Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.1

Verš

sūta uvāca
atha taṁ sukham āsīna
upāsīnaṁ bṛhac-chravāḥ
devarṣiḥ prāha viprarṣiṁ
vīṇā-pāṇiḥ smayann iva

Synonyma

sūtaḥ — Sūta; uvāca — řekl; atha — tak; tam — on; sukham āsīnaḥ — pohodlně posazený; upāsīnam — poblíž sedícímu; bṛhat-śravāḥ — velmi vážený; devarṣiḥ — velký ṛṣi mezi bohy; prāha — pravil; viprarṣimṛṣimu mezi brāhmaṇy; vīṇā-pāṇiḥ — ten, který drží v ruce vīṇu; smayan iva — s úsměvem.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Mudrc mezi bohy (Nārada) se pohodlně posadil a s úsměvem oslovil ṛṣiho mezi brāhmaṇy (Vedavyāsu).

Význam

Nārada se usmíval, protože velmi dobře znal Vedavyāsu i důvody jeho nespokojenosti. Jak sám bude postupně vysvětlovat, Vedavyāsa byl nespokojený, protože opomenul dostatečně popsat vědu oddané služby. Nārada znal tento nedostatek a Vyāsův stav to potvrzoval.