Skip to main content

Synonyma

ṣaṭ-aiśvarya-pūrṇa bhagavān
Nejvyšší Osobnost Božství oplývající v plné míře šesti vznešenými atributy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.33
bhagavān ajaḥ
nejvyšší tvor ve vesmíru, Pán Brahmā — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.57-59
bhagavan
ó Osobnosti Božství — Bg. 10.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.40, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.81, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.39
ó Nejvyšší — Bg. 10.17
ó Pane — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.44, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.38, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.42, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.54, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.45, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.72, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.16
ó Ty, Jenž vlastníš všechna bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.43
ó božská osobo — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.39
Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.26-30, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.28
ó velký mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.37, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 8.14.1
ó můj Pane — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.151
ó můj pane, ó veliký — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.10
ó mocný mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.23
ó mocný — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.42, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.28
ó Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.45, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.47, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.35, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.45, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.186, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.9
ó vznešený mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.1, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.48
můj milý Pane — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.2
ó Nejvyšší Pane — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.53, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.52, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.47, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.46
ó můj pane — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.43, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.4, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.17
můj pane — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.5, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.4
ó vlastníku veškerého bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.34
můj Pane — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.17
ó Pane, Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.61
ó velký světče — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.2
ó velký mudrci (Śukadeve Gosvāmī) — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.1
ó velká duše — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.21
ó Nejvyšší Pane, ó Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.42
ó pane — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.27, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.46, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.4, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.62
ó nejmocnější — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.1
ó nejmocnější mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.2-3
ó velký brāhmaṇoŚrīmad-bhāgavatam 9.4.14
ó mocný oddaný — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.4
ó Nejvyšší Osobnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.28.5
ó pane (Śukadevo Gosvāmī) — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.19
Nejvyšší Pán — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.33
můj pane (Śukadevo Gosvāmī) — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.1
ó Můj pane — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.10-11
ó Nejvyšší Pane, Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.13
Můj milý Pane — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.16
Pán — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.28
můj drahý pane — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.16