Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.23

Verš

citraketur uvāca
bhagavan kiṁ na viditaṁ
tapo-jñāna-samādhibhiḥ
yogināṁ dhvasta-pāpānāṁ
bahir antaḥ śarīriṣu

Synonyma

citraketuḥ uvāca — král Citraketu odpověděl; bhagavan — ó mocný mudrci; kim — co; na — ne; viditam — je chápáno; tapaḥ — díky askezi; jñāna — poznání; samādhibhiḥ — a díky samādhi (tranzu, transcendentální meditaci); yoginām — velkými yogīny či oddanými; dhvasta-pāpānām — kteří jsou zcela zbaveni všech hříšných reakcí; bahiḥ — vně; antaḥ — uvnitř; śarīriṣu — v podmíněných duších, jež mají hmotná těla.

Překlad

Král Citraketu řekl: Ó velký Aṅgiro, díky askezi, poznání a transcendentálnímu samādhi jsi osvobozený od všech hříšných reakcí. Jako dokonalý yogī proto chápeš všechny vnější a vnitřní záležitosti, které se týkají vtělených, podmíněných duší, jako jsme my.