Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.14.5

Verš

tato dharmaṁ catuṣpādaṁ
manavo hariṇoditāḥ
yuktāḥ sañcārayanty addhā
sve sve kāle mahīṁ nṛpa

Synonyma

tataḥ — potom (na konci Kali-yugy); dharmam — náboženské zásady; catuḥ-pādam — o čtyřech částech; manavaḥ — všichni Manuové; hariṇā — Nejvyšší Osobností Božství; uditāḥ — pobízeni; yuktāḥ — zaměstnáni; sañcārayanti — znovu ustanovují; addhā — přímo; sve sve — ve své; kāle — době; mahīm — v tomto světě; nṛpa — ó králi.

Překlad

Poté Manuové, plně zaměstnáni dle pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství, přímo ustanovují zásady dharmy v jejích čtyřech úplných částech.

Význam

Dharma jako systém předepsaných povinností může být zavedena ve čtyřech úplných částech popsaných v Bhagavad-gītě. V Bhagavad- gītě (4.1) Pán říká:

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt

“Vyložil jsem tuto nesmrtelnou vědu o yoze bohu Slunce Vivasvānovi, Vivasvān ji předal Manuovi, otci lidstva, a Manu ji potom sdělil Ikṣvākuovi.” To je princip učednické posloupnosti. A stejnou metodou učí hnutí pro vědomí Kṛṣṇy po celém světě zásady Bhagavad-gīty takové, jaké jsou, bez jediné odchylky. Jestliže lidé přijmou pokyny Pána Kṛṣṇy a zapojí se v misi Śrī Caitanyi Mahāprabhua, budou jistě spokojení. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl, aby se každý člověk — alespoň v Indii — stal kazatelem této mise. Měli bychom se tedy stát guruy a v zájmu míru a blahobytu lidstva kázat Pánovy pokyny po celém světě.