Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.15.45

Verš

sarve tam anunirjagmur
bhrātaraḥ kṛta-niścayāḥ
kalinādharma-mitreṇa
dṛṣṭvā spṛṣṭāḥ prajā bhuvi

Synonyma

sarve — všichni jeho mladší bratři; tam — ho; anunirjagmuḥ — opustili domov po vzoru staršího; bhrātaraḥ — bratři; kṛta-niścayāḥ — rozhodně; kalinā — věkem Kali; adharma — zásady bezbožnosti; mitreṇa — přítele; dṛṣṭvā — viděli; spṛṣṭāḥ — zmocnily se; prajāḥ — všech obyvatel; bhuvi — na Zemi.

Překlad

Mladší bratři Mahārāje Yudhiṣṭhira viděli, že věk Kali už proniká do celého světa a že obyvatelé království už jsou poznamenáni bezbožným životem. Rozhodli se proto jít ve stopách svého staršího bratra.

Význam

Mladší bratři Mahārāje Yudhiṣṭhira byli už předtím věrnými následovníky velikého vladaře a byli dostatečně vzdělaní, aby znali konečný cíl života. S rozhodností se proto vydali za svým nejstarším bratrem vykonávat oddanou službu Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Podle zásad sanātana-dharmy se člověk musí po skončení první poloviny svého života stáhnout z rodinného života a zaměstnat se seberealizací. Jakým způsobem se má člověk zaměstnat ale není vždy jasné. Lidé, kteří odešli do ústraní, jsou někdy zmateni a nevědí, co mají v posledních dnech života dělat. Zde je rozhodnutí autorit, jako byli Pāṇḍuovci: všichni se zaměstnali příznivým rozvíjením oddané služby Pánu Śrī Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. Podle Svāmīho Śrīdhara není konečným cílem života dharma, artha, kāma a mokṣa neboli plodonosné činnosti, filozofické spekulace a spasení, jak si jistí lidé představují. Těmto věcem se víceméně věnují ti, kteří nemají žádné informace o konečném životním cíli. Tento cíl popisuje Samotný Pán v Bhagavad-gītě (18.64) a Pāṇḍuovci byli natolik inteligentní, že se za ním bez váhání vydali.