Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.31

Verš

tad-darśana-dhvasta-samasta-kilbiṣaḥ
svasthāmalāntaḥkaraṇo ’bhyayān muniḥ
pravṛddha-bhaktyā praṇayāśru-locanaḥ
prahṛṣṭa-romānamad ādi-puruṣam

Synonyma

tat-darśana — pohledem na Nejvyšší Osobnost Božství; dhvasta — zničené; samasta-kilbiṣaḥ — všechny hříchy; svastha — zdravé; amala — a čisté; antaḥkaraṇaḥ — nitro jeho srdce; abhyayāt — setkal se tváří v tvář; muniḥ — král, který mlčel, neboť jeho mysl byla plně uspokojená; pravṛddha-bhaktyā — v postoji sílící oddané služby; praṇaya-aśru-locanaḥ — se slzami lásky v očích; prahṛṣṭa-roma — s chlupy zježenými radostí; anamat — s úctou se poklonil; ādi-puruṣam — expanzi původní osobnosti.

Překlad

Když Mahārāja Citraketu uviděl Nejvyššího Pána, byl ihned zbaven všech hmotných nečistot, a takto zcela očištěný setrvával ve svém původním vědomí Kṛṣṇy. Zmlkl a zvážněl a z lásky k Pánu mu z očí tekly slzy a ježily se mu chlupy na těle. S velkou oddaností a láskou vzdal původní Osobnosti Božství uctivé poklony.

Význam

Velice důležitý je výraz tad-darśana-dhvasta-samasta-kilbiṣaḥ. Pokud někdo pravidelně navštěvuje chrám a hledí na Nejvyšší Osobnost Božství, samotnou touto činností se postupně zbaví všech hmotných tužeb. Když je člověk oproštěný od výsledků všech hříšných činností, zcela se očistí a se zdravou myslí bude dělat čím dál větší pokrok ve vědomí Kṛṣṇy.