Skip to main content

Synonyma

anya hetu
jiná příčina — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.173
saṁsṛti-hetu-bhūtayā
která je příčinou sílících hmotných pout — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.9
dharma-sthāpana-hetu
za účelem ustanovit náboženské zásady — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.185
gaura-sukha-dāna-hetu
za účelem potěšit Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.9
hetu-madbhiḥ
s příčinou a následkem — Bg. 13.5
hetu-lakṣaṇam
příznaky příčin — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.19
saṁsāra-hetu
příčina podmíněného stavu bytí — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.6
hetu
vládnoucí božstva smyslových činností — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.37
příčina — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.248, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.51
příčin — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.1
důvod — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.102, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.104, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.195, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.105
příčinu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.93
důvody — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.15-16, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.39
za účelem — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.57
kvůli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.191
z důvodu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.217
příčiny — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.79
díky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.161, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.100
nistāra-hetu
za účelem osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.68
kartā-hetu
původní příčina — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.62
nimitta-hetu
původní příčina — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.14-15
výkonná příčina — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.271
prāpti-hetu
způsob, kterým se k Němu lze přiblížit — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.141
mūla hetu
hlavní důvod — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.54
kṛṣṇa-sukha-hetu
pro Kṛṣṇovo potěšení — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.167-169
pro potěšení Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.174
pro potěšení Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.175
sukha-hetu
příčiny štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.218
jīva-hetu
pro osvícení podmíněné duše — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.175
hetu-śabde
slovem hetuŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.27
kṛpā-hetu
z milosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.205
nistārera hetu
způsobuje osvobození všech lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.3
kṛṣṇa-kṛpā-ādi-hetu
důvodu Kṛṣṇovy milosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.205
saṁsāra-tāraṇa-hetu
pro vysvobození celého světa — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.150
tāṅra sukha-hetu
za účelem Jeho štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.8
tāhāra hetu
příčinu tohoto osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.51
vivṛta-hetu
se svou expandovanou příčinou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.316
uddhāra-hetu
příčinu vysvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.64
sṛṣṭi-hetu
za účelem stvoření — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.263
sei hetu
z toho důvodu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.278