Skip to main content

Synonyma

param adbhutam
neobyčejné a úžasné — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.26-27
adbhutam param
bylo to neobyčejně úžasné — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.32
pāram adhvanaḥ
mimo náš dohled. — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.26
alīka-param
nejodpornějšího lháře — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.4
ananta-pāram
který byl nepřekonatelný — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.14
neomezený, přesahující míry hmotného času a prostoru — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.29
nekonečnému — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.18
bez hranic — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.36
ananta-pārām
neomezený — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.38-40
param ca api
nebo někoho jiného — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.23
ataḥ param
v budoucnu. — Bg. 2.12
poté. — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.22
za hranicemi — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.32
dále — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.124-125
potom — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.1
a poté, v budoucnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.2
ati-pāram
ke konečnému cíli duchovní existence. — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.20
avarohaṇataḥ param
za místo, kde mĕli vítĕzové slézt. — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.25
param añjanam
nejlepší balzám pro oči, aby viděly věci tak, jak se skutečně mají — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.13
ca bhagavat-parām
a velká oddaná Pána. — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.43
bhagavat-param
který byl velkým oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství. — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.34
param bhāvam
tvé transcendentální postavení — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.54
brahma param
Nejvyšší Brahman — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.19
Parabrahman, Nejvyšší Pán, Kṛṣṇa — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.49
param brahma
Svrchovaná Absolutní Pravda — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.51
Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.48
jako Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.79
Nejvyšší Brahman, Absolutní Pravda — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.38
Absolutní Pravda — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.31
Nejvyšší Brahman, Absolutní Pravda. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.96
param-brahma
neosobní Brahman — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.218
camatkṛti-param
plného překvapení — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.164
duranta-pāram
nepřekonatelný — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.57, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.6
parām gatim
k nejvyšší dokonalosti, návratu domů, zpátky k Bohu. — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.30
mat-param
závislá na Mně — Bg. 13.13
nārāyaṇa-param
s cílem dosáhnout Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.16
s cílem spatřit Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.16
zcela soustředěný na Pána Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.4-6
param padam
k lotosovým nohám Nejvyššího Pána. — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.7
nejvyššího postavení (podle jejich představ a spekulací) — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.32