Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.13.10

Verš

sāvarṇis tapatī kanyā
bhāryā saṁvaraṇasya yā
śanaiścaras tṛtīyo ’bhūd
aśvinau vaḍavātmajau

Synonyma

sāvarṇiḥ — Sāvarṇi; tapatī — Tapatī; kanyā — dcera; bhāryā — žena; saṁvaraṇasya — krále Saṁvaraṇy; — ta, která; śanaiścaraḥ — Śanaiścara; tṛtīyaḥ — třetí potomek; abhūt — narodil se; aśvinau — dva Aśvinī-kumārové; vaḍavā-ātma-jau — synové manželky jménem Vaḍavā.

Překlad

Chāyā měla syna, jenž se jmenoval Sāvarṇi, a dceru Tapatī, která se později stala ženou krále Saṁvaraṇy. Třetí dítě Chāyi je známé jako Śanaiścara (Saturn). Vaḍavā porodila dva syny — bratry Aśvinī-kumāry.