Skip to main content

Synonyma

dhvasta-akṣam
s potemnělýma, zapadlýma očima — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.29-31
dhvasta-bandhanaḥ
vysvobozený z pout — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.12
dhvasta
přemohl — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.54
zničené — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.56, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.39, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.17, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.27
zmizel — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.8
rozptýlené — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.21
stranou — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.18
přemožený — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.4
budou zničena — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.10
překonal — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.26
zničená — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.7
rozptýlená — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.11-12
odstranĕné — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.47
zmařený — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.25-26
zničil — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.13
dhvasta-tamasaḥ
zbaveni veškeré nevědomosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.73
sva-mahi-dhvasta-mahibhiḥ
jejichž nezávislost byla podřízená moci Pána — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.53
dhvasta-pāpānām
kteří jsou zcela zbaveni všech hříšných reakcí — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.23

Filter by hierarchy