Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.7.22

Verš

tam upāgatam ālakṣya
sarve sura-gaṇādayaḥ
praṇemuḥ sahasotthāya
brahmendra-tryakṣa-nāyakāḥ

Synonyma

tam — Jeho; upāgatam — přišel; ālakṣya — když viděli; sarve — všichni; sura-gaṇa-ādayaḥ — polobozi a ostatní; praṇemuḥ — poklony; sahasā — okamžitě; utthāya — když povstali; brahma — Pán Brahmā; indra — Pán Indra; tri-akṣa — Pán Śiva (který má tři oči); nāyakāḥ — v čele s.

Překlad

Jakmile uviděli Pána Viṣṇua, všichni polobozi — Pán Brahmā, Pán Śiva, Gandharvové a ostatní přítomní — padli okamžitě k Jeho nohám, aby Mu vzdali uctivé poklony.

Význam

Pán Viṣṇu je podle tohoto verše Svrchovaným Pánem také Pána Śivy a Pána Brahmy, o jiných polobozích, Gandharvech a obyčejných živých bytostech ani nemluvě. Jedna modlitba praví: yaṁ brahmā varuṇendra-rudra-marutāḥ — všichni polobozi uctívají Pána Viṣṇua. Podobně: dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yaṁ yoginaḥyogīni soustřeďují svou mysl na podobu Pána Viṣṇua. Pán Viṣṇu je tedy hoden úcty všech — polobohů, Gandharvů, a dokonce i Pána Śivy a Pána Brahmy. Tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ sadā paśyanti sūrayaḥ — proto je Viṣṇu Nejvyšší Osobnost Božství. Pán Brahmā sice v předcházejících slokách oslovil Pána Śivu jako Nejvyššího, ale když se zjevil Pán Viṣṇu, padl i Śiva k Jeho nohám, aby Mu vzdal uctivé poklony.