Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.11.20

Verš

sandhyā-sandhyāṁśayor antar
yaḥ kālaḥ śata-saṅkhyayoḥ
tam evāhur yugaṁ taj-jñā
yatra dharmo vidhīyate

Synonyma

sandhyā — přechodné období před; sandhyā-aṁśayoḥ — a přechodné období po; antaḥ — v; yaḥ — to, co; kālaḥ — trvání; śata-saṅkhyayoḥ — stovky let; tam eva — to období; āhuḥ — nazývají; yugam — věk; tat-jñāḥ — zkušení astronomové; yatra — kdy; dharmaḥ — náboženství; vidhīyate — se vykonává.

Překlad

Přechodná období před a po každém věku, která podle výše uvedených počtů trvají několik set let, nazývají zkušení astronomové yuga-sandhyi neboli spojení dvou věků. Během těchto období se vykonávají všechny náboženské činnosti.