Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.12.11

Verš

sarvātmany acyute ’sarve
tīvraughāṁ bhaktim udvahan
dadarśātmani bhūteṣu
tam evāvasthitaṁ vibhum

Synonyma

sarva-ātmani — Nadduši; acyute — neselhávající; asarve — neomezenou; tīvra-oghām — s neochabující silou; bhaktim — oddanou službu; udvahan — vykonával; dadarśa — viděl; ātmani — v Nejvyšší Duši; bhūteṣu — v tělech všech živých bytostí; tam — Jeho; eva — jen; avasthitam — umístěný; vibhum — všemohoucí.

Překlad

Dhruva Mahārāja s neochabující silou oddaně sloužil Nejvyššímu, který je zdrojem všeho. Současně viděl, že vše je v Pánu a Pán je v tělech všech bytostí. Pán je nazýván Acyuta, neboť nikdy neselhává ve Své prvořadé povinnosti chránit Své oddané.

Význam

Dhruva Mahārāja konal nejen četné oběti, ale současně pokračoval i ve své transcendentální oddané službě Pánu. Obyčejné karmī, kteří si chtějí užívat výsledků plodonosných činností, zajímají pouze oběti a obřady předepsané ve védských śāstrách. Dhruva Mahārāja jako příkladný král také vykonával mnohé oběti, ale zároveň neustále sloužil Pánu. Pán vždy chrání Své oddané, kteří se Mu odevzdali. Oddaný ví, že Pán je v srdci každého, jak uvádí Bhagavad-gītā (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati). Obyčejný člověk si nedokáže představit, jak může být Nejvyšší Pán v srdci každého, ale oddaný Pána skutečně vidí. Nejenže Ho vidí vně, ale svým duchovním pohledem také vidí, že v Něm vše spočívá, jak popisuje Bhagavad-gītā (mat-sthāni sarva-bhūtāni). Takový je pohled mahā-bhāgavaty. Mahā-bhāgavata vidí vše, co ostatní, ale místo aby viděl pouze stromy, hory, města a nebe, vidí ve všem jen svého milovaného Pána, Nejvyšší Osobnost Božství, a vše vidí v Něm. To je pohled mahā-bhāgavaty. Mahā-bhāgavata, vysoce pokročilý čistý oddaný, vidí Pána všude, i v srdci každého. Tento pohled se naskýtá oddaným, kteří dosáhli vysokého stupně oddané služby Pánu. Brahma-saṁhitā (5.38) říká: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena — pouze ti, kdo své oči potřeli balzámem lásky k Bohu, mohou Nejvyššího Pána vidět všude tváří v tvář. Nelze toho dosáhnout v představách nebo takzvanou meditací.