Skip to main content

KAPITOLA OSMÁ

Rāmacandra Purī kritizuje Pána

Následující shrnutí osmé kapitoly ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi předkládá Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Tato kapitola popisuje historii Pánova jednání s Rāmacandrou Purīm. Rāmacandra Purī byl jedním ze žáků Mādhavendry Purīho. Byl však ovlivněn chladnými māyāvādīmi a Mādhavendru Purīho kritizoval. Ten ho obvinil z přestupků a zavrhl ho. Protože byl Rāmacandra Purī svým duchovním mistrem zavržen, zabýval se pak jen hledáním chyb u druhých a jejich poučováním suchou māyāvādskou filosofií. K vaiṣṇavům proto nebyl příliš uctivý a později poklesl natolik, že začal kritizovat Śrī Caitanyu Mahāprabhua za to, jak jí. Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu o této kritice dozvěděl, omezil své jedení, ale po odchodu Rāmacandry Purīho z Džagannáth Purí se opět začal chovat jako obvykle.

Verš

taṁ vande kṛṣṇa-caitanyaṁ
rāmacandra-purī-bhayāt
laukikāhārataḥ svaṁ yo
bhikṣānnaṁ samakocayat

Synonyma

tam — Jemu; vande — s úctou se klaním; kṛṣṇa-caitanyam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; rāmacandra-purī-bhayāt — ze strachu z Rāmacandry Purīho; laukika — obyčejného; āhārataḥ — z jedení; svam — svého; yaḥ — jenž; bhikṣā-annam — množství jídla; samakocayat — omezil.

Překlad

S úctou se klaním Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, který se omezil v jídle ve strachu z kritiky Rāmacandry Purīho.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya karuṇā-sindhu-avatāra
brahmā-śivādika bhaje caraṇa yāṅhāra

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; karuṇā-sindhu-avatāra — inkarnaci oceánu milosti; brahmā-śiva-ādika — polobozi, počínaje Pánem Brahmou a Śivou; bhaje — uctívají; caraṇa — lotosové nohy; yāṅhāra — jehož.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, inkarnaci oceánu milosti! Jeho lotosové nohy uctívají polobozi jako Pán Brahmā a Pán Śiva.

Verš

jaya jaya avadhūta-candra nityānanda
jagat bāṅdhila yeṅha diyā prema-phāṅda

Synonyma

jaya jaya — sláva; avadhūta-candra — měsíci mezi žebravými mnichy; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jagat — svět; bāṅdhila — spoutal; yeṅha — jenž; diyā — se; prema-phāṅda — smyčkou extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Sláva největšímu ze žebravých mnichů, Nityānandovi Prabhuovi, který celý svět spoutal smyčkou extatické lásky k Bohu!

Verš

jaya jaya advaita īśvara avatāra
kṛṣṇa avatāri’ kaila jagat-nistāra

Synonyma

jaya jaya — sláva; advaita — Advaitovi Ācāryovi; īśvara — Nejvyšší Osobnosti Božství; avatāra — inkarnaci; kṛṣṇa avatāri' — když přiměl Kṛṣṇu, aby sestoupil; kaila — učinil; jagat-nistāra — osvobození celého světa.

Překlad

Sláva Advaitovi Prabhuovi, inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství! On přiměl Kṛṣṇu, aby sestoupil, čímž osvobodil celý svět.

Verš

jaya jaya śrīvāsādi yata bhakta-gaṇa
śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu — yāṅra prāṇa-dhana

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrīvāsa-ādi — v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem; yata bhakta-gaṇa — všem oddaným; śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yāṅra — jejichž; prāṇa-dhana — život a duše.

Překlad

Sláva všem oddaným v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem! Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu je pro ně vším.

Verš

ei-mata gauracandra nija-bhakta-saṅge
nīlācale krīḍā kare kṛṣṇa-prema-taraṅge

Synonyma

ei-mata — takto; gauracandra — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-bhakta-saṅge — se svými oddanými; nīlācale — v Džagannáth Purí; krīḍā kare — provádí různé zábavy; kṛṣṇa-prema-taraṅge — ve vlnách lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Takto se Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu v Džagannáth Purí věnoval různým zábavám se svými oddanými ve vlnách lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

hena-kāle rāmacandra-purī-gosāñi āilā
paramānanda-purīre āra prabhure mililā

Synonyma

hena-kāle — tehdy; rāmacandra-purī-gosāñisannyāsī jménem Rāmacandra Purī; āilā — přišel; paramānanda-purīre — Paramānandu Purīho; āra — a; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; mililā — navštívil.

Překlad

Tehdy přišel Paramānandu Purīho a Śrī Caitanyu Mahāprabhua navštívit sannyāsī jménem Rāmacandra Purī Gosāñi.

Verš

paramānanda-purī kaila caraṇa vandana
purī-gosāñi kaila tāṅre dṛḍha āliṅgana

Synonyma

paramānanda-purī — Paramānanda Purī; kaila — učinil; caraṇa — u nohou; vandana — poklony; purī-gosāñi — Rāmacandra Purī; kaila — učinil; tāṅre — jeho; dṛḍha — silné; āliṅgana — objetí.

Překlad

Paramānanda Purī se poklonil u nohou Rāmacandry Purīho a ten ho pevně obejmul.

Význam

Jak Paramānanda Purī, tak Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se Rāmacandrovi Purīmu uctivě poklonili, protože byl žákem Mādhavendry Purīho. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětluje, že Rāmacandra Purī byl velmi závistivý a stavěl se proti zásadám vaiṣṇavismu neboli proti zásadám daným Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, a Jeho oddanými. Lidé ho však přesto oslovovali titulem Gosvāmī nebo Gosāñi, protože navenek byl ve stavu odříkání a oblékal se jako sannyāsī. V moderní době používá titul gosvāmī kasta gṛhasthů, ale dříve tomu tak nebylo. Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī byli například oslovováni jako gosvāmī, protože byli ve stavu odříkání. Paramānandovi Purīmu se také říkalo Purī Gosvāmī, protože byl sannyāsī. Pečlivým studiem tedy zjistíme, že titul gosvāmī nepatří určité kastě, ale správně je to titul pro osoby ve stavu odříkání.

Verš

mahāprabhu kailā tāṅre daṇḍavat nati
āliṅgana kari’ teṅho kaila kṛṣṇa-smṛti

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — učinil; tāṅre — jemu; daṇḍavat nati — poklony; āliṅgana kari' — objímající; teṅho — Rāmacandra Purī; kaila — učinil; kṛṣṇa-smṛti — vzpomínku na Kṛṣṇu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se Rāmacandrovi Purīmu také poklonil. Rāmacandra Purī Ho pak obejmul a vzpomněl si tak na Kṛṣṇu.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu se Rāmacandrovi Purīmu poklonil proto, že byl žákem Mādhavendry Purīho, duchovního mistra jeho duchovního mistra, Īśvary Purīho. Když se potkají dva vaiṣṇavští sannyāsī, oba myslí na Kṛṣṇu. Na Nārāyaṇa, jenž je také Kṛṣṇa, obvykle vzpomínají dokonce i māyāvādští sannyāsī, protože říkají oṁ namo bhagavate nārāyaṇāya nebo namo nārāyaṇāya. Vzpomínat na Kṛṣṇu je tedy povinností sannyāsīho. Podle smṛti-śāstry se sannyāsī nikomu neklaní ani nikomu nežehná. Uvádí se: sannyāsī nirāśīr nirnamaskriyaḥ sannyāsī by nikomu neměl žehnat ani se klanět.

Verš

tina-jane iṣṭha-goṣṭhī kailā kata-kṣaṇa
jagadānanda-paṇḍita tāṅre kailā nimantraṇa

Synonyma

tina-jane — tři osoby; iṣṭha-goṣṭhī — hovory o Kṛṣṇovi; kailā — vedli; kata-kṣaṇa — nějakou dobu; jagadānanda-paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; tāṅre — Rāmacandru Purīho; kailā nimantraṇa — pozval.

Překlad

Všichni tři mluvili nějakou dobu o Kṛṣṇovi a potom přišel Jagadānanda, který Rāmacandru Purīho pozval na prasādam.

Verš

jagannāthera prasāda ānilā bhikṣāra lāgiyā
yatheṣṭa bhikṣā karilā teṅho nindāra lāgiyā

Synonyma

jagannāthera prasāda — zbytky jídla Pána Jagannātha; ānilā — přinesl; bhikṣāra lāgiyā — aby pohostil; yatheṣṭa bhikṣā karilā — hodně se najedl; teṅho — on; nindāra lāgiyā — aby našel nějakou chybu.

Překlad

Bylo přineseno obrovské množství zbytků jídla od Pána Jagannātha. Rāmacandra Purī se dosyta najedl a potom chtěl na Jagadānandovi Paṇḍitovi najít nějakou chybu.

Verš

bhikṣā kari’ kahe purī, — “śuna, jagadānanda
avaśeṣa prasāda tumi karaha bhakṣaṇa”

Synonyma

bhikṣā kari' — když dojedl; kahe purī — Rāmacandra Purī promluvil; śuna jagadānanda — můj drahý Jagadānando, poslouchej; avaśeṣa prasāda — zbývající prasādam; tumi — ty; karaha bhakṣaṇa — sněz.

Překlad

Rāmacandra Purī dojedl a řekl: „Můj drahý Jagadānando, prosím poslouchej. To, co zbylo, sněz ty.“

Verš

āgraha kariyā tāṅre vasi’ khāoyāila
āpane āgraha kari’ pariveśana kaila

Synonyma

āgraha kariyā — velmi dychtivě; tāṅre vasi' — poté, co ho usadil; khāoyāila — krmil; āpane — osobně; āgraha kari' — velmi dychtivě; pariveśana kaila — přidával prasādam.

Překlad

Rāmacandra Purī s velkou dychtivostí Jagadānandu Paṇḍita usadil a osobně mu přidával prasādam.

Verš

āgraha kariyā punaḥ punaḥ khāoyāila
ācamana kaile nindā karite lāgila

Synonyma

āgraha kariyā — dychtivě; punaḥ punaḥ — znovu a znovu; khāoyāila — krmil; ācamana kaile — když si umyl ruce a ústa; nindā karite lāgila — začal kritizovat.

Překlad

Rāmacandra Purī ho znovu a znovu povzbuzoval a dosyta ho nakrmil. Když si však Jagadānanda umyl ruce a ústa, Rāmacandra Purī ho začal kritizovat.

Verš

“śuni, caitanya-gaṇa kare bahuta bhakṣaṇa
‘satya’ sei vākya, — sākṣāt dekhiluṅ ekhana

Synonyma

śuni — slyšel jsem; caitanya-gaṇa — následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kare bahuta bhakṣaṇa — jedí víc, než je třeba; satya — pravda; sei vākya — tento výrok; sākṣāt — přímo; dekhiluṅ — viděl jsem; ekhana — nyní.

Překlad

Řekl: „Slyšel jsem, že následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua jedí víc, než je třeba, a teď vidím na vlastní oči, že je to pravda.“

Verš

sannyāsīre eta khāoyāñā kare dharma nāśa
vairāgī hañā eta khāya, vairāgyera nāhi ‘bhāsa’ ”

Synonyma

sannyāsīresannyāsīmu; eta — tolik; khāoyāñā — dávat jídla; kare dharma nāśa — zničí usměrňující zásady; vairāgī hañā — když je ve stavu odříkání; eta — tolik; khāya — jí; vairāgyera nāhi bhāsa — není ani stopy po odříkání.

Překlad

„Dávat sannyāsīmu tolik jídla zničí jeho usměrňující zásady, protože když sannyāsī příliš jí, znamená to konec jeho odříkání.“

Verš

ei ta’ svabhāva tāṅra āgraha kariyā
piche nindā kare, āge bahuta khāoyāñā

Synonyma

ei — toto; ta' — zajisté; svabhāva — vlastnost; tāṅra — jeho; āgraha kariyā — velmi dychtivě; piche — potom; nindā kare — pomlouvá; āge — nejdříve; bahuta — hodně; khāoyāñā — nakrmí.

Překlad

Pro Rāmacandru Purīho bylo příznačné, že nejdřív někoho přiměl sníst víc, než je třeba, a potom ho za to pomlouval.

Verš

pūrve yabe mādhavendra karena antardhāna
rāmacandra-purī tabe āilā tāṅra sthāna

Synonyma

pūrve — dříve; yabe — když; mādhavendra — Mādhavendra Purī; karena antardhāna — umíral; rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; tabe — tehdy; āilā — přišel; tāṅra sthāna — k němu.

Překlad

Když byl Mādhavendra Purī v posledním stádiu svého života, Rāmacandra Purī přišel do jeho obydlí.

Verš

purī-gosāñi kare kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana
‘mathurā nā pāinu’ bali’ karena krandana

Synonyma

purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; kare — činil; kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy; mathurā pāinu — nedosáhl jsem útočiště v Mathuře; bali' — říkající; karena krandana — plakal.

Překlad

Mādhavendra Purī zpíval svaté jméno Kṛṣṇy a chvílemi naříkal: „Ó můj Pane, nedostalo se mi útočiště Mathury.“

Verš

rāmacandra-purī tabe upadeśe tāṅre
śiṣya hañā guruke kahe, bhaya nāhi kare

Synonyma

rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; tabe — tehdy; upadeśe tāṅre — poučoval ho; śiṣya hañā — jako žák; guruke kahe — řekl svému duchovnímu mistrovi; bhaya nāhi kare — bez obav.

Překlad

Rāmacandra Purī byl tak hloupý, že se bez obav opovážil svého duchovního mistra poučovat.

Verš

“tumi — pūrṇa-brahmānanda, karaha smaraṇa
brahmavit hañā kene karaha rodana?”

Synonyma

tumi — ty; pūrṇa-brahma-ānanda — zakoušející úplnou transcendentální blaženost; karaha smaraṇa — vzpomínej; brahma-vit hañā — plně si vědom Brahmanu; kene — proč; karaha rodana — naříkáš.

Překlad

„Když jsi dosáhl naprosté transcendentální blaženosti,“ řekl, „měl bys teď vzpomínat pouze na Brahman. Proč naříkáš?“

Význam

V Bhagavad-gītě se uvádí: brahma-bhūtaḥ prasannātmā – ten, kdo realizoval Brahman, je vždy šťastný. Na śocati na kāṅkṣati – nenaříká ani po ničem netouží. Rāmacandra Purī nevěděl, proč Mādhavendra Purī naříká, a snažil se ho poučovat. Tím se dopustil velkého přestupku, protože žák by se nikdy neměl pokoušet poučovat svého duchovního mistra.

Verš

śuni’ mādhavendra-mane krodha upajila
‘dūra, dūra, pāpiṣṭha’ bali’ bhartsanā karila

Synonyma

śuni' — když to slyšel; mādhavendra — Mādhavendry Purīho; mane — v mysli; krodha — hněv; upajila — povstal; dūra dūra — zmiz; pāpiṣṭha — ty hříšný darebáku; bali' — říkající; bhartsanā karila — vynadal.

Překlad

Jakmile Mādhavendra Purī uslyšel tento pokyn, velice se rozzlobil a vynadal mu: „Zmiz odsud, ty hříšný darebáku!“

Význam

Rāmacandra Purī nepochopil, že jeho duchovní mistr Mādhavendra Purī pociťuje transcendentální odloučení. Jeho nářek nebyl hmotný, ale pocházel z nejvyšší úrovně extatické lásky ke Kṛṣṇovi. Když v odloučení naříkal: „Nedosáhl jsem Kṛṣṇy! Nedosáhl jsem Mathury!“, nebyl to obyčejný hmotný nářek. Rāmacandra Purī nebyl dostatečně zralý, aby dokázal pocity Mādhavendry Purīho pochopit, ale přesto se považoval za velmi pokročilého. Považoval tedy projevy Mādhavendry Purīho za obyčejný nářek, a protože byl skrytým impersonalistou, radil mu, ať vzpomíná na Brahman. Mādhavendra Purī pochopil, že Rāmacandra Purī je velký hlupák, a proto mu okamžitě vynadal. Takové pokárání od duchovního mistra je zajisté určeno pro žákovu nápravu.

Verš

kṛṣṇa nā pāinu, nā pāinu ‘mathurā’
āpana-duḥkhe maroṅ — ei dite āila jvālā

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; pāinu — nedosáhl jsem; pāinu — nedosáhl jsem; mathurā — Mathury; āpana-duḥkhe — ve svém neštěstí; maroṅ — umírám; ei — tento člověk; dite āila jvālā — přišel ještě zvětšit mou bolest.

Překlad

„Ó můj Pane Kṛṣṇo, nedospěl jsem k Tobě, ani do Tvého sídla, Mathury. Nešťastný tady umírám, a teď mi tento darebák přišel způsobit ještě větší bolest.“

Verš

more mukha nā dekhābi tui, yāo yathi-tathi
tore dekhi’ maile mora habe asad-gati

Synonyma

more — mě; mukha — tvář; dekhābi — neukazuj; tui — ty; yāo — jdi; yathi-tathi — někam jinam; tore — tebe; dekhi' — při pohledu na; maile — pokud zemřu; mora habe asat-gati — nedosáhnu svého cíle.

Překlad

„Neukazuj mi svou tvář! Jdi si, kam chceš. Pokud při umírání budu hledět na tvou tvář, nedosáhnu cíle svého života.“

Verš

kṛṣṇa nā pāinu muñi maroṅ āpanāra duḥkhe
more ‘brahma’ upadeśe ei chāra mūrkhe”

Synonyma

kṛṣṇa — Kṛṣṇu; pāinu — nezískal jsem; muñi — já; maroṅ — umírám; āpanāra duḥkhe — ve svém neštěstí; more — mě; brahma — o Brahmanu; upadeśe — poučuje; ei — tento; chāra — zatracený; mūrkhe — hlupák.

Překlad

„Umírám, aniž bych získal útočiště u Kṛṣṇy, jsem z toho nešťastný, a teď mě ještě navíc tento zatracený hloupý darebák přijde poučovat o Brahmanu!“

Verš

ei ye śrī-mādhavendra śrīpāda upekṣā karila
sei aparādhe iṅhāra ‘vāsanā’ janmila

Synonyma

ei — tohoto; ye — kterého; śrī-mādhavendra śrīpāda — vznešený Mādhavendra Purī; upekṣā karila — zavrhl nebo odsoudil; sei aparādhe — kvůli přestupku; iṅhāra — Rāmacandry Purīho; vāsanā — hmotná touha; janmila — vzrostla.

Překlad

Rāmacandra Purī byl tak Mādhavendrou Purīm zavržen. Na základě jeho přestupku se u něj postupně objevily hmotné touhy.

Význam

Slovo vāsanā („hmotné touhy“) se zde vztahuje na suché spekulativní poznání, které je jen hmotné. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.4) je potvrzeno, že ten, kdo chce jen znát věci (kevala-bodha-labdhaye), aniž by oddaně sloužil, získá jen suché spekulativní poznání, ale žádný duchovní prospěch. To je potvrzeno v Bhakti-sandarbě (111), kde stojí:

jīvan-muktā api punar
yānti saṁsāra-vāsanām
yady acintya-mahā-śaktau
bhagavaty aparādhinaḥ

„I když někdo může být v tomto životě osvobozený, pokud se dopustí přestupku vůči Nejvyšší Osobnosti Božství, poklesne do sítě hmotných tužeb, jednou z nichž je suchá spekulace o duchovní realizaci.“

Ve svém komentáři ke Śrīmad-Bhāgavatamu (10.2.32) zvaném Laghu-toṣaṇī Jīva Gosvāmī uvádí:

jīvan-muktā api punar
bandhanaṁ yānti karmabhiḥ
yady acintya-mahā-śaktau
bhagavaty aparādhinaḥ

„Pokud někdo uráží Nejvyšší Osobnost Božství, propadne hmotným touhám, i když už byl v tomto životě osvobozený.“

Ve Viṣṇu-bhakti-candrodayi se objevuje podobný citát z Purāṇ:

jivān-muktāḥ prapadyante
kvacit saṁsāra-vāsanām
yogino na vilipyante
karmabhir bhagavat-parāḥ

„Dokonce i osvobozené duše mohou někdy poklesnout na úroveň hmotných tužeb, ale na ty, kdo se plně věnují oddané službě Nejvyšší Osobnosti Božství, nemají takové touhy vliv.“

To jsou odkazy na autoritativní zjevená písma. Pokud se někdo dopustí přestupku vůči svému duchovnímu mistrovi či Nejvyšší Osobnosti Božství, poklesne na hmotnou úroveň a bude pouze spekulovat.

Verš

śuṣka-brahma-jñānī, nāhi kṛṣṇera ‘sambandha’
sarva loka nindā kare, nindāte nirbandha

Synonyma

śuṣka — suchý; brahma-jñānī — neosobní filosof; nāhi — není; kṛṣṇera — s Pánem Kṛṣṇou; sambandha — vztah; sarva — všechny; loka — lidi; nindā kare — kritizuje; nindāte nirbandha — odhodlaný pomlouvat.

Překlad

Ten, kdo je připoutaný k suchému spekulativnímu poznání, nemá žádný vztah s Kṛṣṇou a holduje kritizování vaiṣṇavů. Nachází se tak na úrovni pomluv.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v Anubhāṣyi vysvětluje slovo nirbandha, které vyjadřuje, že Rāmacandra Purī měl nutkavou touhu kritizovat druhé. Māyāvādī nemají vztah s Kṛṣṇou, nemohou začít s oddanou službou, zabývají se pouze hmotnými argumenty, jak pochopit Brahman, a oddanou službu Kṛṣṇovi považují za karma-kāṇḍu neboli ploduchtivé činnosti. Podle nich je oddaná služba Kṛṣṇovi pouze jiný prostředek pro dosažení dharmy, arthy, kāmy a mokṣi. Kritizují proto oddané, že se zabývají hmotnými činnosti. Myslí si, že oddaná služba je māyā a že Kṛṣṇa či Viṣṇu je také māyā. Proto se jim říká māyāvādī. Tato mentalita se probudí u toho, kdo se dopouští přestupků vůči Kṛṣṇovi a Jeho oddaným.

Verš

īśvara-purī gosāñi kare śrīpāda-sevana
svahaste karena mala-mūtrādi mārjana

Synonyma

īśvara-purī — Īśvara Purī; gosāñi — Gosvāmī; kare — koná; śrīpāda-sevana — službu Mādhavendrovi Purīmu; sva-haste — vlastní rukou; karena — dělá; mala-mūtra-ādi — výkalů, moči a tak dále; mārjana — uklízení.

Překlad

Īśvara Purī, duchovní učitel Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, sloužil Mādhavendrovi Purīmu tak, že vlastníma rukama uklízel jeho výkaly a moč.

Verš

nirantara kṛṣṇa-nāma karāya smaraṇa
kṛṣṇa-nāma, kṛṣṇa-līlā śunāya anukṣaṇa

Synonyma

nirantara — neustále; kṛṣṇa-nāma — jméno Pána Kṛṣṇy; karāya smaraṇa — připomínal; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; kṛṣṇa-līlā — zábavy Kṛṣṇy; śunāya anukṣaṇa — neustále umožňoval poslouchat.

Překlad

Īśvara Purī neustále zpíval svaté jméno Pána a vyprávěl o Kṛṣṇových zábavách, aby to mohl Mādhavendra Purī poslouchat. Tak mu pomáhal během umírání vzpomínat na svaté jméno a zábavy Pána Kṛṣṇy.

Verš

tuṣṭa hañā purī tāṅre kailā āliṅgana
vara dilā — ‘kṛṣṇe tomāra ha-uka prema-dhana’

Synonyma

tuṣṭa hañā — jelikož byl potěšen; purī — Mādhavendra Purī; tāṅre — jeho; kailā āliṅgana — obejmul; vara dilā — dal požehnání; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; tomāra — tvoje; ha-uka — nechť je; prema-dhana — bohatství lásky.

Překlad

Mādhavendra Purī měl z Īśvary Purīho radost. Obejmul ho a dal mu požehnání, aby se stal velkým oddaným a milovníkem Kṛṣṇy.

Verš

sei haite īśvara-purī — ‘premera sāgara’
rāmacandra-purī haila sarva-nindākara

Synonyma

sei haite — díky tomu; īśvara-purī — Īśvara Purī; premera sāgara — oceán extatické lásky; rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; haila — stal se; sarva-nindā-kara — kritikem všech.

Překlad

Īśvara Purī se tak stal oceánem extatické lásky ke Kṛṣṇovi, kdežto Rāmacandra Purī se stal suchým spekulantem, který kritizoval všechny ostatní.

Verš

mahad-anugraha-nigrahera ‘sākṣī’ dui-jane
ei dui-dvāre śikhāilā jaga-jane

Synonyma

mahat — vznešené osobnosti; anugraha — požehnání; nigrahera — pokárání; sākṣī — dokazující; dui-jane — dvě osoby; ei dui-dvāre — skrze tyto dva; śikhāilā — poučil; jaga-jane — lidi celého světa.

Překlad

Īśvara Purī získal od Mādhavendry Purīho požehnání, kdežto Rāmacandrovi Purīmu se od něho dostalo pokárání. Tito dva, Īśvara Purī a Rāmacandra Purī, jsou tedy příklady toho, jak někoho velká osobnost požehná a někoho potrestá. Mādhavendra Purī tak těmito dvěma příklady poučil celý svět.

Verš

jagad-guru mādhavendra kari’ prema dāna
ei śloka paḍi’ teṅho kaila antardhāna

Synonyma

jagat-guru — duchovní mistr celého světa; mādhavendra — Mādhavendra Purī; kari' prema dāna — dávající extatickou lásku ke Kṛṣṇovi jako milodar; ei śloka paḍi' — zatímco recitoval tento verš; teṅho — on; kaila antardhāna — odešel z tohoto hmotného světa.

Překlad

Takto jeho božská milost Mādhavendra Purī, duchovní mistr celého světa, rozdával extatickou lásku ke Kṛṣṇovi. Při opouštění tohoto hmotného světa recitoval následující verš.

Verš

ayi dīna-dayārdra nātha he
mathurā-nātha kadāvalokyase
hṛdayaṁ tvad-aloka-kātaraṁ
dayita bhrāmyati kiṁ karomy aham

Synonyma

ayi — ó Můj Pane; dīna — k ubohým; dayā-ārdra — soucitný; nātha — ó vládce; he — ó; mathurā-nātha — ó vládce Mathury; kadā — kdy; avalokyase — Tě spatřím; hṛdayam — Moje srdce; tvat — Tebe; aloka — když nevidím; kātaram — velmi zarmoucené; dayita — ó nejdražší; bhrāmyati — je přemožené; kim — co; karomi — mám dělat; aham — Já.

Překlad

„Ó Můj Pane, který jsi tak milostivý! Ó vládce Mathury! Kdy Tě znovu uvidím? Protože Tě nemohu spatřit, Mé vzrušené srdce nemá klidu. Ó nejdražší, co teď mám dělat?“

Verš

ei śloke kṛṣṇa-prema kare upadeśa
kṛṣṇera virahe bhaktera bhāva-viśeṣa

Synonyma

ei śloke — v tomto verši; kṛṣṇa-prema — lásku ke Kṛṣṇovi; kare upadeśa — učí; kṛṣṇera virahe — díky pocitům odloučení od Kṛṣṇy; bhaktera — oddaného; bhāva-viśeṣa — transcendentální postavení.

Překlad

V tomto verši Mādhavendra Purī učí, jak dosáhnout extatické lásky ke Kṛṣṇovi. Prožíváním odloučení od Kṛṣṇy se oddaný ocitá na duchovní úrovni.

Verš

pṛthivīte ropaṇa kari’ gelā premāṅkura
sei premāṅkurera vṛkṣa — caitanya-ṭhākura

Synonyma

pṛthivīte — do tohoto hmotného světa; ropaṇa kari' — zasévající; gelā — přišel; prema-aṅkura — semínko extatické lásky ke Kṛṣṇovi; sei prema-aṅkurera — tohoto semínka extatické lásky ke Kṛṣṇovi; vṛkṣa — strom; caitanya-ṭhākura — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Mādhavendra Purī v tomto hmotném světě zasel semínko extatické lásky ke Kṛṣṇovi a potom odešel. Toto semínko se později stalo velkým stromem v podobě Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

prastāve kahiluṅ purī-gosāñira niryāṇa
yei ihā śune, sei baḍa bhāgyavān

Synonyma

prastāve — v kontextu; kahiluṅ — popsal jsem; purī-gosāñira — Mādhavendry Purīho; niryāṇa — odchod; yei — ten, kdo; ihā — toto; śune — vyslechne; sei — ten; baḍa bhāgyavān — velmi požehnaný.

Překlad

Popsal jsem zde v průběhu vyprávění odchod Mādhavendry Purīho. Každý, kdo toto slyší, musí být považován za velmi požehnaného.

Verš

rāmacandra-purī aiche rahilā nīlācale
virakta svabhāva, kabhu rahe kona sthale

Synonyma

rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; aiche — takto; rahilā nīlācale — pobýval v Džagannáth Purí; virakta — odříkavý; svabhāva — jak je zvykem; kabhu — někdy; rahe — přechodně bydlel; kona sthale — na určitém místě.

Překlad

Takto pobýval Rāmacandra Purī v Džagannáth Purí. Někdy přechodně bydlel na nějakém místě a pak zase odešel, jak je zvykem u těch, kdo jsou ve stavu odříkání.

Verš

animantraṇa bhikṣā kare, nāhika nirṇaya
anyera bhikṣāra sthitira layena niścaya

Synonyma

animantraṇa — bez pozvání; bhikṣā kare — jí; nāhika nirṇaya — není jisté; anyera — druhých; bhikṣāra — přijímání prasādam; sthitira — o situaci; layena niścaya — vede si záznamy.

Překlad

Kam se přijde Rāmacandra Purī najíst, nebylo nikdy jisté, protože chodil i bez pozvání. O tom, jak jedí jiní, si však vedl přesné záznamy.

Verš

prabhura nimantraṇe lāge kauḍi cāri paṇa
kabhu kāśīśvara, govinda khāna tina jana

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nimantraṇe — na pozvání; lāge — je třeba; kauḍi cāri paṇa — čtyřikrát osmdesát lasturek; kabhu kāśīśvara — někdy Kāśīśvara; govinda — osobní služebník Caitanyi Mahāprabhua; khāna — jedí; tina jana — tři osoby.

Překlad

Pozvání Śrī Caitanyi Mahāprabhua stálo 320 kauḍi (lasturek). Za to byl oběd pro tři osoby, kterými byli Śrī Caitanya Mahāprabhu a někdy Kāśīśvara a Govinda.

Verš

pratyaha prabhura bhikṣā iti-uti haya
keha yadi mūlya āne, cāri-paṇa-nirṇaya

Synonyma

prati-aha — každý den; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhikṣā — almužna; iti-uti — na různých místech; haya — je; keha — někdo; yadi — když; mūlya āne — zaplatí; cari-paṇa — čtyřikrát osmdesát malých lasturek; nirṇaya — pevnou cenu.

Překlad

Pán jedl každý den jinde, a když byl někdo připravený Jeho oběd zaplatit, byla domluvena pevná cena pouhé čtyři paṇa.

Verš

prabhura sthiti, rīti, bhikṣā, śayana, prayāṇa
rāmacandra-purī kare sarvānusandhāna

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sthiti — o situaci; rīti — usměrňujících zásadách; bhikṣā — obědvání; śayana — spaní; prayāṇa — pohybu; rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; kare sarva-anusandhāna — shromažďuje veškeré informace.

Překlad

Rāmacandra Purī shromažďoval veškeré informace o situaci Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, včetně Jeho dodržování usměrňujících zásad, obědvání, spánku a pohybu.

Verš

prabhura yateka guṇa sparśite nārila
chidra cāhi’ bule, kāṅhā chidra nā pāila

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yateka guṇa — všech transcendentálních vlastností; sparśite nārila — nemohl se dotknout či pochopit; chidra cāhi' — když hledající chyby; bule — chodí okolo; kāṅhā — kdekoliv; chidra — chybu; pāila — nemohl najít.

Překlad

Rāmacandru Purīho zajímalo jen hledání chyb, a tak nemohl porozumět transcendentálním vlastnostem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Jeho jediným zájmem bylo hledat chyby, ale žádné nemohl najít.

Verš

‘sannyāsī hañā kare miṣṭānna bhakṣaṇa
ei bhoge haya kaiche indriya-vāraṇa’?

Synonyma

sannyāsī hañā — jakožto sannyāsī; kare miṣṭānna bhakṣaṇa — jí sladkosti; ei bhoge — s tímto jedením; haya — je; kaiche — jaké; indriya-vāraṇa — ovládání smyslů.

Překlad

Nakonec jednu chybu našel. Řekl: „Jak může osoba ve stavu odříkání jíst tolik sladkostí? Ten, kdo jí sladkosti, bude těžko ovládat smysly.“

Verš

ei nindā kari’ kahe sarva-loka-sthāne
prabhure dekhiteha avaśya āise prati-dine

Synonyma

ei nindā — takové pomluvy; kari' — vytvářející; kahe — říká; sarva-loka-sthāne — každému; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhiteha — přesto navštěvovat; avaśya — jistě; āise — přichází; prati-dine — každý den.

Překlad

Takto Rāmacandra Purī přede všemi Śrī Caitanyu Mahāprabhua pomlouval, ale přesto chodil Pána každý den navštěvovat.

Verš

prabhu guru-buddhye karena sambhrama, sammāna
teṅho chidra cāhi’ bule, — ei tāra kāma

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; guru-buddhye — přijímající ho jako duchovního bratra svého duchovního mistra; karena sambhrama sammāna — prokazuje veškerou úctu a klaní se mu; teṅho — Rāmacandra Purī; chidra cāhi' — snažící se najít chybu; bule — chodí okolo; ei — toto; tāra — jeho; kāma — zájem.

Překlad

Při každém setkání se mu Pán s úctou poklonil, protože ho považoval za duchovního bratra svého duchovního mistra. Jediným zájmem Rāmacandry Purīho však bylo najít na Pánovi chyby.

Verš

yata nindā kare tāhā prabhu saba jāne
tathāpi ādara kare baḍa-i sambhrame

Synonyma

yata — jakékoliv; nindā — pomluvy; kare — vytváří; tāhā — to; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; saba — vše; jāne — ví; tathāpi — přesto; ādara kare — prokazuje úctu; baḍa-i sambhrame — s velkou pozorností.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že Ho Rāmacandra Purī přede všemi pomlouvá, ale pokaždé, když Ho Rāmacandra přišel navštívit, tak mu s velkou pozorností prokazoval úctu.

Verš

eka-dina prātaḥ-kāle āilā prabhura ghara
pipīlikā dekhi’ kichu kahena uttara

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; prātaḥ-kāle — ráno; āilā — přišel; prabhura ghara — do sídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pipīlikā dekhi' — když viděl mnoho mravenců; kichu kahena uttara — začal kritizovat.

Překlad

Jednoho dne ráno přišel Rāmacandra Purī do sídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Všiml si tam spousty mravenců a začal hned Pána kritizovat.

Verš

“rātrāv atra aikṣavam āsīt, tena
pipīlikāḥ sañcaranti aho! viraktānāṁ
sannyāsinām iyam indriya-lālaseti
bruvann utthāya gataḥ.”

Synonyma

rātrau — v noci; atra — zde; aikṣavam — cukrkandl; āsīt — byl; tena — proto; pipīlikāḥ — mravenci; sañcaranti — lezou tu; aho — běda; viraktānām — odříkavých; sannyāsināmsannyāsīch; iyam — toto; indriya — ke smyslům; lālasa — připoutanost; iti — tak; bruvan — mluvící; utthāya — poté, co vstal; gataḥ — odešel.

Překlad

„Včera večer tu byl cukr,“ řekl, „a proto tady lezou mravenci. Běda, tento odříkavý sannyāsī je připoutaný k takovému uspokojování smyslů!“ Po těchto slovech vstal a odešel.

Verš

prabhu paramparāya nindā kairāchena śravaṇa
ebe sākṣāt śunilena ‘kalpita’ nindana

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; paramparāya — z doslechu; nindā — pomluvy; kairāchena śravaṇa — slyšel; ebe — nyní; sākṣāt — přímo; śunilena — slyšel; kalpita — vymyšlenou; nindana — pomluvu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu o pomluvách Rāmacandry Purīho už dříve slyšel různé zvěsti, ale nyní byl přímým svědkem jeho vymyšleného obviňování.

Význam

Rāmacandra Purī nedokázal v povaze Śrī Caitanyi Mahāprabhua najít žádný nedostatek, protože Pán setrvává v transcendentálním postavení Nejvyšší Osobnosti Božství. Mravence lze obvykle najít všude, ale jakmile Rāmacandra Purī uviděl běhat mravence v Pánově sídle, byl si jistý tím, že tam Caitanya Mahāprabhu jedl sladkosti. Tak na Pánu nalezl vymyšlenou chybu a odešel.

Verš

sahajei pipīlikā sarvatra beḍāya
tāhāte tarka uṭhāñā doṣa lāgāya

Synonyma

sahajei — obvykle; pipīlikā — mravenci; sarvatra — všude; beḍāya — lezou; tāhāte — tím; tarka uṭhāñā — vyvolávající spor; doṣa lāgāya — nachází chybu.

Překlad

Mravenci obvykle lezou všude, ale Rāmacandra Purī si vymyslel chybu a kritizoval Śrī Caitanyu Mahāprabhua za to, že prý měl ve svém pokoji sladkosti.

Verš

śuni’ tāhā prabhura saṅkoca-bhaya mane
govinde bolāñā kichu kahena vacane

Synonyma

śuni' — když slyšel; tāhā — to; prabhura — Śrī Caitanyi; saṅkoca — pochyba; bhaya — strach; mane — v mysli; govinde bolāñā — poté, co zavolal Govindu; kichu — nějaká; kahena — řekl; vacane — slova.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel tuto kritiku, začal mít pochybnosti a obavy. Zavolal proto Govindu a dal mu následující pokyny.

Verš

“āji haite bhikṣā āmāra ei ta’ niyama
piṇḍā-bhogera eka cauṭhi, pāṅca-gaṇḍāra vyañjana

Synonyma

āji haite — ode dneška; bhikṣā āmāra — Moje přijímání prasādam; ei — toto; ta' — zajisté; niyama — pravidlo; piṇḍā-bhogeraprasādam Pāna Jagannātha; eka cauṭhi — čtvrtinu nádoby; pāṅca-gaṇḍāra vyañjana — zeleninu za pět gaṇḍ (jedna gaṇḍā jsou čtyři kauḍi).

Překlad

„Ode dneška nechť se stane pravidlem, že budu přijímat jen čtvrtinu nádoby prasādam Pána Jagannātha a zeleninu za pět gaṇḍ.“

Verš

ihā ba-i adhika āra kichu nā ānibā
adhika ānile āmā ethā nā dekhibā”

Synonyma

ihā ba-i — mimo to; adhika — více; āra — navíc; kichu — cokoliv; ānibā — nenoste; adhika ānile — pokud přinesete víc; āmā — Mě; ethā — zde; dekhibā — neuvidíte.

Překlad

„Pokud přinesete něco víc než to, už Mě tu neuvidíte.“

Verš

sakala vaiṣṇave govinda kahe ei bāt
śuni’ sabāra māthe yaiche haila vajrāghāta

Synonyma

sakala vaiṣṇave — všem vaiṣṇavům; govinda — Govinda; kahe — sděluje; ei bāt — tuto zprávu; śuni' — když slyšeli; sabāra māthe — do hlav jich všech; yaiche — jako kdyby; haila — byl; vajra-āghāta — úder blesku.

Překlad

Govinda vyřídil toto poselství všem oddaným. Když to slyšeli, měli pocit, jako kdyby je do hlavy udeřil blesk.

Verš

rāmacandra-purīke sabāya deya tiraskāra
‘ei pāpiṣṭha āsi’ prāṇa la-ila sabāra’

Synonyma

rāmacandra-purīke — na Rāmacandru Purīho; sabāya — všichni oddaní; deya tiraskāra — spílají; ei pāpiṣṭha — tento hříšník; āsi' — tím, že přišel; prāṇa — život; la-ila — vzal; sabāra — všem.

Překlad

Všichni oddaní Rāmacandru Purīho zatracovali slovy: „Tento hříšník sem přišel a vzal nám život.“

Verš

sei-dina eka-vipra kaila nimantraṇa
eka-cauṭhi bhāta, pāṅca-gaṇḍāra vyañjana
ei-mātra govinda kaila aṅgīkāra
māthāya ghā māre vipra, kare hāhākāra

Synonyma

sei-dina — toho dne; eka-vipra — jeden brāhmaṇa; kaila nimantraṇa — pozval; eka-cauṭhi bhāta — čtvrtinu nádoby s rýží; pāṅca-gaṇḍāra vyañjana — zeleninu za pět gaṇḍ; ei-mātra — jen tolik; govinda — služebník Pána Caitanyi Mahāprabhua; kaila aṅgīkāra — přijal; māthāya — do hlavy; ghā māre — udeřil se; viprabrāhmaṇa; kare hāhā-kāra — začal volat „běda, běda“.

Překlad

Toho dne pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua jeden brāhmaṇa. Když však od něho Govinda přijal zeleninu pouze za pět gaṇḍ a čtvrt nádoby rýže, brāhmaṇa se v zoufalství udeřil rukou do hlavy a křičel: „Běda, běda!“

Verš

sei bhāta-vyañjana prabhu ardheka khāila
ye kichu rahila, tāhā govinda pāila

Synonyma

sei — této; bhāta — rýže; vyañjana — zeleniny; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ardheka khāila — snědl polovinu; ye kichu rahila — vše, co zbylo; tāhā — to; govinda — Govinda; pāila — dostal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu snědl z té rýže a zeleniny jen polovinu a zbytek dostal Govinda.

Verš

ardhāśana karena prabhu, govinda ardhāśana
saba bhakta-gaṇa tabe chāḍila bhojana

Synonyma

ardha-aśana karena — jí polovinu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; govinda — Govinda; ardha-aśana — jí polovinu; saba bhakta-gaṇa — všichni oddaní; tabe — tehdy; chāḍila bhojana — přestali jíst.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu i Govinda tak jedli jen polovinu jídla, které potřebovali. Všichni ostatní oddaní kvůli tomu přestali jíst úplně.

Verš

govinda-kāśīśvare prabhu kailā ājñāpana
‘duṅhe anyatra māgi’ kara udara bharaṇa’

Synonyma

govinda-kāśīśvare — Govindovi a Kāśīśvarovi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — učinil; ājñāpana — nařízení; duṅhe — oba; anyatra — jinde; māgi' — žebrající; kara udara bharaṇa — naplňte si břicho.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nařídil Govindovi a Kāśīśvarovi: „Vy dva si naplňte břicha žebráním někde jinde.“

Verš

ei-rūpa mahā-duḥkhe dina kata gela
śuni’ rāmacandra-purī prabhu-pāśa āila

Synonyma

ei-rūpa — takto; mahā-duḥkhe — ve velkém neštěstí; dina kata — několik dní; gela — uplynulo; śuni' — když slyšel; rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; prabhu-pāśa āila — přišel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Překlad

Několik dní tak uplynulo ve velkém neštěstí. Když se o tom dozvěděl Rāmacandra Purī, šel navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

praṇāma kari’ prabhu kailā caraṇa vandana
prabhure kahaye kichu hāsiyā vacana

Synonyma

praṇāma kari' — poté, co se poklonil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā caraṇa vandana — vzdal úctu u jeho nohou; prabhure — Caitanyovi Mahāprabhuovi; kahaye — říká; kichu — nějaká; hāsiyā — s úsměvem; vacana — slova.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se Rāmacandrovi Purīmu poklonil a uctil jeho nohy. Rāmacandra Purī se potom usmál a promluvil k Pánu.

Verš

“sannyāsīra dharma nahe ‘indriya-tarpaṇa’
yaiche taiche kare mātra udara bharaṇa

Synonyma

sannyāsīrasannyāsīho; dharma — náboženská zásada; nahe — není; indriya-tarpaṇa — uspokojovat smysly; yaiche taiche — tak či onak; kare — činí; mātra — pouze; udara bharaṇa — plnění si břicha.

Překlad

Rāmacandra Purī Jej poučil: „Sannyāsī by neměl uspokojovat své smysly. Měl by si jen nějak naplnit břicho.“

Verš

tomāre kṣīṇa dekhi, śuni, — kara ardhāśana
ei ‘śuṣka-vairāgya’ nahe sannyāsīra ‘dharma’

Synonyma

tomāre — Ty; kṣīṇa — hubený; dekhi — vidím; śuni — slyšel jsem; kara ardha-aśana — jíš polovinu; ei — toto; śuṣka-vairāgya — suché odříkání; nahe — není; sannyāsīra dharma — náboženství sannyāsīho.

Překlad

„Slyšel jsem, že jsi množství svého jídla omezil na polovinu, a vidím, že jsi hubený. Takové suché odříkání také není náboženstvím sannyāsīho.“

Verš

yathā-yogya udara bhare, nā kare ‘viṣaya’ bhoga
sannyāsīra tabe siddha haya jñāna-yoga

Synonyma

yathā-yogya — tolik, kolik je potřeba; udara bhare — naplní si břicho; kare — nečiní; viṣaya bhoga — hmotný požitek; sannyāsīrasannyāsīho; tabe — tehdy; siddha — dokonalý; haya — je; jñāna-yoga — duchovní pokrok v poznání.

Překlad

„Sannyāsī jí tolik, kolik potřebuje pro výživu svého těla, ale neužívá si uspokojování svých smyslů hmotným způsobem. Tak dosáhne dokonalosti duchovního pokroku v poznání.“

Verš

nāty-aśnato ’pi yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna
yuktāhāra-vihārasya
yukta-ceṣṭasya karmasu
yukta-svapnāvabodhasya
yogo bhavati duḥkha-hā”

Synonyma

na — ne; ati-aśnataḥ — toho, kdo jí příliš; api — zajisté; yogaḥ — spojení s Nejvyšším; asti — je; na — ne; ca — také; ekāntam — pouze; anaśnataḥ — toho, kdo nejí; na — ne; ca — také; ati-svapna-śīlasya — toho, kdo ve spánku příliš sní; jāgrataḥ — toho, kdo zůstává bdělý; na — ne; eva — zajisté; ca — také; arjuna — ó Arjuno; yukta — tolik, kolik je třeba; āhāra — jedení; vihārasya — toho, jehož smyslový požitek; yukta — správné; ceṣṭasya — toho, jehož snažení; karmasu — ve vykonávání svých povinností; yukta — tolik, kolik je třeba; svapna — snění ve spánku; avabodhasya — toho, kdo se udržuje v bdělosti; yogaḥ — provádění yogy; bhavati — je; duḥkha- — zmenšení utrpení.

Překlad

„(Pán Kṛṣṇa řekl:) ,Můj drahý Arjuno, nikdo nemůže provádět mystickou yogu, pokud jí víc, než je nutné, nebo se zbytečně postí, příliš spí a sní, nebo spí málo. Člověk by měl jíst a uspokojovat své smysly, nakolik je třeba, měl by se snažit správně vykonávat své povinnosti a usměrňovat svůj spánek i bdění. Tak se může praktikováním mystické yogy oprostit od hmotných strastí.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (6.1617).

Verš

prabhu kahe, — “ajña bālaka mui ‘śiṣya’ tomāra
more śikṣā deha’, — ei bhāgya āmāra”

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; ajña — nevědomý; bālaka — chlapec; mui — Já; śiṣya tomāra — tvůj žák; more — Mě; śikṣā deha' — poučuješ; ei — toto; bhāgya āmāra — Moje velké štěstí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom s pokorou řekl: „Jsem jen jako nevědomý chlapec a jsem jako tvůj žák. Je to Mé velké štěstí, že Mě poučuješ.“

Verš

eta śuni’ rāmacandra-purī uṭhi’ gelā
bhakta-gaṇa ardhāśana kare, — purī gosāñi śunilā

Synonyma

eta śuni' — když to slyšel; rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; uṭhi' gelā — vstal a odešel; bhakta-gaṇa — oddaní; ardha-aśana kare — jedli polovinu obvyklého množství jídla; purī gosāñi — Rāmacandra Purī; śunilā — slyšel.

Překlad

Po vyslechnutí těchto slov Rāmacandra Purī vstal a odešel. Z různých zdrojů také slyšel, že všichni oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua jedí polovinu toho, co obvykle.

Verš

āra dina bhakta-gaṇa-saha paramānanda-purī
prabhu-pāśe nivedilā dainya-vinaya kari’

Synonyma

āra dina — dalšího dne; bhakta-gaṇa-saha — s ostatními oddanými; paramānanda-purī — Paramānanda Purī; prabhu-pāśe — před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; nivedilā — přednesli; dainya-vinaya kari' — s velkou pokorou a poslušností.

Překlad

Dalšího dne přišli Paramānanda Purī a další oddaní s velkou pokorou a odevzdaností za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

“rāmacandra-purī haya ninduka-svabhāva
tāra bole anna chāḍi’ kibā habe lābha?

Synonyma

rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; haya — je; ninduka-svabhāva — pomlouvačné povahy; tāra bole — kvůli jeho slovům; anna chāḍi' — přestat správně jíst; kibā — jaký; habe — bude; lābha — užitek.

Překlad

Paramānanda Purī řekl: „Můj duchovní bratr Rāmacandra Purī má pomlouvačnou povahu. K čemu bude dobré, když kvůli jeho řečem přestaneš jíst?“

Verš

purīra svabhāva, — yatheṣṭa āhāra karāñā
ye nā khāya, tāre khāoyāya yatana kariyā

Synonyma

purīra svabhāva — charakter Rāmacandry Purīho; yathā-iṣṭa — tolik, kolik chce; āhāra karāñā — někoho nechá sníst; ye — co; khāya — nejí; tāre khāoyāya — přiměje ho jíst; yatana kariyā — s velkou snahou.

Překlad

„Taková je povaha Rāmacandry Purīho, že nejdřív někoho nechá sníst, kolik chce, a když dotyčný nechce jíst víc, než je třeba, sám ho k tomu velice snaživě přiměje.“

Verš

khāoyāñā punaḥ tāre karaye nindana
‘eta anna khāo, — tomāra kata āche dhana?

Synonyma

khāoyāñā — když ho nakrmí; punaḥ — znovu; tāre — jeho; karaye nindana — kritizuje; eta — tolik; anna — jídla; khāo — jíš; tomāra — tvé; kata — kolik; āche — je; dhana — bohatství.

Překlad

„Tak člověka donutí, aby snědl víc, než potřebuje, a potom ho přímo kritizuje slovy: ,Ty tak hodně jíš. Kolik máš v pokladnici peněz?̀  “

Verš

sannyāsīke eta khāoyāñā kara dharma nāśa!
ataeva jāninu, — tomāra kichu nāhi bhāsa’

Synonyma

sannyāsīkesannyāsī; eta — tolik; khāoyāñā — když nutíš sníst; kara dharma nāśa — ničíš jejich náboženské zásady; ataeva — proto; jāninu — chápu; tomāra — tvůj; kichu nāhi bhāsa — není žádný pokrok.

Překlad

„  ,Také když sannyāsīm dáváš tolik najíst, ničíš tím jejich náboženské zásady. Je mi proto jasné, že neděláš žádný pokrok.̀  “

Verš

ke kaiche vyavahāre, kebā kaiche khāya
ei anusandhāna teṅho karaya sadāya

Synonyma

ke — kdo; kaiche — jak; vyavahāre — chová se; kebā — kdo; kaiche — jak; khāya — jí; ei anusandhāna — tento výzkum; teṅho — on; karaya — činí; sadāya — neustále.

Překlad

„Rāmacandra Purī se neustále zajímá o to, jak druzí jedí a provádějí své každodenní činnosti.“

Verš

śāstre yei dui dharma kairāche varjana
sei karma nirantara iṅhāra karaṇa

Synonyma

śāstre — ve zjevených písmech; yei — které; dui — dvě; dharma — činnosti; kairāche varjana — jsou zavrženy; sei — tyto; karma — činnosti; nirantara — neustále; iṅhāra — jeho; karaṇa — jednání.

Překlad

„Jeho každodenní jednání se skládá ze dvou druhů činností, které písma zavrhují.“

Verš

para-svabhāva-karmāṇi
na praśaṁsen na garhayet
viśvam ekātmakaṁ paśyan
prakṛtyā puruṣeṇa ca

Synonyma

para-svabhāva-karmāṇi — vlastnosti nebo činnosti druhých; na — ne; praśaṁset — měl by chválit; na — ne; garhayet — měl by kritizovat; viśvam — vesmír; eka-ātmakam — jako jeden; paśyan — vidící; prakṛtyā — s přírodou; puruṣeṇa — s živou bytostí; ca — a.

Překlad

„  ,Je nutné vidět, že vesmír jedná díky spojení hmotné přírody a živé bytosti jako jeden celek. Člověk by proto neměl ani chválit, ani kritizovat vlastnosti a činnosti druhých.“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.28.1) řekl Pán Kṛṣṇa Uddhavovi.

Verš

tāra madhye pūrva-vidhi ‘praśaṁsā’ chāḍiyā
para-vidhi ‘nindā’ kare ‘baliṣṭha’ jāniyā

Synonyma

tāra madhye — z těchto dvou; pūrva-vidhi — první pravidlo; praśaṁsā — chválu; chāḍiyā — opomíjející; para-vidhi — to druhé; nindā — kritiku; kare — činí; baliṣṭha jāniyā — vědoucí, že je důležitější.

Překlad

„Z těchto dvou pravidel se Rāmacandra Purī řídí tím prvním, protože nikoho nechválí, ale přestože ví, že to druhé je důležitější, tak ho opomíjí, protože kritizuje ostatní.“

Význam

Výše zmíněný verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu dává dva pokyny. První, pūrva-viddhi, zní nechválit a druhým, para-vidhi, je nekritizovat. Jak bude zřejmé z dalšího verše, nařízení zakazující chválit je méně důležité než nařízení zakazující pomlouvání. Para-vidhi je třeba přísně dodržovat, zatímco pūrva-vidhi lze zanedbat. Skutečný pokyn tedy zní, že můžeme chválit, ale ne kritizovat. Tomu se říká śleṣokti neboli výrok s dvěma významy. Rāmacandra Purī však jednal přesně opačným způsobem, protože zanedbával para-vidhi, ale přísně dodržoval pūrva-vidhi. Jelikož se vyhýbal následování zásady nekritizovat, porušil obě pravidla.

Verš

pūrva-parayor madhye para-vidhir balavān

Synonyma

pūrva-parayoḥ — první a druhé; madhye — mezi; para-vidhiḥ — druhé pravidlo; balavān — důležitější.

Překlad

„  ,Z prvního a druhého pravidla je to druhé důležitější.̀  “

Význam

Tento verš pochází z písem kategorie nyāya.

Verš

yāhāṅ guṇa śata āche, tāhā nā kare grahaṇa
guṇa-madhye chale kare doṣa-āropaṇa

Synonyma

yāhāṅ — kde; guṇa — dobrých vlastností; śata — stovky; āche — jsou; tāhā — tyto; kare grahaṇa — nepřijme; guṇa-madhye — v takových dobrých vlastnostech; chale — pomocí úskoků; kare — činí; doṣa-āropaṇa — přičítání nedostatků.

Překlad

„I když jsou někde stovky dobrých vlastností, kritik je neuzná. Naopak se snaží pomocí různých úskoků mezi těmito dobrými vlastnostmi poukázat na nějakou chybu.“

Verš

iṅhāra svabhāva ihāṅ karite nā yuyāya
tathāpi kahiye kichu marma-duḥkha pāya

Synonyma

iṅhāra svabhāva — jeho vlastnosti; ihāṅ — zde; karite yuyāya — nikdo by neměl následovat; tathāpi — přesto; kahiye — řeknu; kichu — něco; marma-duḥkha — neštěstí v srdci; pāya — získáváme.

Překlad

„Nikdo by se proto neměl řídit principy Rāmacandry Purīho. Musím však říci něco proti němu, protože vzbuzuje neštěstí v našich srdcích.“

Verš

iṅhāra vacane kene anna tyāga kara?
pūrvavat nimantraṇa māna’, — sabāra bola dhara”

Synonyma

iṅhāra vacane — kvůli jeho řečem; kene — proč; anna — jídla; tyāga kara — zříkáš se; pūrva-vat — jako předtím; nimantraṇa māna' — prosím přijímej pozvání; sabāra — každého; bola — slova; dhara — přijmi.

Překlad

„Proč jsi přestal jen kvůli kritice Rāmacandry Purīho správně jíst? Prosím přijímej pozvání tak jako předtím. To je žádost nás všech.“

Verš

prabhu kahe, — “sabe kene purīre kara roṣa?
‘sahaja’ dharma kahe teṅho, tāṅra kibā doṣa?

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; sabe — vy všichni; kene — proč; purīre — na Rāmacandru Purīho; kara roṣa — zlobíte se; sahaja — přirozené; dharma — náboženské zásady; kahe — říká; teṅho — on; tāṅra — jeho; kibā — jaká; doṣa — chyba.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Proč se všichni na Rāmacandru Purīho zlobíte? On poukazuje na přirozené zásady života sannyāsīho. Proč ho obviňujete?“

Verš

yati hañā jihvā-lāmpaṭya — atyanta anyāya
yatira dharma, — prāṇa rākhite āhāra-mātra khāya”

Synonyma

yati hañā — když je někdo sannyāsī; jihvā-lāmpaṭya — uspokojovat jazyk; atyanta anyāya — vážný přestupek; yatira dharma — náboženskou zásadou sannyāsīho; prāṇa rākhite — udržovat život; āhāra — jídlo; mātra — pouze; khāya — jí.

Překlad

„Uspokojování jazyka je pro sannyāsīho velkým přestupkem. Jeho povinností je jíst jen tolik, kolik potřebuje k udržování těla a duše pohromadě.“

Verš

tabe sabe meli’ prabhure bahu yatna kailā
sabāra āgrahe prabhu ardheka rākhilā

Synonyma

tabe — potom; sabe meli' — když se všichni oddaní sešli; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; bahu yatna kailā — naléhavě žádali; sabāra āgrahe — kvůli dychtivosti jich všech; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ardheka rākhilā — přijímal polovinu.

Překlad

Ani když Ho všichni naléhavě žádali, aby jedl normálně, Śrī Caitanya Mahāprabhu nechtěl. Naopak na jejich žádost odpověděl tím, že začal jíst ještě o polovinu méně.

Verš

dui-paṇa kauḍi lāge prabhura nimantraṇe
kabhu dui-jana bhoktā, kabhu tina-jane

Synonyma

dui-paṇa kauḍi — dvě paṇy kauḍi (160 lasturek); lāge — stojí; prabhura nimantraṇe — pozvat Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kabhu — někdy; dui-jana — dva muži; bhoktā — jedící; kabhu — někdy; tina-jane — tři muži.

Překlad

Cena jídla potřebného k pozvání Śrī Caitanyi Mahāprabhua byla domluvena na dvě paṇy kauḍi (160 lasturek). Toto jídlo poté snědli dva nebo jindy tři muži.

Verš

abhojyānna vipra yadi karena nimantraṇa
prasāda-mūlya la-ite lāge kauḍi dui-paṇa

Synonyma

abhojya-anna viprabrāhmaṇa, v jehož domě nebylo možné pozvání přijmout; yadi — když; karena nimantraṇa — zve; prasāda-mūlya — cenu za prasādam; la-ite — platit; lāge — stojí; kauḍi dui-paṇa — dvě paṇy kauḍi.

Překlad

Pokud Pána pozval brāhmaṇa, do jehož domu pozvání nebylo možné přijmout, nakoupil prasādam za dvě paṇy lasturek.

Verš

bhojyānna vipra yadi nimantraṇa kare
kichu ‘prasāda’ āne, kichu pāka kare ghare

Synonyma

bhojya-anna viprabrāhmaṇa, v jehož domě bylo možné pozvání přijmout; yadi — když; nimantraṇa kare — zve; kichu — nějaké; prasādaprasādam; āne — přináší; kichu — nějaké; pāka kare — vaří; ghare — doma.

Překlad

Když Ho pozval brāhmaṇa, od kterého bylo možné přijmout pozvání, tak část prasādam koupil a zbytek uvařil doma.

Verš

paṇḍita-gosāñi, bhagavān-ācārya, sārvabhauma
nimantraṇera dine yadi kare nimantraṇa
tāṅ-sabāra icchāya prabhu karena bhojana
tāhāṅ prabhura svātantrya nāi, yaiche tāṅra mana

Synonyma

paṇḍita-gosāñi — Gadādhara Paṇḍita; bhagavān-ācārya — Bhagavān Ācārya; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; nimantraṇera dine — v den, kdy Pána Caitanyu pozval někdo jiný; yadi — když; kare nimantraṇa — zvali oni; tāṅ-sabāra — jich všech; icchāya — díky touze; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena bhojana — najedl se; tāhāṅ — v tom případě; prabhura — Pána Caitanyi; svātantrya nāi — nebyla nezávislost; yaiche — jaká; tāṅra — jejich; mana — mysl.

Překlad

Dokonce i když už byl některý den Śrī Caitanya Mahāprabhu pozván někým jiným, pokud Ho pozvali Gadādhara Paṇḍita, Bhagavān Ācārya nebo Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, přijal pozvání od nich, protože nebyl nezávislý.

Verš

bhakta-gaṇe sukha dite prabhura ‘avatāra’
yāhāṅ yaiche yogya, tāhāṅ karena vyavahāra

Synonyma

bhakta-gaṇe — svým oddaným; sukha dite — dát potěšení; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avatāra — inkarnace; yāhāṅ yaiche yogya — cokoliv bylo vhodné podle času a okolností; tāhāṅ karena vyavahāra — choval se podle toho.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti sestoupil proto, aby potěšil oddané. Jeho chování tedy vždy odpovídalo času a okolnostem.

Verš

kabhu laukika rīti, — yena ‘itara’ jana
kabhu svatantra, karena ‘aiśvarya’ prakaṭana

Synonyma

kabhu — někdy; laukika rīti — obyčejné chování; yena — jako; itara jana — obyčejný člověk; kabhu — někdy; svatantra — zcela nezávislý; karena — činí; aiśvarya prakaṭana — projevení božského majestátu.

Překlad

Díky své naprosté nezávislosti se Śrī Mahāprabhu někdy choval jako obyčejný člověk a někdy projevoval svůj božský majestát.

Verš

kabhu rāmacandra-purīra haya bhṛtya-prāya
kabhu tāre nāhi māne, dekhe tṛṇa-prāya

Synonyma

kabhu — někdy; rāmacandra-purīra — Rāmacandry Purīho; haya — byl; bhṛtya-prāya — jako služebník; kabhu — někdy; tāre — o něho; nāhi māne — nestaral se; dekhe — vidí; tṛṇa-prāya — jako stéblo trávy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu někdy Rāmacandru Purīho ctil jako svého pána a sebe považoval za služebníka. Jindy se však o něho vůbec nestaral a viděl ho jako stéblo trávy.

Verš

īśvara-caritra prabhura — buddhira agocara
yabe yei karena, sei saba — manohara

Synonyma

īśvara-caritra — povahu jako Nejvyšší Osobnost Božství; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; buddhira agocara — mimo dosah inteligence; yabe — když; yei — cokoliv; karena — udělal; sei — to; saba — všechno; manohara — okouzlující.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se choval přesně jako Nejvyšší Osobnost Božství – nikdo Ho svou inteligencí nedokázal omezit. Dělal si, co chtěl, ale všechny Jeho činnosti byly okouzlující.

Verš

ei-mata rāmacandra-purī nīlācale
dina kata rahi’ gelā ‘tīrtha’ karibāre

Synonyma

ei-mata — takto; rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; nīlācale — v Džagannáth Purí; dina kata — několik dní; rahi' — poté, co zůstal; gelā — odešel; tīrtha karibāre — navštívit svatá místa.

Překlad

Rāmacandra Purī takto v Níláčale (Džagannáth Purí) strávil několik dní a potom odešel navštívit různá svatá poutní místa.

Verš

teṅho gele prabhura gaṇa haila haraṣita
śirera pāthara yena paḍila ācambita

Synonyma

teṅho gele — když odešel; prabhura gaṇa — společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua; haila haraṣita — měli obrovskou radost; śirera — z hlavy; pāthara — kámen; yena — jako kdyby; paḍila — spadl; ācambita — náhle.

Překlad

Rāmacandra Purī byl pro oddané jako velké břemeno na jejich hlavách. Když opustil Džagannáth Purí, všichni se nesmírně radovali a měli pocit, jako by jim z hlavy náhle spadl velký kámen.

Verš

svacchande nimantraṇa, prabhura kīrtana-nartana
svacchande karena sabe prasāda bhojana

Synonyma

svacchande — volně; nimantraṇa — pozvání; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kīrtana-nartana — zpěv a tanec; svacchande — zcela nezávisle; karena sabe — každý dělal; prasāda bhojana — přijímání prasādam.

Překlad

Po jeho odchodu byli zase všichni šťastní. Śrī Caitanya Mahāprabhu přijímal pozvání jako obvykle a vedl společné zpívání a tancování. Také všichni ostatní přijímali prasādam bez zábran.

Verš

guru upekṣā kaile, aiche phala haya
krame īśvara-paryanta aparādhe ṭhekaya

Synonyma

guru upekṣā kaile — pokud někoho zavrhne jeho duchovní mistr; aiche — takový; phala — výsledek; haya — je; krame — postupně; īśvara-paryanta — až vůči Osobnosti Božství; aparādhe ṭhekaya — dopouští se přestupků.

Překlad

Pokud někoho zavrhne jeho duchovní mistr, dotyčný poklesne natolik, že se stejně jako Rāmacandra Purī začne dopouštět přestupků dokonce i vůči Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

yadyapi guru-buddhye prabhu tāra doṣa nā la-ila
tāra phala-dvārā loke śikṣā karāila

Synonyma

yadyapi — i když; guru-buddhye — vzhledem k tomu, že ho považoval za duchovního mistra; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāra — jeho; doṣa — přestupek; la-ila — nepřijal; tāra — jeho; phala — výsledku; dvārā — prostřednictvím; loke — lidi; śikṣā karāila — poučil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nebral přestupky Rāmacandry Purīho vážně, protože ho považoval za svého duchovního mistra. Jeho charakter však každého učí, jaký je výsledek přestupku vůči duchovnímu mistrovi.

Verš

caitanya-caritra — yena amṛtera pūra
śunite śravaṇe mane lāgaye madhura

Synonyma

caitanya-caritra — povaha Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yena — jakoby; amṛtera pūra — plná nektaru; śunite — poslech; śravaṇe — uchu; mane — mysli; lāgaye — působí; madhura — potěšení.

Překlad

Povaha Śrī Caitanyi Mahāprabhua je plná nektaru. Poslouchat o ní těší ucho i mysl.

Verš

caitanya-caritra likhi, śuna eka-mane
anāyāse pābe prema śrī-kṛṣṇa-caraṇe

Synonyma

caitanya-caritra — povahu Śrī Caitanyi Mahāprabhua; likhi — popisuji; śuna — prosím poslouchejte; eka-mane — pozorně; anāyāse — snadno; pābe — získáte; prema — extatickou lásku; śrī-kṛṣṇa-caraṇe — u lotosových nohou Pána Śrī Kṛṣṇy.

Překlad

Píšu zde o povaze Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ó čtenáři, prosím poslouchejte pozorně, protože tak snadno získáte extatickou lásku k lotosovým nohám Pána Śrī Kṛṣṇy.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmé kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která vypráví o tom, jak Pán kvůli strachu z kritiky Rāmacandry Purīho omezil své porce jídla.