto; nānā raṅge — s velkou radostí; dina kata — několik dní; gela — prožil; jagannāthera — Pána Śrī Jagannātha; ratha-yātrā — slavnost vozů; nikaṭa ha-ila — přiblížila se.

Překlad

Takto Pán velice radostně strávil několik dní a potom se přiblížila slavnost vozů Pána Jagannātha.

Verš

prathamei kāśī-miśre prabhu bolāila
paḍichā-pātra, sārvabhaume bolāñā ānila

Synonyma

prathamei — na začátku; kāśī-miśre — Kāśīho Miśru; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bolāila — zavolal; paḍichā-pātra — dozorce chrámu; sārvabhaume — Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu; bolāñā — zavolal a; ānila — přivedl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nejprve zavolal Kāśīho Miśru, potom dozorce chrámu a potom Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu.

Verš

tina-jana-pāśe prabhu hāsiyā kahila
guṇḍicā-mandira-mārjana-sevā māgi’ nila

Synonyma

tina-jana-pāśe — před těmito třemi osobami; prabhu — Pán; hāsiyā — usmívající se; kahila — řekl; guṇḍicā-mandira-mārjana — mytí chrámu Guṇḍici; sevā — službu; māgi' nila — získal žebráním.

Překlad

Když všichni tři přišli, Pán je prosil o svolení uklidit chrám Guṇḍici.

Význam

Chrám Guṇḍici se nachází asi tři kilometry na severovýchod od Jagannāthova chrámu. Během oslav Ratha-yātry odchází Pán Jagannātha ze svého původního chrámu do chrámu Guṇḍici, kde se týden zdrží. Po týdnu se vrací do svého chrámu. Říká se, že manželka krále Indradyumny, který založil Jagannāthův chrám, byla známá jako Guṇḍicā. V jednom autorizovaném písmu je také zmínka o chrámu Guṇḍici. Rozloha pozemku chrámu se odhaduje na 130 x 97 metrů. Hlavní chrám má uvnitř 16,5 x 13,5 metrů a kīrtanová hala má rozměry 14,5 x 13,5 metrů.

Verš

paḍichā kahe, — āmi-saba sevaka tomāra
ye tomāra icchā sei kartavya āmāra

Synonyma

paḍichā kahe — dozorce chrámu řekl; āmi-saba — my všichni jsme; sevaka tomāra — Tvoji služebníci; ye tomāra — jakákoliv je Tvoje; icchā — touha; sei — to; kartavya āmāra — naše povinnost.

Překlad

Paḍichā, dozorce chrámu, vyslechl Pánovu prosbu o svolení umýt chrám Guṇḍici a řekl: „Můj drahý Pane, jsme všichni Tvoji služebníci. Naší povinností je vykonat cokoliv, po čem toužíš.“

Verš

viśeṣe rājāra ājñā hañāche āmāre
prabhura ājñā yei, sei śīghra karibāre

Synonyma

viśeṣe — zvláště; rājāra — krále; ājñā — nařízení; hañāche — je; āmāre — mně; prabhura — Tebe, Pane; ājñā — nařízení; yei — jakékoliv; sei — to; śīghra karibāre — bez prodlení vykonat.

Překlad

„Král mi zvláště nařídil, abych neprodleně vykonal vše, co mi, Můj Pane, poručíš.“

Verš

tomāra yogya sevā nahe mandira-mārjana
ei eka līlā kara, ye tomāra mana

Synonyma

tomāra — Tebe; yogya — hodná; sevā — služba; nahe — ne; mandira-mārjana — mytí chrámu; ei — tuto; eka — jednu; līlā — zábavu; kara — provádíš; ye tomāra mana — jak chceš.

Překlad

„Můj drahý Pane, služba mytí chrámu se pro Tebe nehodí. Pokud si to však přeješ, musíme to přijmout jako jednu ze Tvých zábav.“

Verš

kintu ghaṭa, sammārjanī bahuta cāhiye
ājñā deha — āji saba ihāṅ āni diye

Synonyma

kintu — ale; ghaṭa — nádob na vodu; sammārjanī — košťat; bahuta — mnoho; cāhiye — potřebuješ; ājñā deha — nařiď; āji — ještě dnes; saba — vše; ihāṅ — sem; āni diye — přinesu a předám.

Překlad

„K vyčištění chrámu budeš potřebovat mnoho nádob na vodu a košťat. Proto mi prosím poruč a já Ti všechny tyto věci okamžitě přinesu.“

Verš

nūtana eka-śata ghaṭa, śata sammārjanī
paḍichā āniyā dila prabhura icchā jāni’

Synonyma

nūtana — nových; eka-śata — sto; ghaṭa — nádob na vodu; śata — sto; sammārjanī — košťat; paḍichā — dozorce chrámu; āniyā — přinesl; dila — dodal; prabhura — Pánovu; icchā — touhu; jāni' — když poznal.

Překlad

Jakmile dozorce chrámu pochopil, co Pán chce, dodal okamžitě sto nových nádob na vodu a sto košťat na úklid chrámu.

Verš

āra dine prabhāte lañā nija-gaṇa
śrī-haste sabāra aṅge lepilā candana

Synonyma

āra dine — dalšího dne; prabhāte — ráno; lañā — beroucí; nija-gaṇa — své blízké oddané; śrī-haste — vlastní rukou; sabāra aṅge — každému po těle; lepilā candana — rozetřel santálovou pastu.

Překlad

Dalšího dne časně ráno vzal Pán s sebou své osobní společníky a vlastní rukou potřel jejich těla santálovou pastou.

Verš

śrī-haste dila sabāre eka eka mārjanī
saba-gaṇa lañā prabhu calilā āpani

Synonyma

śrī-haste — vlastní rukou; dila — dal; sabāre — každému z nich; eka eka — jednomu po druhém; mārjanī — koště; saba-gaṇa — všechny společníky; lañā — beroucí vzal; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; calilā — šel; āpani — osobně.

Překlad

Každému z oddaných potom Pán osobně předal koště a vzal je všechny s sebou do Guṇḍici.

Verš

guṇḍicā-mandire gelā karite mārjana
prathame mārjanī lañā karila śodhana

Synonyma

guṇḍicā-mandire — do chrámu zvaného Guṇḍicā; gelā — šel; karite — provést; mārjana — umytí; prathame — nejprve; mārjanī — košťata; lañā — beroucí; karila — učinili; śodhana — zametení.

Překlad

Takto se Pán i se svými společníky vydal uklidit chrám Guṇḍici. Nejprve chrám zametli.

Verš

bhitara mandira upara, — sakala mājila
siṁhāsana māji’ punaḥ sthāpana karila

Synonyma

bhitara mandira — uvnitř chrámu; upara — strop; sakala mājila — vše vyčistili; siṁhāsana — Pánovo místo na sezení; māji' — když vyčistili; punaḥ — znovu; sthāpana — usazení; karila — učinil.

Překlad

Uvnitř chrámu Pán vše, včetně stropu, důkladně vyčistil. Potom vzal sedátko (siṁhāsana), umyl je a postavil zpět na původní místo.

Verš

choṭa-baḍa-mandira kaila mārjana-śodhana
pāche taiche śodhila śrī-jagamohana

Synonyma

choṭa-baḍa-mandira — všechny malé i velké chrámy; kaila — provedli; mārjana-śodhana — poctivý úklid; pāche — potom; taiche — stejným způsobem; śodhila — vyčistili; śrī-jagamohana — prostor mezi chrámem a kīrtanovou halou.

Překlad

Pán a Jeho společníci tak zametli a umyli všechny velké i malé chrámové budovy a nakonec uklidili prostor mezi chrámem a kīrtanovou halou.

Verš

cāri-dike śata bhakta sammārjanī-kare
āpani śodhena prabhu, śikhā’na sabāre

Synonyma

cāri-dike — všude okolo; śata — stovky; bhakta — oddaných; sammārjanī-kare — uklízejí; āpani — osobně; śodhena — uklízí; prabhu — Pán; śikhā'na sabāre — a učí ostatní.

Překlad

Chrám i celé jeho okolí uklízely stovky oddaných a Śrī Caitanya Mahāprabhu se toho osobně účastnil, aby učil ostatní.

Verš

premollāse śodhena, layena kṛṣṇa-nāma
bhakta-gaṇa ‘kṛṣṇa’ kahe, kare nija-kāma

Synonyma

prema-ullāse — s velkou radostí; śodhena — čistí; layena — zpívá; kṛṣṇa — Hare Kṛṣṇa; nāma — jméno; bhakta-gaṇa — oddaní; kṛṣṇa kahe — zpívají Kṛṣṇa; kare — konají; nija-kāma — svou povinnost.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu chrám umýval a uklízel s velkou radostí a celou dobu zpíval svaté jméno Pána Kṛṣṇy. Oddaní také zpívali a zároveň konali povinnosti, které jim byly svěřeny.

Verš

dhūli-dhūsara tanu dekhite śobhana
kāhāṅ kāhāṅ aśru-jale kare sammārjana

Synonyma

dhūli — prach; dhūsara — špína; tanu — tělo; dekhite — vidět; śobhana — překrásné; kāhāṅ kāhāṅ — někde; aśru-jale — slzami; kare — činí; sammārjana — umývání.

Překlad

Celé Pánovo překrásné tělo bylo pokryté prachem a špínou, a tak nabylo transcendentální krásy. Při čištění chrámu Pán chvílemi ronil slzy, a některá místa těmito slzami dokonce umýval.

Verš

bhoga-mandira śodhana kari’ śodhila prāṅgaṇa
sakala āvāsa krame karila śodhana

Synonyma

bhoga-mandira — místo, kam se ukládají potraviny; śodhana kari' — když bylo uklizeno; śodhila prāṅgaṇa — uklízeli dvůr; sakala — všechny; āvāsa — ubytovací prostory; krame — jedna po druhé; karila śodhana — uklízeli.

Překlad

Uklizeno bylo také místo, kde se přechovávají potraviny pro Božstva (bhoga-mandira). Potom byl vyčištěn dvůr a po něm jeden za druhým všechny pokoje.

Verš

tṛṇa, dhūli, jhiṅkura, saba ekatra kariyā
bahirvāse lañā phelāya bāhira kariyā

Synonyma

tṛṇa — stébla trávy; dhūli — prach; jhiṅkura — zrnka písku; saba — vše; ekatra — na jednu hromadu; kariyā — když shromáždili; bahirvāse lañā — poté, co shrnul do látky svého oděvu; phelāya — vyhazuje; bāhira kariyā — ven.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu shromáždil veškerá stébla trávy, prach a zrnka písku na jednom místě, nahrnul vše do látky svého oděvu a vyhodil ven.

Verš

ei-mata bhakta-gaṇa kari’ nija-vāse
tṛṇa, dhūli bāhire phelāya parama hariṣe

Synonyma

ei-mata — podobně; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; kari' — dělající; nija-vāse — do látky svého oděvu; tṛṇa — stébla; dhūli — prach; bāhire phelāya — vyhazují ven; parama hariṣe — s velkou radostí.

Překlad

Oddaní potom s velkou radostí po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua shromažďovali stébla a prach do látky svého oděvu a pak všechno vyhazovali před chrám.

Verš

prabhu kahe, — ke kata kariyācha sammārjana
tṛṇa, dhūli dekhilei jāniba pariśrama

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; ke — každý z vás; kata — kolik; kariyācha — udělal; sammārjana — čištění; tṛṇa — stébla; dhūli — prach; dekhilei — když vidím; jāniba — je Mi jasné; pariśrama — jak moc jste se snažili.

Překlad

Pán potom řekl oddaným: „Podle množství stébel a prachu, které vidím před chrámem, vím, jak hodně jste se snažili a jak dobře jste chrám vyčistili.“

Verš

sabāra jhyāṅṭāna bojhā ekatra karila
sabā haite prabhura bojhā adhika ha-ila

Synonyma

sabāra — všech; jhyāṅṭāna — nashromážděného smetí; bojhā — hromada; ekatra — na jednom místě; karila — učinili; sabā haite — než všichni dohromady; prabhura bojhā — hromada smetí nashromážděného Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; adhika ha-ila — byla větší.

Překlad

I když všichni oddaní sypali smetí na jednu hromadu, hromada smetí nasbíraného Śrī Caitanyou Mahāprabhuem byla mnohem větší.

Verš

ei-mata abhyantara karila mārjana
punaḥ sabākāre dila kariyā vaṇṭana

Synonyma

ei-mata — takto; abhyantara — uvnitř; karila — činili; mārjana — čištění; punaḥ — znovu; sabākāre — všem; dila — dal; kariyā vaṇṭana — přidělující místa.

Překlad

Poté, co byly vnitřní prostory chrámu uklizeny, Pán znovu oddaným přidělil místa, která měli vyčistit.

Verš

sūkṣma dhūli, tṛṇa, kāṅkara, saba karaha dūra
bhāla-mate śodhana karaha prabhura antaḥpura

Synonyma

sūkṣma dhūli — jemný prach; tṛṇa — stébla; kāṅkara — zrnka písku; saba — všechna; karaha — čiňte; dūra — pryč; bhāla-mate — velmi dobře; śodhana — úklid; karaha — proveďte; prabhura — Pána; antaḥpura — uvnitř.

Překlad

Pán všem nařídil, aby chrám uvnitř dokonale vyčistili tak, že posbírají jemný prach, stébla a zrnka písku a vyhodí je ven.

Verš

saba vaiṣṇava lañā yabe dui-bāra śodhila
dekhi’ mahāprabhura mane santoṣa ha-ila

Synonyma

saba — všechny; vaiṣṇava — oddané; lañā — beroucí; yabe — když; dui-bāra — podruhé; śodhila — čistili; dekhi' — když viděl; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mane — v mysli; santoṣa — spokojenost; ha-ila — byla.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pak se všemi oddanými vyčistil chrám podruhé. Při sledování úklidu měl velkou radost.

Verš

āra śata jana śata ghaṭe jala bhari’
prathamei lañā āche kāla apekṣā kari’

Synonyma

āra — dalších; śata jana — asi sto mužů; śata ghaṭe — ve stu nádobách na vodu; jala — vodu; bhari' — když nabrali; prathamei — nejdříve; lañā — beroucí; āche — byli; kāla — čas; apekṣā kari' — očekávající.

Překlad

Zatímco se v chrámu zametalo, čekalo asi sto mužů s nádobami plnými vody na Pánův pokyn vodu vylít.

Verš

‘jala āna’ bali’ yabe mahāprabhu kahila
tabe śata ghaṭa āni’ prabhu-āge dila

Synonyma

jala āna — přineste vodu; bali' — když řekl; yabe — když; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahila — nařídil; tabe — tehdy; śata ghaṭa — sto nádob; āni' — když přinesli; prabhu-āge — před Pána; dila — postavili.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu požádal o vodu, všichni muži okamžitě přinesli sto po okraj naplněných nádob s vodou a postavili je před Pána.

Verš

prathame karila prabhu mandira prakṣālana
ūrdhva-adho bhitti, gṛha-madhya, siṁhāsana

Synonyma

prathame — nejdříve; karila — učinil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mandira prakṣālana — umytí chrámu; ūrdhva — na strop; adhaḥ — na podlahu; bhitti — zdi; gṛha-madhya — ve svatyni; siṁhāsana — Pánovo místo na sezení.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak nejprve umyl hlavní chrám a potom důkladně umyl strop, zdi, podlahu, sedátko (siṁhāsan) a vše ostatní v místnosti.

Verš

khāparā bhariyā jala ūrdhve cālāila
sei jale ūrdhva śodhi bhitti prakṣālila

Synonyma

khāparā — mísu; bhariyā — poté, co naplnil; jala — vodu; ūrdhve — na strop; cālāila — začal šplíchat; sei jale — s touto vodou; ūrdhva śodhi — umývající strop; bhitti — zdi a podlahu; prakṣālila — umyl.

Překlad

Samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu i Jeho oddaní začali na strop šplíchat vodu, která při stékání umývala zdi a podlahu.

Verš

śrī-haste karena siṁhāsanera mārjana
prabhu āge jala āni’ deya bhakta-gaṇa

Synonyma

śrī-haste — vlastníma rukama; karena — učinil; siṁhāsanera mārjana — umytí Pánova sedátka; prabhu āge — před Pána; jala — vodu; āni' — přinášející; deya — dávají; bhakta-gaṇa — všichni oddaní.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom začal vlastníma rukama mýt sedátko Pána Jagannātha a všichni oddaní Mu nosili vodu.

Verš

bhakta-gaṇa kare gṛha-madhya prakṣālana
nija nija haste kare mandira mārjana

Synonyma

bhakta-gaṇa — oddaní; kare — činí; gṛha-madhya — v místnosti; prakṣālana — mytí; nija nija — každý z nich; haste — v ruce; kare — činí; mandira mārjana — čištění chrámu.

Překlad

Všichni oddaní v chrámu začali s mytím. Každý měl v ruce koště, a tak čistili Pánův chrám.

Verš

keha jala āni’ deya mahāprabhura kare
keha jala deya tāṅra caraṇa-upare

Synonyma

keha — někdo; jala āni' — když přinesl vodu; deya — dává; mahāprabhura kare — do rukou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; keha — někdo; jala deya — lije vodu; tāṅra — Jeho; caraṇa-upare — na lotosové nohy.

Překlad

Někdo lil vodu na ruce Śrī Caitanyi Mahāprabhua a někdo jiný na Jeho lotosové nohy.

Verš

keha lukāñā kare sei jala pāna
keha māgi’ laya, keha anye kare dāna

Synonyma

keha — někdo; lukāñā — schovávající se; kare — činí; sei jala — této vody; pāna — pití; keha — někdo; māgi' laya — prosí a přijímá; keha — jiný; anye — druhému; kare — dává; dāna — jako milodar.

Překlad

Někdo tuto vodu z lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua nepozorován pil, další o ni prosil a jiný ji rozdával jako milodar.

Verš

ghara dhui’ praṇālikāya jala chāḍi’ dila
sei jale prāṅgaṇa saba bhariyā rahila

Synonyma

ghara dhui' — když umyli místnost; praṇālikāya — strouhou; jala — vodu; chāḍi' dila — nechali odtéct; sei jale — touto vodou; prāṅgaṇa — dvůr; saba — celý; bhariyā — naplněný; rahila — zůstal.

Překlad

Vodu z umyté místnosti nechali odtéct strouhou na dvůr a ta ho celý zaplavila.

Verš

nija-vastre kaila prabhu gṛha sammārjana
mahāprabhu nija-vastre mājila siṁhāsana

Synonyma

nija-vastre — vlastním oblečením; kaila — činil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gṛha — místnost; sammārjana — vytírání; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-vastre — vlastním oblečením; mājila — leštil; siṁhāsana — trůn.

Překlad

Pán místnosti vytíral vlastním oblečením a také jím leštil trůn.

Verš

śata ghaṭa jale haila mandira mārjana
mandira śodhiyā kaila — yena nija mana

Synonyma

śata — stovkou; ghaṭa — nádob na vodu; jale — vodou; haila — stal se; mandira — chrám; mārjana — umytý; mandira — chrám; śodhiyā — čistící; kaila — dělali; yena — jako; nija mana — svoji mysl.

Překlad

Všechny místnosti tak byly umyty vodou ze sta nádob. Mysli oddaných potom byly stejně čisté jako tyto místnosti.

Verš

nirmala, śītala, snigdha karila mandire
āpana-hṛdaya yena dharila bāhire

Synonyma

nirmala — očištěný; śītala — chladivý; snigdha — příjemný; karila — učinil; mandire — chrám; āpana-hṛdaya — své srdce; yena — jako kdyby; dharila — nechal; bāhire — venku.

Překlad

Chrám byl čistý, chladivý a příjemný, jako kdyby se v něm zjevila Pánova vlastní čistá mysl.

Verš

śata śata jana jala bhare sarovare
ghāṭe sthāna nāhi, keha kūpe jala bhare

Synonyma

śata śata jana — stovky mužů; jala bhare — nosí vodu; sarovare — z jezera; ghāṭe — na břehu; sthāna — místo; nāhi — není; keha — někdo; kūpe — ze studny; jala bhare — nabírá vodu.

Překlad

Protože z jezera nosily vodu stovky mužů, nebylo na břehu žádné volné místo, a tak někteří začali nabírat vodu ze studny.

Verš

pūrṇa kumbha lañā āise śata bhakta-gaṇa
śūnya ghaṭa lañā yāya āra śata jana

Synonyma

pūrṇa kumbha — nádoby plné vody; lañā — beroucí; āise — přicházejí; śata bhakta-gaṇa — stovky oddaných; śūnya ghaṭa — prázdnou nádobu; lañā — beroucí zpět; yāya — jdou; āra — další; śata jana — stovky mužů.

Překlad

Stovky oddaných přinášely nádoby s vodou a stovky jich zase prázdné nádoby odnášely, aby je znovu naplnily.

Verš

nityānanda, advaita, svarūpa, bhāratī, purī
iṅhā vinu āra saba āne jala bhari’

Synonyma

nityānanda — Nityānanda Prabhu; advaita — Advaita Ācārya; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; bhāratī — Brahmānanda Bhāratī; purī — Paramānanda Purī; iṅhā — tito; vinu — vyjma; āra — ostatní; saba — všichni; āne — přinášejí; jala — vodu; bhari' — poté, co naplnili.

Překlad

Až na Nityānandu Prabhua, Advaitu Ācāryu, Svarūpu Dāmodara, Brahmānandu Bhāratīho a také Paramānandu Purīho, všichni plnili a přinášeli nádoby s vodou.

Verš

ghaṭe ghaṭe ṭheki’ kata ghaṭa bhāṅgi’ gela
śata śata ghaṭa loka tāhāṅ lañā āila

Synonyma

ghaṭe ghaṭe ṭheki' — při srážce dvou nádob; kata — mnoho; ghaṭa — nádob; bhāṅgi' gelā — rozbilo se; śata śata — stovky; ghaṭa — nádob; loka — lidé; tāhāṅ — tam; lañā — přinášející; āila — přišli.

Překlad

Mnoho nádob se rozbilo, když do sebe dva lidé narazili, a stovky lidí musely přinášet nádoby nové.

Verš

jala bhare, ghara dhoya, kare hari-dhvani
‘kṛṣṇa’ ‘hari’ dhvani vinā āra nāhi śuni

Synonyma

jala bhare — nabírali vodu; ghara dhoya — vytírali místnosti; kare hari-dhvani — zpívali svaté jméno Hariho; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; hari — svaté jméno Hariho; dhvani — zvuk; vinā — vyjma; āra — cokoliv jiného; nāhi — nebylo; śuni — slyšet.

Překlad

Někteří nabírali vodu do nádob, jiní myli místnosti, ale všichni zpívali svaté jméno Kṛṣṇy a Hariho.

Verš

‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ kahi’ kare ghaṭera prārthana
‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ kahi’ kare ghaṭa samarpaṇa

Synonyma

kṛṣṇa kṛṣṇa kahi' — za zpěvu „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa“; kare — činí; ghaṭera — o nádoby s vodou; prārthana — prosbu; kṛṣṇa kṛṣṇa — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; kahi' — zpívající; kare — činí; ghaṭa — nádob s vodou; samarpaṇa — předání.

Překlad

Jeden člověk zpěvem svatých jmen „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa“ prosil o nádobu s vodou a druhý mu nádobu se zpěvem „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa“ podal.

Verš

yei yei kahe, sei kahe kṛṣṇa-nāme
kṛṣṇa-nāma ha-ila saṅketa saba-kāme

Synonyma

yei yei kahe — každý, kdo něco říkal; sei — on; kahe — říká; kṛṣṇa-nāme — pronášením svatého jména Kṛṣṇy; kṛṣṇa-nāma ha-ila — svaté jméno Kṛṣṇy se stalo; saṅketa — znamením; saba-kāme — pro každého, kdo něco chtěl.

Překlad

Kdykoliv musel někdo něco říci, udělal to vyslovením svatého jména Kṛṣṇy. Kṛṣṇovo svaté jméno se tak stalo znamením pro každého, kdo něco chtěl.

Verš

premāveśe prabhu kahe ‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’-nāma
ekale premāveśe kare śata-janera kāma

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahe — říká; kṛṣṇa kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; ekale — sám; prema-āveśe — v extázi lásky; kare — dělá; śata-janera kāma — práci stovek lidí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu v extázi lásky zpíval svaté jméno Kṛṣṇy a přitom sám dělal práci stovek lidí.

Verš

śata-haste karena yena kṣālana-mārjana
pratijana-pāśe yāi’ karāna śikṣaṇa

Synonyma

śata-haste — stovkou rukou; karena — činí; yena — jako kdyby; kṣālana-mārjana — mytí a vytírání; pratijana-pāśe yāi' — přistupující ke každému; karāna śikṣaṇa — učil je.

Překlad

Vypadalo to, jako kdyby Śrī Caitanya Mahāprabhu čistil a umýval stovkou rukou. Přistupoval ke každému oddanému, aby mu ukázal, jak má dělat svou práci.

Verš

bhāla karma dekhi’ tāre kare prasaṁśana
mane nā milile kare pavitra bhartsana

Synonyma

bhāla — dobrou; karma — práci; dekhi' — když viděl; tāre — jeho; kare — činí; prasaṁśana — chválu; mane — ve své mysli; — ne; milile — pokud schvaluje; kare — činí; pavitra — čistý, bez zášti; bhartsana — pokárání.

Překlad

Když Pán viděl, že někdo dělá svoji práci dobře, pochválil ho. Pokud však viděl, že někdo nepracuje k Jeho spokojenosti, okamžitě tu osobu bez zášti pokáral.

Verš

tumi bhāla kariyācha, śikhāha anyere
ei-mata bhāla karma seho yena kare

Synonyma

tumi — ty; bhāla kariyācha — udělal jsi dobře; śikhāha anyere — uč ostatní; ei-mata — takto; bhāla karma — dobrou práci; seho — on také; yena — aby; kare — činil.

Překlad

Pán říkal: „To jsi udělal dobře. Nauč to prosím ostatní, aby mohli jednat stejně.“

Verš

e-kathā śuniyā sabe saṅkucita hañā
bhāla-mate karma kare sabe mana diyā

Synonyma

e-kathā śuniyā — když slyšeli tato slova; sabe — všichni; saṅkucita hañā — stydící se; bhāla-mate — velmi dobře; karma kare — pracují; sabe — všichni; mana diyā — s pozorností.

Překlad

Ostatní se zastyděli, když to slyšeli, a začali pracovat s velkou pozorností.

Verš

tabe prakṣālana kaila śrī-jagamohana
bhoga-mandira-ādi tabe kaila prakṣālana

Synonyma

tabe — potom; prakṣālana — mytí; kaila — prováděli; śrī-jagamohana — před chrámem; bhoga-mandira — místo, kde se ukládají potraviny; ādi — všechna taková místa; tabe — potom; kaila prakṣālana — umyli.

Překlad

Umyli prostor Jagamohana, místo, kde se ukládají potraviny, a všechna ostatní místa.

Verš

nāṭaśālā dhui’ dhuila catvara-prāṅgaṇa
pākaśālā-ādi kari’ karila prakṣālana

Synonyma

nāṭa-śālā — shromaždiště; dhui' — když vytřeli; dhuila — vytřeli; catvara-prāṅgaṇa — dvůr a vyvýšené místo na sezení; pāka-śālā — kuchyně; ādi — a tak dále; kari' — když učinili; karila prakṣālana — umyli.

Překlad

Tak bylo umyto i shromaždiště, celé nádvoří, vyvýšená místa na sezení, kuchyně a všechny ostatní místnosti.

Verš

mandirera catur-dik prakṣālana kaila
saba antaḥpura bhāla-mate dhoyāila

Synonyma

mandirera — chrám; catur-dik — všude kolem; prakṣālana kaila — umyli; saba — všechny; antaḥpura — místnosti; bhāla-mate — s velkou péčí; dhoyāila — umyli.

Překlad

Všechna místa okolo chrámu byla tímto způsobem důkladně umyta zevnitř i zvenku.

Verš

hena-kāle gauḍīyā eka subuddhi sarala
prabhura caraṇa-yuge dila ghaṭa-jala

Synonyma

hena-kāle — tehdy; gauḍīyā — vaiṣṇava z Bengálska; eka — jeden; su-buddhi — velice inteligentní; sarala — upřímný; prabhura caraṇa-yuge — na lotosové nohy Pána; dila — vylil; ghaṭa-jala — nádobu plnou vody.

Překlad

Poté, co bylo vše umyto, vylil jeden velice inteligentní a upřímný vaiṣṇava z Bengálska vodu na lotosové nohy Pána.

Verš

sei jala lañā āpane pāna kaila
tāhā dekhi’ prabhura mane duḥkha roṣa haila

Synonyma

sei jala — tuto vodu; lañā — beroucí; āpane — osobně; pāna kaila — vypil; tāhā dekhi' — když to viděl; prabhura — Pánově; mane — v mysli; duḥkha — neštěstí; roṣa — hněv; haila — byl.

Překlad

Onen gauḍīya-vaiṣṇava potom tuto vodu vzal a sám vypil. Śrī Caitanya Mahāprabhu z toho byl trochu nešťastný a navenek se zlobil.

Verš

yadyapi gosāñi tāre hañāche santoṣa
dharma-saṁsthāpana lāgi’ bāhire mahā-roṣa

Synonyma

yadyapi — i když; gosāñi — Pán; tāre — s ním; hañāche — stal se; santoṣa — spokojený; dharma-saṁsthāpana lāgi' — aby ustanovil etiketu náboženských zásad; bāhire — navenek; mahā-roṣa — velice rozzlobený.

Překlad

I když s ním byl Pán zajisté spokojený, navenek se rozzlobil, aby ustanovil etiketu náboženských zásad.

Verš

śikṣā lāgi’ svarūpe ḍāki’ kahila tāṅhāre
ei dekha tomāra ‘gauḍīyā’ra vyavahāre

Synonyma

śikṣā lāgi' — aby poučil; svarūpe — Svarūpovi Dāmodarovi; ḍāki' — poté, co ho zavolal; kahila — řekl; tāṅhāre — jemu; ei dekha — jen se podívej; tomāra — tvého; gauḍīyāra — tohoto vaiṣṇavy z Bengálska; vyavahāre — chování.

Překlad

Pán potom zavolal Svarūpu Dāmodara a řekl mu: „Jen se podívej na chování tohoto tvého bengálského vaiṣṇavy!“

Verš

īśvara-mandire mora pada dhoyāila
sei jala āpani lañā pāna kaila

Synonyma

īśvara-mandire — v chrámu Pána; mora — Moje; pada — nohy; dhoyāila — umyl; sei jala — tu vodu; āpani — osobně; lañā — beroucí; pāna kaila — vypil.

Překlad

„Tento Bengálec Mi umyl nohy v chrámu Osobnosti Božství. A nejen to, on tu vodu také sám vypil.“

Verš

ei aparādhe mora kāhāṅ habe gati
tomāra ‘gauḍīyā’ kare eteka phaijati!

Synonyma

ei aparādhe — kvůli tomuto přestupku; mora — Mě; kāhāṅ — kde; habe — bude; gati — konec; tomāra gauḍīyā — tvůj bengálský vaiṣṇava; kare — dělá; eteka — takové; phaijati — svízelná situace.

Překlad

„Kvůli tomuto přestupku teď nevím, co se Mnou bude. Tvůj bengálský vaiṣṇava Mě přivedl do svízelné situace.“

Význam

To, že Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu, že tento bengálský vaiṣṇava je „tvůj gauḍīya-vaiṣṇava“, je velmi významné. Znamená to, že všichni gauḍīya-vaiṣṇavové, kteří jsou následovníky Caitanyova učení, podléhají Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu. Gauḍīya-vaiṣṇavové velmi přísně dodržují systém parampary. Osobním tajemníkem Śrī Caitanyi Mahāprabhua byl Svarūpa Dāmodara Gosvāmī. Další skupinou oddaných bylo šest Gosvāmīch a potom Kavirāja Gosvāmī. Je nezbytné následovat paramparu Caitanyovy školy. Je mnoho přestupků, které ve službě Pánu hrozí, a ty jsou popsány v Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Hari-bhakti-vilāse a dalších knihách. Podle těchto pravidel by nikdo neměl před Božstvy v chrámu Pána přijmout něčí poklony. Stejně tak není správné, aby se oddaný před Božstvy klaněl duchovnímu mistrovi a dotýkal se jeho nohou. To je považováno za přestupek. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl samotná Nejvyšší Osobnost Božství, a proto ve skutečnosti nebylo nic špatného na tom umýt Jeho nohy v chrámu. Protože však Pán hrál roli ācāryi, považoval se za obyčejnou lidskou bytost. Chtěl také poučit obyčejné lidi. Důležité je, že i když někdo hraje roli duchovního mistra, neměl by před Božstvy přijímat poklony, ani by žádnému žákovi neměl dovolit, aby mu před Božstvy myl nohy. Taková je etiketa.

Verš

tabe svarūpa gosāñi tāra ghāḍe hāta diyā
ḍhekā māri’ purīra bāhira rākhilena lañā

Synonyma

tabe — potom; svarūpa gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosāñi; tāra — jeho; ghāḍe — za krk; hāta diyā — dotýkající se rukou; ḍhekā māri' — trochu zatlačil a; purīra bāhira — z chrámu v Gundiča Purí; rākhilena — držel; lañā — beroucí.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī tehdy tohoto gauḍīya-vaiṣṇavu chytil za krk a s mírným šťouchnutím ho vystrčil před chrám v Gundiča Purí, aby zůstal venku.

Verš

punaḥ āsi’ prabhu pāya karila vinaya
‘ajña-aparādha’ kṣamā karite yuyāya

Synonyma

punaḥ āsi' — poté, co se vrátil; prabhu pāya — u lotosových nohou Pána; karila vinaya — prosil; ajña-aparādha — přestupek nevinné osoby; kṣamā karite — prominout; yuyāya — zaslouží si.

Překlad

Poté, co se Svarūpa Dāmodara Gosvāmī vrátil do chrámu, požádal Śrī Caitanyu Mahāprabhua, aby této nevinné osobě odpustil.

Verš

tabe mahāprabhura mane santoṣa ha-ila
sāri kari’ dui pāśe sabāre vasāilā

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mane — v mysli; santoṣa ha-ilā — byla spokojenost; sāri kari' — když vytvořil řadu; dui pāśe — na dvou stranách; sabāre — všechny; vasāilā — posadil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl po této události velice spokojený. Požádal všechny oddané, aby si sedli do dvou řad.

Verš

āpane vasiyā mājhe, āpanāra hāte
tṛṇa, kāṅkara, kuṭā lāgilā kuḍāite

Synonyma

āpane — osobně; vasiyā mājhe — posadil se uprostřed a; āpanāra hāte — svou vlastní rukou; tṛṇa — stébla; kāṅkara — zrnka písku; kuṭā — špínu; lāgilā — začal; kuḍāite — sbírat.

Překlad

Pán si potom sedl do jejich středu a začal sbírat všechna stébla, zrnka písku a nečistoty.

Verš

ke kata kuḍāya, saba ekatra kariba
yāra alpa, tāra ṭhāñi piṭhā-pānā la-iba

Synonyma

ke kata kuḍāya — kolik kdo nashromáždil; saba — vše; ekatra — na jedno místo; kariba — shromáždím; yāra — koho; alpa — málo; tāra ṭhāñi — od něho; piṭhā-pānā la-iba — vyžádám si koláčky a sladkou rýži jako pokutu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu sbíral stébla a zrnka písku se slovy: „Shromáždím to, co jste posbírali, a toho, kdo nasbíral méně než všichni ostatní, požádám o zaplacení pokuty v podobě koláčků a sladké rýže.“

Verš

ei mata saba purī karila śodhana
śītala, nirmala kaila — yena nija-mana

Synonyma

ei mata — takto; saba purī — celé Gundiča Purí; karila śodhana — uklidili; śītala — chladivé; nirmala — čisté; kaila — učinili; yena — jako; nija-mana — svou mysl.

Překlad

Všechny místnosti chrámu Guṇḍici tak byly zcela vyčištěny. Byly chladivé a bez poskvrny jako očištěná a uklidněná mysl.

Verš

praṇālikā chāḍi’ yadi pāni vahāila
nūtana nadī yena samudre milila

Synonyma

praṇālikā — vodu z odtoků; chāḍi' — vypouštějící; yadi — když; pāni — voda; vahāila — tekla; nūtana — nová; nadī — řeka; yena — jako když; samudre — s oceánem; milila — setkala se.

Překlad

Nakonec byla vypuštěna voda ze všech místností a vypadalo to, jako kdyby se nové řeky hnaly vstříc oceánu.

Verš

ei-mata puradvāra-āge patha yata
sakala śodhila, tāhā ke varṇibe kata

Synonyma

ei-mata — takto; pura-dvāra — branou chrámu; āge — před; patha yata — kolik cest; sakala — všechny; śodhila — byly očištěny; tāhā — toto; ke varṇibe — kdo může popsat; kata — jak.

Překlad

Uklizeny byly také všechny cesty před branami chrámu a nikdo nebyl schopen říci, jak se to přesně stalo.

Význam

Ve svém komentáři ohledně čištění chrámu Guṇḍici Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že Śrī Caitanya Mahāprabhu zde jako světový vůdce osobně učí, jak přijmout Pána Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, ve svém očištěném a uklidněném srdci. Chce-li někdo vidět Kṛṣṇu ve svém srdci, musí je nejprve očistit, jak to Śrī Caitanya Mahāprabhu nařizuje ve své Śikṣāṣṭace: ceto-darpaṇa-mārjanam. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je potvrzeno, že v tomto věku jsou lidská srdce zvláště nečistá: hṛdy antaḥ-stho hy abhadrāṇi. Śrī Caitanya Mahāprabhu všechny nabádá, aby zpívali Hare Kṛṣṇa mantru a tak smyli veškerou špínu nahromaděnou v srdci. Prvním výsledkem bude čisté srdce (ceto-darpaṇa-mārjanam). Toto prohlášení potvrzuje i Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.17):

śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ
puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ-stho hy abhadrāṇi
vidhunoti suhṛt satām

„Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, je Paramātmou (Nadduší) v srdci každého a dobrodincem pravdomluvných oddaných. Odstraňuje touhu po hmotném požitku ze srdce oddaného, který vychutnává Jeho poselství, jež jsou sama o sobě ctnostná, pokud jsou správně přednesena a vyslechnuta.“

Chce-li oddaný očistit své srdce, musí opěvovat slávu Pána Śrī Kṛṣṇy a naslouchat o ní (śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ). To je jednoduchý postup. Kṛṣṇa osobně s očistou srdce pomůže, protože v něm již sídlí. Kṛṣṇa tam chce být i nadále a poskytovat vedení; je pouze potřeba udržovat svoje srdce stejně čisté, jako Śrī Caitanya Mahāprabhu udržoval čistý chrám Guṇḍici. Oddaný proto musí své srdce čistit tak, jako Pán čistil Guṇḍicin chrám. Takto se člověk může uklidnit a obohatit svůj život v oddané službě. Dokud je srdce plné stébel, zrníček písku, plevelu nebo prachu (anyābhilāṣa-pūrṇa), není možné v něm usadit Nejvyšší Osobnost Božství. Srdce musí být očištěné od všech hmotných motivů pocházejících z ploduchtivého jednání, spekulativního poznání, mystické yogy a mnoha dalších podob takzvané meditace. Srdce je třeba čistit bez postranních úmyslů. Jak říká Śrīla Rūpa Gosvāmī: anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam. Jinak řečeno, člověk nemá mít žádný vedlejší motiv. Neměl by usilovat o hmotný pokrok, snažit se poznat Nejvyššího spekulativním poznáním, ploduchtivou činností, přísnou askezí a tak dále. Všechny tyto činnosti jsou v rozporu s přirozeným růstem spontánní lásky k Bohu. Jakmile ty jsou přítomny v srdci, je nečisté a není vhodným místem, kde by mohl Kṛṣṇa usednout. Přítomnost Pána v našem srdci nemůžeme vnímat, dokud není očištěné.

Hmotná touha je vysvětlena jako touha užívat si co nejvíce hmotného světa. V moderní řeči se tomu říká ekonomický rozvoj. Přehnaná touha po ekonomickém rozvoji je považována za stébla a zrnka písku v srdci. Srdce toho, kdo je příliš pohroužený v hmotných činnostech, zůstane vždy neklidné. Narottama dāsa Ṭhākura říká:

saṁsāra viṣānale,

divā-niśi hiyā jvale,
juḍāite nā kainu upāya

Jinými slovy, usilování o hmotné bohatství je v rozporu se zásadami oddané služby. Hmotný požitek zahrnuje činnosti, jako jsou velké oběti pro příznivé výsledky, rozdávání milodarů, podstupování askeze, povýšení se na vyšší planetární soustavy, a dokonce i šťastný život v tomto hmotném světě.

Novodobé hmotné výhody jsou jako prach hmotného znečištění. Když je tento prach rozvířen vírem ploduchtivých činností, zahalí srdce. Tak je zrcadlo srdce pokryto prachem. Lidé chtějí konat mnoho příznivých i nepříznivých činností, ale nevědí, jak si život za životem udržují srdce v nečistém stavu. Je zřejmé, že ten, kdo není schopen vzdát se touhy po ploduchtivých činnostech, je pokrytý prachem hmotného znečištění. Karmī si obvykle myslí, že následkům ploduchtivých činností se dá čelit jinou karmou neboli ploduchtivou činností, což je ovšem mylná představa. Pokud jí někdo podlehne, podvádí svými činnostmi sám sebe. Přirovnává se to ke koupeli slona. Slon se může v řece důkladně vykoupat, ale jakmile vyleze na břeh, celý se popráší pískem. Jestliže někdo trpí za svoje minulé ploduchtivé činnosti, nemůže své utrpení odstranit příznivými činnostmi. Utrpení lidstva nelze zabránit hmotnými plány. Rozvoj vědomí Kṛṣṇy je jediný způsob, jak je odstranit. Očista srdce začne tehdy, když člověk přijme proces rozvíjení vědomí Kṛṣṇy a zapojí se do oddané služby Pánu, která začíná opěvováním Pánovy slávy a nasloucháním o ní. Poté, co je srdce opravdu očištěno, můžeme jasně vidět, jak v něm sídlí Pán, aniž by nás cokoliv rušilo. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (9.4.68) Pán potvrzuje, že se nachází v srdci čistého oddaného: sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ sādhūnāṁ hṛdayaṁ tv aham.

Neosobní spekulace, monismus (splynutí s Nejvyšším), spekulativní poznání, mystická yoga a meditace jsou přirovnány k zrnkům písku, která pouze dráždí srdce. Takovými činnostmi nikdo Nejvyšší Osobnost Božství neuspokojí, ani tak Pánu neumožníme klidně spočívat v našem srdci. Takové činnosti Ho naopak rozruší. Yogī a jñānī někdy na začátku zpívají Hare Kṛṣṇa mahā-mantru jako úvod ke svým dalším činnostem, ale když se potom mylně domnívají, že se už z otroctví hmotné existence vysvobodili, se zpíváním přestanou. Nechápou, že konečným cílem je Pánova podoba či Jeho jméno. Takovým ubohým tvorům se Pánovy přízně nikdy nedostane, protože nevědí, co je oddaná služba. Pán Kṛṣṇa je v Bhagavad-gītě popisuje takto:

tān ahaṁ dviṣataḥ krūrān
saṁsāreṣu narādhamān
kṣipāmy ajasram aśubhān
āsurīṣv eva yoniṣu

„Ty, kdo jsou závistiví, podlí a nejnižší z lidí, znovu a znovu vrhám do oceánu hmotné existence, do různých démonských životních druhů.“ (Gītā 16.19)

Śrī Caitanya Mahāprabhu nám svým praktickým příkladem ukázal, že se všechna zrnka písku musí pečlivě vysbírat a vyhodit. Śrī Caitanya Mahāprabhu uklidil i před chrámem, protože se obával, aby se zrnka písku nedostala znovu dovnitř. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti vysvětluje, že i u toho, kdo se již zbavil touhy po plodonosných činnostech, se někdy v srdci znovu projeví jemná touha jednat plodonosným způsobem. Člověka často napadne, že začne podnikat, aby zlepšil oddané činnosti. Znečištění je ale tak silné, že může časem přerůst v mylná chápání označená jako kuṭi-nāṭi (vyhledávání chyb) a pratiṣṭhāśā (touha být známý, slavný a mít vysoké postavení), jīva-hiṁsā (zášť vůči jiným živým bytostem), niṣiddhācāra (přijímání věcí zakázaných śāstrami), kāma (touha po hmotném zisku) a pūjā (hlad po popularitě). Slovo kuṭi-nāṭi znamená „pokrytectví“. Příkladem pratiṣṭhāśi je snaha napodobovat Śrīlu Haridāse Ṭhākura životem na odlehlém místě, i když ve skutečnosti jde spíše o to, být známý a slavný – jinými slovy, člověk si myslí, že ho budou hlupáci považovat za stejně dobrého, jako byl Haridāsa Ṭhākura, jen proto, že žije na odlehlém místě. To vše jsou hmotné touhy. U začátečníka je jisté, že bude atakován také dalšími hmotnými touhami, jako je touha po ženách a penězích. Srdce se tak znovu naplňuje nečistotami a je čím dál tím tvrdší, jako srdce materialisty. Postupně si člověk začne přát, aby se stal uznávaným oddaným nebo avatārem (inkarnací).

Slovo jīva-hiṁsā (zášť vůči jiným živým bytostem) ve skutečnosti znamená přestat kázat filosofii vědomí Kṛṣṇy. Kázání se popisuje jako paropakāra, činnost přinášející prospěch druhým. Ti, kdo si nejsou vědomi prospěchu z oddané služby, musí být vzděláváni kázáním. Pokud však někdo přestane kázat a usadí se na odlehlém místě, jde o hmotné jednání. Hmotným způsobem jedná také ten, kdo chce dělat ústupky māyāvādīm. Oddaný by nikdy neměl dělat ústupky neoddaným. Pokud někdo jedná jako profesionální guru, mystický yogī nebo předvádí zázraky, může podvádět veřejnost a získat pověst úžasného mystika, ale to vše je považováno za prach, stébla a zrnka písku v srdci. Navíc je potřeba následovat usměrňující zásady a netoužit po nedovoleném sexu, hazardování, omamných látkách a mase.

Aby nás Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu prakticky poučil, vyčistil chrám dvakrát. Druhé čištění bylo zevrubnější. Záměrem bylo odstranit všechny překážky na cestě oddané služby. Pán čistil chrám s velkým odhodláním, což je zřejmé z toho, že k úklidu použil i své oblečení. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl osobně dohlédnout na to, že chrám bude vyčištěn na úroveň čistého mramoru. Čistý mramor působí chladivě. Oddaná služba znamená získat klid od veškerého rozrušení způsobeného hmotnými nečistotami; je to proces, který uklidňuje mysl. Mysl bude klidná a zcela čistá jedině tehdy, když nebudeme toužit po ničem jiném než po oddané službě.

I když mohou být všechny nečisté věci ze srdce odstraněny, někdy zůstane v mysli jemná touha po impersonalismu, monismu, úspěchu a čtyřech principech zbožného jednání (dharma, artha, kāma a mokṣa). To vše je jako skvrny na čisté látce, a ty chtěl Śrī Caitanya Mahāprabhu také všechny vyčistit.

Śrī Caitanya Mahāprabhu nás svým praktickým jednáním učí, jak očistit srdce. Jakmile je srdce očištěné, měli bychom pozvat Pána Śrī Kṛṣṇu, aby se v něm usadil, a měli bychom uspořádat slavnost s rozdáváním prasādam a zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Śrī Caitanya Mahāprabhu každého oddaného učil svým chováním. Stejnou zodpovědnost přijímá každý, kdo šíří učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Pán při úklidu jednotlivé osoby káral a chválil a ti, kdo jednají v roli ācāryů, se musí od Śrī Caitanyi Mahāprabhua naučit trénovat oddané osobním příkladem. S těmi, kdo byli schopni z chrámu odstranit nežádoucí věci, byl Pán velice spokojený. Tomu se říká anartha-nivṛtti, očistit srdce od všech nežádoucích věcí. Čištěním chrámu Guṇḍici nás Śrī Caitanya Mahāprabhu naučil, jak vyčistit a utišit srdce, aby bylo možné v něm přijmout Pána Śrī Kṛṣṇu a On tam mohl nerušeně pobývat.

Verš

nṛsiṁha-mandira-bhitara-bāhira śodhila
kṣaṇeka viśrāma kari’ nṛtya ārambhila

Synonyma

nṛsiṁha-mandira — chrám Nṛsiṁhadevy; bhitara — uvnitř; bāhira — zvenku; śodhila — vyčistil; kṣaṇeka — na chvíli; viśrāma — odpočinku; kari' — když se oddal; nṛtya — tanec; ārambhila — začal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu také zvenku i zevnitř vyčistil chrám Nṛsiṁhy. Nakonec si chvilku odpočinul a potom začal tančit.

Význam

Chrám Nṛsiṁhy je hezký chrám hned vedle chrámu Guṇḍici. V den Nṛsiṁha-caturdaśī se tam pořádá velká slavnost. V Navadvípu stojí také chrám Nṛsiṁhy a tam se slaví stejná slavnost, což ve své knize Caitanya-carita popisuje Murāri Gupta.

Verš

cāri-dike bhakta-gaṇa karena kīrtana
madhye nṛtya karena prabhu matta-siṁha-sama

Synonyma

cāri-dike — všude okolo; bhakta-gaṇa — oddaní; karena — prováděli; kīrtana — společné zpívání; madhye — uprostřed; nṛtya — tančení; karena — činí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; matta-siṁha-sama — jako šílený lev.

Překlad

Oddaní všude okolo Śrī Caitanyi Mahāprabhua společně zpívali a Pán tančil v jejich středu jako šílený lev.

Verš

sveda, kampa, vaivarṇyāśru pulaka, huṅkāra
nija-aṅga dhui’ āge cale aśru-dhāra

Synonyma

sveda — pot; kampa — chvění; vaivarṇya — blednutí; aśru — slzy; pulaka — radost; huṅkāra — řev; nija-aṅga — své tělo; dhui' — omývající; āge — dopředu; cale — tryská; aśru-dhāra — proud slz.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu tančil, projevilo se u Něho jako vždy pocení, chvění, blednutí, slzy, radost a řev. Slzy z Jeho očí omývaly Jeho tělo i ty, kdo stáli před Ním.

Verš

cāri-dike bhakta-aṅga kaila prakṣālana
śrāvaṇera megha yena kare variṣaṇa

Synonyma

cāri-dike — všude okolo; bhakta-aṅga — těla oddaných; kaila — činil; prakṣālana — omývání; śrāvaṇera megha — přesně jako mrak v měsíci Śrāvaṇa (červenec-srpen); yena — jako když; kare variṣaṇa — dští.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak slzami ze svých očí omýval těla všech oddaných. Jeho slzy se řinuly jako déšť v měsíci Śrāvaṇa.

Verš

mahā-ucca-saṅkīrtane ākāśa bharila
prabhura uddaṇḍa-nṛtye bhūmi-kampa haila

Synonyma

mahā-ucca-saṅkīrtane — mohutným a hlasitým zpíváním; ākāśa — obloha; bharila — naplnilo se; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; uddaṇḍa-nṛtye — tančením a skákáním do výše; bhūmi-kampa — zemětřesení; haila — bylo.

Překlad

Nebem se rozléhal mohutný a hlasitý zpěv saṅkīrtanu a skákání a tančení Pána Caitanyi Mahāprabhua otřásalo zemí.

Verš

svarūpera ucca-gāna prabhure sadā bhāya
ānande uddaṇḍa nṛtya kare gaurarāya

Synonyma

svarūpera — Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; ucca-gāna — hlasitý zpěv; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; sadā bhāya — vždy velmi příjemný; ānande — s radostí; uddaṇḍa nṛtya — skákání do výšky a tančení; kare — provádí; gaurarāya — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Hlasité zpívání Svarūpy Dāmodara se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi vždycky líbilo, a tak, když Svarūpa Dāmodara zpíval, Śrī Caitanya Mahāprabhu při svém tanci radostně vyskakoval do výšky.

Verš

ei-mata kata-kṣaṇa nṛtya ye kariyā
viśrāma karilā prabhu samaya bujhiyā

Synonyma

ei-mata — takto; kata-kṣaṇa — nějakou dobu; nṛtya — tančení; ye — toto; kariyā — poté, co prováděl; viśrāma karilā — odpočíval; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; samaya bujhiyā — když pochopil čas.

Překlad

Pán tak nějakou dobu zpíval a tančil, ale nakonec, když si uvědomil okolnosti, přestal.

Verš

ācārya-gosāñira putra śrī-gopāla-nāma
nṛtya karite tāṅre ājñā dila gauradhāma

Synonyma

ācārya-gosāñira — Śrī Advaity Ācāryi; putra — syn; śrī-gopāla-nāma — jménem Śrī Gopāla; nṛtya karite — tančit; tāṅre — jemu; ājñā — nařízení; dila — dal; gauradhāma — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom nařídil Śrī Gopālovi, synovi Advaity Ācāryi, aby v tanci pokračoval on.

Verš

premāveśe nṛtya kari’ ha-ilā mūrcchite
acetana hañā teṅha paḍilā bhūmite

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; nṛtya kari' — když tančil; ha-ilā mūrcchite — omdlel; acetana hañā — v bezvědomí; teṅha — on; paḍilā — upadl; bhūmite — na zem.

Překlad

Śrī Gopāla tančil v extázi lásky, ale během tance omdlel a upadl v bezvědomí na zem.

Verš

āste-vyaste ācārya tāṅre kaila kole
śvāsa-rahita dekhi’ ācārya hailā vikale

Synonyma

āste-vyaste — rychle; ācārya — Advaita Ācārya; tāṅre — jeho; kaila — vzal; kole — na klín; śvāsa-rahita — bez dechu; dekhi' — když viděl; ācārya — Advaita Ācārya; hailā — byl; vikale — znepokojen.

Překlad

Advaita Ācārya si Śrī Gopāla rychle položil na klín, a když viděl, že nedýchá, velmi Ho to znepokojilo.

Verš

nṛsiṁhera mantra paḍi’ māre jala-chāṅṭi
huṅkārera śabde brahmāṇḍa yāya phāṭi’

Synonyma

nṛsiṁhera mantra — modlitby k Nṛsiṁhadevovi; paḍi' — zpívající; māre — skrápí; jala-chāṅṭi — kapkami vody; huṅkārera śabde — řevem; brahmāṇḍa — celý vesmír; yāya — stává se; phāṭi' — praskající.

Překlad

Advaita Ācārya začal ještě s dalšími zpívat svaté jméno Pána Nṛsiṁhy a kropil Śrī Gopāla vodou. Řev mantry byl tak silný, že se zdálo, jako by otřásal celým vesmírem.

Verš

aneka karila, tabu nā haya cetana
ācārya kāndena, kānde saba bhakta-gaṇa

Synonyma

aneka karila — bylo vynaloženo velké úsilí; tabu — přesto; haya — nebylo; cetana — vědomí; ācārya kāndena — Advaita Ācārya začal plakat; kānde — plakali; saba bhakta-gaṇa — všichni oddaní.

Překlad

Když se chlapci nějakou dobu nevracelo vědomí, začal Advaita Ācārya plakat a ostatní oddaní také.

Verš

tabe mahāprabhu tāṅra buke hasta dila
‘uṭhaha gopāla’ bali’ uccaiḥsvare kahila

Synonyma

tabe — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra buke — na jeho hruď; hasta — ruku; dila — položil; uṭhaha gopāla — Gopāle, vstaň; bali' — říkající; uccaiḥ-svare — velice hlasitě; kahila — řekl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tehdy položil svou ruku Śrī Gopālovi na hruď a hlasitě řekl: „Gopāle, vstávej!“

Verš

śunitei gopālera ha-ila cetana
‘hari’ bali’ nṛtya kare sarva-bhakta-gaṇa

Synonyma

śunitei — jakmile uslyšel; gopālera — Śrī Gopāla; ha-ila — bylo; cetana — vědomí; hari bali' — zpívající svaté jméno Hariho; nṛtya kare — tančili; sarva-bhakta-gaṇa — všichni oddaní.

Překlad

Jakmile Gopāla zaslechl hlas Śrī Caitanyi Mahāprabhua, okamžitě se probral. Všichni oddaní začali tančit a zpívat svaté jméno Hariho.

Verš

ei līlā varṇiyāchena dāsa vṛndāvana
ataeva saṅkṣepa kari’ kariluṅ varṇana

Synonyma

ei līlā — tuto zábavu; varṇiyāchena — popsal; dāsa vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; ataeva — proto; saṅkṣepa — krátce; kari' — činící; kariluṅ varṇana — popsal jsem.

Překlad

O této události jsem se zmínil jen krátce, protože už ji podrobně popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Význam

Taková je etiketa. Pokud už předešlý ācārya o něčem psal, není třeba to opakovat pro svůj smyslový požitek nebo ve snaze ho předčít. Pokud nedojde k nějakému výraznému vylepšení, nemělo by se o tom znovu mluvit.

Verš

tabe mahāprabhu kṣaṇeka viśrāma kariyā
snāna karibāre gelā bhakta-gaṇa lañā

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṣaṇeka — nějakou dobu; viśrāma kariyā — poté, co si odpočinul; snāna karibāre — vykoupat se; gelā — šel; bhakta-gaṇa lañā — beroucí všechny oddané.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu i všichni oddaní si odpočinuli a pak se šli vykoupat.

Verš

tīre uṭhi’ parena prabhu śuṣka vasana
nṛsiṁha-deve namaskari’ gelā upavana

Synonyma

tīre uṭhi' — když vstoupil na břeh; parena — obléká si; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śuṣka vasana — suché oblečení; nṛsiṁha-deve — Pánu Nṛsiṁhadevovi; namaskari' — poté, co se poklonil; gelā upavana — vstoupil do zahrady.

Překlad

Pán se po koupeli postavil na břeh jezera a oblékl si suché šaty. Potom se poklonil Pánu Nṛsiṁhadevovi, jehož chrám stál nedaleko, a vstoupil do zahrady.

Verš

udyāne vasilā prabhu bhakta-gaṇa lañā
tabe vāṇīnātha āilā mahā-prasāda lañā

Synonyma

udyāne — v zahradě; vasilā — sedl si; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa lañā — s oddanými; tabe — tehdy; vāṇīnātha — Vānīṇātha Rāya; āilā — přišel; mahā-prasāda lañā — přinášející všemožné druhy mahā-prasādam.

Překlad

V zahradě se Śrī Caitanya Mahāprabhu posadil s ostatními oddanými. Tehdy přišel Vānīṇātha Rāya a přinesl všemožné druhy mahā-prasādam.

Verš

kāśī-miśra, tulasī-paḍichā — dui jana
pañca-śata loka yata karaye bhojana
tata anna-piṭhā-pānā saba pāṭhāila
dekhi’ mahāprabhura mane santoṣa ha-ila

Synonyma

kāśī-miśra — Kāśī Miśra; tulasī-paḍichā — Tulasī, dozorce chrámu; dui jana — dva lidé; pañca-śata loka — pět set lidí; yata — kolik; karaye bhojana — sní; tata — tolik; anna-piṭhā-pānā — rýže, koláčků a sladké rýže; saba — vše; pāṭhāila — poslali; dekhi' — když viděl; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mane — v mysli; santoṣa — spokojenost; ha-ila — byla.

Překlad

Kāśī Miśra a Tulasī, dozorce chrámu, přivezli tolik prasādam, kolik by snědlo pět set lidí. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl toto obrovské množství prasādam složeného z rýže, koláčků, sladké rýže a různých zeleninových jídel, byl nadmíru spokojený.

Verš

purī-gosāñi, mahāprabhu, bhāratī brahmānanda
advaita-ācārya, āra prabhu-nityānanda

Synonyma

purī-gosāñi — Paramānanda Purī; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhāratī brahmānanda — Brahmānanda Bhāratī; advaita-ācārya — Advaita Ācārya; āra — a; prabhu-nityānanda — Nityānanda Prabhu.

Překlad

Se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem tam byli oddaní jako Paramānanda Purī, Brahmānanda Bhāratī, Advaita Ācārya a Nityānanda Prabhu.

Verš

ācāryaratna, ācāryanidhi, śrīvāsa, gadādhara
śaṅkara, nandanācārya, āra rāghava, vakreśvara

Synonyma

ācāryaratna — Candraśekhara; ācāryanidhi — Ācāryanidhi; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; śaṅkara — Śaṅkara; nandana-ācārya — Nandanācārya; āra — a; rāghava — Rāghava Paṇḍita; vakreśvara — Vakreśvara.

Překlad

Byli tam také Ācāryaratna, Ācāryanidhi, Śrīvāsa Ṭhākura, Gadādhara Paṇḍita, Śaṅkara, Nandanācārya, Rāghava Paṇḍita a Vakreśvara.

Verš

prabhu-ājñā pāñā vaise āpane sārvabhauma
piṇḍāra upare prabhu vaise lañā bhakta-gaṇa

Synonyma

prabhu-ājñā — Pánovo nařízení; pāñā — když dostal; vaise — sedá si; āpane — osobně; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; piṇḍāra upare — na vyvýšená sedátka; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vaise — sedí; lañā — spolu se; bhakta-gaṇa — všemi oddanými.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya se na Pánův pokyn posadil. Pán a všichni Jeho oddaní seděli na dřevěných sedátkách.

Verš

tāra tale, tāra tale kari’ anukrama
udyāna bhari’ vaise bhakta karite bhojana

Synonyma

tāra tale — pod nimi; tāra tale — pod nimi; kari' — takto; anukrama — postupně; udyāna bhari' — naplňující celou zahradu; vaise — sedí; bhakta — všichni oddaní; karite bhojana — aby poobědvali.

Překlad

Takto všichni oddaní usedali postupně jeden vedle druhého do řad, aby poobědvali.

Verš

‘haridāsa’ bali’ prabhu ḍāke ghane ghana
dūre rahi’ haridāsa kare nivedana

Synonyma

haridāsa bali' — volající Haridāse; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ḍāke — volá; ghane ghana — opakovaně; dūre rahi' — stojící daleko; haridāsa — Ṭhākura Haridāsa; kare nivedana — přednesl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu opakovaně volal: „Haridāsi, Haridāsi!“ Haridāsa, který v tu chvíli stál daleko od Pána, promluvil těmito slovy.

Verš

bhakta-saṅge prabhu karuna prasāda aṅgīkāra
e-saṅge vasite yogya nahi muñi chāra

Synonyma

bhakta-saṅge prabhu — nechť Śrī Caitanya Mahāprabhu usedne s oddanými; karuna — nechť činí; prasāda — zbytků jídla; aṅgīkāra — přijímání; e-saṅge — v této společnosti; vasite — usednout; yogya — hoden; nahi — nejsem; muñi — já; chāra — nanejvýš odporný.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura řekl: „Nechť Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu poobědvá ve společnosti oddaných. Já jsem odporný, a nemohu tedy mezi vás usednout.“

Verš

pāche more prasāda govinda dibe bahirdvāre
mana jāni’ prabhu punaḥ nā balila tāṅre

Synonyma

pāche — nakonec; more — mně; prasāda — zbytky jídla; govinda — osobní služebník Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dibe — donese; bahir-dvāre — přede dveře; mana jāni' — znající rozpoložení jeho mysli; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; punaḥ — znovu; — ne; balila — volal; tāṅre — jeho.

Překlad

„Govinda mi později přinese prasādam přede dveře.“ Śrī Caitanya Mahāprabhu znal rozpoložení jeho mysli, a tak už ho znovu nevolal.

Verš

svarūpa-gosāñi, jagadānanda, dāmodara
kāśīśvara, gopīnātha, vāṇīnātha, śaṅkara
pariveśana kare tāhāṅ ei sāta-jana
madhye madhye hari-dhvani kare bhakta-gaṇa

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; jagadānanda — Jagadānanda; dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; kāśīśvara — Kāśīśvara; gopīnātha, vāṇīnātha, śaṅkara — Gopīnātha, Vāṇīnātha a Śaṅkara; pariveśana kare — rozdává; tāhāṅ — tam; ei — těchto; sāta-jana — sedm osob; madhye madhye — každou chvíli; hari-dhvani — volání svatého jména Hariho; kare — činí; bhakta-gaṇa — všichni oddaní.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, Jagadānanda, Dāmodara Paṇḍita, Kāśīśvara, Gopīnātha, Vānīnātha a Śaṅkara rozdávali prasādam a oddaní každou chvíli volali svatá jména.

Verš

pulina-bhojana kṛṣṇa pūrve yaiche kaila
sei līlā mahāprabhura mane smṛti haila

Synonyma

pulina — v lese; bhojana — jedení; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; pūrve — dříve; yaiche — jako; kaila — prováděl; sei līlā — tu samou zábavu; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mane — v mysli; smṛti haila — vytanula vzpomínka.

Překlad

V minulosti Pán Śrī Kṛṣṇa obědval v lese a právě na tuto zábavu nyní Śrī Caitanya Mahāprabhu vzpomínal.

Verš

yadyapi premāveśe prabhu hailā asthira
samaya bujhiyā prabhu hailā kichu dhīra

Synonyma

yadyapi — i když; prema-āveśe — v extázi lásky; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hailā — stal se; asthira — rozrušený; samaya bujhiyā — uvědomující si čas a okolnosti; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hailā — stal se; kichu — poněkud; dhīra — klidný.

Překlad

Jen díky vzpomínání na zábavy Pána Śrī Kṛṣṇy Śrī Caitanyu Mahāprabhua rozrušila extatická láska. Zvážil však čas a okolnosti a trochu se uklidnil.

Verš

prabhu kahe, — more deha’ lāphrā-vyañjane
piṭhā-pānā, amṛta-guṭikā deha’ bhakta-gaṇe

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; more — Mně; deha' — dejte; lāphrā-vyañjane — obyčejnou zeleninu; piṭhā-pānā — koláčky a sladkou rýži; amṛta-guṭikā — a jídlo zvané amṛta-guṭikā; deha' — dejte; bhakta-gaṇe — oddaným.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Mně můžete dát obyčejnou zeleninu zvanou lāphrā-vyañjana a lepší jídla, jako jsou koláčky, sladká rýže a amṛta-guṭikā, rozdejte všem oddaným.“

Význam

Lāphrā-vyañjana je směs několika druhů zeleniny. Často se míchá s rýží a rozdává chudým lidem. Amṛta-guṭikā jsou silná purī v kondenzovaném mléku. Tomuto jídlu se říká také amṛta-rasāvalī.

Verš

sarvajña prabhu jānena yāṅre yei bhāya
tāṅre tāṅre sei deoyāya svarūpa-dvārāya

Synonyma

sarva-jña prabhu — vševědoucí Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; jānena — ví; yāṅre — komu; yei — co; bhāya — chutná; tāṅre tāṅre — každému; sei — to; deoyāya — nařizuje, aby bylo dáno; svarūpa-dvārāya — Svarūpou Dāmodarem.

Překlad

Protože je Śrī Caitanya Mahāprabhu vševědoucí, věděl přesně, co komu chutná. Nařídil proto Svarūpovi Dāmodarovi, aby každému oddanému dával to, co má rád, k jeho plné spokojenosti.

Verš

jagadānanda beḍāya pariveśana karite
prabhura pāte bhāla-dravya dena ācambite

Synonyma

jagadānanda — Jagadānanda; beḍāya — jde; pariveśana — rozdávání prasādam; karite — dělat; prabhura pāte — na talíř Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhāla-dravya — prvotřídní jídla; dena — nakládá; ācambite — náhle.

Překlad

Jagadānanda šel rozdávat prasādam a znenadání na talíř Śrī Caitanyi Mahāprabhua naložil všechna ta prvotřídní jídla.

Verš

yadyapi dile prabhu tāṅre karena roṣa
bale-chale tabu dena, dile se santoṣa

Synonyma

yadyapi — i když; dile — kvůli tomuto naložení; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — vůči němu; karena — projevuje; roṣa — hněv; bale-chale — tak či onak (někdy lstí, někdy silou); tabu — přesto; dena — dává; dile — když dává; se santoṣa — Śrī Caitanya Mahāprabhu byl velmi spokojený.

Překlad

Když dostal Śrī Caitanya Mahāprabhu na talíř takové chutné prasādam, naoko se velmi rozzlobil. Přesto však, když byly na Pánův talíř přidávány různé druhy jídel, někdy lstí a někdy silou, byl spokojený.

Verš

punarapi sei dravya kare nirīkṣaṇa
tāṅra bhaye prabhu kichu karena bhakṣaṇa

Synonyma

punar-api — znovu; sei dravya — tu samou věc; kare nirīkṣaṇa — pečlivě sleduje; tāṅra bhaye — ze strachu před Jagadānandou; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kichu — něco; karena — činí; bhakṣaṇa — jedení.

Překlad

Když takto Śrī Caitanya Mahāprabhu dostal jídlo, chvíli na ně hleděl, ale nakonec ze strachu před Jagadānandou trochu snědl.

Verš

nā khāile jagadānanda karibe upavāsa
tāṅra āge kichu khā’na — mane ai trāsa

Synonyma

khāile — kdyby nesnědl; jagadānanda — Jagadānanda; karibe — bude držet; upavāsa — půst; tāṅra āge — před ním; kichu khā'na — jí něco; mane — v mysli; ai — ten; trāsa — strach.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že kdyby nesnědl to, co mu Jagadānanda dal, Jagadānanda bude držet půst. A protože se toho obával, tak něco z prasādam, které od něho dostal, snědl.

Verš

svarūpa-gosāñi bhāla miṣṭa-prasāda lañā
prabhuke nivedana kare āge dāṇḍāñā

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Śrī Svarūpa Dāmodara; bhāla — prvotřídní; miṣṭa-prasāda — sladkosti; lañā — beroucí; prabhuke — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nivedana kare — nabídl; āge — před Ním; dāṇḍāñā — když stál.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī potom přinesl vynikající sladkosti a postavil se před Pána, aby Mu je nabídl.

Verš

ei mahā-prasāda alpa karaha āsvādana
dekha, jagannātha kaiche karyāchena bhojana

Synonyma

ei mahā-prasāda — tohoto mahā-prasādam; alpa — trochu; karaha āsvādana — musíš ochutnat; dekha — jen se podívej; jagannātha — Pán Jagannātha; kaiche — jak; karyāchena — činil; bhojana — jedení.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī řekl: „Ochutnej trochu tohoto mahā-prasādam a pochop, proč je jedl Pán Jagannātha.“

Verš

eta bali’ āge kichu kare samarpaṇa
tāṅra snehe prabhu kichu karena bhojana

Synonyma

eta bali' — když to řekl; āge — před; kichu — něco; kare samarpaṇa — dává; tāṅra — k němu; snehe — z náklonnosti; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kichu — něco; karena bhojana — jí.

Překlad

Potom Svarūpa Dāmodara Gosvāmī položil trochu jídla před Pána a ten to z lásky k němu snědl.

Verš

ei mata dui-jana kare bāra-bāra
vicitra ei dui bhaktera sneha-vyavahāra

Synonyma

ei mata — takto; dui-jana — oba (Svarūpa Dāmodara a Jagadānanda); kare — činí; bāra-bāra — znovu a znovu; vicitra — neobvyklé; ei — těchto; dui — dvou; bhaktera — oddaných; sneha-vyavahāra — láskyplné jednání.

Překlad

Svarūpa Dāmodara a Jagadānanda Pánu znovu a znovu nabízeli nějaké jídlo. Jednali tedy s Pánem s velkou náklonností. To bylo něco velice neobvyklého.

Verš

sārvabhaume prabhu vasāñāchena vāma-pāśe
dui bhaktera sneha dekhi’ sārvabhauma hāse

Synonyma

sārvabhaume — Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu; prabhu — Pán; vasāñāchena — posadil; vāma-pāśe — po své levici; dui bhaktera — těch dvou oddaných; sneha — náklonnost; dekhi' — když viděl; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; hāse — usmívá se.

Překlad

Pán si Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu posadil po své levici a Sārvabhauma se usmíval, když viděl chování Svarūpy Dāmodara a Jagadānandy.

Verš

sārvabhaume deyāna prabhu prasāda uttama
sneha kari’ bāra-bāra karāna bhojana

Synonyma

sārvabhaume — Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi; deyāna — nabádá druhé, aby naložili; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prasāda — zbytky jídla; uttama — prvotřídní; sneha kari' — z náklonnosti; bāra-bāra — znovu a znovu; karāna — pobízí ho; bhojana — k jídlu.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl, aby Sārvabhauma Bhaṭṭācārya také dostal prvotřídní jídlo, a proto mu s náklonností nechal na talíř nakládat znovu a znovu ta nejlepší jídla.

Verš

gopīnāthācārya uttama mahā-prasāda āni’
sārvabhaume diyā kahe sumadhura vāṇī

Synonyma

gopīnātha-ācārya — Gopīnātha Ācārya; uttama — prvotřídní; mahā-prasāda — zbytky jídla; āni' — když přinesl; sārvabhaume — Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi; diyā — dávající; kahe — říká; su-madhura — velmi sladká; vāṇī — slova.

Překlad

I Gopīnātha Ācārya přinesl to nejlepší jídlo a se sladkými slovy je dal Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi.

Verš

kāhāṅ bhaṭṭācāryera pūrva jaḍa-vyavahāra
kāhāṅ ei paramānanda, — karaha vicāra

Synonyma

kāhāṅ — kde; bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; pūrva — dřívější; jaḍa-vyavahāra — světské chování; kāhāṅ — kde; ei — tato; parama-ānanda — transcendentální blaženost; karaha vicāra — jen uvažte.

Překlad

Poté, co dal Bhaṭṭācāryovi to nejlepší jídlo, Gopīnātha Ācārya řekl: „Jen si vzpomeňte, jak světsky se dříve Bhaṭṭācārya choval, a podívejte se, jakou nyní prožívá transcendentální blaženost!“

Význam

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya byl dříve smārta-brāhmaṇa neboli ten, kdo přísně následuje védské zásady na světské úrovni. Člověk na světské úrovni nedokáže uvěřit, že prasādam je transcendentální, že Govinda je původní podoba Nejvyšší Osobnosti Božství nebo že vaiṣṇava je osvobozená osoba. Toto transcendentální uvažování je mimo dosah obyčejných védských učenců. Většina védských učenců se označuje jako vedāntisté. Tito takzvaní následovníci vedāntské filosofie považují Absolutní Pravdu za neosobní. Věří také, že člověk narozený v určité kastě svoji kastu nemůže změnit, dokud nezemře a znovu se nenarodí. Smārta-brāhmaṇové také neuznávají skutečnost, že mahā-prasādam (jídlo obětované Božstvu) je transcendentální a neznečištěné hmotou. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya byl dříve podřízený všem védským zásadám na světské úrovni. Gopīnātha Ācārya nyní poukazuje na to, jak se Sārvabhauma Bhaṭṭācārya bezpříčinnou milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua změnil. Po této změně přijímal prasādam s vaiṣṇavy, a dokonce seděl po boku Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

sārvabhauma kahe, — āmi tarkika kubuddhi
tomāra prasāde mora e sampat-siddhi

Synonyma

sārvabhauma kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl; āmi — já; tārkika — světský logik; ku-buddhi — méně inteligentní; tomāra prasāde — tvou milostí; mora — moje; e — toto; sampat — bohatství; siddhi — dokonalost.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Gopīnāthovi Ācāryovi odvětil: „Byl jsem jednoduše méně inteligentním logikem. Tvou milostí jsem však získal toto bohatství dokonalosti.“

Verš

mahāprabhu vinā keha nāhi dayāmaya
kākere garuḍa kare, — aiche kon haya

Synonyma

mahāprabhu — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vinā — mimo; keha — nikdo; nāhi — není; dayā-maya — tak milostivý; kākere — z vrány; garuḍa — největšího orla; kare — přeměnil; aiche — takový; kon haya — kdo je jiný.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pokračoval: „Kdo je tak milostivý jako Śrī Caitanya Mahāprabhu? Udělal z vrány Garuḍu. Kdo jiný by mohl být tak milostivý?“

Verš

tārkika-śṛgāla-saṅge bheu-bheu kari
sei mukhe ebe sadā kahi ‘kṛṣṇa’ ‘hari’

Synonyma

tārkika — logik; śṛgāla — šakalů; saṅge — ve společnosti; bheu-bheu kari — štěkající; sei mukhe — stejnými ústy; ebe — nyní; sadā — stále; kahi — vyslovuji; kṛṣṇa — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; hari — Hari.

Překlad

„Ve společnosti šakalů známých jako logikové jsem pouze štěkal ,haf, haf̀. Nyní stejnými ústy zpívám svatá jména ,Kṛṣṇà a ,Harì.“

Verš

kāhāṅ bahirmukha tārkika-śiṣyagaṇa-saṅge
kāhāṅ ei saṅga-sudhā-samudra-taraṅge

Synonyma

kāhāṅ — zatímco; bahir-mukha — neoddaní; tārkika — logiky; śiṣya-gaṇa — studenti; saṅge — s; kāhāṅ — nyní; ei — tato; saṅga — společnost; sudhā — nektaru; samudra — oceánu; taraṅge — ve vlnách.

Překlad

„Dříve jsem se sdružoval s neoddanými studenty logiky, ale nyní se nořím do vln oceánu nektaru společnosti oddaných.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětluje, že slovo bahirmukha označuje člověka, který je velice zaneprázdněný vychutnáváním hmotného požitku. Takový člověk se neustále staví do role toho, kdo si má užívat vnější energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Neoddaný je přitahován vnějším bohatstvím, a tak neustále zapomíná na svůj důvěrný vztah s Kṛṣṇou. Myšlenka, že by si měl být vědom Kṛṣṇy, se mu nezamlouvá. To ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.30–31) vysvětluje Prahlāda Mahārāja:

matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā
mitho 'bhipadyeta gṛha-vratānām
adānta-gobhir viśatāṁ tamisraṁ
punaḥ punaś carvita-carvaṇānām
na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇuṁ
durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ
andhā yathāndhair upanīyamānās
te ’pīśa-tantryām uru-dāmni baddhāḥ

Materialisté příliš připoutaní k hmotnému tělu, hmotnému světu a hmotnému požitku nedokáží ovládat své hmotné smysly a jsou unášeni do těch nejtemnějších končin hmotné existence. Takoví lidé si nezačnou být vědomi Kṛṣṇy vlastním ani společným úsilím. Nechápou, že cílem života lidské bytosti je porozumět Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇuovi. Lidský život je určen zvláště k tomu, a každý proto musí odložit sklon ke smyslovému požitku a podstoupit všemožná odříkání. Materialisté zůstávají vždy slepí, protože je vedou slepí darebáci. Materialista si myslí, že může jednat, jak se mu zlíbí. Neví, že ho přísně ovládají neoblomné přírodní zákony, a neví ani to, že musí přecházet z jednoho těla do druhého a trvale hnít v hmotné existenci. Takoví darebáci a hlupáci jsou svedeni modlitbami svých hloupých vůdců o uspokojování smyslů a nechápou, co vědomí Kṛṣṇy znamená. Hmotný svět se nachází vně světa duchovního a pošetilý materialista není schopen odhadnout ani rozsah tohoto hmotného světa. Co potom může vědět o duchovním nebi? Materialisté pouze věří svým nedokonalým smyslům a pokyny zjevených písem nepřijímají. Podle védské civilizace se má člověk dívat očima autority zjevených písem. Śāstra-cakṣuḥ: na vše je třeba nahlížet prostřednictvím védské literatury. Potom lze rozlišit duchovní svět od hmotného. Ty, kdo tyto pokyny neberou na vědomí, nelze o existenci duchovního světa přesvědčit. Jelikož tito materialisté zapomněli na svoji duchovní totožnost, je pro ně tento svět vším, a proto se jim říká bahirmukha.

Verš

prabhu kahe, — pūrve siddha kṛṣṇe tomāra prīti
tomā-saṅge āmā-sabāra haila kṛṣṇe mati

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; pūrve — dříve; siddha — dokonalý; kṛṣṇe — ve vědomí Kṛṣṇy; tomāra — tvoje; prīti — láska ke Kṛṣṇovi; tomā-saṅge — díky tvé společnosti; āmā-sabāra — nás všech; haila — je; kṛṣṇe — u Kṛṣṇy; mati — vědomí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi: „Už ve svém minulém životě jsi měl vědomí Kṛṣṇy. Tvoje láska ke Kṛṣṇovi je tak velká, že díky tvé společnosti rozvíjíme vědomí Kṛṣṇy i my.“

Verš

bhakta-mahimā bāḍāite, bhakte sukha dite
mahāprabhu vinā anya nāhi trijagate

Synonyma

bhakta-mahimā — slávu oddaných; bāḍāite — zvětšit; bhakte — oddané; sukha dite — potěšit; mahāprabhu — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vinā — mimo; anya — kdokoliv jiný; nāhi — není; tri-jagate — v těchto třech světech.

Překlad

V těchto třech světech není kromě Śrī Caitanyi Mahāprabhua nikdo jiný, kdo by si neustále tolik přál rozšiřovat slávu oddaných a těšit je.

Význam

V této souvislosti je záhodno nahlédnout do rozhovoru mezi Kapiladevou a Devahūti týkajícího se oddané služby, který se nachází ve třetím zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

tabe prabhu pratyeke, saba bhaktera nāma lañā
piṭhā-pānā deoyāila prasāda kariyā

Synonyma

tabe — potom; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pratyeke — individuálně; saba bhaktera — všech oddaných; nāma — jména; lañā — volající; piṭhā-pānā — koláčky a sladkou rýži; deoyāila — rozdával; prasāda — zbytky jídla; kariyā — činící.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom vzal veškeré zbytky jídla Pána Jagannātha, jako koláčky a sladkou rýži, a rozdal je všem oddaným, které k sobě jednoho po druhém volal.

Verš

advaita-nityānanda vasiyāchena eka ṭhāñi
dui-jane krīḍā-kalaha lāgila tathāi

Synonyma

advaita-nityānanda — Advaita Ācārya a Nityānanda Prabhu; vasiyāchena — seděli; eka ṭhāñi — na jednom místě; dui-jane — tyto dvě osoby; krīḍā-kalaha — předstíranou hádku; lāgila — začali; tathāi — tam.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya a Nityānanda Prabhu seděli vedle sebe a během rozdávání prasādam se začali na oko hádat.

Verš

advaita kahe, — avadhūtera saṅge eka paṅkti
bhojana kariluṅ, nā jāni habe kon gati

Synonyma

advaita kahe — Advaita Ācārya řekl; avadhūtera saṅge — se žebravým mnichem; eka paṅkti — v jedné řadě; bhojana kariluṅ — jím; jāni — nevím; habe — bude; kon — co; gati — osud.

Překlad

Advaita Ācārya nejdříve řekl: „Sedím tu v řadě s neznámým žebravým mnichem, a protože s Ním jím, nevím, jaký osud Mne čeká.“

Verš

prabhu ta’ sannyāsī, uṅhāra nāhi apacaya
anna-doṣe sannyāsīra doṣa nāhi haya

Synonyma

prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; ta' — opravdu; sannyāsī — ve stavu odříkání; uṅhāra — pro Něho; nāhi — není; apacaya — žádná nesrovnalost; anna-doṣe — znečištěním jídla; sannyāsīra — osoby ve stavu odříkání; doṣa — chyba; nāhi — ne; haya — je.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu je ve stavu odříkání, a proto nebere nedostatky v úvahu. Ať jídlo pochází odkudkoliv, sannyāsī není jeho jedením ovlivněn.“

Verš

‘‘nānna-doṣeṇa maskarī’’ — ei śāstra-pramāṇa
āmi ta’ gṛhastha-brāhmaṇa, āmāra doṣa-sthāna

Synonyma

na anna-doṣeṇa maskarīsannyāsī není ovlivněn nevhodným přijímáním jídla; ei — toto; śāstra-pramāṇa — důkaz zjevených písem; āmi — Já; ta' — však; gṛhastha-brāhmaṇa — ženatý brāhmaṇa; āmāra — Moje; doṣa — chybná; sthāna — situace.

Překlad

„Podle śāster nedělá sannyāsī nic špatného, když jí v domě někoho jiného. U ženatého brāhmaṇy je to však chyba.“

Verš

janma-kula-śīlācāra nā jāni yāhāra
tāra saṅge eka paṅkti — baḍa anācāra

Synonyma

janma — zrození; kula — rodinu; śīla — povahu; ācāra — chování; — ne; jāni — znám; yāhāra — jehož; tāra saṅge — s ním; eka paṅkti — v jedné řadě; baḍa anācāra — velká chyba.

Překlad

„Pro ženaté hospodáře není správné, aby jedli s někým, u něhož neznají původ, rodinu, povahu ani chování.“

Verš

nityānanda kahe — tumi advaita-ācārya
‘advaita-siddhānte’ bādhe śuddha-bhakti-kārya

Synonyma

nityānanda kahe — Śrīla Nityānanda Prabhu řekl; tumi — Ty; advaita-ācārya — Advaita Ācārya neboli učitel neosobního monismu; advaita-siddhānte — tímto monistickým závěrem; bādhe — je bráněno; śuddha-bhakti-kārya — tématu čisté oddané služby.

Překlad

Nityānanda Prabhu Śrīlovi Advaitovi Ācāryovi okamžitě odvětil: „Ty jsi učitelem neosobního monismu a monistický závěr je velkou překážkou na cestě pokroku v čisté oddané službě.“

Verš

tomāra siddhānta-saṅga kare yei jane
‘eka’ vastu vinā sei ‘dvitīya’ nāhi māne

Synonyma

tomāra — Tvoje; siddhānta-saṅga — přijetí závěru; kare — činí; yei jane — ten, kdo; eka — jednu; vastu — podstatu; vinā — nic než; sei — taková osoba; dvitīya — druhou věc; nāhi māne — nepřijímá.

Překlad

„Ten, kdo sdílí Tvou neosobní monistickou filosofii, neuznává nic jiného než jeden Brahman.“

Význam

Neosobní monisté nevěří, že Bůh je jediným objektem uctívání a že živé bytosti jsou Jeho věčnými služebníky. Podle monistů mohou být Bůh a oddaný v hmotných podmínkách oddělení, ale v duchovním postavení mezi nimi není rozdíl. Tomu se říká advaita-siddhānta neboli monistický závěr. Monisté považují oddanou službu Pánu za hmotnou činnost, a proto ji staví na stejnou úroveň s karmou neboli ploduchtivým jednáním. Tato monistická chyba je velkou překážkou na cestě k oddané službě.

Tato debata mezi Advaitou Ācāryou a Nityānandou byla předstíranou hádkou, která měla sloužit jako velké ponaučení pro všechny oddané. Śrī Nityānanda Prabhu chtěl zdůraznit, že Advaita Ācārya jako čistý oddaný nesouhlasil s monistickým závěrem. Závěrem oddané služby je:

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

„Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, nazývají tuto nedvojnou podstatu Brahman, Paramātmā a Bhagavān.“ (Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.11)

Absolutní poznání tvoří Brahman, Paramātmā a Bhagaván. Tento závěr se liší od závěru monistů. Śrīla Advaita Ācārya dostal titul ācārya proto, že šířil učení bhakti, ne filosofii monismu. Skutečný závěr advaita-siddhānty, vyjádřený na samotném začátku Caitanya-caritāmṛty (Ādi 1.3), je jiný než filosofie monistů. Zde advaita-siddhānta znamená advaya-jñāna neboli jednota v různorodosti. Śrīla Nityānanda Prabhu ve skutečnosti tou přátelskou předstíranou hádkou Śrīlu Advaitu Ācāryu vychvaloval. Přednesl vaiṣṇavské závěry v souladu s jednoznačnými slovy Bhāgavatamu – vadanti tat tattva-vidaḥ. To je také závěr mantry z Chāndogya Upaniṣady – ekam evādvitīyam.

Oddaný ví, že existuje jednota v různorodosti. Mantry śāster nepodporují monistické závěry impersonalistů a vaiṣṇavská filosofie impersonalismus bez různorodosti také nepřijímá. Brahman je největší, vše se nachází v Něm a to je jednota. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.7): mattaḥ parataraṁ nānyat – není nikdo, kdo by byl Kṛṣṇovi nadřazený. On je původní podstata, protože všechny kategorie pocházejí z Něho. Je tedy se všemi kategoriemi totožný a zároveň se od nich liší. Pán se neustále věnuje různým duchovním činnostem, ale monisté duchovní různorodosti nerozumějí. Závěrem je, že i když jsou energie a její zdroj totožní, v energii pocházející z energetického zdroje existuje různorodost. V této různorodosti je rozdíl mezi různými částmi osobního já, mezi druhy stejné kategorie a mezi druhy různých kategorií. V kategoriích, které jsou chápány jako poznání, znalec a předmět poznání, je jinými slovy vždy rozdíl. Díky věčné existenci poznání, znalce a předmětu poznání oddaní všude vědí o věčné existenci podoby, jména, vlastností, zábav a doprovodu Nejvyšší Osobnosti Božství. Oddaní nikdy nesouhlasí s monistickým kázáním jednoty. Dokud se člověk nedrží pojetí znalce, předmětu poznání a poznání, nemůže pochopit duchovní různorodost, ani nemůže vychutnávat transcendentální blaženost této duchovní různorodosti.

Filosofie monismu je upravenou podobou buddhistické filosofie voidismu. V předstírané hádce se Śrī Advaitou Ācāryou Śrī Nityānanda Prabhu tento druh monistické filosofie zavrhl. Vaiṣṇavové Pána Śrī Kṛṣṇu zajisté uznávají jako nejvyššího „jednoho“, a to, co je bez Kṛṣṇy, se nazývá māyā neboli to, co neexistuje. Vnější māyā se projevuje ve dvou fázích – jako jīva-māyā neboli živé bytosti a jako guṇa-māyā neboli hmotný svět. V hmotném světě se vyskytuje prakṛti (hmotná příroda) a pradhāna (složky hmotné přírody). Pro toho, kdo si začne být vědom Kṛṣṇy, však rozdíl mezi hmotnou a duchovní různorodostí neexistuje. Pokročilý oddaný jako Prahlāda Mahārāja vidí vše jako jedno – Kṛṣṇu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.4.37) se uvádí: kṛṣṇa-graha-gṛhītātmā na veda jagad īdṛśam. Ten, kdo si je plně vědom Kṛṣṇy, nerozlišuje mezi hmotným a duchovním. Vidí vše ve vztahu ke Kṛṣṇovi, a tudíž jako duchovní. Śrīla Advaita Ācārya skrze advaya-jñāna-darśan oslavoval čistou oddanou službu. Śrīla Nityānanda Prabhu zde sarkasticky zavrhuje filosofii neosobních monistů a vychvaluje správnou filosofii nedvojnosti Śrī Advaity Ācāryi.

Verš

hena tomāra saṅge mora ekatre bhojana
nā jāni, tomāra saṅge kaiche haya mana

Synonyma

hena — tak; tomāra — Tvé; saṅge — ve společnosti; mora — Moje; ekatre — společné; bhojana — jedení; jāni — nevím; tomāra saṅge — ve Tvé společnosti; kaiche — jak; haya mana — Moje mysl se změní.

Překlad

Nityānanda Prabhu pokračoval: „Ty jsi takový monista a Já tu vedle Tebe jím! Teď nevím, jak to ovlivní Mou mysl.“

Význam

Saṇgāt sañjāyate kāmaḥ (Gītā 2.62). Každý rozvíjí vědomí podle toho, v jaké žije společnosti a s kým se sdružuje. Śrīla Nityānanda Prabhu zde uznává, že oddaný by měl být velice opatrný, když se sdružuje s neoddanými. Śrī Caitanyi Mahāprabhua se jednou jeden ženatý oddaný zeptal, jak má vypadat chování oddaného, a Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitě odpověděl:

asat-saṅga-tyāga, — ei vaiṣṇava-ācāra
̀strī-saṅgī' — eka asādhu,`kṛṣṇābhakta' āra

(Caitanya-caritāmṛta Madhya 22.87)

Vaiṣṇava, oddaný, by se měl přestat důvěrně stýkat s neoddanými. Śrīla Rūpa Gosvāmī ve své Upadeśāmṛtě (4) popsal znaky důvěrných vztahů takto:

dadāti pratigṛhṇāti
guhyam ākhyāti pṛcchati
bhuṅkte bhojayate caiva
ṣaḍ-vidhaṁ prīti-lakṣaṇam

Slova bhuṅkte bhojayate naznačují, že bychom měli jíst s oddanými a pečlivě se vyhýbat jedení jídla od neoddaných. Oddaný by měl být důsledný a nepřijímat jídlo od neoddaných, zvláště jídlo připravené v restauracích, hotelech či v letadlech. Śrīla Nityānanda Prabhu zde chce zdůraznit, že je třeba se vyhnout jedení ve společnosti māyāvādīch a skrytých māyāvādīch, jako jsou sahajiyā-vaiṣṇavové, kteří jsou ovlivnění hmotou.

Verš

ei-mata dui-jane kare balābali
vyāja-stuti kare duṅhe, yena gālāgāli

Synonyma

ei-mata — takto; dui-jane — dvě osoby; kare — dělají; balābali — vzájemné vyčítání; vyāja-stuti — chvála v podobě výčitek; kare — činí; duṅhe — oba dva; yena — jako kdyby; gālāgāli — výměna nadávek.

Překlad

Oba dva tak dál hovořili a vychvalovali jeden druhého, i když to vypadalo negativně, jako kdyby si nadávali.

Verš

tabe prabhu sarva-vaiṣṇavera nāma lañā
mahā-prasāda dena mahā-amṛta siñciyā

Synonyma

tabe — potom; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sarva-vaiṣṇavera — všech vaiṣṇavů; nāma — jména; lañā — volající; mahā-prasāda — zbytky jídla Pána Jagannātha; dena — rozdává; mahā-amṛta — transcendentální nektar; siñciyā — kropící.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom zavolal všechny vaiṣṇavy a rozdával jim mahā-prasādam, což bylo, jako by je kropil nektarem. Předstíraná hádka mezi Advaitou Ācāryou a Nityānandou Prabhuem přitom nabývala čím dál více na chuti.

Verš

bhojana kari’ uṭhe sabe hari-dhvani kari’
hari-dhvani uṭhila saba svarga-martya bhari’

Synonyma

bhojana kari' — po jídle; uṭhe — vstali; sabe — všichni; hari-dhvani — zvuk jména Hariho; kari' — vydávající; hari-dhvani — zvuk jména Hariho; uṭhila — stoupal; saba — všechny; svarga-martya — vyšší a nižší planetární soustavy; bhari' — naplňující.

Překlad

Po obědě se všichni vaiṣṇavové zvedli a zpívali svaté jméno Hariho. Jejich zpěv se rozléhal po všech vyšších i nižších planetárních soustavách.

Verš

tabe mahāprabhu saba nija-bhakta-gaṇe
sabākāre śrī-haste dilā mālya-candane

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; saba — všem; nija-bhakta-gaṇe — osobním společníkům; sabākāre — jim všem; śrī-haste — vlastnoručně; dilā — rozdal; mālya-candane — květinové girlandy a santálovou pastu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom všem svým oddaným osobním společníkům rozdal girlandy a santálovou pastu.

Verš

tabe pariveśaka svarūpādi sāta jana
gṛhera bhitare kaila prasāda bhojana

Synonyma

tabe — potom; pariveśaka — ti, kdo rozdávali prasādam; svarūpa-ādi — v čele se Svarūpou Dāmodarem; sāta jana — sedm mužů; gṛhera bhitare — v místnosti; kaila — věnovalo se; prasāda bhojana — jedení prasādam.

Překlad

Sedm oddaných v čele se Svarūpou Dāmodarem, kteří rozdávali prasādam ostatním, se potom najedlo uvnitř v místnosti.

Verš

prabhura avaśeṣa govinda rākhila dhariyā
sei anna haridāse kichu dila lañā

Synonyma

prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avaśeṣa — zbytky jídla; govinda — Govinda; rākhila — schoval; dhariyā — ponechávající si; sei anna — toto prasādam; haridāse — Haridāsovi Ṭhākurovi; kichu — nějaké; dila — předal; lañā — poté, co přinesl.

Překlad

Govinda vzal zbytky jídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua a pečlivě je uschoval. Jednu jejich část později dostal Haridāsa Ṭhākura.

Verš

bhakta-gaṇa govinda-pāśa kichu māgi’ nila
sei prasādānna govinda āpani pāila

Synonyma

bhakta-gaṇa — všichni ostatní oddaní; govinda-pāśa — od Govindy; kichu — trochu; māgi' — když prosili; nila — vzali; sei — tyto; prasāda-anna — zbytky jídla; govinda — Govinda; āpani — osobně; pāila — přijal.

Překlad

Zbytky jídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua pak byly rozdány oddaným, kteří o ně prosili, a poslední zbytky nakonec snědl Govinda.

Verš

svatantra īśvara prabhu kare nānā khelā
‘dhoyā-pākhalā’ nāma kaila ei eka līlā

Synonyma

svatantra īśvara — nezávislá Osobnost Božství; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — provádí; nānā — různé; khelā — zábavy; dhoyā-pākhalā — mytí a čištění; nāma — s názvem; kaila — prováděl; ei — tuto; eka — jednu; līlā — zábavu.

Překlad

Zcela nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství provádí různé druhy zábav. Zábava mytí a čištění chrámu Guṇḍici je pouze jednou z nich.

Verš

āra dine jagannāthera ‘netrotsava’ nāma
mahotsava haila bhaktera prāṇa-samāna

Synonyma

āra dine — dalšího dne; jagannāthera — Pána Jagannātha; netra-utsava — slavnost zhlédnutí očí; nāma — s názvem; mahā-utsava — velkou slavnost; haila — slavili; bhaktera — oddaných; prāṇa-samāna — život.

Překlad

Dalšího dne se konala slavnost Netrotsava. Tato velká slavnost byla pro oddané vším.

Význam

Během čtrnácti dnů, jež předcházejí samotné Ratha-yātře, probíhá obřad koupele Pána Jagannātha, po kterém je třeba Jeho tělo znovu namalovat. Tomu se říká aṅga-rāga. Slavnost Netrotsava, pořádaná s velkou okázalostí časně ráno v den Nava-yauvana, je pro oddané vším.

Verš

pakṣa-dina duḥkhī loka prabhura adarśane
darśana kariyā loka sukha pāila mane

Synonyma

pakṣa-dina — čtrnáct dní; duḥkhī — nešťastní; loka — oddaní; prabhura — Pána Jagannātha; adarśane — bez možnosti vidět; darśana kariyā — spatřením; loka — všichni oddaní; sukha — štěstí; pāila — získali; mane — v mysli.

Překlad

Čtrnáct dní byli všichni nešťastní, protože nemohli vidět Božstvo Pána Jagannātha. Jakmile oddaní při této slavnosti Pána spatřili, pocítili nesmírné štěstí.

Verš

mahāprabhu sukhe lañā saba bhakta-gaṇa
jagannātha-daraśane karilā gamana

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sukhe — s velkou radostí; lañā — beroucí; saba — všechny; bhakta-gaṇa — oddané; jagannātha-daraśane — na návštěvu Pána Jagannātha; karilā gamana — šel.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua tato událost velmi potěšila. Vzal všechny oddané a společně šli navštívit Pána do chrámu.

Verš

āge kāśīśvara yāya loka nivāriyā
pāche govinda yāya jala-karaṅga lañā

Synonyma

āge — vpředu; kāśīśvara — Kāśīśvara; yāya — jde; loka — dav; nivāriyā — zadržoval; pāche — na konci; govinda — Govinda; yāya — jde; jala — plnou vody; karaṅga — nádobu, kterou nosí svaté osoby; lañā — nesoucí.

Překlad

Cestou do chrámu šel Kāśīśvara před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, aby zadržoval dav lidí. Govinda kráčel vzadu a nesl nádobu, kterou nosívají sannyāsī, naplněnou vodou.

Význam

Karaṅga je druh nádoby na vodu, kterou obvykle nosí sannyāsī a zvláště māyāvādští sannyāsī.

Verš

prabhura āge purī, bhāratī, — duṅhāra gamana
svarūpa, advaita, — duṅhera pārśve dui-jana

Synonyma

prabhura āge — před Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; purī — Paramānanda Purī; bhāratī — Brahmānanda Bhāratī; duṅhāra gamana — nejdříve šli oni; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; advaita — Advaita Ācārya; duṅhera — obou; pārśve — po obou bocích; dui-jana — dvě osoby.

Překlad

Před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem šli Paramānanda Purī a Brahmānanda Bhāratī a po Jeho bocích pak Svarūpa Dāmodara a Advaita Ācārya.

Verš

pāche pāche cali’ yāya āra bhakta-gaṇa
utkaṇṭhāte gelā saba jagannātha-bhavana

Synonyma

pāche pāche — za Ním; cali' yāya — kráčejí; āra — další; bhakta-gaṇa — oddaní; utkaṇṭhāte — velmi dychtivě; gelā — šli; saba — všichni; jagannātha-bhavana — do chrámu Pána Jagannātha.

Překlad

Všichni ostatní oddaní je dychtivě následovali do chrámu Pána Jagannātha.

Verš

darśana-lobhete kari’ maryādā laṅghana
bhoga-maṇḍape yāñā kare śrī-mukha darśana

Synonyma

darśana-lobhete — s velkou touhou vidět; kari' — dopouštějící se; maryādā laṅghana — porušení usměrňujících zásad; bhoga-maṇḍape — do místnosti pro obětování jídla; yāñā — jdoucí; kare — činí; śrī-mukha darśana — pohled na lotosovou tvář.

Překlad

Kvůli velké touze vidět Pána všichni porušili usměrňující zásady a jen proto, aby spatřili Pánovu tvář, vstoupili do míst, kde se Pánovi obětuje jídlo.

Význam

Uctívání Božstev se řídí mnoha usměrňujícími zásadami. Je například zakázáno vstupovat do místnosti, kde se Pánu Jagannāthovi obětuje jídlo. V tomto případě však všichni lidé pravidlo porušili a ve velké dychtivosti do místnosti vstoupili, protože Pána patnáct dní neviděli.

Verš

tṛṣārta prabhura netra — bhramara-yugala
gāḍha tṛṣṇāya piye kṛṣṇera vadana-kamala

Synonyma

tṛṣā-ārta — žíznivé; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; netra — oči; bhramara-yugala — jako dva čmeláci; gāḍha — hluboké; tṛṣṇāya — žíznivě; piye — pije; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vadana-kamala — lotosu podobnou tvář.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu velmi žíznil spatřit Pána a Jeho oči byly jako dva čmeláci pijící med z lotosům podobných očí Pána Jagannātha, který je samotný Kṛṣṇa.

Verš

praphulla-kamala jini’ nayana-yugala
nīlamaṇi-darpaṇa-kānti gaṇḍa jhalamala

Synonyma

praphulla-kamala — rozkvetlý květ lotosu; jini' — pokořující; nayana-yugala — dvě oči; nīlamaṇi — safír; darpaṇa — zrcadlo; kānti — lesk; gaṇḍa — krk; jhalamala — zářivý.

Překlad

Oči Pána Jagannātha pokořily krásu kvetoucích lotosů a Jeho krk zářil jako safírové zrcadlo.

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se obvykle na Pána Jagannātha díval z dálky, zpoza Garuḍova sloupu. Protože však patnáct dní Pána Jagannātha neviděl, cítil od Něho velké odloučení. Plný očekávání tedy prošel chrámovou halou a jen proto, aby uviděl tvář Pána Jagannātha, vstoupil do místnosti, kde se obětuje jídlo. To bylo ve verši 210 označeno jako maryādā-laṅghana neboli porušení usměrňujících zásad. To znamená, že bychom se neměli příliš přibližovat představeným. Jak na Božstvo Pána, tak na duchovního mistra bychom se měli dívat z dálky. Tomu se říká maryādā. Jinak se může naplnit rčení, že důvěrnost plodí pohrdání. Pokud začínající oddaný přijde příliš blízko k Božstvu či duchovnímu mistru, může to vést k jeho úpadku. Osobní služebníci Božstva či duchovního mistra by proto měli být neustále velmi opatrní, aby je při plnění jejich povinnosti nepřemohla nedbalost.

Oči Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou přirovnány k žíznivým čmelákům a oči Śrī Jagannātha ke kvetoucím lotosům. Autor tato přirovnání použil proto, aby popsal Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua v okamžiku, kdy byl hluboce pohroužený v extázi lásky k Pánu Jagannāthovi.

Verš

bāndhulīra phula jini’ adhara suraṅga
īṣat hasita kānti — amṛta-taraṅga

Synonyma

bāndhulīra phula — druh červené květiny s názvem bāndhulī; jini' — pokořující; adhara — brada; su-raṅga — žlutohnědá; īṣat — jemný; hasita — úsměv; kānti — třpyt; amṛta — nektaru; taraṅga — vlny.

Překlad

Pánova brada se žlutohnědým nádechem pokořila krásu květu bāndhulī. To ještě zvětšovalo půvab Jeho jemného úsměvu, který připomínal třpytivé vlny nektaru.

Verš

śrī-mukha-sundara-kānti bāḍhe kṣaṇe kṣaṇe
koṭi-bhakta-netra-bhṛṅga kare madhu-pāne

Synonyma

śrī-mukha — Jeho překrásné tváře; sundara-kānti — přitažlivý lesk; bāḍhe — zvětšuje se; kṣaṇe kṣaṇe — každým okamžikem; koṭi-bhakta — miliónů oddaných; netra-bhṛṅga — oči jako čmeláci; kare — zaneprázdněné; madhu-pāne — pitím medu.

Překlad

Lesk Jeho překrásné tváře sílil každým okamžikem a oči stovek a tisíců oddaných pily její med jako čmeláci.

Verš

yata piye tata tṛṣṇā bāḍhe nirantara
mukhāmbuja chāḍi’ netra nā yāya antara

Synonyma

yata — kolik; piye — vypijí; tata — tolik; tṛṣṇā — žízeň; bāḍhe — zvětšuje se; nirantara — nepřetržitě; mukha-ambuja — lotosu podobné tváře; chāḍi' — vzdávající se; netra — oči; — ne; yāya — jdou; antara — oddělit.

Překlad

Čím více očima pili nektarový med Jeho lotosu podobné tváře, tím více se jejich žízeň zvětšovala a nemohli z Něho spustit oči.

Význam

V Laghu-bhāgavatāmṛtě (1.5.538) popsal Śrīla Rūpa Gosvāmī Pánovu krásu takto:

asamānordhva-mādhurya-
taraṅgāmṛta-vāridhiḥ
jaṅgama-sthāvarollāsi-
rūpo gopendra-nandanaḥ

„Krása syna Nandy Mahārāje se nedá s ničím srovnat. Jeho krásu nic nepředčí, ani se jí nic nevyrovná. Jeho krása je jako vlny na oceánu nektaru a přitahuje jak pohyblivé, tak nehybné objekty.“

Další popis Pánovy krásy je v tantra-śāstře:

kandarpa-koṭy-arbuda-rūpa-śobha-
nīrājya-pādābja-nakhāñcalasya
kutrāpy adṛṣṭa-śruta-ramya-kānter
dhyānaṁ paraṁ nanda-sutasya vakṣye

„Popíši tu nejvyšší meditaci o Pánu Śrī Kṛṣṇovi, synovi Nandy Mahārāje. Špičky prstů Jeho lotosových nohou odrážejí krásu těl miliónů Amorů a Jeho tělesný lesk dosud nikdo nikde neviděl, ani o něm neslyšel.“

Ohledně této souvislosti lze také nahlédnout do Śrīmad-Bhāgavatamu (10.29.14).

Verš

ei-mata mahāprabhu lañā bhakta-gaṇa
madhyāhna paryanta kaila śrī-mukha daraśana

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā — beroucí; bhakta-gaṇa — své společníky; madhyāhna paryanta — až do poledne; kaila — upíral; śrī-mukha daraśana — pohled na tvář Pána Jagannātha.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu i Jeho oddaní prožívali při pohledu na Jagannāthovu tvář transcendentální blaženost. To trvalo až do poledne.

Verš

sveda, kampa, aśru-jala vahe sarva-kṣaṇa
darśanera lobhe prabhu kare saṁvaraṇa

Synonyma

sveda — pocení; kampa — chvění; aśru-jala — slzy z očí; vahe — tekly; sarva-kṣaṇa — neustále; darśanera — po pohledu; lobhe — dychtěním; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — činí; saṁvaraṇa — potlačení.

Překlad

Na těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua se jako obvykle objevily příznaky transcendentální blaženosti. Potil se a třásl a z Jeho očí tekly nepřetržité proudy slz. Pán však tyto slzy potlačil, aby nerušily Jeho pohled na Pánovu tvář.

Verš

madhye madhye bhoga lāge, madhye daraśana
bhogera samaye prabhu karena kīrtana

Synonyma

madhye madhye — každou chvíli; bhoga lāge — obětovalo se jídlo; madhye — někdy; daraśana — pohled; bhogera samaye — při obětování prasādam; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena kīrtana — prováděl společné zpívání.

Překlad

Jejich pohled na tvář Pána Jagannātha byl přerušen pouze při obětování jídla. Potom se na Jeho tvář dívali znovu. Když bylo Pánu obětováno jídlo, Śrī Caitanya Mahāprabhu prováděl svůj kīrtan.

Verš

darśana-ānande prabhu saba pāsarilā
bhakta-gaṇa madhyāhna karite prabhure lañā gelā

Synonyma

darśana-ānande — díky blaženosti z pohledu na Pánovu tvář; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; saba — na vše; pāsarilā — zapomněl; bhakta-gaṇa — oddaní; madhyāhna — polední oběd; karite — přijmout; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; lañā gelā — vzali.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl z pohledu na tvář Pána Jagannātha tak blažený, že na všechno zapomněl. Oddaní Ho však v poledne odvedli na oběd.

Verš

prātaḥ-kāle ratha-yātrā habeka jāniyā
sevaka lāgāya bhoga dviguṇa kariyā

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; ratha-yātrā — slavnost vozů; habeka — má být; jāniyā — vědoucí; sevaka — kněží sloužící Pánu; lāgāya — obětují; bhoga — jídlo; dvi-guṇa kariyā — dvojnásobně.

Překlad

Protože všichni služebníci Pána Jagannātha věděli, že ráno začne slavnost velkých vozů, zdvojnásobili množství obětovaného jídla.

Verš

guṇḍicā-mārjana-līlā saṅkṣepe kahila
yāhā dekhi’ śuni’ pāpīra kṛṣṇa-bhakti haila

Synonyma

guṇḍicā-mārjana-līlā — zábavy mytí chrámu Guṇḍici; saṅkṣepe kahila — krátce jsem popsal; yāhā dekhi' śuni' — jejichž zhlédnutím a vyslechnutím; pāpīra — hříšných lidí; kṛṣṇa-bhakti haila — probudilo se vědomí Kṛṣṇy.

Překlad

Krátce jsem popsal zábavy Pána při mytí a čištění chrámu Guṇḍici. Zhlédnutím těchto zábav nebo nasloucháním o nich mohou i hříšní lidé probudit své vědomí Kṛṣṇy.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — píše; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke dvanácté kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje mytí a úklid chrámu Guṇḍici.