Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.13.35

Verš

satrāyaṇasya tanayo
bṛhadbhānus tadā hariḥ
vitānāyāṁ mahārāja
kriyā-tantūn vitāyitā

Synonyma

satrāyaṇasya — Satrāyaṇy; tanayaḥ — syn; bṛhadbhānuḥ — Bṛhadbhānu; tadā — tehdy; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; vitānāyām — z lůna Vitāny; mahā-rāja — ó králi; kriyā-tantūn — všechny duchovní činnosti; vitāyitā — bude provádět.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, ve čtrnácté manvantaře se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjeví z lůna Vitāny. Jeho otec se bude jmenovat Satrāyaṇa. Tato inkarnace bude známá jako Bṛhadbhānu a bude provádět duchovní činnosti.