Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.13.36

Verš

rājaṁś caturdaśaitāni
tri-kālānugatāni te
proktāny ebhir mitaḥ kalpo
yuga-sāhasra-paryayaḥ

Synonyma

rājan — ó králi; caturdaśa — čtrnáct; etāni — všichni tito; tri-kāla — tři fáze času (minulost, přítomnost a budoucnost); anugatāni — pokrývající; te — tobě; proktāni — popsáni; ebhiḥ — těmito; mitaḥ — počítán; kalpaḥ — jeden Brahmův den; yuga-sāhasra — tisíc cyklů čtyř yug; paryayaḥ — skládající se z.

Překlad

Popsal jsem ti čtrnáct Manuů minulosti, přítomnosti a budoucnosti, ó králi. Celková doba, ve které vládnou, trvá tisíc cyklů čtyř yug a nazývá se kalpa neboli jeden Brahmův den.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k třinácté kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Popis budoucích Manuů”.