Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.14.1

Verš

śrī-rājovāca
manvantareṣu bhagavan
yathā manv-ādayas tv ime
yasmin karmaṇi ye yena
niyuktās tad vadasva me

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; manvantareṣu — za vlády každého Manua; bhagavan — ó velký mudrci; yathā — jak; manu-ādayaḥ — Manu a ostatní; tu — ale; ime — tito; yasmin — jaké; karmaṇi — činnosti; ye — kdo; yena — kým; niyuktāḥ — určeni; tat — to; vadasva — prosím popiš; me — mně.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit se otázal: Ó vznešený Śukadeve Gosvāmī, vysvětli mi prosím, jak Manu a ostatní v každé manvantaře plní své příslušné povinnosti a na čí nařízení tak jednají.