Skip to main content

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

Způsob řízení vesmíru

Tato kapitola popisuje povinnosti, které zadává Nejvyšší Osobnost Božství Manuovi. Všichni Manuové a také jejich synové, mudrci, polobozi a Indrové jednají podle příkazů různých inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství. Na konci každé catur-yugy, která se skládá ze Satya-yugy, Dvāpara- yugy, Tretā-yugy a Kali-yugy, šíří mudrci pod vedením Nejvyšší Osobnosti Božství védské poznání, a tak obnovují věčné náboženské zásady. Povinností Manua je znovu ustanovit systém náboženství. Manuovi synové plní jeho pokyny, a tak Manu spolu se svými potomky udržuje celý vesmír v chodu. Indrové jsou různými vládci nebeských planet, kteří za pomoci polobohů vládnou třem světům. Nejvyšší Osobnost Božství se též zjevuje jako inkarnace v různých yugách — jako Sanaka, Sanātana, Yājñavalkya, Dattātreya a další. V těchto podobách udílí pokyny o duchovním poznání, předepsaných povinnostech, principech mystické yogy a tak dále. V podobě Marīciho a jiných plodí potomstvo, v postavení krále trestá darebáky a jako čas ničí celé stvoření. Někdo může namítat: “Proč všemocný Nejvyšší Pán pověřuje správou vesmíru tolik osobností, když může sám učinit cokoliv pouhým přáním?” Jak a proč to dělá, nemohou ti, kdo jsou v zajetí māyi, pochopit.

Sloka 1:
Mahārāja Parīkṣit se otázal: Ó vznešený Śukadeve Gosvāmī, vysvětli mi prosím, jak Manu a ostatní v každé manvantaře plní své příslušné povinnosti a na čí nařízení tak jednají.
Sloka 2:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, Manuy, Manuovy syny, velké mudrce, Indry a všechny polobohy dosazuje Nejvyšší Osobnost Božství ve svých různých inkarnacích, jako je například Yajña.
Sloka 3:
Yajñu a další Pánovy inkarnace jsem ti již popsal, ó králi. Manuové a ostatní jsou těmito inkarnacemi povoláni a pod Jejich vedením řídí vesmírné dění.
Sloka 4:
Když na konci každých čtyř yug velcí světci vidí, že věčné povinnosti lidstva byly zneužity, tak znovu ustanovují náboženské zásady.
Sloka 5:
Poté Manuové, plně zaměstnáni dle pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství, přímo ustanovují zásady dharmy v jejích čtyřech úplných částech.
Sloka 6:
Vládci světa — synové a vnuci Manua — plní nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství až do konce Manuovy vlády, aby si mohli užívat výsledků obětí. Také polobozi získávají z těchto výsledků svůj podíl.
Sloka 7:
Nebeský král Indra, jenž dostává požehnání od Nejvyšší Osobnosti Božství a díky nim si užívá rozsáhlého bohatství, udržuje živé bytosti ve třech světech tím, že na všechny planety sesílá dostatečný déšť.
Sloka 8:
V každé yuze přijímá Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, podobu Siddhů, jako je například Sanaka, aby kázal transcendentální poznání; podobu vznešených světců, jako je Yājñavalkya, aby kázal cestu karmy, a podobu významných yogīnů, jako je Dattātreya, aby vyučoval systém mystické yogy.
Sloka 9:
V podobě Prajāpatiho Marīciho plodí Nejvyšší Osobnost Božství potomstvo, jako král zabíjí zloděje a darebáky a v podobě času ničí vše. Je tedy třeba chápat, že všechny různé rysy hmotného světa jsou rysy Nejvyšší Osobnosti Božství.
Sloka 10:
Všichni lidé jsou oklamáni matoucí energií, a proto se snaží nalézt Absolutní Pravdu, Nejvyšší Osobnost Božství, pomocí různých výzkumů a filozofické spekulace. Nejsou však schopni Nejvyššího Pána vidět.
Sloka 11:
V jedné kalpě neboli jednom dni Brahmy nastává mnoho změn zvaných vikalpy. Ty jsem ti již všechny popsal dříve, ó králi. Velcí učenci, kteří znají minulost, přítomnost a budoucnost, zjistili, že během jednoho Brahmova dne se vystřídá čtrnáct Manuů.