Skip to main content

Synonyma

yogam aiśvaram
nepochopitelnou mystickou moc — Bg. 9.5
nepochopitelnou mystickou moc. — Bg. 11.8
bhakti-yogam
spojení oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.6
láskyplnou oddanou službu. — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.18
láskyplnou oddanou službu — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.8
oddanou službu — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.53
oddanou službu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.19
vědu o oddané službě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.255
bhāva-yogam
proces oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.26
buddhi-yogam
skutečnou inteligenci — Bg. 10.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.173, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.192
činnosti patřící k oddané službě — Bg. 18.57
buddhi- yogam
skutečnou inteligenci — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.49
deha-yogam
styk s tělem — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.44
spojení s hmotným tělem — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.13
dāsya-yogam
činnosti služby. — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.17
karma-yogam
oddanost — Bg. 3.7
sladĕní svých činností s Nejvyšším — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.41
kriyā-yogam
předepsanou metodu jednání — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.1
praktický způsob rozvoje — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.2-3
nistāraṇa-yogam
proces, jak se vyprostit z hmotného zapletení — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.24
yogam
seberealizace — Bg. 2.53
vědu o vztahu k Nejvyššímu — Bg. 4.1
v yoze — Bg. 4.42
oddanou službu — Bg. 5.1
jednání s oddaností — Bg. 5.5
spojení s Nejvyšším — Bg. 6.2
osmistupňový systém yogy — Bg. 6.3
yogu — Bg. 6.11-12
meditaci — Bg. 6.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.26
seberealizaci — Bg. 7.1
mystickou moc — Bg. 10.7
mystická síla — Bg. 10.18
v oddané službě — Bg. 12.11
mystiku — Bg. 18.75
mystické síly — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.35
službu — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.19
jógovou sílu — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.12
systém yogyŚrīmad-bhāgavatam 3.25.14
mystická yoga.Śrīmad-bhāgavatam 3.25.31
yoguŚrīmad-bhāgavatam 3.33.35, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.43