Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.41

Verš

pratyaha prabhura bhikṣā iti-uti haya
keha yadi mūlya āne, cāri-paṇa-nirṇaya

Synonyma

prati-aha — každý den; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhikṣā — almužna; iti-uti — na různých místech; haya — je; keha — někdo; yadi — když; mūlya āne — zaplatí; cari-paṇa — čtyřikrát osmdesát malých lasturek; nirṇaya — pevnou cenu.

Překlad

Pán jedl každý den jinde, a když byl někdo připravený Jeho oběd zaplatit, byla domluvena pevná cena pouhé čtyři paṇa.