Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.13.33

Verš

manur vā indra-sāvarṇiś
caturdaśama eṣyati
uru-gambhīra-budhādyā
indra-sāvarṇi-vīryajāḥ

Synonyma

manuḥ — Manu; — či; indra-sāvarṇiḥ — Indra-sāvarṇi; caturdaśamaḥ — čtrnáctý; eṣyati — stane se; uru — Uru; gambhīra — Gambhīra; budha- ādyāḥ — a další, jako Budha; indra-sāvarṇi — Indra-sāvarṇiho; vīrya-jāḥ — zrozeni ze semene.

Překlad

Jméno čtrnáctého Manua bude Indra-sāvarṇi. Mezi jeho syny budou Uru, Gambhīra a Budha.