Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.36

Verš

so ’haṁ tvayārcito bhadre
īdṛg-bhāvena bhaktitaḥ
taṁ te sampādaye kāmam
asatīnāṁ sudurlabham

Synonyma

saḥ — taková osoba; aham — já; tvayā — tebou; arcitaḥ — uctívaný; bhadre — ó urozená ženo; īdṛk-bhāvena — takto; bhaktitaḥ — s oddaností; tam — to; te — tvoje; sampādaye — splním; kāmam — přání; asatīnām — pro necudné ženy; su-durlabham — nemožné získat.

Překlad

Má milá, urozená ženo, jelikož jsi mě uctívala s velkou oddaností a považovala mě za zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství, odměním se ti tak, že ti splním tvá přání, jejichž splnění je pro necudnou manželku nedosažitelné.