Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.17.8

Verš

sūta uvāca
codito vidureṇaivaṁ
vāsudeva-kathāṁ prati
praśasya taṁ prīta-manā
maitreyaḥ pratyabhāṣata

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; coditaḥ — inspirovaný; vidureṇa — Vidurou; evam — takto; vāsudeva — Pánu Kṛṣṇovi; kathām — vyprávění; prati — o; praśasya — chválil; tam — ho; prīta-manāḥ — velmi spokojený; maitreyaḥ — světec Maitreya; pratyabhāṣata — odpověděl.

Překlad

Sūta Gosvāmī pokračoval: Když byl Vidura inspirovaný naslouchat o činnostech Pána Kṛṣṇy v Jeho různých inkarnacích, Maitreyu to také inspirovalo, a jelikož byl s Vidurou velmi spokojený, začal ho chválit. Poté promluvil následovně.

Význam

Kṛṣṇa-kathā neboli rozhovor o Pánu Kṛṣṇovi a Jeho inkarnacích je duchovně tak inspirující, že přednášející ani posluchač nejsou nikdy vyčerpáni. Taková je povaha duchovních rozhovorů. Máme praktickou zkušenost, že naslouchání rozmluvám mezi Vidurou a Maitreyou člověka nikdy nepřesytí. Oba jsou oddaní a čím více se Vidura ptá, tím větší má Maitreya chuť hovořit. Příznakem duchovních rozhovorů je, že se při nich nikdo necítí unaven. Když tedy velký mudrc Maitreya vyslechl Vidurovy otázky, nebyly mu nepříjemné, ale naopak ho povzbudily k podrobnějšímu vyprávění.