Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.13.6

Verš

atrāpi bhagavaj-janma
kaśyapād aditer abhūt
ādityānām avarajo
viṣṇur vāmana-rūpa-dhṛk

Synonyma

atra — v tomto období vlády Manua; api — jistě; bhagavat-janma — inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství; kaśyapāt — Kaśyapou Munim; aditeḥ — z matky Aditi; abhūt — bylo umožněno; ādityānām — z Ādityů; avara- jaḥ — nejmladší; viṣṇuḥ — samotný Pán Viṣṇu; vāmana-rūpa-dhṛk — zjevující se jako Pán Vāmana.

Překlad

V této manvantaře se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevil jako nejmladší ze všech Ādityů zvaný Vāmana, trpaslík. Jeho otcem byl Kaśyapa a matkou Aditi.