Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.13.13

Verš

dattvemāṁ yācamānāya
viṣṇave yaḥ pada-trayam
rāddham indra-padaṁ hitvā
tataḥ siddhim avāpsyati

Synonyma

dattvā — dávající jako milodar; imām — celý tento vesmír; yācamānāya — jenž od něho žebral; viṣṇave — Pánu Viṣṇuovi; yaḥ — Bali Mahārāja; pada-trayam — tři kroky země; rāddham — získal; indra-padam — postavení Indry; hitvā — když se vzdal; tataḥ — poté; siddhim — dokonalost; avāpsyati — dosáhne.

Překlad

Bali Mahārāja daroval Pánu Viṣṇuovi tři kroky země a kvůli tomu přišel o všechny tři světy. Avšak později, až bude Pán Viṣṇu potěšen tím, že Mu Bali odevzdává vše, dosáhne Bali Mahārāja dokonalosti života.

Význam

V Bhagavad-gītě (7.3) je řečeno: manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye — z mnoha miliónů lidí se možná jeden pokouší dosáhnout v životě úspěchu. Zde je tento úspěch objasněn. Rāddham indra-padaṁ hitvā tataḥ siddhim avāpsyati. Siddhi znamená získat přízeň Pána Viṣṇua, nikoliv jógové siddhi. Jógové siddhi — aṇimā, laghimā, mahimā, prāpti, prākāmya, īśitva, vaśitva a kāmā-vasāyitā — jsou dočasné. Nejvyšší siddhi je obdržet přízeň Pána Viṣṇua.