Skip to main content

Synonyma

tri-adhipateḥ
vlastníka tří druhů stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.24
tri-pura-adhipatiḥ
vládce tří měst — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.28
tri-adhīśaḥ
Pán tří — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.21
Pán tří světů. — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.28
Pán tří světů — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.5
vládce tří kvalit hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.37
vládce tří kvalit — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.15
vládce tří planetárních systémů — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.19
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, majitel tří světů. — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.56
vládce tří míst, jmenovitě Goloky Vṛndāvanu, Vaikuṇṭhaloky a hmotného světa, nebo také vládce Mahā-Viṣṇua, Garbhodakaśāyī Viṣṇua a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua, nebo také vládce Brahmy, Viṣṇua a Maheśvary, anebo vládce tří světů (vyšších, nižších a středních planetárních systémů) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.33
tri-adhīśe
k Pánovi trojic — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.24
tri-adhīśvara śabdera
slova try-adhīśvaraŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.90
tri-adhīśvare
nejvyššího vládce māyi, která se skládá ze tří kvalit přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.15
tri-adhīśvarera
pána tří světů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.38
tri-bhuvana-adhīśāḥ
vládci tří světů (polobozi, jako jsou Brahmā a Śiva) — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.15
tri-bhuvana-aiśvarya
jelikož vlastnil všechno hmotné bohatství tří světů — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.2-8
tri-akṣa
Pán Śiva (který má tři oči) — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.22
Tryakṣo (tříoký) — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.4-5
tri-akṣam
se třema očima — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.11-13
tri-akṣaḥ
tři oči — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.3
tříoký — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.38
tri-ambaka
Pán Śiva — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.33
tri-ambakaḥ
Vīrabhadra (se třema očima) — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.22
tri-gavyūti-antara
v dosahu dvaceti kilometrů — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.14
tri-loka-manohara-anubhāva
ó Ty, Jenž jsi vnímán jako nejkrásnější osoba ve třech světech — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.40
tri-piṣṭa-pa-pateḥ api
přestože jsem král polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.12
tri-avastham
existující ve třech stavech (bdĕlé vĕdomí, spánek a hluboký spánek) — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.20
tri-avasthāḥ
tři stavy vĕdomí — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.33
tri-bhuvana bhari'
naplňující tři světy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.50
tri-bhuvana-ātma-bhavana
ó Pane, jsi útočištěm tří světů, protože jsi jejich Nadduší — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.40
tri-bhaṅga
prohnutý ve třech místech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.86
prohnuté ve třech místech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.18
prohnutá ve třech místech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.105
tri-bhaṅga-ṭhāma
postava prohnutá na třech místech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.56
tri-bhaṅgima
prohnutý ve třech místech — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.279
tri-bhuvana-tři planetární systém
tri-bhuvana-tři planetární systémy — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.33
tri-bhuvana
tři světy — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.244, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.230, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.102, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.41
tří světů — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.35-39
tří svĕtů — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.30
tří svĕtů tvořících vesmír — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.53