Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.155

Verš

rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan
nānāvatāram akarod bhuvaneṣu kintu
kṛṣṇaḥ svayaṁ samabhavat paramaḥ pumān yo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

rāma-ādi — inkarnace Pána Rāmy a podobně; mūrtiṣu — v různých podobách; kalā-niyamena — na pokyn úplných částí; tiṣṭhan — existující; nānā — různé; avatāram — inkarnace; akarot — vykonány; bhuvaneṣu — ve světech; kintu — ale; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; svayam — osobně; samabhavat — zjevil se; paramaḥ — nejvyšší; pumān — osoba; yaḥ — která; govindam — Pánu Govindovi; ādi-puruṣam — původní osobě; tam — Jemu; aham — já; bhajāmi — se klaním.

Překlad

„Uctívám Govindu, původního Pána, který se prostřednictvím svých úplných částí zjevuje v tomto světě v různých podobách a inkarnacích, jako je Pán Rāma, ale který se také osobně zjevuje ve své nejvyšší a původní podobě jako Pán Kṛṣṇa.“

Význam

Tento citát je z Brahma-saṁhity (5.39).