Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.97

Verš

sei gandha-vaśa nāsā,sadā kare gandhera āśā,
kabhu pāya, kabhu nāhi pāya
pāile piyā peṭa bhare,
piṅa piṅa tabu kare,
nā pāile tṛṣṇāya mari’ yāya

Synonyma

sei — této; gandha-vaśa — pod vládu vůně; nāsā — nosní dírky; sadā — neustále; kare — činí; gandhera — po vůni; āśā — naději; kabhu pāya — někdy získají; kabhu nāhi pāya — někdy nezískají; pāile — když získají; piyā — pijící; peṭa — břicho; bhare — naplní; piṅa — chci pít; piṅa — chci pít; tabu — přesto; kare — dychtí; pāile — když nedostanou; tṛṣṇāya — žízní; mari' yāya — umírají.

Překlad

„Nosní dírky se touto vůní nechají zcela ovládnout a neustále po ní dychtí, i když ji někdy získají a někdy ne. Když ji získají, pijí, co se do nich vejde, a přesto chtějí víc a víc. Pokud ji ale nezískají, umírají žízní.“