Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.73

Verš

kṛṣṇere karāya yaiche rasa āsvādana
krīḍāra sahāya yaiche, śuna vivaraṇa

Synonyma

kṛṣṇere — Pánu Kṛṣṇovi; karāya — jsou příčinou; yaiche — jak; rasa — nálady; āsvādana — vychutnávání; krīḍāra — zábav; sahāya — pomocník; yaiche — jak; śuna — prosím slyšte; vivaraṇa — popis.

Překlad

Slyšte nyní prosím o tom, jak Pánu Śrī Kṛṣṇovi tyto Jeho společnice pomáhají vychutnávat rasu a jak Mu pomáhají v Jeho zábavách.