Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.22.7

Verš

atha ca yāvan nabho-maṇḍalaṁ saha dyāv-āpṛthivyor maṇḍalābhyāṁ kārtsnyena sa ha bhuñjīta taṁ kālaṁ saṁvatsaraṁ parivatsaram iḍāvatsaram anuvatsaraṁ vatsaram iti bhānor māndya-śaighrya-sama-gatibhiḥ samāmananti.

Synonyma

atha — nyní; ca — také; yāvat — dokud; nabhaḥ-maṇḍalam — meziplanetární prostor, mezi horním a dolním světem; saha — spolu s; dyau — horního světa; āpṛthivyoḥ — dolního světa; maṇḍalābhyām — sféry; kārtsnyena — zcela; saḥ — on; ha — vskutku; bhuñjīta — může projít; tam — ten; kālam — čas; saṁvatsaram — Saṁvatsara; parivatsaram — Parivatsara; iḍāvatsaram — Iḍāvatsara; anuvatsaram — Anuvatsara; vatsaram — Vatsara; iti — takto; bhānoḥ — Slunce; māndya — pomalou; śaighrya — rychlou; sama — a stejnoměrnou; gatibhiḥ — rychlostmi; samāmananti — zkušení učenci popisují.

Překlad

Bůh Slunce se pohybuje třemi rychlostmi — pomalou, rychlou a průměrnou. Dobu, kterou stráví cestou okolo nebeské, pozemské a meziplanetární sféry, když cestuje těmito třemi rychlostmi, označují učenci pěti jmény — Saṁvatsara, Parivatsara, Iḍāvatsara, Anuvatsara a Vatsara.

Význam

Podle astronomických výpočtů založených na solárním kalendáři je každý rok o šest dní delší než kalendářní rok a podle výpočtů založených na lunárním kalendáři je o šest dní kratší. Vlivem pohybů Slunce a Měsíce tedy vzniká mezi slunečním a měsíčním rokem rozdíl dvanácti dnů. S tím, jak plyne Saṁvatsara, Parivatsara, Iḍāvatsara, Anuvatsara a Vatsara, se každý pátý rok přidávají dva měsíce navíc. Tak vzniká šestá saṁvatsara, ale protože je dodatečná, výpočty solárního kalendáře se provádějí podle uvedených pěti jmen.