Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.9

Verš

arudra-bhāgaṁ tam avekṣya cādhvaraṁ
pitrā ca deve kṛta-helanaṁ vibhau
anādṛtā yajña-sadasy adhīśvarī
cukopa lokān iva dhakṣyatī ruṣā

Synonyma

arudra-bhāgam — žádné obětiny pro Pána Śivu; tam — to; avekṣya — viděla; ca — a; adhvaram — obětiště; pitrā — od jejího otce; ca — a; deve — Pánu Śivovi; kṛta-helanam — zjevné pohrdání; vibhau — vůči pánovi; anādṛtā — když nebyla přijata; yajña-sadasi — v obětním shromáždění; adhīśvarī — Satī; cukopa — velice se rozzlobila; lokān — čtrnáct světů; iva — jako by; dhakṣyatī — pálila; ruṣā — svým hněvem.

Překlad

V obětní aréně Satī viděla, že pro jejího manžela, Pána Śivu, nebyly připravené žádné obětiny. Dále zjistila, že Dakṣa nejenže nepozval Pána Śivu, ale ani nehodlal přijmout ji jakožto urozenou manželku Pána Śivy. To Satī natolik rozzlobilo, že na svého otce pohlédla, jako by ho chtěla očima namístě spálit.

Význam

Obětinami do ohně za zpěvu védské mantry “svāhā” se uctívají všichni polobozi, velcí mudrci a Pitové, včetně Pána Brahmy, Pána Śivy a Pána Viṣṇua. Śiva je tedy jedním z těch, kterým se obvykle projevuje úcta. Satī si však v obřadní aréně všimla, že brāhmaṇové vynechali mantru “namaḥ śivāya svāhā”, kterou se obětina nabízí Pánu Śivovi. Satī neměla obavy o sebe, neboť byla připravená jít do otcovského domu i bez pozvání. Chtěla se však přesvědčit, zdali jejímu manželovi je, či není prokazována úcta. O setkání se svými sestrami a matkou jí tolik nešlo. Ani nedbala na jejich přivítání; byla především znepokojená tím, že její manžel byl při vykonávání oběti uražen. Když si toho všimla, velice ji to rozzlobilo. Pohlédla na svého otce Dakṣu s takovým hněvem, že to vypadalo, jako kdyby ho svým pohledem spalovala.