Skip to main content

Synonyma

ananya-bhāk
bez odchýlení — Bg. 9.30
aniž by uctíval cokoliv nebo kohokoliv jiného — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.44
ananya-cetāḥ
s neodbíhající myslí — Bg. 8.14
ananya-manasaḥ
bez odchýlení mysli — Bg. 9.13
ananya-yogena
skrze čistou oddanou službu — Bg. 13.8-12
ananya-gatau
ten, kdo nemá žádnou jinou možnost ochrany — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.6
ananya
nikoliv jinými — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.45
žádné jiné — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.74
bez jakékoliv jiné — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.20
jinými — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.16
výhradní — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.20
nemající žádný jiný — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.9
nikdo jiný — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.27-28
pro nikoho jiného — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.57
nikoho jiného — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.45
nikdy jako oddĕlené — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.24
nikým jiným — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.31-32
nikam jinam nevkládají — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.32
žádný jiný — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.13
neobyčejné — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.21
bez vychýlení — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.7
absolutně — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.35
ananya-viṣayā
čistá — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.42
zcela upevněn, bez odchýlení — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.10
ca ananya-bhāvānām
a plně oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.25
ananya-bhāvena
bez vedlejších myšlenek — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.19
stejným pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.42
s oddaností — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.35
s výlučnou oddaností — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.33
ananya-vṛttyā
neomylně — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.38
ananya-bhāvā
bez připoutanosti k jiným — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.59
ananya-bhāve
neochvějně — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.22
ananya-dṛṣṭyā
ničím jiným než oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.49
ananya-hetuṣu
bez jiné příčiny — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.30
ananya-rādhasaḥ
pro Rantideva, který byl neochvějný a nepřál si nic jiného než sloužit Nejvyššímu Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.17
ananya-nāthān
zvláště pasáčků, pro které neexistoval nikdo kromě Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.27
ananya-bodhya-ātmatayā
samostatnĕ projevené, aniž by Ji osvĕtlovalo cokoliv jiného — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.6
ananya-gatim
nemající jiný cíl nebo útočištĕ (než Jeho) — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.23
avyavadhāna-ananya-bhakti-yogena
nepřerušovanou a neochvějnou oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.7
ananya-bhāvān
oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.64