Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.316

Verš

dīpārcir eva hi daśāntaram abhyupetya
dīpāyate vivṛta-hetu-samāna-dharmā
yas tādṛg eva hi ca viṣṇutayā vibhāti
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

dīpa-arciḥ — plamen lampy; eva — jako; hi — zajisté; daśā-antaram — další lampu; abhyupetya — expandující se; dīpāyate — ozařuje; vivṛta-hetu — se svou expandovanou příčinou; samāna-dharmā — stejně mocná; yaḥ — kdo; tādṛk — podobně; eva — zajisté; hi — zajisté; ca — také; viṣṇutayā — ve své expanzi Pána Viṣṇua; vibhāti — ozařuje; govindam — Pánu Kṛṣṇovi; ādi-puruṣam — nejvyšší původní osobě; tam — Jemu; aham — já; bhajāmi — s úctou se klaním.

Překlad

„  ,Pokud plamenem jedné svíce zapálíme druhou svíci, bude odděleně svítit stejně silně jako ta původní, i když ji přemístíme jinam. Nejvyšší Osobnost Božství, Govinda, se podobně expanduje na různé podoby Viṣṇua, které jsou stejně zářivé, mocné a majestátní. Uctívám tuto Nejvyšší Osobnost Božství, Govindu.̀  “

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.46).