Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.98

Verš

madana-mohana-nāṭa,pasāri gandhera hāṭa,
jagan-nārī-grāhake lobhāya
vinā-mūlye deya gandha,
gandha diyā kare andha,
ghara yāite patha nāhi pāya”

Synonyma

madana-mohana-nāṭa — divadelní herec Madana-mohana; pasāri — prodavač; gandhera hāṭa — na tržišti vůní; jagat-nārī — z žen celého světa; grāhake — zákaznice; lobhāya — přitahuje; vinā-mūlye — bezplatně; deya — rozdává; gandha — vůni; gandha diyā — tím, jak rozdává tuto vůni; kare andha — zákaznice oslepuje; ghara yāite — vrátit se domů; patha — cestu; nāhi pāya — nenacházejí.

Překlad

„Divadelní herec Madana-mohana si otevřel obchod s vůněmi, které přitahují ženy celého světa, aby se staly Jeho zákaznicemi. Své vůně rozdává zdarma, ale všechny ženy jsou jimi potom tak oslepené, že nemohou najít cestu zpátky domů.“