Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.24.73

Verš

te vayaṁ noditāḥ sarve
prajā-sarge prajeśvarāḥ
anena dhvasta-tamasaḥ
sisṛkṣmo vividhāḥ prajāḥ

Synonyma

te — od něho; vayam — my všichni; noditāḥ — na nařízení; sarve — všichni; prajā-sarge — v době tvoření obyvatelstva; prajā-īśvarāḥ — vládci všech živých bytostí; anena — tímto; dhvasta-tamasaḥ — zbaveni veškeré nevědomosti; sisṛkṣmaḥ — tvořili jsme; vividhāḥ — různé druhy; prajāḥ — živých bytostí.

Překlad

Když Pán Brahmā nařídil všem Prajāpatiům, aby tvořili, opěvovali jsme Nejvyšší Osobnost Božství touto modlitbou a zcela se zbavili veškeré nevědomosti. Díky tomu jsme byli schopni stvořit různé druhy živých bytostí.

Význam

Z tohoto verše můžeme pochopit, že různé druhy živých bytostí byly stvořeny zároveň hned na počátku stvoření. Nesmyslnou Darwinovu teorii evoluce zde nelze použít. Není pravda, že před milióny let inteligentní lidské bytosti neexistovaly. Naopak, nejinteligentnější bytost ze všech — Pán Brahmā — byla stvořena jako první. Pán Brahmā poté stvořil další moudré světce, jako je Marīci, Bhṛgu, Ātreya, Vasiṣṭha a Pán Śiva. Ti pak tvořili různé druhy těl s ohledem na karmu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu řekl Pán Kapiladeva Své matce, že živá bytost dostává určitý druh těla podle svých činností a že o tomto těle rozhodují vyšší autority. Těmito autoritami, jež dosazuje Nejvyšší Osobnost Božství, jsou Pán Brahmā a všichni ostatní Prajāpatiové a Manuové. Z popisu počátku stvoření tedy můžeme vidět, že první tvor je nejinteligentnější. Není pravda, že takzvaná moderní inteligence se vyvinula postupnou evolucí. Brahma-vaivarta Purāṇa uvádí, že postupná evoluce probíhá, ale netýká se těl. Všechny tělesné podoby již existují; pouze duchovní bytost, duchovní jiskra v těle, zlepšuje podle zákonů přírody a pod dohledem vyšších autorit své postavení. Z tohoto verše je zřejmé, že různé druhy živých bytostí existovaly od samotného počátku stvoření. Není pravda, že některé z nich vyhynuly. Vše zůstává a pouze náš nedostatek poznání je příčinou toho, že nevidíme věci takové, jaké jsou.

Velice důležité je slovo dhvasta-tamasaḥ, neboť nikdo nemůže řídit tvoření různých druhů živých bytostí, aniž by byl oproštěn od nevědomosti. Śrīmad-Bhāgavatam (3.31.1) říká, že živé bytosti dostávají těla pod dohledem vyšších sil (daiva-netreṇa). Jak by mohly tyto vyšší síly řídit evoluci živé bytosti, kdyby samy nebyly prosté veškeré nedokonalosti? Následovníci védských pokynů nemohou Darwinovu teorii evoluce přijmout, neboť je poznamenána nedokonalým poznáním.