Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.39

Verš

animantraṇa bhikṣā kare, nāhika nirṇaya
anyera bhikṣāra sthitira layena niścaya

Synonyma

animantraṇa — bez pozvání; bhikṣā kare — jí; nāhika nirṇaya — není jisté; anyera — druhých; bhikṣāra — přijímání prasādam; sthitira — o situaci; layena niścaya — vede si záznamy.

Překlad

Kam se přijde Rāmacandra Purī najíst, nebylo nikdy jisté, protože chodil i bez pozvání. O tom, jak jedí jiní, si však vedl přesné záznamy.