Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.14.9

Verš

sargaṁ prajeśa-rūpeṇa
dasyūn hanyāt svarāḍ-vapuḥ
kāla-rūpeṇa sarveṣām
abhāvāya pṛthag guṇaḥ

Synonyma

sargam — plození potomstva; prajā-īśa-rūpeṇa — v podobě Prajāpatiho Marīciho a dalších; dasyūn — zloděje a darebáky; hanyāt — zabíjí; sva-rāṭ- vapuḥ — v podobě krále; kāla-rūpeṇa — v podobě času; sarveṣām — všeho; abhāvāya — za účelem zničení; pṛthak — různé; guṇaḥ — má vlastnosti.

Překlad

V podobě Prajāpatiho Marīciho plodí Nejvyšší Osobnost Božství potomstvo, jako král zabíjí zloděje a darebáky a v podobě času ničí vše. Je tedy třeba chápat, že všechny různé rysy hmotného světa jsou rysy Nejvyšší Osobnosti Božství.