Skip to main content

KAPITOLA TŘINÁCTÁ

Popis budoucích Manuů

Šest ze čtrnácti Manuů již bylo popsáno. Tato kapitola postupně popíše každého Manua od sedmého až po čtrnáctého.

Sedmý Manu, který je synem Vivasvāna, se jmenuje Śrāddhadeva. Má deset synů, a ti se jmenují Ikṣvāku, Nabhaga, Dhṛṣṭa, Śaryāti, Nariṣyanta, Nābhāga, Diṣṭa, Tarūṣa, Pṛṣadhra a Vasumān. V této manvantaře (období vlády jednoho Manua) patří k polobohům Ādityové, Vasuové, Rudrové, Viśvedevové, Marutové, Aśvinī-kumārové a Ṛbhuové. Nebeský král Indra se jmenuje Purandara a sedmi mudrci jsou Kaśyapa, Atri, Vasiṣṭha, Viśvāmitra, Gautama, Jamadagni a Bharadvāja. Za vlády tohoto Manua se Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, zjeví z lůna Aditi ve své inkarnaci jako syn Kaśyapy.

V období osmého Manua je Manuem Sāvarṇi. Jeho syny vede Nirmoka a k polobohům patří Sutapové. Bali, syn Virocany, je Indrou a Gālava spolu s Paraśurāmou se řadí k sedmi mudrcům. V tomto věku Manua se zjeví inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství jako Sārvabhauma, syn Devaguhyi a Sarasvatī.

V období devátého Manua je Manuem Dakṣa-sāvarṇi. V čele jeho synů je Bhūtaketu a k polobohům náleží Marīcigarbhové. Adbhuta je Indrou a k sedmi mudrcům patří Dyutimān. V této epoše se Āyuṣmānovi a Ambudhāře narodí inkarnace jménem Ṛṣabha.

Desátý Manu je Brahma-savārṇi. K jeho synům patří Bhūriṣeṇa a mezi sedmi mudrci jsou Haviṣmān a další. Mezi polobohy se řadí Suvāsanové a Śambhu je Indra. Inkarnací pro toto období Manua je Viṣvaksena, jenž je přítelem Śambhua a narodí se z lůna Viṣūcī v domě brāhmaṇy jménem Viśvasraṣṭā.

V období jedenáctého Manua je Manuem Dharma-sāvarṇi, který má deset synů v čele se Satyadharmou. Mezi polobohy patří Vihaṅgamové, Indrou je Vaidhṛta a sedm mudrců představuje Aruṇa a další. V této manvantaře je inkarnací Dharmasetu, který se narodí Vaidhṛtovi a Āryace.

V období dvanáctého Manua je Manuem Rudra-sāvarṇi a v čele jeho synů je Devavān. Polobohy jsou Haritové a další, Indrou je Ṛtadhāmā a mezi sedmi mudrci je Tapomūrti a druzí. Inkarnací v této manvantaře je Sudhāmā či Svadhāmā, jenž se narodí z lůna Sunṛty. Jméno Jeho otce je Satyasahā.

V období třináctého Manua je Manuem Deva-sāvarṇi. K jeho synům patří Citrasena, polobohy jsou Sukarmové a další, Indrou je Divaspati a Nirmoka se řadí k sedmi mudrcům. Manvantara-avatārem je Yogeśvara, jehož rodiči jsou Devahotra a Bṛhatī.

V období čtrnáctého Manua je Manuem Indra-sāvarṇi. K jeho synům patří Uru a Gambhīra, polobohy jsou Pavitrové a další, Indrou je Śuci a k mudrcům patří Agni a Bāhu. Inkarnace této manvantary má jméno Bṛhadbhānu a narodí se Satrāyaṇovi z lůna Vitāny.

Celková doba, během níž tito Manuové vládnou, představuje tisíc catur- yug neboli 4 300 000 krát 1 000 let.

Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Současný Manu, který se jmenuje Śrāddhadeva, je synem Vivasvāna, vládnoucího božstva planety Slunce. Je sedmým Manuem. Nyní si ode mě prosím vyslechni popis jeho synů.
Sloka 2-3:
Ó králi Parīkṣite, k deseti synům Manua se řadí Ikṣvāku, Nabhaga, Dhṛṣṭa, Śaryāti, Nariṣyanta a Nābhāga. Sedmý syn je známý jako Diṣṭa. Potom přichází na řadu Tarūṣa a Pṛṣadhra a desátý syn se jmenuje Vasumān.
Sloka 4:
V této manvantaře jsou polobohy Ādityové, Vasuové, Rudrové, Viśvedevové, Marutové, dva bratři Aśvinī-kumārové a Ṛbhuové, ó králi. Jejich hlavním králem (Indrou) je Purandara.
Sloka 5:
Kaśyapa, Atri, Vasiṣṭha, Viśvāmitra, Gautama, Jamadagni a Bharadvāja jsou známí jako sedm mudrců.
Sloka 6:
V této manvantaře se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevil jako nejmladší ze všech Ādityů zvaný Vāmana, trpaslík. Jeho otcem byl Kaśyapa a matkou Aditi.
Sloka 7:
Stručně jsem ti objasnil postavení sedmi Manuů. Nyní budu mluvit o budoucích Manuech společně s inkarnacemi Pána Viṣṇua.
Sloka 8:
Ó králi, dříve (v šestém zpěvu) jsem se zmínil o dvou dcerách Viśvakarmy se jmény Saṁjñā a Chāyā, které byly dvěma prvními manželkami Vivasvāna.
Sloka 9:
Říká se, že bůh Slunce měl ještě třetí ženu jménem Vaḍavā. Z těchto tří manželek měla Saṁjñā tři děti — Yamu, Yamī a Śrāddhadeva. Nyní vyjmenuji děti Chāyi.
Sloka 10:
Chāyā měla syna, jenž se jmenoval Sāvarṇi, a dceru Tapatī, která se později stala ženou krále Saṁvaraṇy. Třetí dítě Chāyi je známé jako Śanaiścara (Saturn). Vaḍavā porodila dva syny — bratry Aśvinī-kumāry.
Sloka 11:
Ó králi, až nastane doba osmého Manua, bude Manuem Sāvarṇi. Mezi jeho syny budou patřit Nirmoka a Virajaska.
Sloka 12:
Během období osmého Manua se mezi polobohy objeví Sutapové, Virajové a Amṛtaprabhové. Králem polobohů, Indrou, bude Bali Mahārāja, syn Virocany.
Sloka 13:
Bali Mahārāja daroval Pánu Viṣṇuovi tři kroky země a kvůli tomu přišel o všechny tři světy. Avšak později, až bude Pán Viṣṇu potěšen tím, že Mu Bali odevzdává vše, dosáhne Bali Mahārāja dokonalosti života.
Sloka 14:
Nejvyšší Pán Baliho láskyplně spoutal a poté ho korunoval v království Sutala, které je bohatší než nebeské planety. Na této planetě nyní Mahārāja Bali sídlí a žije pohodlněji než Indra.
Sloka 15-16:
Ó králi, během osmé manvantary budou sedmi mudrci tyto významné osobnosti jako: Gālava, Dīptimān, Paraśurāma, Aśvatthāmā, Kṛpācārya, Ṛṣyaśṛṅga a náš otec Vyāsadeva, inkarnace Nārāyaṇa. Prozatím se všichni zdržují ve svých āśramech.
Sloka 17:
V osmé manvantaře se narodí nesmírně mocný Sārvabhauma, Osobnost Božství. Jeho otcem bude Devaguhya a matkou Sarasvatī. Odebere Purandarovi (Pánu Indrovi) jeho království a dá ho Balimu Mahārājovi.
Sloka 18:
Ó králi, devátým Manuem se stane Dakṣa-sāvarṇi — potomek Varuṇy. Mezi jeho syny budou patřit Bhūtaketu a Dīptaketu.
Sloka 19:
V této deváté manvantaře budou k polobohům patřit Pārové a Marīcigarbhové. Nebeský král Indra se bude jmenovat Adbhuta a Dyutimān bude mezi sedmi mudrci.
Sloka 20:
Ṛṣabhadeva, částečná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, se narodí otci Āyuṣmānovi a matce Ambudhāře. Umožní Indrovi jménem Adbhuta užívat bohatství tří světů.
Sloka 21:
Syn Upaśloky zvaný Brahma-sāvarṇi bude desátý Manu. K jeho synům bude náležet Bhūriṣeṇa a sedmi mudrci budou brāhmaṇové v čele s Haviṣmānem.
Sloka 22:
Haviṣmān, Sukṛta, Satya, Jaya, Mūrti a další budou sedmi mudrci, Suvāsanové a Viruddhové budou patřit mezi polobohy a Śambhu bude jejich král, Indra.
Sloka 23:
V domě Viśvasraṣṭy se z lůna Viṣūcī zjeví úplná část Nejvyšší Osobnosti Božství jako inkarnace jménem Viṣvaksena a stane se přítelem Śambhua.
Sloka 24:
V jedenácté manvantaře bude Manuem Dharma-sāvarṇi, jenž bude duchovně velmi vzdělaný. Zplodí deset synů v čele se Satyadharmou.
Sloka 25:
Vihaṅgamové, Kāmagamové, Nirvāṇaruciové a další se stanou polobohy. Králem polobohů — Indrou — bude Vaidhṛta a sedm mudrců bude vést Aruṇa.
Sloka 26:
Syn Āryaky známý pod jménem Dharmasetu, částečná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, se zjeví z lůna Āryakovy ženy Vaidhṛty a bude vládnout třem světům.
Sloka 27:
Ó králi, dvanáctý Manu se bude jmenovat Rudra-sāvarṇi. Mezi jeho syny budou Devavān, Upadeva a Devaśreṣṭha.
Sloka 28:
V této manvantaře se Indra bude nazývat Ṛtadhāmā a polobohy povedou Haritové. K mudrcům budou patřit Tapomūrti, Tapasvī a Āgnīdhraka.
Sloka 29:
Z matky jménem Sunṛtā a otce Satyasahy vzejde Svadhāmā, částečná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, který bude vládnout této manvantaře.
Sloka 30:
Třináctý Manu se bude jmenovat Deva-sāvarṇi a bude oplývat pokročilým duchovním poznáním. Mezi jeho syny budou Citrasena a Vicitra.
Sloka 31:
V třinácté manvantaře budou k polobohům patřit Sukarmové a Sutrāmové, Divaspati bude králem nebes a Nirmoka a Tattvadarśa budou patřit k sedmi mudrcům.
Sloka 32:
Syn Devahotry zvaný Yogeśvara se zjeví jako částečná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství. Bude jednat v zájmu Divaspatiho a Jeho matkou bude Bṛhatī.
Sloka 33:
Jméno čtrnáctého Manua bude Indra-sāvarṇi. Mezi jeho syny budou Uru, Gambhīra a Budha.
Sloka 34:
Pavitrové a Cākṣuṣové budou náležet k polobohům a Śuci bude Indrou, nebeským králem. Agni, Bāhu, Śuci, Śuddha, Māgadha a další asketové budou sedmi mudrci.
Sloka 35:
Ó králi Parīkṣite, ve čtrnácté manvantaře se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjeví z lůna Vitāny. Jeho otec se bude jmenovat Satrāyaṇa. Tato inkarnace bude známá jako Bṛhadbhānu a bude provádět duchovní činnosti.
Sloka 36:
Popsal jsem ti čtrnáct Manuů minulosti, přítomnosti a budoucnosti, ó králi. Celková doba, ve které vládnou, trvá tisíc cyklů čtyř yug a nazývá se kalpa neboli jeden Brahmův den.