Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.12.47

Verš

asad-aviṣayam aṅghriṁ bhāva-gamyaṁ prapannān
amṛtam amara-varyān āśayat sindhu-mathyam
kapaṭa-yuvati-veṣo mohayan yaḥ surārīṁs
tam aham upasṛtānāṁ kāma-pūraṁ nato ’smi

Synonyma

asat-aviṣayam — nechápaným ateisty; aṅghrim — lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství; bhāva-gamyam — chápaným oddanými; prapannān — zcela odevzdaným; amṛtam — nektar; amara-varyān — pouze polobohům; āśayat — dal napít; sindhu-mathyam — vytvořený z oceánu mléka; kapaṭa-yuvati-veṣaḥ — objevující se jako falešná mladá dívka; mohayan — okouzlující; yaḥ — ten, který; sura-arīn — nepřátele polobohů; tam — Jemu; aham — já; upasṛtānām — oddaných; kāma-pūram — který vyplní veškeré touhy; nataḥ asmi — skládám uctivé poklony.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, přijal podobu mladé ženy a tak okouzlil démony, a pak svým oddaným, polobohům, rozdal nektar vytvořený stloukáním oceánu mléka. S úctou se klaním tomuto Nejvyššímu Pánu, který vždy plní touhy svých oddaných.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství dává tímto příběhem o stloukání oceánu mléka jasné ponaučení. Ačkoliv je Pán stejně spravedlivý ke všem, na základě své přirozené lásce zvýhodňuje své oddané. V Bhagavad-gītě (9.29) říká:

samo 'haṁ sarva-bhūteṣu
na me dveṣyo 'sti na priyaḥ
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā
mayi te teṣu cāpy aham

“Vůči nikomu nechovám nenávist a nikomu nestraním. Jsem stejně nakloněný všem. Ale každý, kdo Mi s oddaností slouží, je Můj přítel, je ve Mně, a Já jsem také přítel jemu.” Tato zaujatost Nejvyšší Osobnosti Božství je přirozená. Otec se o své děti nestará ze zaujatosti, ale na základě láskyplného vztahu, který s nimi má. Děti závisejí na lásce svého otce a otec je s láskou vychovává. Podobně je Pán vždy připravený chránit své oddané a plnit jejich touhy, neboť neznají nic jiného než Jeho lotosové nohy. Proto říká: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati — “Ó synu Kuntī, směle vyhlas, že Můj oddaný nikdy nezanikne.”

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvanácté kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Inkarnace Mohinī-mūrti plete hlavu Pánu Śivovi”.