Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.40

Verš

prabhura nimantraṇe lāge kauḍi cāri paṇa
kabhu kāśīśvara, govinda khāna tina jana

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nimantraṇe — na pozvání; lāge — je třeba; kauḍi cāri paṇa — čtyřikrát osmdesát lasturek; kabhu kāśīśvara — někdy Kāśīśvara; govinda — osobní služebník Caitanyi Mahāprabhua; khāna — jedí; tina jana — tři osoby.

Překlad

Pozvání Śrī Caitanyi Mahāprabhua stálo 320 kauḍi (lasturek). Za to byl oběd pro tři osoby, kterými byli Śrī Caitanya Mahāprabhu a někdy Kāśīśvara a Govinda.