Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.19.36

Verš

taṁ sukhārādhyam ṛjubhir
ananya-śaraṇair nṛbhiḥ
kṛtajñaḥ ko na seveta
durārādhyam asādhubhiḥ

Synonyma

tam — Jemu; sukha — snadno; ārādhyam — uctíván; ṛjubhiḥ — skromnými; ananya — žádné jiné; śaraṇaiḥ — kteří přijímají útočiště; nṛbhiḥ — lidmi; kṛta-jñaḥ — vděčná duše; kaḥ — která; na — ne; seveta — bude sloužit; durārādhyam — nemůže být uctíván; asādhubhiḥ — neoddanými.

Překlad

Která vděčná duše by nechtěla prokazovat láskyplnou službu tak úžasnému pánovi, jako je Osobnost Božství? Čistí oddaní, kteří vyhledávají ochranu jedině u Pána, Ho mohou snadno potěšit, ale hříšní lidé si Ho těžko nakloní.

Význam

Každá živá bytost a zvláště duše v lidském těle musí cítit veliký vděk za požehnání, která dostává milostí Nejvyššího Pána. Každý je proto povinen s jednoduchým srdcem naplněným vděčností oddaně sloužit Nejvyššímu Pánu ve vědomí Kṛṣṇy. Lidé, kteří jsou ve skutečnosti zloději a darebáci, nedokáží uznat a opětovat požehnání Nejvyššího Pána a nemohou Mu oddaně sloužit. Nevděční lidé nechápou, jaký prospěch získávají Pánovým řízením. Užívají si světla slunce a měsíce a dostávají zdarma vodu, ale přesto necítí žádný vděk. Jen se kochají těmito Pánovými dary. Nemohou být proto nazváni jinak než zloději a darebáci.