Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.33.8

Verš

taṁ tvām ahaṁ brahma paraṁ pumāṁsaṁ
pratyak-srotasy ātmani saṁvibhāvyam
sva-tejasā dhvasta-guṇa-pravāhaṁ
vande viṣṇuṁ kapilaṁ veda-garbham

Synonyma

tam — Jemu; tvām — Ty; aham — já; brahma — Brahman; param — nejvyšší; pumāṁsam — Nejvyšší Osobnost Božství; pratyak-srotasi — obrátil se dovnitř; ātmani — v mysli; saṁvibhāvyam — meditoval o, vnímal; sva-tejasā — Tvou vlastní mocí; dhvasta — zmizel; guṇa-pravāham — vliv kvalit hmotné přírody; vande — klaním se; viṣṇum — Pánu Viṣṇuovi; kapilam — jménem Kapila; veda-garbham — pokladnice Ved.

Překlad

Věřím, ó můj Pane, že jsi Samotný Pán Viṣṇu, který má jméno Kapila. Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, Nejvyšší Brahman! Světci a mudrci, kteří jsou osvobozeni od smyslových a mentálních žádostí, o Tobě meditují, neboť jen Tvou milostí je možné se vyprostit z pout tří kvalit hmotné přírody. Když dojde ke zničení, nacházejí všechny Vedy útočiště v Tobě.

Význam

Místo aby Kapilova matka Devahūti prodlužovala své modlitby, prohlásila, že Pán Kapila není nikdo jiný než Samotný Viṣṇu. Současně přiznala, že jako žena nedokáže Pána uctívat pouhými modlitbami. Přirozeně chtěla, aby byl Pán spokojen. Důležité je zde slovo pratyak. Provozování yogy zahrnuje osm stupňů — yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna a samādhi. Pratyāhāra znamená pozastavit veškeré činnosti smyslů. Realizace Nejvyššího Pána, o které se zde Devahūti zmiňuje, lze dosáhnout pouze tehdy, když dokážeme odpoutat smysly od hmotných činností. Kdo oddaně slouží, nemá příležitost zaměstnat své smysly jiným způsobem. Na této úrovni dokonalého vědomí Kṛṣṇy můžeme pochopit Nejvyššího Pána takového, jaký je.