Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.3.27

Verš

yoga-randhita-karmāṇo
hṛdi yoga-vibhāvite
yogino yaṁ prapaśyanti
yogeśaṁ taṁ nato ’smy aham

Synonyma

yoga-randhita-karmāṇaḥ — ti, jejichž reakce za plodonosné jednání byly spáleny praktikováním bhakti-yogy; hṛdi — v srdci; yoga-vibhāvite — zcela očištění; yoginaḥ — mystici, kteří jsou kvalifikovaní; yam — Pánu, jehož; prapaśyanti — přímo vidí; yoga-īśam — této Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu veškeré mystické yogy; tam — Jemu; nataḥ asmi — skládám poklony; aham — já.

Překlad

S úctou se klaním Nejvyššímu, Nadduši, Pánu veškeré mystické yogy, jehož dokonalí mystici vidí v srdci, když jsou praktikováním bhakti-yogy zcela očištěni a zbaveni reakcí za plodonosné jednání.

Význam

Král slonů Gajendra jednoduše uznal, že musí existovat někdo, kdo stvořil tento vesmírný projev a dodal jeho složky. To by měl připustit každý, i ti nejzarytější ateisté. Proč to tedy neoddaní a ateisté nechtějí přiznat? Je to proto, že jsou znečištění reakcemi za své plodonosné činnosti. Člověk se musí zbavit veškeré špíny nahromaděné v srdci v důsledku neustálého plodonosného jednání. Musí tuto špínu smýt praktikováním bhakti-yogy. Yoga-randhita-karmāṇaḥ. Dokud je živá bytost pokrytá hmotnými kvalitami vášně a nevědomosti, Nejvyššího Pána poznat nemůže. Tadā rajas-tamo-bhāvāḥ kāma-lobhādayaś ca ye — když se člověk oprostí od vlivu kvalit nevědomosti a vášně, zbaví se těch nejnižších vlastností, chtíče a chamtivosti (kāma a lobha).

V dnešní době existuje mnoho jógových škol, které vedou lidi k tomu, aby praktikováním yogy rozvíjeli své chtivé touhy a chamtivost. Proto se lidem tato takzvaná yoga tolik líbí. Zde je však popsáno, jak skutečně praktikovat yogu. Śrīmad-Bhāgavatam (12.13.1) autoritativně prohlašuje: dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yaṁ yoginaḥ — yogī je ten, kdo neustále medituje o lotosových nohách Nejvyšší Osobnosti Božství. Totéž potvrzuje Brahma-saṁhitā (5.38):

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána, jenž je Śyāmasundarou, samotným Kṛṣṇou, s nesčetnými nepochopitelnými vlastnostmi, kterého čistí oddaní vidí ve svých srdcích očima oddanosti potřenými balzámem lásky.” Bhakti- yogī neustále vidí Śyāmasundaru, nádherného Pána Kṛṣṇu s načernalou barvou pleti. Jelikož se král slonů Gajendra považoval za obyčejné zvíře, myslel si, že není hoden vidět Pána. Ve své pokoře si myslel, že nemůže praktikovat yogu. Jak tedy mohou yogu praktikovat ti, kdo žijí jako zvířata s tělesným pojetím života a nemají čisté vědomí? Přesto se v současné době vydávají za yogīny lidé, kteří neovládají své smysly, nechápou filozofii a nedodržují náboženské zásady či usměrňující pravidla. To je největší odchylka od pravidel mystické yogy.