Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.72

Verš

ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis
tābhir ya eva nija-rūpatayā kalābhiḥ
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

ānanda — blaženost; cit — a poznání; maya — skládá se z; rasa — nálad; prati — každou sekundu; bhāvitābhiḥ — kdo jsou pohrouženi; tābhiḥ — s těmi; yaḥ — kdo; eva — jistě; nija-rūpatayā — ve své vlastní podobě; kalābhiḥ — kdo jsou části částí Jeho energie blaženosti; goloke — v Goloce Vṛndāvanu; eva — jistě; nivasati — sídlí; akhila-ātma — jako duše všech; bhūtaḥ — kdo existují; govindam — Pána Govindu; ādi-puruṣam — původní osobnost; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„Uctívám Govindu, původního Pána, jenž sídlí ve své říši Goloce s Rādhou, jež připomíná Jeho duchovní podobu a je ztělesněním extatické energie (hlādinī). Doprovázejí Je Její důvěrné společnice, zosobnění expanzí Její tělesné podoby, které jsou naplněny a prostoupeny věčně blaženou duchovní rasou.“

Význam

Tento verš je z Brahma-saṁhity (5.37).