Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.11.21

Verš

dharmaś catuṣ-pān manujān
kṛte samanuvartate
sa evānyeṣv adharmeṇa
vyeti pādena vardhatā

Synonyma

dharmaḥ — náboženství; catuḥ-pāt — všechny čtyři aspekty; manujān — lidstvo; kṛte — v Satya-yuze; samanuvartate — náležitě dodržovalo; saḥ — to; eva — jistě; anyeṣu — v dalším; adharmeṇa — vlivem bezbožnosti; vyeti — upadalo; pādena — o jednu část; vardhatā — postupně úměrně rostoucí.

Překlad

Ó Viduro, ve věku Satya lidstvo řádně dodržovalo všechny náboženské zásady, ale v dalších věcích postupně ubývalo vždy o jednu složku náboženství a úměrně tomu vzrůstala bezbožnost.

Význam

Ve věku Satya bylo běžné úplné dodržování všech náboženských zásad. V každém dalším věku však bylo vždy o jednu náboženskou zásadu méně, a v současnosti je tedy poměr náboženství a bezbožnosti jedna ku třem. Lidé v tomto věku proto nejsou příliš šťastní.