Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.22.6

Verš

atha ca yāvatārdhena nabho-vīthyāṁ pracarati taṁ kālam ayanam ācakṣate.

Synonyma

atha — nyní; ca — také; yāvatā — dokud; ardhena — polovina; nabhaḥ-vīthyām — v meziplanetárním prostoru; pracarati — Slunce se pohybuje; tam — ten; kālam — čas; ayanamayana; ācakṣate — praví se.

Překlad

Doba, kterou Slunce potřebuje k procestování poloviny vesmíru, se nazývá ayana, doba jeho pohybu (na severu či na jihu).