Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.173

Verš

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

Synonyma

teṣām — jim; satata-yuktānām — stále zaměstnaným; bhajatām — oddanou službou; prīti-pūrvakam — v extázi lásky; dadāmi — dávám; buddhi-yogam — skutečnou inteligenci; tam — tu; yena — díky které; mām — ke Mně; upayānti — přijdou; te — oni.

Překlad

„  ,Těm, kdo Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, s jehož pomocí ke Mně mohou dospět.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (10.10). Vysvětlení se nalézá v Ādi-līle 1.49.